Vejledende folkeafstemning i Københavns Kommune om byggerier på Amager Fælled og Stejlepladsen

Kommentarer

#22804

En fredning ALDRIG bør kunne ophæves!

Rasmus Robak (København, 2021-07-07)

#22806

Nej til mere byggeri på fredede områder. København har brug for at bevare vores grønne områder!

Lucas Moniuk (Frederiksberg, 2021-07-07)

#22807

Vi lever i en tid, hvor det er vigtigere end nogensinde at bevare natur, hvor vi end har den. Jeg besøgte Tornsanger-aktivisterne med en vis skepsis, fordi jeg troede, at Amager Fælled bare var en "Københavner-park". Jeg gik derfra med ny viden om, at biodiversitet kan opstå mellem asfalt og højhuse på en gammel losseplads på ganske få år - og i fuldstændig rådvildhed over, at politikerne overhovedet kunne overveje at fælde et eneste træ der.

Hanne Legene (Tølløse, 2021-07-07)

#22812

Det er vigtigt!

Magnus Pedersen (Valby, 2021-07-07)

#22814

Jeg bruger ofte Amager Fælled til udflugter, når vi besøger vores familie i København.
Desuden syntes jeg det er vigtigt at bevare naturen, også bynær, som specielt børn kan komme i kontakt med naturen.

Glenn Jakobsen (Hovedgård, 2021-07-07)

#22815

Fordi folketinget ikke skal ophæve tilkæmpet fredning af land og helt speciel kulturarv, miljøer som er bevaringsværdige, blot for at der kan bygges moderne lejlighedskomplekser, som over tid indtager hele området med skrækkelig grim grim arkitektur, nye vejnet, forurening af vores allesammens åndehuller og naturfrirum og kulturhistoriske miljøer, natur, turområder, blot for at der kan tjenes flere penge. 🇩🇰Bevar Danmark🇩🇰 Det går alt for stærkt med moderne høje byggerier, alt, der ligner hinanden, bygges over hele Europa. Vi har en danskhed, en trivsel ved at kunne færdes i bynær naturhistorie og natur. Hvor gamle grøntområder, kolonihaveliv, gamle små havnemiljøer, håndværkerværksteder, skure og udstyr, net og kasser, hører til vores perler og udflugtssteder. Det smadres totalt af betonbyggeri og lyskryds, parkering og udbygning. Lav kolonihaver og trivsel istedet, Tænk ikke så meget her og nu. I smadrer kulturen til fordel for kapitaltænkning og udbytte, penge fremfor almene menneskelige behov. Altaner og glas, skæve facader, høje husudgifter, storbylook, smarthed. Det er som Israel, der fordriver Palæstinenserne væk fra deres eget land. Overtramp. Hvad har I imod grønne planter, natur? Der skal bare tjenes penge på alle friarealer. Ophæves fredninger. Uuha. Ikke ødelæg alt for os andre almindelige Danskere, som trives uden nybyggerier.

Karin Normann (Glesborg, 2021-07-08)

#22819

Jeg synes Amager fællede er et dejligt sted med dyreliv og løbe og cykel ruter jeg ofte bruger. Desuden er der stadig tomme lejligheder over alt på Amager fordi ingen har råd og bo i dem , så hvorfor bygge flere .

Karsten Jønsson (Kastrup, 2021-07-08)

#22828

I 1981 (!) deltog jeg i en høring i København med daværende borgmester Weidekamp, hvor jeg som formand for Amager Natur og Ungdom talte imod kommunens planer om at bebygge Amager Fælled! Vi havde i øvrigt et godt samarbejde med bl.a. Bryggegrupperne. I dag (2021) opdager jeg, at Københavns Kommune stadig ikke har lært noget som helst om at respektere livet. Så jeg vil hermed straks skrive under og gentage min skarpeste protest imod enhver form for byggeri på Amager Fælled.

Finn Ankær Larsen (Vester Hjermitslev, 2021-07-09)

#22835

Jeg skriver under fordi det i/ved alle større byer er essentielt at bevare natur. Rigtig natur.
Der er mange andre steder København kan udvikles i stedet.

Lars Brandt Christensen (Ruds Vedby, 2021-07-09)

#22838

Det er vigtigt at vi mennesker har vild natur. Vi burde have mere og ikke mindre.

