Bevar Beits vænge / det grønne område ved Folkeparken

Kommentarer

#3

Skriver under fordi jeg bor tæt på og syndes ikke at ny udstykning er til fordel for det grønne område eller til de naboerne som har udsigt til området. Vi skal bevare vores grønne arealer i byen og lade ny udstykning ske i områder der ikke er til skade for andre. Kommunen skal ikke sælge ud af arealer til gavn for private udstykninger.

HVILKEN BETYDNING KAN ETABLERINGEN AF DENNE VEJ FÅ?

Vi bor i et naturskønt område. Hjælp os med at bevare dette naturskønne område og stem imod salg af grønt område for etablering af en vej samt udstykningen af 3-4 nye parceller!
Hvis udstykningen godkendes af Hjørring Kommune, vil den nuværende grusvej blive udvidet til en vej der går nord rundt om udstykningerne, hvilket måske på sigt kan betyde, at der udstykkes flere byggegrunde og vi vil dermed miste mere af vores naturskønne område!

Vil Hjørring Kommune udstykke flere byggegrunde langs denne nye vej?

Vil Hjørring Kommune sælge mere af vores grønne og naturskønne område?

Jesper Madsen (Hjørring, 2020-12-30)

#6

Det er duper vigtigt der er grønne oacer ind mellem boligområderne

Mona Jensen (9800, 2020-12-30)

#7

Jeg bor direkte på modsat side af engområdet ved Beitsvænge.
Jeg synes generelt, at det er en skam at man endnu en gang fra kommunalt side kan lade en byggesag komme på tale,som vil gribe ind i et af byens grønne områder, som bliver benyttet i så stor stil af byens borgere.
Desuden vil den nye vej rundt om den nuværende gård på Ulvegravene 1 generere meget mere trafik og skarpe Villys, som rent personligt vil genere os.

Rikke Oddershede (Hjørring, 2020-12-30)

#10

Lad os nu bevare de grønne områder i Hjørring.

Erik Thomsen (Hjørring, 2020-12-30)

#11

I så stor en by burde der kunne etableres byggegrunde andre steder, som man også ser i andre byer, hvor man laver helt nye bydele, vi skal værne om vores grønne områder, noget som gør Hjørring unikt. Vil man bygge midt i byen er der rigeligt med gamle huse som kan købes til rimelige penge, med henblik på nedrivning eller renovering.

Palle Olsen (Hjørring, 2020-12-30)

#12

Jeg gerne vil bevare lidt natur i byen

Jan Berg (Hirtshals, 2020-12-30)

#13

Vi skal bevare de grønne områder i hjørring

Michael Meier Rokkjær (Hjørring , 2020-12-30)

#14

Jeg skriver under fordi der pt er mere end rigelig med ledige byggegrunde rundt omkring Hjørring by. Så vil det da være rimelig hovedløst at bygge modne på er stykke natur som så mange menneskes har adgang til

Henrik Nielsen (9800, 2020-12-30)

#16

For meget trafik vil skade, det ellers rolige område, vi løber, cykler og går rigtige mage ture.

Tommy Andersen (Hjørring , 2020-12-30)

#20

Det er en uskik at begynde at inddrage rekreative arealer til bebyggelse. Vi har plads nok andre steder i kommunen.

Anni Buch HANSEN (Hjørring, 2020-12-30)

#22

Man vil ødelægge et grønt område af med trafik, som giver gener for Hjørring boger.

Kasper Salomonsen (Hjørring , 2020-12-30)

#23

Der er ødelagt nok grønne områder i Hjørring pga. nye bygninger

Johnny Bisgaard (Hjørring, 2020-12-30)

#28

Jeg skriver under, for jeg ønsker at besvære den naturen og ønsker ikke at der bliver bygget mere i det område og slet ikke hvis der skal sættes nye gadelamper op på den nye vej, som vil ødelægge den flotte natur.

Mads Bjerregaard (Hjørring, 2020-12-30)

#29

Det område er fredet og vi har så få grønne områder tilbage i Hjørring.

Anders Bach Nielsen (Hjørring , 2020-12-30)

#30

Vi har så få grønne områder i Hjørring. Dette grønne område skal ikke blive til beton.

