OPRÅB: Bæredygtig dannelse er fundamentet for en bæredygtig fremtid

Kommentarer

#5

Viden rækker ikke. Vi skal alle lære, hvordan vi skaber forandring gennem handling.

Ulla Ræbild (Odense, 2021-02-21)

#6

Jeg underskriver fordi jeg selv underviser i bæredygtig udvikling og bæredygtig innovation og mener, at både miljøusdannelser og ikke miljøuddannelser skal have fokus på fremtidens professionelle kan bidrage til at understøtte og analysere forandrongsprocesser i retning af en mere bæredygtig udvikling på alle samfundsorden.

Michael Søgaard Jørgensen (København , 2021-02-21)

#9

Det er et vigtigt budskab

Hans Lehmann (Sønderborg, 2021-02-21)

#10

bæredygtig læring i alle uddannelser fra top til bund!

Karen MacLean (København, 2021-02-21)

#12

Det er nu vi skal handle!

Mathilda Witt Brückner (Kbh NV, 2021-02-21)

#13

Jeg skriver under fordi, det er afgørende at bæredygtig dannelse er et centralt element for børn og unge i deres uddannelse.

Anette Rosholm (Holte , 2021-02-21)

#16

Bæredygtig uddannelse er altafgørende for grøn omstilling. Børn og unge er fremtiden og skal sammen med os leve med og løse klimakrisen.

Salli Rose Tophøj (København, 2021-02-21)

#18

Jeg skriver under, fordi bæredygtig dannelse på alle alderstrin er den eneste vej til at håndtere klima- og biodiversitetskrisen.

Lise Christensen Bjerno (Valby, 2021-02-22)

#20

Jeg skriver under fordi jeg i mange år har forsket i uddannelse for bæredygtig udvikling. I Danmark gør vi langt fra nok sammenlignet med vores nabolande og hvad der er brug for. I RCE-Denmark, som jeg er formand for, har vi foreslået udvikling af en national strategi. Jeg håber, at studenter- og elevorganisationernes fælles kampagne vil vække genlyd og få rykket ved tingene i Danmark.

Jeppe Læssøe (Frederiksberg, 2021-02-22)

#23

Jeg skriver under fordi jeg står 100 % inde for den fremsatte erklæring og ønsker at understøtte initiativet i videst muligt omfang

Rikke Pedersen (København S, 2021-02-22)

#24

Jeg mener at det er uomgængeligt at alle fagligheder må forholde sig til bæredygtighed. Mit eget felt, religionsvidenskab, bør også beskæftige sig med religionens rolle i forhold til miljø og ressourceforbrug.

Maja Kofod Jensen (Aarhus N, 2021-02-22)

#34

Vi ikke kan løse problemerne med samme viden og mindset som har skabt dem. Så simpelt.
Og fordi vi har forpligtet os på verdensmål 4.7 som handler om at give alle uddannelse for bæredygtig udvikling.

Didde Marie Richter (Hellerup, 2021-02-22)

#36

Alt andet ikke giver mening.

Bent Sortkær (Skødstrup, 2021-02-22)

#38

Jeg skriver under, fordi grøn bæredygtighed og stabilt klima er helt afgørende for både menneskers og andre livsformers fremtid, og det er akut nødvendigt med handling og bl.a. bæredygtig dannelse - for alle generationer.

Anne Maj Nielsen (Annisse, 2021-02-22)

#45

Vi er nødt til at give unge en stemme i dag, da det er dem, der skal føre os mere bæredygtig ind i resten af dette århundrede. Uddannelse og bæredygtig udvikling, der forener de 17 verdensmål både indenfor forskning, opdragelse, undervisning, læring og aktioner for og med de unge er altid vigtigt - ikke mindst nu, hvor vi står i et vadested.

Niels Larsen (Ullerslev, 2021-02-22)

#48

Bæredygtige uddannelser er en væsentlig del af et bæredygtigt samfund.

Jeppe Bundsgaard (Faaborg, 2021-02-22)

#51

At ungdommen er samfundets fremtid. Og fremtiden skal bygges bæredygtigt. Ved at uddanne unge mennesker til en bæredygtig fremtid, og oplære deres frie tanke og kreativitet, kan vi gå en bæredygtig fremtid i møde der er så mangfoldig, fantastisk og fuld med overflod. Vi kan gøre en stor forskel ved at starte jo tidligere jo bedre.