Ditte Nielsen (Valby, 2021-07-09)

#22840

Jeg er stor fan af vildnatur og et varieret dyreliv, og når man bor i København er det begrænset, hvor meget af det man har i nærheden.

Sofie Zebbelin Wulf-Andersen (København , 2021-07-10)

#22849

Jeg elsker det grønne omkråde!

Anni Kristensen (København, 2021-07-12)

#22850

Jeg skriver under fordi jeg synes det er forkasteligt at opføre byggerier på bekostning af naturen og biodiversiteten

Karoline Hansen (Lyngby, 2021-07-12)

#22857

Kirsten Nielsen

Kirsten Nielsen (Kbh, 2021-07-13)

#22859

Jeg sætter pris på at bevare grønne områder mest muligt, og jeg cykler igennem Amagerfaelled for at komme til mit arbejde, så jeg har en personlig forbindelse til stedet.

Benjamin Schenkel (Frederiksberg, 2021-07-14)

#22864

Jeg skriver under fordi jeg mener at vi skal bevare byens åndehuller, vilde natur og fredede dyrearter.

byens naturområder og historiske unikke kulturperler SKAL bevares!!!!!

Sofie Madsen (København sv, 2021-07-14)

#22868

Jeg synes ikke vi skal bruge det lidt 'vilde' bynatur vi har tilbage på at bygge boliger. Der er masser af grunde med nedlagte virksomheder, der kan bygges om. Vi kan lægge metro under jorden, som det var intentuionen. Ørestads Boulevard kunne også komme i tunnel. Det er prime real estate, der kan bygges der.

Esther Marco (København, 2021-07-15)

#22869

Frederiksberg er den tættest bebyggede kommune i Nordeuropa. Vi har kun statens parker som "natur". Vi har brug for de grønne åndehuller i København for at kunne trives i byen. Vi har set under coronaen, hvordan naturen nær os hurtigt bliver fyldt op. Vi har brug for, at alle de planlagte byggerier stoppes og områderne bevares som natur.

Bodil Morgenstern (Frederiksberg, 2021-07-15)

#22876

Det er sindssyge pskopatiske antidemokratiske kræfter, der er på spil. En storby som København kræver al den rekreative natur, der overhovedet er mulig. Heroin-Metroen skulle fyldes med sand; de ansvarlige i Socialdemokratiet skulle juridisk-personligt stilles til økonomisk ansvar for det totalt unødvendige Metro-projekt. Der er en historisk tradition for at opsyille galger på Amager fælled. Brug den!

Jann Fredsø Pedersen (Åled, 2021-07-16)

#22887

For atbevare den smule natur og dyreliv, som er tilbage. Og stoppe de mange byggerier af lejlighedskomplekser, som er ved at kvæle byen, og som de færreste har råd til at bo i.

Jette Braband (København, 2021-07-16)

#22890

Fordi det er en sag af stor principiel betydning for hele landet.

Morten Madsen (Esbjerg, 2021-07-16)

#22896

At der skal ikke bygges mere i naturområder når vi ønsker at gøre noget for miljøet og klimaet. I stedet for skal der rives ned og bygges nyt og mere klimavenligt. Tag evt nogle gamle bygninger som ikke er bevaringsværdige.

Frank Andersen (Fredensborg, 2021-07-17)

#22901

Hovedstaden er unik med bynært naturområde.

Niels Bach Lauritsen (Vamdrup, 2021-07-17)

#22902

Alle har brug for natur. Det virker afstressende. Amager fælled er fredet. Og selvom man kan lave en lov om, er der fredede dyr og planter. De skal beskyttes.
Byg på golfbanen og den gamle losseplads istedet.

Ida Marie Haslev (aarhus, 2021-07-17)

#22914

De grønne områder er vigtige for naturen, dyrene og menneskene.

Karen Jensen (Jægerspris, 2021-07-18)

#22915

Det er penge Det drejer sig om.

Søren Bentin (København, 2021-07-18)

#22919

Naturen skal bevares i København

Anne Blum (Brønshøj, 2021-07-18)

#22921

Jeg skriver under fordi København vilde grønne arealer i almindelighed skal bevares til gavn og glæde for byens borgere, og arealer med udrydningstruede dyrearter i særdeleshed skal fredes.