Lonnie Espersen (Hjørring, 2020-12-30)

#31

Det ødelægger det rekreative område

Lars Toft (Hjørring, 2020-12-30)

#32

Jeg synes det vil ødelægge det flotte grønne område på Folkeparkeruten.

Mette Hagelquist (Hjørring , 2020-12-30)

#33

For at bevare det vilde område og jeg har en fornemmelse af, at der er en hel del ledige boliger i vor by

Birgitte Jensen (Hjørring, 2020-12-30)

#37

For at fremme bevaringen af skønne naturområder, for dyr og mennesker

Karen margrethe Christensen (Hjørring, 2020-12-30)

#38

Bevar de grønne områder i Hjørring grønne bælte 👍👍

Bent Nielsen (Hjørring, 2020-12-30)

#40

Det grønne område er af værdi for os beboere der bruger det dagligt. Området har i forvejen været under store forandringer de sidste 10 år. Vi skal beskytte de dyr der færdes og vi skal nyde de grønne pletter vi har i byen.

Anette Bæk (9800, 2020-12-30)

#42

Det grønne område skal bevares

Troels Bæk (Hjørring, 2020-12-30)

#43

Jeg benytter mig ofte af de grønne områder i nærheden af hvor jeg bor. Jeg synes i forvejen at de grønne områder “svinder ind”, pga. bebyggelse (fx plejehjemmet ved Føtex). Jeg går ind for at bevare de grønne områder, både for at bevare naturen, men også fordi de grønne områder har stor betydning for os der bor tæt ved og benytter stisystemerne dagligt.

Mette Larsen (Hjørring, 2020-12-30)

#45

Er daglig bruger af stisystem og naturnyder.

Erik Andersen (9800, 2020-12-30)

#48

Jeg benytter området sammen med min familie/børnebørn som bor på Ulvegravene.

Lene Henriksen (Hjørring, 2020-12-30)

#49

Vi skal bevare de grønne områder i Ulvegravene.

Annette bjerregaard (Hjørring, 2020-12-30)

#53

Jeg skriver under for bor
der bejt vænge op til
folkeparken, det bliver
osse dyrt for samfundet
og så er det osse hensyn
løst af borgerne der bor der
forslaget.

Casper Thomsen (Hjørring, 2020-12-30)

#56

Det er vigtigt at bevare byens grønne områder - udstykninger hører ikke hjemme i Folkeparken, Bejts Vænge og Svanelunden.

Pia Møller (9800, 2020-12-30)

#57

Vi bruger det sti system rigtig meget, og det ville være forfærdelig synd at miste noget af den smule natur vi har inde i byen

Simone Knudsen (Hjørring, 2020-12-30)

#66

Selvfølgelig skal vi bevare vores grønne områder
Jeg går der hver gang jeg skal ned i byen

Karen Sørensen (9800 Hjørring, 2020-12-30)

#68

Det vil være ødelæggende for et i forvejen skønt område. Samtidig vil en udkørsel fra flere huse være farligt lige nedenfor en bakketop.

Eydun Durhuus (Hjørring, 2020-12-30)

#69

Jeg finder det uhensigtsmæssigt at etablere en udkørsel til Ulvegravene for flere ejendomme.
Stedet er uoverskueligt pga. bakketoppen.

Jørgen Hansen (Hjørring, 2020-12-30)

#70

Nyder at færdes i området til fods

Annemette Dybro (9800 Hjørring, 2020-12-30)

#71

Af respekt for de nuværende ejere, mener jeg ikke udstykningen skal finde sted.

Paw Petersen (Vrå, 2020-12-30)

#72

Den eneste grønne kile som forbinder Ulvegravene/Sydbyen med midtbyen - skal ikke plasters til med en asfalt vej for kørende motorkøretøjer - bevar NU dette stykke smukke natur til det dyreliv som er til stor glæde for gående, motionister, cyklister, botanister og ikke mindst børnehavebørn og generelt legende børn!

Carsten Wojcik (Hjørring, 2020-12-30)

#73

For at bevare vilde grønne områder som er godt for, eksempelvis vores biodiversitet, bilag IV-arter og ikke mindst fugle og deres ynglesteder.

Mads Houen Jensen (Hjørring , 2020-12-30)

#83

Jeg skriver under fordi vi skal bevare de grønne områder i Hjørring.

