Ro på med Lynetteholmen!

Kommentarer

#1

Jeg mener Lynetteholm er det modsatte af hvad vi har brug for som by.

Derfor er det kun rigtigt at udskyde beslutningen, så vi som borgere har en chance for at påvirke projektet gennem vores stemmer!

Stine Linnemann (København, 2021-01-28)

#5

Trafik med forurenet jord.
Forurening.
Øget trafik.
Ødelæggelse af havmiljø.
Ændring af strømforhold.
Der er ikke brug for flere dyre boliger i Kbh.
Forringet gennemstrømning i havneløbet.
Ingen garanti for eventuelle oversvømninger i område før dæmninger ea bliver etableret om 30 år.
Og så vil jeg igen referere til femfingerplanen, hvorfor dog bruge energi og penge på at smide jord ud i havet til dyre boliger med et argument om stormflodssikring?
Selv i de små klasser i skolen lærte vi om forbundne kar - vand finder altid en vej.

Susanne Ulrik (København, 2021-01-28)

#15

Der mangler stadig væsentlige informationer og analyser, som skulle udgøre en del af et oplyst beslutningsgrundlag. Samtidig har muligheden for en reel offentlig debat være begrænset pga. Corona, forsamlingsforbud mm.

Peter Muschinsky (København, 2021-01-28)

#19

Hele ideen om at fylde Øresund op med en ø, skabt til at bygge boligblokke på, er absurd. Byggeriet vil belaste infrastrukturen og miljøet i det eksisterende København på en skadelig måde.

Eva Benfeldt (København Ø, 2021-01-28)

#20

Den demokratiske debat er kortsluttet under Covid-19. Ud over at fokus er på pandemien, så mødes vi jo ikke med andre under nedlukningen. Dvs at den information og meningsudveksling, der normalt foregår mellem venner, kolleger,
familie og i de fora og klubber vi kommer i er helt fraværende. Det er en stor del af den demokratiske debat, der foregår der. Alle de møder, der har været om projektet, er virtuelle hvilket afskærer mange fra at deltage. Derudover har kommunen ikke engang kunne gennemføre et virtuelt oplysningsmøde.

Jeanne Lind (København N, 2021-01-28)

#25

Coron ikke har givet de optimale forhold til information, og debat om så stort et projekt.

Lisbeth Nordby (Frederikssund, 2021-01-28)

#27

Projektet er vanvittigt, skadeligt for miljøet i København i årtier, og ingen ved om der er brug for det når det en gang er færdig bygget.

Allan Vinje (Farum, 2021-01-28)

#30

Jeg ønsker en mere demokratisk proces vedr. byggeprojektet Lynetteholm.

Alexandra Ferdinandy (København , 2021-01-28)

#31

Jeg er enig i at beslutningen ska udskydes .

Gitte Jensen (Herning, 2021-01-28)

#32

hovedløst og uigennemtænkt,

Flemming Angeldorf (Farum, 2021-01-28)

#37

Jeg synes, det er et uforsvarligt projekt.

Signe Kjøller (København , 2021-01-28)

#39

Jeg skriver under fordi der er sket alt for mangefejl i processen indtil nu. Det er ikke rimeligt at FT vedtager en lov på dette ufuldstændige grundlag

Grete Ellemose Hansen (København, 2021-01-28)

#45

Fordi beslutningen er taget uden om københavnerne og uden mulighed for høring. Det er både udemokratisk og imod manges ønsker og vilje. Kbh er vores by og ikke politikerne. Hvorfor dette hastværk? Uhørt!

Jane Wiid (København ø, 2021-01-28)

#47

Projektet vil for evigt fjerne det fri udsyn fra Langelinie og det meste af havnen og omliggende områder - og ødelægge Københavns måske vigtigste egenskab som by ved sund og vand. Det er et tåbeprojekt, som hverken er udtænkt af eller for københavnere.

Jan Boman (København, 2021-01-28)

#54

Lynetteholm er et projekt der skal vedtages under en pandemi, hvor vi ikke må forsamle os eller få en ordentlig dialog og debat.
Udover det, er projektet ikke en klimasikring af København eller resultere i billige boliger.
Det er et misfoster, der er solgt på løgnehistorier og som vil begrave københavnerne i 30 års støj, møg og forurening.

