Nej tak til 180 m høje vindmøller i Tjæreborg Enge

Kommentarer

#1

Jeg ikke mener, at det er rimeligt at belaste et ellers attraktivt område med større vindmøller. Jeg frygter de sundhedsmæssige konsekvenser for både mennesker og dyr. Jeg er ikke imod de nuværende vindmøller eller nye vindmøller på op til 130 m. Jeg mener desuden at vvm-undersøgelsen er mangelfuld, da vindmøller på 130 og 150 m ikke er undersøgt. Politikerne kan derfor ikke træffe en afgørelse på et tilstrækkeligt oplyst grundlag.

Anders H Pedersen (Tjæreborg, 2020-12-03)

#2

Jeg forventer at så høje måler vil være til gene for min familie og for hele byen, da de vil kunne opleves fra næsten alle gader, haver og hjem.

Maria Kammersgaard (Tjæreborg , 2020-12-03)

#5

Flere faktuelle fejl i miljøkonsekvensrapporten, som ikke er blevet adresseret.

VE- støtteordningen er nærmest ikke eksisterende da antallet af borgere som skal deles om det, er så usædvanligt højt.

Jeg har ikke noget mod vindmøller, og har selv købt hus med udsigt til møllerne i Måde. Men synes dette projekt er dybt problematisk

Anne ditlev Nielsen (Tjæreborg, 2020-12-03)

#8

Jeg skriver under fordi det ikke skal være så tæt på mit hus.

Emma Christensen (Tjæreborg, 2020-12-03)

#9

180 m Møller med blinkende lygter vil genere både borgere og natur. Jeg har intet imod bæredygtig energi og vindmøller, men jeg har noget imod man skal profitmaksimere på andres bekostning. Møllerne der allerede står i Tjæreborg enge er ikke udtjente. Skulle man ikke lade dem stå og lade kæmpemøller opsætte på havet i stedet. Vi har rigeligt i lysene fra møllerne i Måde.

Karin Schwartz (Esbjerg, 2020-12-03)

#10

Jeg ønsker ikke flere blinkende møller så tæt på by.

Marianne Ulsøe (Esbjerg, 2020-12-03)

#11

Nej tak til vindmøller

Pia Holck Hansen (Tjæreborg, 2020-12-03)

#15

Jeg skriver under fordi møllerne står for tæt på bebyggelse og ikke mindst i et utroligt skøn natur område, hvor der er rigtig mange fugle. Sæt nu de store vindmøller ud i havet hvor de ingen skade gør.

Tonni Lander (Varde, 2020-12-03)

#17

Fordi de nuværende møller giver larm og vibrationer i mit hjem og jeg tror simpelthen ikke på, at større møller/større motor, vil larme mindre

Rikke Sørensen (Tjæreborg , 2020-12-03)

#20

Vi selvfølgelig ikke skal have så store vindmøller i skønne Tjæreborg. Jeg tænker på naturen, sundheden og huspriserne

Pernille Thomsen (Tjæreborg , 2020-12-03)

#22

Møllerne har en enorm negativ effekt på både natur og vores egen grund, samt lokal miljøet. Huspriserne vil falde markant og møllerne vil være til store gene, både visuelt og sundhedsmæssigt. Det vil blive mindre attraktivt, at bo i Tjæreborg og opland, hvilket ikke vil gavne lokalsamfundet.
Derfor nej tak til kæmpe vindmøller i Tjæreborg Enge - nej tak til at bo i vindmøllepark. Vi er så glade for at I Allerup, hvor vi har boet i 2 år. Sidste år totalrenoverede vi huset, og vi er så kede af, at huspriserne vil falde i takt med at møllerne kommer tættere på Allerup. Den 4. og sidste mølle, kommer også til at stå på en grund, hvor der pt. Ikke er møller, hvilket et dybt forkasteligt! Mine tanker går også til alle Vadehavets fugle!

Louise Kjer Kjærgaard (Tjæreborg , 2020-12-03)

#25

Den ukoordinerede opstilling af vindmøller i Danmark - der hvor der er mindst modstand- ødelægger Danmark samlede værdier og attraktivitet. For danskere såvel som for turister. Der er absolut ingen god grund til at ødelægge dette område også.