Erik Andreassen (9800 Hjørring, 2020-12-30)

#89

Det er helt vanvittigt at ødelægge det område, som vi alle dagligt nyder

Felicia Bech Lillelund (Hjørring , 2020-12-30)

#90

En udstykning vil være meget ødelæggende for hele naturområdet Beits vænge

Thomas Bech Lillelund Andersen (Hjørring, 2020-12-30)

#91

Jeg bor i nærheden og nyder området.

Kristina Hansen (Hjørring, 2020-12-30)

#94

Vi skal bevare vores grønne områder

Helle Jakobsen (Hjørring, 2020-12-30)

#98

Er ivrig bruger af alle byens grønne natur områder. Det ville være en skam at tage mere af den. Der bliver i forvejen udstykket rigeligt rundt omkring.

Anja Flensted (Hjørring , 2020-12-30)

#103

Jeg synes at det er vigtigt at bevare det skønne grønne område i Hjørring

Charlotte Lyngby (Hjørring , 2020-12-31)

#104

Jeg elsker at gå ture på stierne ved Ulvegravene, og der skal ikke røres ved stisystemet

Anni Færch (Hjørring, 2020-12-31)

#107

Jeg skriver, da jeg principielt er imod en udstykning af vores offentlige jord til opførelse af private foretagender.

Mads Vejen (Hjørring, 2020-12-31)

#112

Jeg bor op af det grønne område. Det skal ikke ødelægges med flere bygninger. Vi mangler ikke i hjørring by så lad os nu bevare de grønne områder der gør byen til noget særligt.!

Marie Zakarias Kjeldsen (Hjørring, 2020-12-31)

#115

Til Store gener for både naboer, natur og vej

Sisse Salomonsen (Hjørring, 2020-12-31)

#120

Vi går mange turer i det grønne område, vi ser Tit rådyr og det er lidt hyggeligt..

Dorthe Bæk (Hjørring, 2020-12-31)

#124

Fordi det er et vigtigt område for hjørring, og hvis man først begynder at fjerne grønne områder, så har man intet forsvar for at det fortsætter.

Frans skjelbo Jørgensen (Aalborg, 2020-12-31)

#125

Vi skal bevare de grønne områder i Hjørring. Hjørring er jo en Naturkommune og derfor ønsker jeg ligesom Hjørring Kommune lægger op til, at bevare de grønne områder til glæde for fauna og flora.

Anne Hjelle (Hjørring, 2020-12-31)

#127

Jeg skriver under fordi jeg mener at vi skal bevare det grønne område ved folkeparken

Mads Bertelsen (Hjørring, 2020-12-31)

#128

Vi skal passe på og bevare vores grønne åndehuller i Hjørring by.

Line Fuglsang (Hjørring, 2021-01-01)

#130

Jeg vil gerne bevare de grønne områder, jeg finder det forkasteligt at kommunen vil sælge ud af naturen.

Janni Toft Mimersvej 16 (Hjørring , 2021-01-01)

#131

Løber ofte i de områder, og et grønt område midt i byen vil aldrig kunne blive større.

Mark Olesen (Hjørring, 2021-01-01)

#133

Fordi området skal være det grønne og skønne område som benyttes til gåture cykelture og bare nydelse midt i byen uden at være fyldt op med byggeri .

Inge Holst Frederiksen (Hjørring , 2021-01-01)

#134

Jeg mener at man ødelægger det dejlig natur man har skabt i området

Ole Ravnholdt (Hjørring, 2021-01-01)

#135

Fordi vi brugen stien ved folkeparken

Martin Madsen (Hjørring, 2021-01-01)

#137

Nok er nok.
Vi skal bevare vores grønne områder i byen, frem for at opføre bygninger som skæmmer.

Helle Schak Krog (Hjørring , 2021-01-01)

#140

Af hensyn til naturen

Per Nielsen (Hjørring, 2021-01-01)

#149

Jeg benytter de grønne områder, sys de er bevaringsværdig og skal forblive som de er. Hjørring har brug for de grønne områder hvor vi kan kan samle energi i den hektiske hverdag.

Hanne Dalsgaard (Hjørring , 2021-01-01)

#151

Vi skal bevare de få grønne områder i midtbyen.

Morten Koldkjær (Hjørring, 2021-01-02)

#154

Vi skal bevare vores grønne områder, der er kommet mange fugle og rådyr i disse områder.

