Egedal politikerne skal behandle de frivillige foreninger ordentligt

Kommentarer

#3

Fordi jeg er skytte og forventer et ordentlig sted at dyrke min sport
Ligesom jeg har haft indtil nu

André Hougesen (Ølstykke, 2021-02-12)

#4

Frivillige foreninger har ret til at have de samme rettigheder og vilkår som før nedlæggelse af Toftehøj.

Helena Huong Nguyen (Ølstykke, 2021-02-12)

#5

Fordi jeg forventer at få nye lokaler stillet til rådighed. Hvor jeg kan udøve min idræt som skytte, i en af Danmarks mest aktive skytteforeninger. Det er noget Egedal kommune må have tænkt over, at de foreninger der er selvfølgelig skal genhuses.

Nicolai Hougesen (Ølstykke, 2021-02-12)

#9

Fordi alle foreninger i Egedal skal behandles ordentligt.

Bjarne Binder (Stenløse, 2021-02-13)

#11

Jeg mener det er urimeligt at politikerne stadig ikke har fundet en løsning efter at have så lang tid på sig.

Kasper Jensen (Jyllinge, 2021-02-14)

#12

jeg skriver under fordi at politikerne ikke har respekt,
for mennesker som bruger, masser af frivillig og ulønnet
arbejdstid.

Kurt Jensen (ølstykke, 2021-02-14)

#16

Forenings Danmark er noget at det vigtigste vi har det mindste msn kan gøre er og behandle os ordentligt

Dennis Poulsen (Varde, 2021-02-15)

#18

Jeg skriver under fordi jeg støtter og arbejder for et godt og trygt foreningsliv i Egedal Kommune. Et foreningsliv som skal behandles ordentligt.

Paw Marnæs (Stenløse, 2021-02-15)

#21

Jeg kører 35 km 1-2 gange om ugen for at skyde i Ølstykke skytteforening. Det er en forening med en masse frivillige som yder en del for, at der er børn, unge og voksne som har et sted at dyrke deres sport. Det er derfor kun fair, at Skydning og de andre forening kan få afvide, hvad der skal ske og hvor de skal hen.

Lea Linda Andersen (Græsted, 2021-02-15)

#22

Jeg støtter op

Louise Mynderup (3660 Stenløse , 2021-02-15)

#34

Fordi alle foreninger i Egedal skal behandles ordentligt.

Preben Sørensen (Ølstykke, 2021-02-16)

#35

Min datter er et meget glad medlem ad karateklubben

Tanja Skifter (Ølstykke, 2021-02-16)

#37

Jeg er ikke uenig i beslutningen om at lukke Toftehøjskolen, men naturligvis skal foreningerne hjælpes videre derfra på en ordentlig og anstændig måde

Christine Søjbjerg (Ølstykke, 2021-02-16)

#43

Når nu foreningerne er blevet lovet at der findes et ordentligt alternativ til dem, når Toftehøjskolen rives ned, skal handlinger følge ord.

...hvorfor ellers love det?

(Er der egentlig passende alternativer - hvor?

Nanda Stendal (Ølstykke, 2021-02-16)

#50

Jeg mener vores foreninger skal behandles ordentligt
De frivillige ulønnede lægger deres hjerteblod i sagen
Så skylder kommunen at hjælpe dem og levere underlaget uden "huller"

Palle Frederiksen (Ølstykke , 2021-02-17)

#53

Kommunen ska behandle de frivillige ordenligt

Ole Føns Bendix (Ølstykke, 2021-02-17)

#57

Små idræts- og hobbyforeninger har brug for støtten fra kommunen. Hvis I ikke hjælper, så forsvinder de bare.

Linas Zvirblis (Hillerød, 2021-02-17)

#59

Politikkerne har et ansvar for at genhuse Ølstykke skytteforening. Minimum med de faciliteter der er i dag.

Karina Madsen (Ølstykke, 2021-02-17)

#74

politikerne skal behandle de frivillige foreninger ordentligt og sørge for genhusningen mindst modsvarer deres nuværende faciliteter, således at foreningerne kan sikre deres fremtidige foreningsdrift.

Jiri Svoboda (Gentofte , 2021-02-17)

#77

Foreningen selvfølgelig skal genhuses under ordentlige forhold.

Claus Bo Pedersen (Slangerup, 2021-02-17)

#79

Som formand for Skyttelauget Kgs. Lyngby støtter jeg Ølstykke skytteforening for at de skal tilbydes et andets sted for at deres virke.

