Aflys terminsprøverne på DG

Kommentarer

#1

Jeg mener ikke det er fair

Anders Christoffer Larsen (Dronninglund, 2021-01-24)

#2

Ja

Magnus Knudsen (Dronninglund , 2021-01-24)

#9

Jeg skriver under da jeg er enig med elevrådets holdninger og defor gerne vil støtte det.

Lau Schram (Hellum, 2021-01-24)

#21

Helt personligt har jeg under Corona, ikke haft et ordentligt arbejdsmiljø til virtuel undervisning, og det har taget motivationen for at lære.

Det er latterligt, at terminsprøverne for mange er en smagsprøve på eksamen, når de ikke kommer til at blive afholdt på sammen måde alligevel (hvis en evt. eksamen bliver aktuel)

En dårlig undskyldning: Jeg vil sikkert lade mig friste af at bruge google, og sikkert også at skrive til mine venner, og høre om hvad de har gjort osv... det er ikke fair vilkår at vurdere os elever på.

Jeg synes de skal aflyses og skiftets ud med forberedelse til srp eller sådan noget - har hørt at vi næsten 100% sikkert skal til dén eksamen.

Simone Als (Vester Hassing, 2021-01-24)

#28

Jeg skriver under, fordi jeg er enig med elevrådet i den forbindelse, at virtuel undervisning har skabt forringet undervisning over en længere periode. Den virtuelle undervisning kan umuligt hamle sig op med den normale undervisning.

Hvis terminsprøverne kommer til at foregå hjemme i stuerne, så ved de fleste, at muligheden for, at en større del af eleverne end ellers snyder. Man vil gerne klare sig efter bedste evne. Og et faktum er, at undervisningen ikke har været tilstrækkelig til at klare sig "godt nok". Derfor vælger den desperate elev i værste fald at søge hjælp andre steder, og det er jo ikke den rigtige vej at gå..... Dem, der har studienet vil således have en ideel mulighed for at skaffe hjælp, mens dem der ikke er medlem af denne platform, kan blive det på 2 minutter!

Jeg synes det er hensynsløst, at én karakter i de givne fag, skal bedømme ens arbejdsproces, særligt når vi slet ikke har fået det ud af undervisningen, som vi kunne have fået... I stedet bør lærerne fokusere på den individuelle arbejdsindsats i det virtuelle, tag en snak med den enkelte og fået slået fast, hvor landet ligger. Alt det hårde 2-3 års arbejde, vi har taget med os burde IKKE erstattes af ét tal på en usikker og usand indsats hos eleven! Man burde tage hensyn til alt det hårde arbejde, som eleverne udfører hjemme bage skærmene og i så fald hjælpe dem, der ikke kan følge med og er ved at falde fra - før det er for sent - i stedet for at kaste eleverne direkte ud i en væbnet kamp, men uden at give dem nogle våben at kæmpe med....

Caroline Elling (Dronninglund, 2021-01-24)

#33

Fordi fagligheden har været manglende med virtuel undervisning, og vi på ingen på måde har lært det samme

Verner Torensma (Agersted, 2021-01-24)

#34

Der er mange grunde til, at terminsprøverne i år burde aflyses. Lad mig prøve at liste nogle af dem;

En terminsprøve har til formål at teste elevens nuværende faglige niveau i de pågældende fag, men er derudover også en øvelse og forberedelse på en evt. skriftlig eksamen i fagene.

Som det fremgår af denne underskriftsindsamling, er der udbredt enighed om, at kvaliteten af vores undervisning under diverse nedlukninger har været/er nedsat. Derfor spiller der altså flere faktorer ind, når det skal bedømmes, om eventuelle terminsprøver, bør afholdes.
Ved mangel på faglig kvalitet føler vi, som elever, at vi er bagud. Der mangler meget, og vi hører tit jer lærere fortælle os, at; "det her er lidt svært at gennemgå virtuelt, men vi må prøve" eller "vi må gemme det her, til vi kommer tilbage på DG", men hvornår gør vi det? Og når vi at indhente det tabte? Til det må vi bare svare: I hvert fald ikke før de eventuelle terminsprøver.

Vi har ikke det optimale arbejdsmiljø herhjemme, mange af os har mindre søskende eller forældre hjemme, vi har kæledyr, internettet driller osv. For at opsummere: Vores hverdag herhjemme, nok fuldstændig ligesom jeres, indeholder mange distraktioner. Og det er, som før nævnt, ikke optimalt.

Derudover er det så meget lettere at snyde. Ja, den faktor er altså vigtig at have med, for de fleste af os er ikke englebørn. Beviserne for, at procenter af elever, der snyder i eksamener og terminsprøver online, er steget, er nemme at finde. Se på eksempler som USA f.eks. Her gik en lærers optagelse af sin elev, der råber på en Zoom-konference til sin far, at hun snød i sin online-eksamen, viralt - og kun for at modtage respons som; "alt andet ville også være dumt".

