Nej til ændring af Dyrevelfærdsloven for de nye Naturnationalparker

Kommentarer

#1

Lovforslaget er et tilbageslag for dyrevelfærden i Danmark!

Ghita Madsen (Holte, 2021-02-05)

#2

Jeg er imod

Rikke Saron (Hemmeshøj , 2021-02-05)

#6

Fordi det ikke kan være rigtig, at der ingen opsyn eller fodring skal finde sted

Diana Storgaard Møller (Dronninglund , 2021-02-05)

#9

fordi dyr SKAL have det godt.

lippen løwe (Vedbæk, 2021-02-05)

#11

Dyrene i nationalparker skal leve under samme dyrevelfærdsregler, som andre dyr i Danmark.

Lene Rifbjerg Erichsen (Vejen, 2021-02-05)

#13

Dyrevelfærd skal gælde alle dyr, under hegn.

Marianne Mortensen (4622 Havdrup, 2021-02-05)

#15

Det er ikke i orden den måde hestene skal leve på! Specielt om vinteren uden mad...

Maria Grønkjær (Holsted, 2021-02-05)

#17

Heste bør have samme beskyttelse uanset hvor de går og hvem der ejer dem

Pernille Grenaae (Hørsholm, 2021-02-05)

#18

Fordi det er alt andet end hestevelfærd at forestille sig, at heste skulle kunne klare sig selv i naturen.

Inga Lykke Jørgensen (Slangerup, 2021-02-05)

#20

Det er ikke i orden at det kan komme en risiko for at visse dyr kan ende i mishandling unden der er mulighed for at vi andre kan gøre noget ved det.

Mathilde Lindskov Stang (Lejre, 2021-02-05)

#21

Dyr inder hegn er ikke vilde dyr

Annie Eskildsen (Assens, 2021-02-05)

#24

Jeg synes der bør være tilsyn alle steder med dyr som vi mennesker sætter ud, så vi kan sikre deres velfærd.

Maloue Petersen (Smørum, 2021-02-05)

#25

Lovene skal gælde for ALLE !! - dyrene har samme behov ligegyldigt hvor, de bliver sat ud !!

Lone Gendrup (Nærum, 2021-02-05)

#30

En hest er en hest! Staten må have samme regler for dyrevelfærd som alle andre!!

Linda Aasted (Hørsholm, 2021-02-05)

#32

Jeg skriver under fordi, at der for alle heste skal gælde de samme regler og love uanset, hvem de er ejet af og uanset på hvilken måde, de holdes.

Nicole Nicolaisen (Vojens, 2021-02-05)

#33

Så længe det danske land er så gennemkultiveret og over 60% under plov, så er det illusorisk at tro at man kan oprette realistiske biotoper, der involverer et naturligt liv for alle dyr. Det er derfor også dybt problematisk at ‘lade som om’ at der kan oprettes en naturlig regulering på dette grundlag, som retfærdiggør at vi vender ryggen til det ansvar vi har pålagt os ved vores totale dominans i naturen. Nedlæg minimum halvdelen af landbrugets opdyrkede arealer og konverter dem til naturparker, så begynder det så småt at ligne noget på den naturetiske ‘cost-benefintskala’

Brian Mossin Christiansen (Ørbæk, 2021-02-05)

#34

Vi skal ikke have ringere dyrevelfærd i DK.

Dorthe Harpøth (4360 , 2021-02-05)

#35

Staten skal gå foran som et godt eksempel, istedet for at fritage sig selv fra en lovgivning alle skal følge. Det giver anledning til følgende tankegang: Hvis staten må, så må jeg også.
Ingen dyr i DK skal lide nød.

Sandra Seidenberg (Dronninglund, 2021-02-05)

#38

Der bør tages udgangspunkt i dyrevelfærd for alle dyr

Charlotte Riis Jensen (Ølsted, 2021-02-05)

#39

Ingen heste skal være uden tilsyn gennem længere tid, da de kan være syge og måske lide gennem længere tid.

Leif Ullerup (Køge, 2021-02-05)

#43

Det er ikke i orden, at dyr kan komme til at lide.

Anne Olsen (Årre, 2021-02-05)

#45

Det kan ikke forsvares, at de skal være undtagelser fra dyreværnsloven.

Anne-Mette Boel Hansen (Årre, 2021-02-05)

#46

Vi kan ikke acceptere at et velfærdsland som Danmark ved lov forringer dyrs vilkår. Det er den gale retning, sikken et signal at sende, ikke kun til de mennesker der skal forvalte områderne og de naturgræssere der udsættes, men også til EU.
Tager man ikke ved lære af de kedelige erfaringer der findes bl.a. fra Holland og herhjemme i Silkeborg?!

