Nej tak til udvidelse af Lem Kær testcenter/område

Kommentarer

#1

Det er helt forkert med sådan en projekt i vores naturskønne område.

Mitzie Hedevang (Velling, 2021-01-18)

#2

Det vil helt bestemt gøre området mindre attraktivt for tilflyttere. Det er Naturens rige, ikke Industriens.

Jeppe Duch (Ringkøbing, 2021-01-18)

#3

Det bliver fuldstændig uninteressant for os at bo i Velling, hvis dette bliver til virkelighed. Kommunen vil miste to aktive borgere og gode skatteindtægter

Anna Hilden (Velling, 2021-01-18)

#6

Skyggekast, støj og usælgelig hus.

Anna Pedersen (Lem St., 2021-01-18)

#8

Skyggekast , støj , gør huset værdiløst.

Niels Chr. Pederssen (Lem St., 2021-01-18)

#9

Jeg har på fornemmelsen, at det kommer til at gå ud over mit hjem. Jeg har ikke tænkt mig at flytte.

Susanne Sørensen (Ringkøbing , 2021-01-18)

#10

Jeg skriver under fordi, jeg bor i Velling og så stor et projekt skal ikke været imellem 3 mindre byer. Jeg ville være ked af, hvis lugten af ammoniak og alt den bygge rod, kommer til at ødelægge vores natur område, vi har jo netop Vagn Velling at bo i, fordi den havde naturen og ingen gener. Så Nej tak til højere vindmøller og ammoniak lugt.

Adriana Almirón Bracho (Velling , 2021-01-18)

#15

Fordi det skriger til himlen, at man kan komme i tanke om at klemme så stort, højt, lugtene og larmende projekt ned i mellem 3 byer, med meget kort afstand til hinanden.

Johnny Plauborg (Velling, 2021-01-18)

#17

De Møller hører ikke til på land !!!!

Mogens Slot Pedersen (Lem st., 2021-01-18)

#18

Bor lige uden for Lem by og det er så grimt og skæmmende og blink ind i hus
Udsigten altså hvad havde Vestas da tænkt på
Lufthavnen bliver da også ramt på indflyvningen eller betaler Vestas igen

Lasse Jensen (Skjern, 2021-01-18)

#19

Støj og blink fra møllerne og så syntes jeg de er alt for voldsomme så tæt på byer.

Johnny Graakjær (Lem, 2021-01-18)

#20

Jeg er modstander af større og flere vindmøller, så tæt på bebyggelser.

jørgen Johansen (6940. Lem st., 2021-01-18)

#21

Jeg ikke ønsker at der kommer et test center op så tæt på Lem st . Og de udfordringer det giver med støj, usælgelige huse, lys forstyrrelser m.m. som de store vindmøller kommer til at give

Annemette Welander-Raabjerg (Lem st , 2021-01-18)

#27

Jeg bor FOR tæt på !

Lene Skov (Ringkøbing, 2021-01-18)

#31

Anlæg af denne størrelse hører ikke til i nærheden af en by. Den vil bringe konstante visuelle og støjgener. Værdi af ejendomme forringes og hele område bliver uatraktiv til bosættelse.

Mario Kasljevic (Lem St , 2021-01-18)

#32

Jeg fuldt ud kan bakke op omkring indsigelsen

Gurli Jacobsen (6940 Lem, 2021-01-18)

#34

Den forkerte placering til et godt projekt, alt for tæt på byområder.

Willy Holk (Lem St, 2021-01-18)

#35

Jeg støtter fremsendte indsigelser 100%

Johnny Jacobsen (Lem, 2021-01-18)

#36

Nej ikke flere møller der er rigelig..

Gert Hansen (Lem, 2021-01-18)

#38

Jeg skriver under fordi jeg i sin tid flyttede hertil, fordi jeg ønskede at bo midt i naturen. Jeg har intet ønske om at bo i et industriområde/eller med udsigt til samme og jeg mener hvis det bliver tilfældet, vil det give et stort værditab for de ejendomme der ligger i nærheden.

Helle Andersen (Ringkøbing, 2021-01-18)

#39

Jeg skriver under fordi jeg går ind for vedvarende energi og HAVvindmøller. Solcelleanlæg skal opføres tættere på forbrugerne. Her har vi god forsyning med vind. Det er uklogt at transportere strøm over store afstande. Bevar biodiversiteten.