John Mortensen (Nærum, 2021-02-17)

#84

Jeg er formand for Skyttelauget Krudtuglen og har prøvet hvad der sker for skytteforeninger når kommunen holder op med at støtte foreningslivet. Der skal være ordentlige forhold for alle foreninger.

Erkki Søndergaard (Kbh Ø, 2021-02-17)

#87

Jeg skriver under, fordi jeg ønsker et godt samarbejde mellem frivillige foreninger og kommunen!

Karoline Lohse (Ganløse, 2021-02-17)

#94

Det er simpelthen urimeligt at behandle veldrevne og fremsynede foreninger på den måde. Kommune må komme med løsninger for alle de berørte foreninger før man slukker lyset på den nuværende placering.

Bjarne Veile (Roskilde, 2021-02-18)

#96

Man skal behandle foreninger ordentligt og give dem nye trænings-/opholdsfaciliteter når de gamle bliver taget fra dem

Lars Skandrup Mårtensson (Ølstykke, 2021-02-18)

#102

Jeg underskriver for at give min støtte til foreningslivet i Ølstykke/Egedal. Vi er nød til at kunne tilbyde borgerne i kommunen tidssvarende lokaler til idræt og fritid.

Carsten Andersen (Ølstykke, 2021-02-18)

#117

Fordi min søn skyder i Ølstykke skytteforening. Som er en fantastisk klub at komme i, både for børn og forældre.

Pernille Andersson (Ølstykke, 2021-02-18)

#122

Jeg støtter Ølstykke skytteforening, fordi de er en forening der gør en forskel. Ikke kun en forskel for enkelte individer, men også på samfundsplan for unge og ældre mennesker I nærsamfundet. Ikke mindst har de også en stor betydning i skydesportens samfund, da de er med i DIF turneringen og har mange dygtige og talentfulde skytter.
Dygtige skytter får man fordi man vil ens unge det bedste.

Betina Ljunggren Petersen (Eskilstrup , 2021-02-19)

#125

Ølstykke Skytteforening er blandt landets mest udviklingsorienterede skytteforeninger, der gør rigtig meget for medlemmerne og lokalsamfundet. De har fortjent gode forhold. Det er en givende klub, der giver så meget energi tilbage i ethvert samarbejde jeg har haft med dem, så jeg kan meget stærkt anbefale kommunen at indgå i et tæt samarbejde med klubben. mvh Niels Pagel, udviklingskonsulent, Dansk Skytte Union

Niels Pagel (Sorø, 2021-02-19)

#128

Selv er en del af de frivillige og enig med Nikolaj Kannik

Anders Skou Hansen (Stenløse, 2021-02-19)

#140

Jeg skriver under på at lokalt forenings liv kan bevares... foreningen har holdt til på toftehøjskolens grund gennem flere år, skytteforeningen bruger frivillige til at bevare og for mange et kæmpe tab for mange flittige hænder som har hjulpet til med at få Egedal til at være en sports kommune, man kunne være stolt over,. Desværre er det ikke den oplevelse man har som borger længer i kommunen...

Heidi Brandt (Ølstykke , 2021-02-20)

#143

Jeg startet i Ølstykke skytteforening tilbage i 1988.
Først som skytte, med i bestyrelsen, og været med til at renovere den. Jeg kommer der stadig ind imellem, fordi der er et super godt sammenhold. Og de frivillige gør rigtig meget for de unge, som de kan bruge både i klubben og i deres daglig dag. Så for mig at se er det super vigtigt at, Ølstykke skytteforening får et sted der svare til det de har i dag. Så de kan forsætte med at hjælpe unge, med at dyrke deres idræt.

Claus Nielsen (Jyllinge, 2021-02-20)

#144

Jeg skriver under, fordi jeg er direkte berørt som medlem af Ølstykke hwa rang Taekwondoklub som også bliver husvild ved lukningen af Toftegaards skolen .

Eva Sønderrgaard (Roskklde, 2021-02-20)

#145

Jeg skriver under fordi jeg ikke synes Ølstykke Skytteforening er blevet behandlet seriøst indtil nu

Poul Lamhauge (Herringløse, Roskilde, 2021-02-20)

#147

Kommunen skal være sit ansvar bevidst.