Enel Selvig (København K, 2021-01-28)

#60

Det er gået for hurtigt og den demokratiske proces har været uigennemsigtig.
Det virker som om beslutningen om Lynetteholmen allerede var vedtaget af politikerne fra starten og de ikke ønsker at befolkningen får indflydelse

Søren Brix (København, 2021-01-28)

#63

Grundlæggende er de givne forudsætninger med den kommende befolkningstilvækst. Der er endvidere ikke taget højde for forureningen (giftig jord i Øresund og øget lastbiltrafik med dødelighed blandt københavnerne til følge m.v.). Heller ikke konsekvenserne for vandkvalitet og vandmiljø i Kbh’s havn er undersøgt.

Ellen Odsbjerg (København , 2021-01-28)

#70

Det er afgørende vigtigt med en grundig og demokratisk proces som grundlag for så stor en beslutning som Lynetteholmen.

Kim Hjerrild (København, 2021-01-28)

#71

Jeg synes at beslutningen skal udskydes, sådan at borgerne kan komme til at udtrykke deres tvivl om fornuften i dette projekt på den anden side af Corona-perioden og mener også at der skal inddrages flere interessenter i udfærdigelse af oplæg.
"Vandbroen" er et godt eksempel på at et evt. projekt kan beriges ved at inddrage input fra en breder kreds.

Jeff Priis (København, 2021-01-28)

#72

Jeg skriver under fordi jeg mener at forudsætningen for projektet har ændre sig på afgørende punkter:

> Projektet var tænkt at være selvfinancierende.
Det kommer til at koste mindst 60 milliarder at realisere.

> Projektet var tænkt som klimasikring.
Det viser sig at det ikke er tænkt ind i projektet

> Havnetunnel skulle aflaste indreby.
Al forskning peger på at mere asfaldt=mere trafik på alle veje, om man vil det eller ej.

> Projektet skal give billige boliger.
Lynetteholm bliver danmarks dyreste sted at bygge. Billige boliger kommer ikke på danmarks dyreste byggefelter. Husk at der er et efterslæb på 60 milliarder der skal dækkes.

> Projektet skal give grønt kystlandskab.
Stranden kommer til at ligge et sted hvor Øresund har stærk strøm, så ingen badning. Der skal bo 35.000 borgere + 35.000 arbejdspladser. Det vil give 80m2, inkl. grønne arealer pr borger. På Nørrebro er det tal 53m2.

Det er de punkter der bliver talt op af projektmagerne, men der er mange andre punkter for ikke at lave Lynetteholm som det er tænkt i dag.

> Salamimetoden.
Projektet er ikke analyseret i sin helhed og borgerne bliver ikke hørt omkring helheden. På inttet tidspunkt er der bliver analyseret hvad det betyder at lave en bydel på størrelse med Hillerød der kun er forbundet med 1 metro og 1 havnetunnel. Resten af trafikken skal igennem de fredede fæstningsanlæg og giver ikke plads til vejudvidelser. Det giver projektmagerne frit spild til at sælge drømme, der ikke kan gennemføres.

> Trafik og havnetunnel
Trafik til havnetunnel skal komme fra ad Lyngbyvej/Helsingør motorvejen. Den er allerede i dag danmarks travleste strækning. Den kan ikke udvides uden store investering og store gener for alle der bor langs den. Der kører i dag 100.000 køretøjer på et hverdagsdøgn, der hvor afkørslen til Havnetunnellen er. Det forventes at stige med 20% til 120.000 køretøjer når en havnetunnel bygges, uden at Lynetteholm bliver bygget. Vi kan altså regne med massiv trafikstigning, også udover vejens kapacitet.

... der bliver hele tiden fundet nye problemer med projektets præmis, følg selv med her: https://www.facebook.com/groups/stoplynetteholm/

Sebbe SElvig (København K, 2021-01-28)

#73

Lynetteholmen er skadeligt for miljø, klima, det marine miljø og balance i Øresund

Randy Dahl (københavn, 2021-01-28)

#75

Jeg mener den demokratiske proces har været tilsidesat. Kortene var blandet grundig i forvejen - og man har IKKE ønsket en dialog om hvorvidt projektet skulle gennemføres eller ej - man har udelukkende lagt op til at høringerne kan påvirke et projekt der allerede var vedtaget.