Tina Daniels (Guldborg, 2020-12-03)

#30

jeg så helst at hele området blev nedlagt som vindmølle område og tilbageført til oprindelig tilstand som er en del af et storslået naturområde Nationalpark Vadehavet tillige er det en skændsel overfor de 430 hustande der rammes direkte på deres ejendomsværdi

Svend Lauridsen (Darum, 2020-12-03)

#33

Jeg skriver under da det ikke gavner Tjæreborg indbyggere. Vi får kun gener. Jeg tror ikke på at vi får flere nye indbyggere på grund af dem

Christian Fosgrau (Tjæreborg , 2020-12-03)

#41

Vi skal på ingen måde acceptere de gener som så store møller giver så mange husstande. Vi vil fra vores skønne hus kunne se blink, blink og atter blink hele dagen.

Vivi Eskesen (Tjæreborg, 2020-12-03)

#43

Jeg ønsker mindre møller hvor der ikke er krav om lys/blink

Anett Liv Simonsen (6731 Tjæreborg, 2020-12-03)

#45

Jeg er nabo til dem.

Finn Jørgensen (Tjæreborg, 2020-12-03)

#53

Nej tak til de gigant Møller!

Daniel Biltoft (Tjæreborg, 2020-12-03)

#58

Jeg går hjemme med følger efter trafikuheld og er ekstrem lysfølsom. Hvis der kommer lysblik fra de nye møller, vil mit hjem heller ikke være et helle for mig længere! Vi har udsigt til to af de eksisterende møller og hvis de var dobbelt så høje ville al efterårs-/vintersol give genskær fra vingerne.

Maja Birk Rødgaard (6731, 2020-12-03)

#61

Jeg skriver under da jeg ikke mener at der skal opføres vindmøller af denne størrelse nær bymæssig bebyggelse.

Hans Mogensen (Tjæreborg , 2020-12-03)

#64

Vi ønsker ikke disse møller.

Dorte Meldgaard (Tjæreborg, 2020-12-03)

#65

Vi skal ikke have ødelagt vores smukke natur ved Vadehavet. Og vi vil absolut ikke have udsigt til kæmpe blinkende og larmende vindmøller fra vores hus/have. Vi kan indimellem høre de eksisterende møller, og vi er ret sikre på at nye og større møller vil larme endnu mere. Så det er et stort NEJ TAK herfra.

Jette Frandsen (Tjæreborg , 2020-12-03)

#68

Fordi de vil genere mig, og jeg er bange for konsekvenserne i forhold til husprisen og helbredet.

Daniel With (Tjæreborg, 2020-12-03)

#69

Pga Møller på 180 mtr vil give mange gener.
Påvirke Tjæreborg i negativ retning, sundhedsmæssig
helbredsmæssig, natur, og gener af støj, lysblink, både dag og nat.

Lis Eskildsen (Tjæreborg , 2020-12-03)

#72

De påtænkte gigant møller vil medføre væsentlige gener og betydelige værditab

Peder Rene Pedersen (Tjæreborg, 2020-12-03)

#73

Fordi jeg får frit udsyn til alle de nye møller

Jonas Sørensen (Tjæreborg, 2020-12-03)

#75

Jeg kan ikke forstå de ikke kan være ude i havet istedet, det går ud over så mange mennesker, og værdien af deres bolig, har selv 3 boliger . Der mister værdi.

Pernille Simonsen (Tjæreborg, 2020-12-03)

#76

Generne ved placeringen af møllerne stemmer ikke overens med beboernes udmeldning for møllerne i Måde. Flere på Darumvej har sagt at de er påvirket auditiv af møllerne. Grænserne for lydmålningerne sidestilles med en bil der på papiret kan køre 30km/l, men tallene er anderledes under normale forhold.
VE-kompensationen er delt udover så mange husstande at det prisen for vores gener er et mikroskopisk beløb. Hvis kommunen accepterer ændringerne i lokalplanen, priser de ikke deres borgere særligt højt.
Derudover kommer det unægteligt til at påvirke dyrelivet i Nationalpark Vadehavet som er en del af UNESCO Verdensarven.
Møllerne kan placeres andre steder. Det behøver ikke være så tæt på byerne at borgerne lider gene af det heller ej dyrelivet.