Bodil Jørgensen (Nibe, 2021-02-22)

#52

Det er afgørende at vi opdaterer vores dannelsesbegreb til på solidt fagligt og tværfagligt grundlag at uddanne til bæredygtighed og globalt medborgerskab.

Jens Dalsgaard (København, 2021-02-22)

#54

Jeg skriver under, fordi - det simpelthen er vigtigt!

Lilian Rohde (Roskilde, 2021-02-22)

#55

Fordi kriserne ikke klares med et teknologisk fix, men af mennesker der forstår, lever og handler på radikalt nye og bæredygtige måder. Det klares ikke uden bæredygtig dannelse og uddannelser med fokus på bæredygtighed

Lone Belling (Nørre Snede, 2021-02-22)

#57

Uddannelse, som vægter kritisk tænkning, demokratisk deltagelse og viden, følelse og fantasi, er helt centralt i udviklingen af bæredygtige samfund. Elev- og studenterorganisationerne repræsenterer en generation, som skal leve længe verdens bæredygtighedsudfordringer - det er vigtigt, at vi lytter til deres stemme!

Nanna Jordt Jørgensen (København V, 2021-02-22)

#59

Jeg skriver under fordi jeg er helt enig i at grøn omstilling er helt afgørende udfordring for kloden og vores samfund globalt og lokalt. Den dagsorden arbejder jeg for som leder af Center for Grundskoleforskning. I centeret har vi fokus på bæredygtighed og grøn omstilling, og vi har igangsat forskning inden for feltet. Det drejer sig bl.a. om projekt Green Transition in Lower Secondary Education støttet af Danmarks Fri Forskningsfond, se mere her: https://dff.dk/cases/skoleforskere-vil-lofte-undervisningen-om-gron-omstilling-og-baeredygtighed-i-folkeskolen

Nikolaj Elf (Jelling, 2021-02-22)

#64

Jeg skriver under fordi jeg er så enig i denne underskriftindsamling. Det burde være alle uddannelsers fineste opgave at klæde de unge på til at agere i verden, hvor manglende viden om bæredygtighed kan være katastrofalt

Sara Mac Dalland (København, 2021-02-22)

#73

Uddannelse er forberedelse til fremtiden, og selvfølgelig skal uddannelse forberede os til at tage vare på jorden og menneskeligheden.

Lise Roulund Knudsen (8000, 2021-02-22)

#74

Det er i generationerne af elever og studerende at det allerstørste potentiale for bæredygtig omstilling af samfundet findes. De har viljen, engagementet og drivkraften - vi andre skal bakke op om dem - det er deres fremtid det gælder.

Rikke Vestergaard (Frederiksberg, 2021-02-22)

#76

Bæredygtig udvikling bør højere op på dagsorden.

Lasse Thomas Edlev (Kalundborg, 2021-02-22)

#81

Vigtigt at holde fokus på en af de største udfordringer verden står overfor, når vi er ude af den aktuelle coronakrise. Særligt vigtigt at indtænke uddannelsessektoren i denne dannelsesproces.

Liselotte Unger (Qaqortoq, 2021-02-22)

#92

Jeg skriver under da jeg mener, at det er vigtigt med et grønt og bæredygtigt uddannelsessystem! 💚

Sidsel Tønder Koudahl (København, 2021-02-22)

#99

Jeg skriver under fordi vi skal have et grønt uddannelsessystem i praksis og teori.

Lars Myrthu-Nielsen (Svendborg, 2021-02-22)

#101

Jeg skriver under fordi jeg brænder for at give de unge det bedst mulige faglige og dannelsesmæssige fundament for at kunne virke for aig selv og for det større fællesskab i fremtiden. Derfor er demokratisk medborgerskab og forståelse for /ageren til fordel for verden helt central. Om det skal hedde bæredygtig dannelse er jeg måske ikke helt enig i. Jeg mener det slet og ret handler om dannelse. Men det skal ikke være en strid om ord. Derfor skriver jeg under.