Torben Falholt (Hellerup, 2021-01-28)

#82

Jeg skriver under fordi, beslutningsgrundlaget er sket ikke godt nok, ligesom jeg nærer voldsom tvivl om de omfattende miljømæssige konsekvenser er taget nok til indtægt. Jeg er imod byggeri af den størrelse netop pga de vilde og uoprettelige konsekvenser det vil have for ikke blot havmiljøet men også den fare der vil være på den projekterede strand pga af de stærke strømme der påviseligt opstår når et løb gøres smallere. Ikke særlig hensigtsmæssigt hverken ifht den konstante erodering der vil pågå, men også pga den overhængende fare der helt klart opstår for badende børn og ja alle badende..!!

Sune Wedam (Frederiksberg, 2021-01-28)

#85

Jeg er imod Lynetteholmen og det er gået for stærkt

Elsa Berg Brix (København, 2021-01-28)

#86

Projektet er en klima katastrofe.
Hvornår begynder politikerne, at se alle beslutninger i et kllimaperspektiv.
?

Leif Mikkelsen (Amagerbro, 2021-01-28)

#87

Lynetteholm er unødvendig, forløbet præges af demokratisk underskud, mangelfuld VVM-redegørelse, faktuelle fejl, en miljømæssig katastrofe

Poul Levin (Malmö, 2021-01-28)

#89

Det er det rigtige at gøre :)

Jens Gammelgaard (Jægerspris, 2021-01-28)

#93

Hele projektet er vanvittigt. Alene flytningen af Renseanlæg Lynetten burde få politikerne til at besinde sig.

Ulla Jensen (Helsingør, 2021-01-28)

#101

Projektet giver ingen mening. Ikke nøje gennemarbejdet. Negative konsekvenser for nuværende københavnere. De gode grønne områder er Enten bebygget eller overbefolket. Der er indbyggere nok i byen. Trafik gennem byen i årevis til stor gene. Stop det og genovervej. Lyt til befolkningen!!!

Katrine Grønlund (København, 2021-01-28)

#106

Jeg synes hele beslutningsprocessen har været og er en hån mod demokratiet. Alt foregår fordækt, beslutninger træffes bag lukkede døre i lukkede selskaber. Argumenterne for projektet er falske – og borgerne bliver overhovedet ikke hørt. Det ville tjene demokratiet, hvis borgerne blev hørt – det mindste man kan forvente er at beslutningen udskydes til efter kommunalvalget 16. november 2021.
Mvh Thomas Christensen

Thomas Christensen (København SV, 2021-01-28)

#110

Jeg skriver under fordi, København ikke har behov for yderligere mastodont-milliard byggerier midt i vores havn og fordi jeg som beboer ikke kan leve med den larm og forurening som vil vare resten af min levetid

Charlotte Maria Meldal (Kbh 2100 Ø, 2021-01-28)

#112

det er et mega projekt som tilsyneladende skal presses igennem inden et kommunalvalg.. Der er mange ting som er udeladt i VVM undersøgelsen fra By og havns side - hele sagen lugter... Så stor en sag skal undersøges grundigt inden det besluttes om det skal gennemføres.

Lene Hansen (Vanløse, 2021-01-28)

#113

Fordi det er en forhastet beslutning og alt andet lige unødvendig!

Michael Sandfeld (København SV, 2021-01-28)

#115

Jeg ønsker en ordentlig offentlig debat om Lynetteholm og ønsker, at al arbejde med Lynetteholm udsættes til efter kommunalvalg 2021, så befolkningen kan få en ordentlig debat om emnet.

Morten Andersen (København , 2021-01-28)

#118

Jeg skriver under fordi projektet på mange punkter ikke virker gennemtænkt

Philip Elberling (København, 2021-01-28)

#121

Alt for mange aspekter i miljøkonsekvensberegningen ikke er medtaget.
Den mangelfulde og ringe belysning vil også have indflydelse på beregningen af de økonomiske omkostninger ved anlæggelse og bebyggelse af Lynetteholm både for København og for staten.