Birgitte Bille Hansen (Ringkøbing, 2021-01-18)

#40

Da vi allerede har gener af de møller der står der er jeg meget bekymret for hvordan det vil blive med nogle der er næsten på højde med Eiffeltårnet. Og har hørt at det X pover kan lugte meget fælt . Da vi har mest vestenvind, kan jeg forestille mig hele byen indhyllet i ammoniak dunst det meste af tiden. De høre slet ikke hjemme så tæt på byerne. Vi boede da trods alt her først.

Mie Holk (Lem st, 2021-01-18)

#53

De ødelægger vores smukke natur.
Vi har nok møller. Placer dem langt ude på havet.

Ingelise Lange (6950 Ringkøbing, 2021-01-18)

#55

Jeg er imod projektet, da det vil ødelægge udsigten fra vores grund. Desuden vil det forringe husets værdi, og måske umuliggøre et salg.

Jan Olsson (Lem St., 2021-01-18)

#56

Vindmøllerne i forslag er for høje og jeg ser ingen grund til at de skal være højere end de møller som er på stedet. Så maks 159m og med samme harmonikrav.

Henning Sørensen (Lem st., 2021-01-18)

#57

Grøn vindmølleenergi er vigtigt for vores fremtid. Men RKSK kommune skal ikke rumme så massivt mange møller som den allerede gør. Derfor et nej til flere kæmpe møller. De to der netop er sat op ved Stauning er alt for høje og synlige og lysforureningen med de blinkende lys er forfærdelig!

Jacob H (Ringkøbing , 2021-01-18)

#59

De store Møller skæmmer området, og er til gene for beboere, specielt naboerne. I øvrigt er der de fleste dage kun enkelte Møller der kører, fordi man ikke kan afsætte strømmen. Så det er svært at se at der er basis for at udvide.

Erling Barbesgaard (Velling , 2021-01-18)

#65

Fordi billederne i materialet viser vores lokalområde lavet om til det der mest af alt ligner et industrikvarter. Både tæt på og længere væk fra. Vi har arbejdet for længe på at gøre dette sted attraktivt at flytte til for familier, til at få det ødelagt af mennesker udefra der ikke har interessen i selve lokalsamfundet.

Anne Mette Galsgaard (Velling, 2021-01-18)

#66

De kommer til at ligge for tæt på os alle.

Josianne kirk (Lem, 2021-01-18)

#67

Møller laver lavfrekvent støj,de skal langt ud på havet.

Erik Friis (Ringkøbing, 2021-01-18)

#69

Møllerne er alt for tæt på beboelse og vil give stor gene for alle der Boer i området

Lene Boendergaard (Ringkøbing , 2021-01-18)

#74

Jeg bor ikke langt fra de eksisterende Møller. Og vi kan høre suset fra dem. Så ikke flere Møller her.

Betty Andersen (Velling, 2021-01-18)

#75

For tæt på by og særlig natur.

Maibritt Chemnitz (Velling, 2021-01-18)

#79

Jeg er i forvejen ked af udsigt til så mange grimme Møller. Det giver uro i sin der at kigge på dem. Møller der bliver for gamle bliver blot gravet ned i jorden. Hvad er det for noget?
Nogle møller står stille ofte, så tyske møller kan køre.
Ud på havet med de grimme Møller.
Vores huspriserne går ned, når vores flotte udsigt mod vest bliver ødelagt.

Bente Vinther (Højmark, 2021-01-18)

#80

Det er alt for tæt på byen

Mette Ibsen (Lem, 2021-01-18)

#81

Det hører ingen steder hjemme at opsætte nye møller mellem Velling, Lem og Højmark. Disse møller bliver kun gene for befolkningen.

Lene Christensen (Lem , 2021-01-18)

#83

Vores by samt min egen bolig vil falde i værdi

Allan Rindom (Lem, 2021-01-18)

#93

De ikke høre så tæt på land og hvor der bor mennesker

Malene Præstegaard (Ringkøbing , 2021-01-19)

#94

Fuck kapitalisme

Victor Do Hansen (Ringkøbing, 2021-01-19)

#98

Skal ikke have forringet prisen på mit HUS.

Palle Hansen (Lem st , 2021-01-19)

#105

Den str Møller ,hører ikke til på land .

Michael Bentzen (Svendborg, 2021-01-19)

#107

For at støtte op omkring initiativet til at bevare naturlivet

Jacob Zimmer (Aarhus C, 2021-01-19)

#111

Det er alt for tæt på alm bebyggelse

Johnni Vanglund (Brøndby, 2021-01-19)

#114

Jeg er imod planerne om vindmøllerne i det område.

Anders Pedersen (Frederiksberg, 2021-01-19)

#122

Godt projekt, men helt forkert placering. Der bør kunne findes industri område til power-to-X anlæg og celler.