Nell Outzen (Græsted, 2021-02-05)

#51

Dyr skal i følge loven tilses af dyrlæge ved sygdom, tilses 1 x dagligt og tildele foder, hvis arealet ikke giver nok føde. Disse regler gælder osse staten. De ansvarlige skal kunne retsforfølgelse hvis licen ikke overholdes.!!

Helen Turell (Næstved , 2021-02-05)

#52

Fordi Dyrevelfærdsloven skal gælde for ALLE dyr, der holdes under hegn, uanset hvor de befinder sig, og det skal ikke være et spørgsmål om økonomi ....

Leene Henriksen (Ringsted, 2021-02-05)

#59

Dyrevelfærd er vigtigt

Sonja Pilborg (Fredericia, 2021-02-05)

#63

Naturplejedyr skal ha samme ret til et godt liv som alle andre dyr. Så derfor foder og dyrlæge efter behov, samt hvad der sig høre til, alt efter dyrets art, alt andet er uetisk. Hvis staten ikke vil betale, må de indhegne og så tilbyde en privat at lægge dyr til.

Maria Peters-Lehm (9850, 2021-02-05)

#66

Vi har brug for at stramme loven fordyrevelfærd. Ikke gøre dyrene ringere stillet.

Eva Götzsche (Allerød, 2021-02-05)

#67

Jeg skriver under fordi ingen dyr i Danmark skal lide unødigt. Dyrevelfærdsloven skal forblive uændret og gælde alle dyr under hegn også på statens arealer

Gudrun Lefmann (Hørsholm, 2021-02-05)

#68

Det er uforståeligt, at man vil gå på kompromis med dyrenes velfærd pgra økonomiske hensyn. Der skal være samme krav til alle dyreejere, hvad enten dyrene går på statsejede arealer eller private - hvad enten de blir brugt til hyggebrug, ridebrug eller naturpleje.

Birgitte Kronborg (Kvistgård, 2021-02-05)

#70

Fordi det vil få katastrofale konsekvenser for dyrene hvis de ikke er beskyttet af dyreværnsloven..

Dorthe Jensen (Silkeborg, 2021-02-05)

#71

Målet aldrig helliger midlet når det gælder levende og sansende væsner. Det er både umoralsk og uetisk at sætte loven ud af kraft bare fordi det bliver for besværligt at administrere!

Kate Andresen (Fredensborg, 2021-02-05)

#72

Dyr i naturparker skal ikke stilles ringere end andre dyr.

Iris Pedersen (Marstal, 2021-02-05)

#78

Jeg hele tiden har tænkt jeres tanker. Tak og god arbejdslyst
Mvh Charlotte Ottosen

Charlotte Ottosen (3050 Humlebæk , 2021-02-05)

#79

Andet ville være forkert.

Cecilie Christensen (Jels, 2021-02-05)

#87

Staten ikke skal fritages for at tage ansvar for deres dyr.

Julie Jespersen (8300, 2021-02-05)

#90

Opvokset med heste

Michael Robsøe (Gentofte, 2021-02-05)

#91

Ændring af loven indebærer stor risiko for statslig dyremishandling

Aff Ingdam-Lindgren (Fredensborg, 2021-02-05)

#97

Vi skal aldrig gå tilbage på dyrevelfærd, kun frem!

Simone La Fontaine (Esbjerg, 2021-02-05)

#100

Kritisabelt “Vildheste” hold på naturareal Nørrestrand/Horsens.

Irene Ahlefeldt -Laurvig (8700 Horsens, 2021-02-05)

#112

Når heste holdes bag hegn, er der tale om dyrehold. Lov om hestehold er udarbejdet med deltagelse af mange kompetente intressenter ud fra ønsket om at fremme hestevelfærd. Heste udvalgt som naturplejere skal ikke have dårligere forhold eller beskyttelse end heste, som lever under mere traditionelle forhold.

Mette Stokholm (Fredensborg, 2021-02-05)

#113

Set i lyset af hvordan store græsserne idag bliver behandlet, frygter jeg at vi vil ser værre tilstande i fremtiden

Elsebeth Rasmussen (Odder, 2021-02-05)

#123

større dyr kræver tilsyn pasning med smed og evt dyrlæge

ole flindt (Smørum, 2021-02-05)

#126

Det skal ikke være forskellige regler for hvornår et dyr skal hjælpes mod smerte og fare og sult

Mona Jensen (Vojens , 2021-02-05)

#127

I skal fanme forholde jer til loven såvel som alle vi andre, og ikke bare ændre fordi det andet er for besværligt for jer. Drop det!