Sidst, men ikke mindst, er det også værd at nævne, at borgerforslaget, om at ligestille vores eksamener med sidste års afgangselevers eksamener, nu er nået de 50.000 underskrifter. Derfor er det slet ikke sikkert, at vi skal op i alle de skriftlige eksamener, som terminsprøverne ville forberede os på.

Jeg håber, at I forstår, hvor jeg vil hen med det her.
Aflys terminsprøverne og sæt alt ind på at give os fyldestgørende undervisning i hele pensum.

Sofie Kamp (Hals, 2021-01-24)

#35

Fordi det er det rigtige!

Mie Kristensen (Dronninglund, 2021-01-24)

#38

Jeg går i 3.G og jeg er fuldstændig enig!

Amanda Wittenberg (Klokkerholm , 2021-01-24)

#44

Fordi eleverne ikke har fået den rette mængde undervisning

Marcus Kousholt (Sæby, 2021-01-24)

#55

Jeg skriver under, fordi online terminsprøver - som er den mest sandsynlige mellem online og fysisk - ikke vil gavne elever overhovedet. Det vil være være så nemt for alle at snyde - og ja, det er altid op til eleven selv, hvilken indsats man gør, men virtuel undervisning gør elever umotiverede (hvilket også er nævnt i borgerforslaget om aflysning af eksamener 2021), og det vil derfor ikke være en fair situation for mange.
Derudover er det også individuelt, hvilke hjemmeforhold men hver især arbejder under. Både fysisk som internet, arbejdsplads i form af adgang til bord osv., men også psykisk - ikke alle har en god arbejdsatmosfære derhjemme. Det kan f.eks. være, at ens forældre skændes meget eller at man ikke er tryg derhjemme. For nogle er skolen et pusterum fra hjemmet...
Man vil heller ikke den samme adgang til hjælp, som man ville til en fysisk skriftlig terminsprøve. Hvis f.eks. noget går galt med computeren, vil man sidde med det alene eller vente længe på hjælp.

Louise Kronborg (Vodskov, 2021-01-24)

#68

Jeg synes det er uretfærdigt st afholde prøver i den her situation

Gustav Buch (Hals, 2021-01-24)

#75

Jeg synes ikke at vi har fået nok ud af undervisningen, til at det er optimalt at skulle til prøve

Mille Olesen (Hals, 2021-01-24)

#76

Jeg støtter forslaget fuldt ud, da terminsprøverne på ingen måde kommer til at bære præg af faglighed eller kompetencer og da hverken elever eller lærere er engageret til prøverne- med eller uden corona-hjemsendelse

Gabriel Stricker (Klokkerholm, 2021-01-24)

#94

jeg ikke kan se nogle grund til at holde terminsprøver da det højest sandsynligt bliver hjemme fra og der derfor kan vores svar ikke bruges til noget da ingen kan se om der er snydt eller ikke. der er også forskelligt hvordan folks forhold der hjemme er

Frederik Nielsen (hals, 2021-01-25)

#98

Det er ikke fair at skulle afholde prøver med manglende kvalitet af undervisningen

Kristian Haugaard (Sæby, 2021-01-25)

#101

Jeg går i gymnasiet

Alexander Larsen (Dronninglund, 2021-01-25)

#104

Jeg synes ikke det er rimeligt med de forhold vi har gået i skole under.

Eva Rodh (Jerslev, 2021-01-25)

#106

Jeg skriver under fordi jeg selv er elev på DG

Karl Lunden (Aså, 2021-01-25)

#112

Jeg skriver under, fordi jeg ikke føler, at terminsprøver er en nødvendighed i år trods omstændighederne. Det faglige niveau er ikke ændret nok fra sidste års terminsprøve til, at terminsprøverne i år ville give mening. Dette er også grundet omgivelserne for terminsprøverne - fx kan der ikke tjekkes for snyd, hvilket giver et forkert billede af niveauet for den enkelte/klassen. Derudover er det også yderst demotiverende, at omstændighederne er således og at konsekvenserne er meget sigende.

Silja Nielsen (Vodskov , 2021-01-25)

#114

Jeg er helt enig!

Mogens Blæhr (Sæby, 2021-01-25)

#119

Jeg vil også mene at seriøsiteten samt. intensiteten af undervisning har været faldende da internetproblemer og fejlende IT/Hardware-komponenter har forringet kvaliteten af den undervisning som er blevet udbudt - lærer kan generalt godt have problemer med at nå rundt til alle, og give os den fulde undervisning.

Chris Byrialsen (Præstbro, 2021-01-26)

#139

Jeg er selv studerende og har ikke fået den kvalitet undervisning som jeg burde

Frederik Mellergaard (Dronninglund , 2021-02-01)