Flemming Pedersen (Lem st, 2021-01-19)

#124

Det er en skam, i så naturskønne omgivelser

Rikke Rasmussen (Aulum, 2021-01-19)

#128

Jeg nu har hørt på larmen i 10 år fra de testmøller der står der allerede og jeg frygter mere larm og skyggekast fra de nye

Gitte Nielsen (Velling, 2021-01-19)

#138

Det bliver alt for voldsomt med så store møller, det ødelægger hele området mere end det allerede er ødelagt.

Mogens kirk (Lem st., 2021-01-19)

#140

Vi har købt hus i Velling og er flyttet mod vest pga af uspoleret natur - ikke for at bo i et forsøgscenter

Mikkel Andersen (Nobjergvej 1, 6950 Ringkøbingå, 2021-01-19)

#146

Bekymring for det vil ødelægge en ellers meget velfungerende lille by i Vestjylland - dem skal vi passe på!!!

Sara Brun (Velling, 2021-01-20)

#147

Bor tæt på

John Hansen (Ringkøbing, 2021-01-20)

#150

Især området Velling plantage emmer af sund biodiversitet og naturliv, som ikke skal spoleres af mere industri. Der er tonsvis af areal i landområder, som ikke berører et af midt-vestjyllands mest prominente naturområder, som kan overvejes istedet. Der ønskes at gøre det mere attraktivt for flere tilflyttere i området. Dette er den diametrale modsætning til netop det ønske, som vil undergrave huspriserne. Jeg siger nej tak.

Kent Jensen (Herning , 2021-01-20)

#154

Der er mere end rigeligt med møller i RKSK.

Tonny Lemqvist (Båtthusvägen 44, 2021-01-20)

#155

De nuværende møller i Lem Kær er mere end nok. Nej tak til større møller så tæt på vores hus.

Lars-Erik Fabricius Nielsen (Lem St, 2021-01-20)

#157

Advarselslysene bliver Meget stærkere end nuværende, så store Møller skal ikke stå så tæt på byer, Vestas placering af arb. Pladser påvirkes ikke af om disse Møller kommer op elller ej

Bjarne Sandager nielsen (Hæjmark, 2021-01-20)

#168

Det er et natursmukt område som man ikke skal ødelægge...

Martin Bjerg (Ringkøbing, 2021-01-20)

#179

Jeg skriver under fordi jeg ikke ønsker flere vindmøller i lokal området

Jesper blom Jensen (Lem st , 2021-01-20)

#187

Jeg skriver under fordi vi simpelthen har for mange møller, der skæmmer vores område. Jeg er modstander af makværket ud for kysten, og støtter gerne dem der får flere og større møller. Få dem nu langt, langt ud på havet hvor vi ikke kan se dem. Og ligger der ikke et testcenter nordpå.

Per Østergaard (Ringkøbing, 2021-01-20)

#188

Borger i området er allerede i dag, generet af Lem Kær møllerne.

Lars Holmstrup (Lem , 2021-01-20)

#190

Projektet kommer til at ligge alt for tæt på de tre byer Velling,Højmark og Lem.
Så der må kunne findes en bedre placering i kommunen.

Jan Vastrup Nielsen (Lem St , 2021-01-20)

#194

Naturen omkring, Stauning Vesterstrand, Velling Stauning og Lem med masser af møller er ved at blive ødelagt.
Nye møller ved Lem Kær på op til 270 meter samt enormt solcelleanlæg m.m. vil i den grad ødelægge området.

Jesper Broberg (Skjern, 2021-01-20)

#196

Jeg har svært ved at se vindmøller rejse sig så mange steder. De ødelægger et smukt landskab. Naturen gør meget godt for os som mennesker - hvorfor så ødelægge det? Jeg står indenfor grøn omstilling, men prisen skal ikke være ødelagt natur. Iøvrigt er jeg bekendt med ar når møllen er udtjent, er det bekosteligt at nedlægge dem. Derfor vælger nogle ejere at lade dem stå i forfald.

Martin Olesen (Vejen, 2021-01-21)

#197

Jeg underskriver fordi jeg er for biodiversitet og den unikke vestjyske natur. Lad de store testmøller blive i Østerild og på havet. Industrianlæg i industri områder. Lad nu naturen være til den naturlige fauna og natur interesserede borgere og turister. Fri os fra grådige interessenter der ikke kan se det smukke i vores natur, men aflæser det smukke på egne konti og skatte nedskrivende investeringer

Poul Møller Pedersen (Hedensted, 2021-01-21)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...