Renee Hansen (Skørping, 2021-02-05)

#128

I Silkeborg kommune døde heste af sult, da de var sat ud som såkaldte vildheste. Ingen tog ansvar for dem.

Anette Benzon (Silkeborg, 2021-02-05)

#135

Jeg skriver under fordi alle dyr skal have dyrlæge når syg, foder når de sulter og tilsyn hver dag
Ellers er det bedre der ikke er dyr til naturpleje
Staten skal ikke være en del af dyremishandling , som vi betaler for

Helle Stordal (Tjele, 2021-02-05)

#137

Det er simpelthen ikke iorden at staten ikke skal følge dyrevældfærdsloven som vi andre skal tænk dog på dyrene.

Allan Wolf (Rødekro, 2021-02-05)

#140

Fordi ringere dyrevelfærd ikke er acceptabelt grundet besparelse.

Lis Schustin (Holbæk, 2021-02-05)

#144

Dyrene skal passes, da det er udsatte dyr og ikke dyr der normalt lever fri i naturen

Mette Duch olesen (Hillerød , 2021-02-05)

#145

Dyr vil komme til at lide hvis ikke der er lov til beskytte dem, desværre.

Anne-Mette Kristensen (Kjellerup , 2021-02-05)

#151

Dyresmishandling skal ikke tillades ved lov i 2021.

Louise Plaun (Ålsgårde, 2021-02-05)

#155

Dyr skal ikke udsultes når de er bag hegn

Annette Jensen (Mårslet, 2021-02-05)

#163

Fordi det er direkte dyrplageri hvis loven bliver ændret! Har man dyr, har man et ansvar for dem. Og dyrene har ikke valgt at blive placeret på disse arealer - TAG ANSVAR FOR DE DYR I ANSKAFFER JER!

Kathrine Larsen (Slagelse, 2021-02-05)

#165

Jeg skriver under fordi jeg mener at det er vor pligt at passe på de dyr vi har i fangeskab, og selvom de "går frit" så er det dyr vi har udsat på begrænsede områder og de skal ikke lide. Gud nåde trøste at en hesteejer har en hest der ser lidt "tør" ud eller har stået uden vand i en time eller to. De kommer på forsiden af Ekstrabladet og bliver "stenet".

Morten Torup (STRØBY, 2021-02-05)

#171

Det er dyremishandling og det skal stoppes

Betina Larsen (Skagen, 2021-02-05)

#173

Dyremishandling er ikke ok!

Sabine Melgaard (Faxe , 2021-02-05)

#175

Dyrs velfærd ligger mig meget på sinde, og den skal sikres for enhver pris

jytte lemkow (humlebæk, 2021-02-05)

#176

Jeg skriver under, fordi de landvindinger, der nu endelig er trådt i kraft i forbindelse med lov om hestehold ikke skal forringes. Velfærd for andre dyr bør heller ikke forringes. Det forringer retssikkerheden og giver usikkerhed med hensyn til hvad borgerne skal rette sig efter, hvis der skal gælde et regelsæt for staten og et andet for private borgere. Det ændrer ikke på den ønskede udvikling i naturtilstanden på statens arealer, om man fører tilsyn med dyrene.

Lotte Haubroe (Kgs. Lyngby, 2021-02-05)

#181

Hvorfor skulle jeg ikke skrive under på det her,det er jo underligt at den samme lov ikke skal gælde alle dyr.

Dorthe Canzoneri (Fredericia, 2021-02-05)

#182

Alle dyr skal behandles ordentligt ..

Hanne Hedegaard (Højbjerg, 2021-02-05)

#186

Det er en forringelse af dyrevelfærd og det kan vi bare ikke leve med i et moderne samfund

Pia Jakobsen (Thorsø, 2021-02-05)

#187

Jeg skriver under, fordi jeg selv har en kødkvægsbesætning. Og for mig er det rystende at et argument om penge kan tilsidesætte alle regler som omhandler dyrenes ve og vel

Birgit Christensen (Vinderup, 2021-02-05)

#193

Jeg skriver under fordi ordlyden i paragraf 20a er uspecifik.
“ undtage bestemte dyrehold, herunder dyr, der udsættes i en sådan naturnationalpark, samt dyrenes afkom fra bestemmelserne i § 3 og § 9, stk. 1 og 2.

“Undtage bestemte dyrehold”. Vi må vide hvilke dyrehold der skal kunne omfattes af undtagelsen. Det skal i hvertfald ikke være dyrehold som der i privatretlig regi findes andre regler for, herunder heste, køer, får og bison mv.

Annelise Hansen (Frederiksberg , 2021-02-05)

#200

Alle dyr skal have det godt uanset om det er vildt eller i "fangeskab"

Michelle Hansen (Eskilstrup , 2021-02-05)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...