Ib Jørgensen (Bjerringbro, 2021-02-20)

#148

Poul Kannik

Poul Kannik (Ålsgårde, 2021-02-20)

#156

Jeg mener at beslutningen er taget forhastet og på forkert/uoplyst grundlag. De frivillige foreninger såvel som børnefamilierne er ikke behandlet ordentligt i denne proces omkring skolelukningerne. Uden foreningerne er der ikke meget at tage sig til i fritiden, så selvfølgelig skal de behandles ordentligt.

Mia Andersen (Ølstykke, 2021-02-21)

#158

Vi skal bevare det frivillige foreningsliv og ikke kun tænker på penge til kommunekasse

Ingolf Tomasson (3650, 2021-02-21)

#161

Foreninger bliver hjemløse

Siavash Taghizadeh (Ølstykke, 2021-02-21)

#162

Jeg er gammel skytte. endda gammel danmarksmester i skydning. Det er en sport hvor jeg af personlig erfaring kan sige, at man lære at fokusere og som stadig kræver kondi mv. en sport der er rigtig god for børn og unge. Hertil kommer, at kommunen gang på gang nedpriotere børne / unge området uden at lytte til bogernes store modstand heraf. I gennem nogen tid ødelægger de det også for frivillige foreninger nu. Noget der simpelthed ikke kan være rigtigt. Hvis jeg ødelægger noget som naboen har lavet, eller falder over min datters store lego slot, sørger jeg da for at erstatte det eller bygge det igen - og det gør jeg da med det samme, jeg venter da ikke i længere tid. Det er da noget man lære fra barns ben, så det er utroligt at vi har politiere siddende i kommunen som endnu ikke har lært dette. Helt ærligt.

Tina Knudsen (Smørum, 2021-02-21)

#164

jeg skriver under fordi kommunen er ved at slå idrætten ihjel gennem manglende prioritering og den nye rapport ikke anskuer foreningernes behov i dybden.

Et eksempel er den nye multisal, som skal erstatte hallen på Søagerskolen. Gymnastikken var primær bruger af den gamle hal, men har ikke været med i udarbejdelsen af konceptet for den nye multisal. De stod i forvejen og manglede tidssvarende faciliteter og nu tager man ovenikøbet ekstra kapacitet fra dem.
Det er skamfuld behandling af de frivillige ildsjæles hårde arbejde for kommunens borgere, heriblandt i særdeleshed børn og unge!

Simon Smedegaard (Valby, 2021-02-21)

#168

De lokale, frivillige foreninger er vigtige for lokalområderne, og de frivillige laver et kæmpe arbejde og skaber gode oplevelser og sociale netværk for brugerne og gør det rart at bo lige her.

Liselotte Stotz (Ølstykke, 2021-02-21)

#169

Det gode foreningsliv er en grundpille i vores kommune. Og jeg er mildest talt forarget over hvordan man med et pennestrøg fjerner og ødelægger frivillige kræfters mange års arbejde.
Dette er gennem tiden set for bla. musikskolen, biblioteker, senest spejderne og nu skytteforeningen og karate klubben...
Det er for fattigt..

Mette Andersen (Ølstykke , 2021-02-21)

#170

Mit barnebarn, Tobias Felix Andersen har MEGET stor glæde og selvhjælp med koncentrationsevne ved at skyde, ligesom min datter og svigersøn er personligt engagerede i klubbens veltilrettelagte sociale liv.

Kiell-Erik Demuth-Iversen (Skibby, 2021-02-21)

#180

Foreningslivet er vigtigt i Egedal kommune!

Tobias Larsen (Ganløse, 2021-02-21)

#183

Det er urimeligt, som de berørte foreninger indtil nu er blevet behandlet

Eskild Rønne (Ølstykke, 2021-02-22)

#189

Det er trist den måde egedal behandler sine foreninger på.

Allan Bøwig (Ølstykke , 2021-02-22)

#192

Vores Taekwondo Klub skal have et sted at være:-)

Jacob Salbøl (Jyllinge, 2021-02-22)

#194

Jeg skriver under fordi jeg støtter det lokale foreningsliv i Egedal, og fordi disse har fået en helt urimelig og uacceptabel behandling af kommunen- som i så mange andre tilfælde.

Theresa Pedersen (Ølstykke, 2021-02-22)

#200

Jeg mener i den grad at man skal bevare de danske skytteklubber. Skydning er en fantastisk sport som styrker både koncentration, kredsløbet, hvilepuls og syn. Rigtig mange mennesker ville have god effekt og gavn af skydning - og så er det bare en fantastisk sport som Ølstykke by slet ikke skal undvære!

Susanne Erbs (Ølstykke, 2021-02-23)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...