Per Tais Nielsen (Frederiksværk, 2021-07-18)

#22922

Det er mere vigtig end nogensinde at bevare natur i og omkring store byer og for den sags skyld alle andre steder !!

Gert Rinnæs (Valby, 2021-07-18)

#22924

Fordi området vil blive ødelagt, naturen går tabt

Marianne Bjørn (Hørsholm, 2021-07-19)

#22926

Jeg syntes ikke at det er i orden at ødelægge den natur som i selv beder os om at passe på. Så gør i det ikke selv Føj skam jer.

Lotte Sørensen (København sv , 2021-07-19)

#22931

Vi skal bevare Amagerfælled som den er.

Stig Christiansen (Kastrup, 2021-07-19)

#22936

Det er vigtigt at bevare vores grønne områder så alt ikke bliver til beton og mursten!

Nina Christrup (Frederiksberg , 2021-07-20)

#22943

Af kærlighed til mine efterkommere

Bettina Kamper (København , 2021-07-20)

#22947

Man skal værne om naturen

Malte Søgaard (København , 2021-07-21)

#22957

Det er en sag der er mere presserende end nogensinde!

Johnny Henriksen (København S, 2021-07-25)

#22959

Det er vanvittigt at bygge på den mindste smule af det vild natur, vi har tilbage i DK

Ditte Løssl Schepers (København S, 2021-07-26)

#22962

Jeg har boet på Amager i mange år og elsker Amager Fælled. Der må kunne findes andre steder at bygge.

Lars Bratshaug (Hillerød , 2021-07-26)

#22964

Biodiversiteten er vigtig for vores alles fremtid. Vigtigere end boliger i et værdifuldt område. Hvad med aftalen med EU??https://www.consilium.europa.eu/da/policies/biodiversity/

Helle-Mia Lea (Billund, 2021-07-27)

#22966

dumheden må ikke sejre, selv om guderne kæmper forgæves mod den.

Bent Klausen (København S, 2021-07-27)

#22969

Det er at skyde sig selv i foden at bygge på noget man ikke ikke kan genskabe.

Steffen Kabel (København S, 2021-07-27)

#22971

Jeg er dybt bekymret over at alle rekreative områder omkring hovedstaden bebygges. Det er skidt for både naturen men også os der har glæde og brug for byens åndehuller

Karen Logo-Koefoed (Frederiksberg, 2021-07-28)

#22975

Fordi det på ingen måder giver mening andet :)

Krista My (København , 2021-07-28)

#22978

Vi har brug for, at der tages langt mere hensyn til naturen end der gør i dag.

Peder Grotkjær (København K, 2021-07-28)

#22981

Naturen er en forudsætning for liv, så hvorfor er det at vi bliver ved med at eleminere den?

Amager Fælled er en hel unik naturskøn plet i vores storby, som sjældent ses andre steder, det vil være en katastrofe at jævne det med jorden.
Ikke bare for os mennesker der bruger området og elsker det, men også for de mange dyrearter der lever der og hvis livsgrundlag fjernes.
Sidstnævnte kan og vil jeg ikke være vidne til!!!!

Der er allerede bebygget store områder af Fælleden som ellers var fredet.
Hvad er formålet egentlig med fredning hvis det bare uden videre kan annulleres?
Jeg begriber det ikke...

Hannah Paludan Kristensen (København S, 2021-07-28)

#22988

En vigtig sag for Kbh, naturen og de mennesker der lever i byen. Jeg ønsker at bevare så meget natur som muligt i Kbh

Kirsten Sommer christiansen (Kbh, 2021-07-28)

#22989

Fordi naturen i og omkring Kbh. altid SKAL bevares, hvilket for så vidt også gælder havnen og vandområdet.
Kbh. bør tilgodese friarealer for alle slags borgere, og Kbh. burde snart tage hul på en mere harmonisk og vel tilrettelagt byudviklingsplan, der harmonisk følger 5-fingerplanen ud i de omliggende kommuner

Kirsten Nobel Mehabil (2100 Kbh. Ø, 2021-07-28)

#22993

Jeg skriver under fordi vi må tage på natur og miljø.

Anette Lund (Hamar, 2021-07-28)

#22997

Vi ikke skal miste flot/velfungerende natur i København, der er i forvejen for lidt.

Kasper Munch Pedersen (København Ø, 2021-07-28)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...