Lone Pløger Thoft (Egaa, 2021-02-22)

#104

Jeg håber på aktion fra Danmark til et liv i harmoni med naturen.

Simona Corda-Dolliner (Gråsten, 2021-02-23)

#107

Har undervist i 10 år på universitetsniveau, men bæredygtighedsfokus mangler i den grad og der er behov for politisk og ledermæssigt fokus på dette.

Clara B. Marschner (Lejre, 2021-02-23)

#114

Uddannelse er helt central for en bæredygtig fremtid lokalt, nationalt og globalt. Uddannelsesinstitutioner skal som rollemodeller gå med forrest og sikre uddannelser, der kan tilgodese en både økonomisk, miljømæssig og social bæredygtig bundlinje.

Pia Nathalie Skødt Christensen (Randers, 2021-02-23)

#121

Fordi jeg er helt enig i budskabet om at uddannelse for bæredygtig udvikling og omstilling er helt nødvendig, og en vigtig fortælling for fremtidens levedygtige Danmark

Henrik Gretoft (København, 2021-02-23)

#124

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling adresserer det 21. århundredes grundlæggende globale udfordringer. Der stilles store krav til os alle om at tænke og agere anderledes, hvis vi skal nå målene. Uddannelse har her en helt central rolle. Det handler om at sikre uddannelse til en bæredygtig fremtid for alle.

Susanne Murning (København, 2021-02-23)

#125

Det er ikke vores børn og unge der skal løse de problemer de voksne har skabt. Punktum.

Men klima- og biodiveristetskrisen er sammen og hver især så store fundamentale samfundsmæssige udfordringer at de vil berøre os alle i resten af vores liv. Derfor bør alle danmarks uddannelser selvfølgelig ruste børn og unge til både at forstå problemet, værdsætte og tage del i løsningerne og lære at leve optimistisk med konsekvenserne.

Lars Køhler (København, 2021-02-23)

#129

Alle har ret til bæredygtig dannelse

Lars Engelgaar (Frederiksberg, 2021-02-23)

#137

Det er afgørende for vores fremtid at nutidens unge får kvalifikationer til t kunne handle for en bæredygtig fremtid. Det kræver at de også møder og bliver støttet i dette i uddannelsessektoren

Mathilde Andersen (Vanløse, 2021-02-23)

#140

Uddannelse for bæredygtig udvikling og global undervisning er umuligt at komme udenom i forhold til fremtiden. Vi skal alle klædes på til at kunne skabe en bedre verden.

Sonja Salminen (Aarhus, 2021-02-23)

#147

Fra Forbundet Kultur og Information støtter vi op om dette initiativ, fordi oplysning og uddannelse er vejen frem for en grønnere fremtid

Tine Segel (Frederiksberg, 2021-02-23)

#149

Det er ekstremt vigtigt at uddanne unge til at tage ansvar for den verden de lever i. Hvis vi selv og vores efterkommere ikke bliver mere bæredygtigt orienterede, så er der til sidst ikke en verden at leve i.

Stine Elmbæk Jacobsen (Kolding, 2021-02-23)

#151

Fordi det er vigtigt. Det handler om vores fremtid.

Maja Oscar (Valby, 2021-02-23)

#152

Jeg skriver under fordi, jeg mener ikke at der er nok fokus på klimaet og mange slår det hen som en dille

Helena Nielsen (fredericia, 2021-02-23)

#160

Jeg skriver under fordi det er verdens vigtigste dagsorden.

Lotte Køie (København Ø, 2021-02-23)

#168

Fremtidens rammer skal formes i nutiden - sammen

Flemming Zachariasen (Næstved, 2021-02-24)

#169

Jeg skriver under, fordi børn og unge er fremtidens grønne entreprenører. Den grønne bevidsthed er voksende, og jeg tror, at tiden bestemt er inde til, at DANNELSE bliver et mål i sig selv i uddannelsessystemet - og den skal være grønt forankret.

Lea Bro (København, 2021-02-24)

#176

En omstilling af uddannelserne er en nødvendighed, så dimittenderne får de nødvendige kompetencer til at løfte den grønne omstilling og en bæredygtig fremtid.