Birgit Neve (Hjørring, 2021-01-02)

#159

Jeg synes, det er ærgerligt med mere bebyggelse på et af vores få tilbageværende naturområder i kvarteret.

Anne Hesselberg (Hjørring, 2021-01-02)

#163

Det er et virkelig skønt område midt i Hjørring by, det skal ikke ødelægges af byggeri, der er udstykninger nok til at det ikke er nødvendigt at bygge lige dér.

Gudrun Skarvanes (Hjørring, 2021-01-02)

#166

Vi skal bevare det dejlige grønne område

Jørgen Wiberg (Hjørring, 2021-01-02)

#167

Området bør ikke udsættes for mere bebyggelse.

Jannick Østergaard (Hjørring , 2021-01-02)

#170

Vi skal bevare det grønne område..

Susan Bjerregaard (Hjørring, 2021-01-02)

#173

Mens morgensolen skinner ned i engen, kan man høre toget kører af sted mod Aalborg som planlagt. Stilheden der bryder støjen.

Et nytår i naturens tegn, og samtidig endnu et skridt mod bevarelsen af en naturperle, for selvom de ikke sidder tæt om halsen på økonomien i Hjørring Kommune, er der perler spredt ud over hele byen, og de er alle værd at passe på.

Lad os skabe en balance, Altså mellem beskyttelsen af naturen og hensynet til mennesker. Begge ting er vigtige.

Et stenkast fra Hjørring Centrum ligger Bejts vænget, hvorfor inddrage det, når der er så mange andre områder - der ikke nødvendiggør dette.

Vi alle elsker at besøge og gå ture nede i engen, videre over i folkeparken og rundt om svanelunden.

Vækst kræver mennesker, og mennesker kræver grønne områder. Det er et af hovedargumenterne for at tiltrække nye borgere, hvor ødelægge dette for 3 parcellers skyld?

Bevar de gode grønne områder og lad os bevare muligheden, for når solen skinner eller månen gaber, fuglene kvidrer, og de høje træer og buske giver området en glans af moder natur som giver os mulighed for at slappe af i naturens lomme.

Tom Vejnø (Hjørring, 2021-01-02)

#175

Jeg bor selv i området og nyder dagligt de grønne områder og det dyreliv der er her.

Kimi Kristiansen (9800, 2021-01-02)

#182

Det grønne engområde ved Ulvegravene skal bevares intakt som det er. Vi har et helt unikt område inde midt i byen og der bør ikke tages småbidder af det via udstykninger og vejanlæg. Der er rigeligt med byggeområder i Hjørring og opland. Hvis folk har behov for byggegrunde inde midt i byen, må de opkøbe nogle af de dårligt vedligeholdte huse og ombygge/bygge nyt på grunden.

Dorte Lyager (Hjørring, 2021-01-03)

#185

Vi har huse nok rundt om de grønne områder!

klaus andersen (hjørring, 2021-01-03)

#188

Vi skal bevare de grønne områder i Hjørring

Ann-Sophie Hedegaard (Hjørring, 2021-01-03)

#191

Det er vigtigt at bevare, de grønne områder, et aktivt for området og kommunen. Hjørring kommune vil fremstå som en kommune, der arbejder for, at bevare og hjælpe vores lokale fauna og dyreliv, så derfor bevar de grønne områder der er tilbage, der er tilgengæld mange byggegrunde rundt om i kommunen

Lene Heuck (Hjørring, 2021-01-03)

#192

Jeg skriver under da vi elsker at gå ture midt i byen på grønneområder. Mener klart at de grønne områder vi har tæt inde i Hjørring by skal bevares, får dem aldrig tilbage. Byg i udkanterne af byen og sørg for at lave grønne oaser her.

Laila Kjærsgaard (Hjørring, 2021-01-04)

#195

VI har bag for de FÅ grønne pletter der er tilbage...
Det er som at tisse i bukserne at udstykke og Hjørring vælter i boliger!!

Emmy kruse (Hjørring, 2021-01-04)

#199

ole blomseth

Ole Blomseth (Hjørring, 2021-01-05)

#200

Vi bruger ofte stuen og nyder naturen og området 👍🏻

Charlotte Gade (Hjørring, 2021-01-05)