Maja Føgh (København, 2021-01-28)

#123

Jeg går ind for demokrati. Hele baggrunden for dette projekt er udemokratisk og i øvrigt ødelæggende for miljøet, for København, havnen og dele af Sundet.

Helle Hellmann (København, 2021-01-28)

#128

Planen er en dårlig ide fra en politikker der ikke er med mere, og de nuværende har tvivlsomme holdninger

Lange Finn Christiania (København, 2021-01-28)

#131

Jeg har et stort medansvar over for mine børn og børnebørn at dette store anlægsprojekt bliver belyst grundigt og ærligt inden vi på demokratisk vis afgør det ved en afstemning.

Schlichter Klaus (København, 2021-01-28)

#132

Lynetteholm er et megalomanisk project, som på ingen måde er gennemtænkt. Fatalt for København.

Nynne Borup (Frederiksberg, 2021-01-28)

#137

Projektbehandlingen bør i det mindste udskydes således at det kan drøftes ordentligt uden corona-restriktioner og i forbindelse med kommunalvalg.

Katja Lange (København, 2021-01-28)

#140

Fordi jeg elsker København

Johan Rønby (København, 2021-01-28)

#142

Hvorfor skal København ødelægges, dette er ikke andet end et prestige projekt

Søren Bøisen (Slagelse , 2021-01-28)

#154

Nynetteholm ødelægger København, magthaverne bygger den på en løgn.

Eric Erichsen (København S, 2021-01-28)

#155

Jeg synes det er vigtigt med afvejning af fordele og ulemper ved et så stort projekt, og har til gode at blive overbevist om, at det er en god idé - også trafikalt - at bygge ud i vandet i stedet for at se på landfaste områder. En opdelt VVM-vurdering er ikke OK.

Thomas Krag (København Ø, 2021-01-28)

#165

- et forslag, som hører fortiden til.

Hans Jørgen Larsen (Herkev, 2021-01-28)

#173

Da findes mange andre muligheder end den miljøsvineri hele projektet bygger på løgn og vil sansynligvis koste langt mere end beregnet

Karsten Schubmann (København , 2021-01-28)

#174

Som medlem af Alternativet og nu Borgerrepræsentationen har jeg fulgt sagen siden Lars Løkke og Frank Jensen præsenterede projektet som en fuldbyrdet realitet, og pressen ligeså.
Man har fra begyndelsen forsøgt at undgå en demokratisk og offentlig debat. Alene derfor skal beslutningen udskydes, så vi kan få den nødvendige debat om denne enorme investering.

Troels Jakobsen (København S, 2021-01-28)

#176

Der skal være mere tid til en offentlig debat.

Michael Mullins (København, 2021-01-28)

#187

Der er ikke behov for flere boligerne i København • der er pt 15196 ledige lejligheder i kbh• ud over det,er folk ligesom i halvtredserne på vej ud ad byen ,til forstæderne eller på landet. Tag istedet for den gamle finger plan op,og byg mod vest.og byg letbaner derud ,fremfor sindssyg dyr minimetro,og havnetunnel,som kun bringer flere biler ind i og omkring København.

Gudrun Østergaard (København, 2021-01-28)

#191

Projektet har omfattande påvirkning på miljön, ikke mindst Öresund

Vilmer Andersen (Malmö, 2021-01-28)

#193

Dette er et vandvidsprojekt, som strider mod grøn omstilling og mindre forbrug.

Bjarne Andreasen (København SV, 2021-01-28)

#194

Der skal være tid til ordentlig debat om omkostninger og konsekvenser. Venligst Jens Borking.

Jens Borking (Brønshøj , 2021-01-28)

#195

Jeg mener, at beslutningen er en katastrofal fejl.
Efter corona må vore politikere vågne op.
Verden er ændret, nye perspektiver på byer og bosætning bliver fremtiden.
BIG - eller se ud i verden - Hollands og Kinas flydende byer.
VÅGN OP -VI STÅR ET ANDET STED !

Gabriele Andersen (København, 2021-01-28)

#199

Jeg savner beskrivelse af alternativer til stormflodssikring (diger nord og syd, deponering af jordfyld andre steder, f.eks i grusgrave, kalkbrud o.l samt evt. etablering af ø på Middelgrunden.

Erik Andreasen (København Ø., 2021-01-28)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...