Kirsten Nielsen (København, 2021-02-24)

#177

Jeg skriver under, fordi undervisningen i folkeskolen og på ungdomsuddannelser i langt højere grad burde tage udgangspunkt i det lokale miljø omkring skoler og institutioner bymiljøer såvel som naturmiljøer, således at bevidstheden om ansvar for bæredygtigheden øges både gennem sansning, erfaring og refleksion.

Lars Emmerik Knudsen (Næstved, 2021-02-24)

#181

Arbejder mod én bæredygtig fremtid for DK, der som I skriver vil kræve måske helt nye MBA uddannelser og undervisere der tør at samarbejde, som jeg har forsøgt, men som ikke blev modtaget positivt. Så jeg er så meget klar på noget, der trækker i den retning, som I også har beskrevet. Vil du ringe/skrive? Vi bør kunne vække op universiteterne og skolerne, herunder finde ny finansiering til bæredygtig universitet tiltag for bæredygtig fremtid i DK!

Bjarne Jensen (Bagsværd, 2021-02-24)

#183

Danmark har brug for flere cyklister. Cyklister har brug for bedre forhold. Vi arbejder for at gøre cyklen til det oplagte og trygge valg i hverdagen for alle og for at skabe en sund og bæredygtig verden med cyklen som løftestang.

Cykling har gennem generationer gjort en stærk forskel for vores liv og hverdag, vores sundhed, vores miljø og vores byer. Den stærke danske cykelkultur og dens betydning for det gode hverdagsliv er et resultat af vores personlige valg og gode, politiske prioriteringer.

Den udvikling skal fastholdes og forstærkes. For det er mere nødvendigt end nogensinde før, at flere vælger cyklen: Alt for mange danskere dør for tidligt på grund af inaktiv livsstil. Vores veje i og omkring byerne er ved at sande til i køer og trængsel. Vores verden er truet af massive, globale klimaudfordringer.

Kun i fællesskab kan vi gøre cyklen til det trygge og oplagte valg i hverdagen. Kun sammen kan vi skabe en sundere og mere bæredygtig verden.
Derfor arbejder vi i Cyklistforbundet, hvor jeg er direktør, ihærdigt for de politiske prioriteringer, som giver alle muligheden for at vælge et aktivt og sundt hverdagsliv, og som forløser de enorme samfundsmæssige potentialer, der ligger i en stærk cykelkultur.

Vi arbejder for, at alle kan opleve friheden ved at cykle. Vi arbejder for, at alle børn bliver tidlige cyklister. Vi arbejder for, at alle kan cykle sikkert og trygt. Uanset alder. Uanset om man bor på landet eller i byen. Uanset om man er hverdagscyklist, motionscyklist, mountainbiker eller cykelturist.

Kun i fællesskab kan vi gøre cyklen til det trygge og oplagte valg i hverdagen. Kun sammen kan vi skabe en sundere og mere bæredygtig verden.

Klaus Bondam (Nørre Asmindrup , 2021-02-24)

#185

Fordi fremtiden er vigtig.

Laura Knudsen (KBH Ø, 2021-02-24)

#192

Jeg skriver under, fordi Forbundet Kommunikation og Sprog er af den opfattelse, at uddannelse og forskning spiller en
central rolle i forbindelse med den grønne omstilling. På det videregående uddannelsesområde
bidrager humaniora og samfundsvidenskab med helt nødvendig viden.

Per Lindegaard Hjorth (København, 2021-02-24)

#197

Vores unge skal lære hvordan de kan omstille liv til at kloden og menneske kan forenes

Ole schultz (Vanløse, 2021-02-24)

#199

Som samfund skylder vi vores børn og unge de bedste forudsætninger for at kunne agere i en usikker fremtid hvor klimaforandringer er en af de store udfordringer. At sikre aktuel, vidensbaseret og praksisnær klimaundervisning er et af de vigtigste værktøjer hvis den grønne omstilling skal lykkes og vi alle får den nødvendige viden og de kompetencer der skal til for at handle bæredygtigt i vores hverdag.

Synnøve Kjærland (Frederiksberg, 2021-02-25)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...