Jeppe Pedersen (6731, 2020-12-03)

#82

Jeg er træt af vindmøller tæt på bebyggelser

Chanette Hundebøll (Esbjerg , 2020-12-03)

#83

Jeg vil blive generet af møllerne, have rødt blinkende lys i min stue hver dag, høre deres larm og skal leve med en værdiforringelse af min egendom. Vindmøllerne hører hjemme på havet.

Marianne Elbæk Pedersen (Tjæreborg, 2020-12-03)

#85

Nej Tak til blink, støj og skyggekast på min grund...

Mette Nielsen (6731 Tjæreborg, 2020-12-03)

#87

Det giver ingen mening med så høje Møller

Palle Christensen (Tjæreborg , 2020-12-03)

#88

Jeg til tider allerede er generet af støjen af de eksisterende møller. Desuden synes jeg ikke møllerne burde placeres så tæt på Vadehavet hvor mange fugle yngler.

Karina Christensen (Tjæreborg , 2020-12-03)

#95

Jeg bor i Tjæreborg og ønsker på ingen måde, at de kæmpe store møller kommer til byen.

Malene Lauritsen (TJÆREBORG, 2020-12-03)

#99

Vindmøller / PENGEMASKINER af den størrelse hører til på havet.

Bo Aakjær (Tjæreborg, 2020-12-03)

#101

Jeg er træt af at vindmøllerne skal stå så tæt på beboet område

Miriam Møller (Tjæreborg, 2020-12-03)

#103

Fordi jeg ikke ønsker kæmpe vindmøller så tæt på bebyggelse.
Jeg kan slet ikke forstå, at Esbjerg kommune mener dette er en god idé, da den på ingen måder tilgodeser de berørte borgere i Tjæreborg og Allerup.
Det er endnu ikke for sent at sætte en stopper for denne indgribende idé.

Jesper Nielsen (Tjæreborg, 2020-12-03)

#105

Lever allerede med støjgener fra de eksisterende

Stig Bo Kristiansen (Tjæreborg , 2020-12-03)

#106

Jeg er for vindmøller men ikke så tæt på beboelse.

Birgitte Brandt (Tjæreborg, 2020-12-03)

#111

At vi bor i et unesco fredet område national park, pga at de genere og larmer og at de SKAL bare ikke op så tæt på beboelse

Steffen Holm (Tjæreborg , 2020-12-03)

#112

Jeg underskriver fordi jeg absolut ikke ønsker dem som naboer og mener at man burde bygge flere hav vindmølleparker.

Brian Thorngaard Knudsen (Allerup , 2020-12-03)

#114

Jeg er imod kæmpemøller i Tjæreborg enge

Birgit Hansen (Tjæreborg, 2020-12-03)

#119

Støjende og skæmmende udsyn i et UNESCO verdensarv område, med rigt fugleliv. Til gene for de omkringliggende beboere og landsbysamfund, for et (fjernt) Esbjerg der vil bryste sig som energi monopol.

Martin Gregersen (Tjæreborg, 2020-12-03)

#121

Kirsten Bang

Kirsten Bang (Tjæreborg , 2020-12-03)

#124

Det er det mest ondssvage projekt at placere så store møller så tæt på beboelse. Der bliver sat så mange store møller op på havet, der må være plads til 4 mere.

Rune Callesen (Tjæreborg, 2020-12-03)

#132

Jeg skriver under fordi jeg ikke mener det er det rette sted at sætte disse kæmpe vindmøller. Vadehavet med det rige fugleliv kan ikke klare det. Støjen fra vingerne påvirker og giver gener m.m.m.

Tine Jepsen (Tjæreborg, 2020-12-03)

#133

De store møller høre på ingen måde hjemme så tæt på byen, eller på unesco verdensnaturarv..

Kim Mikkelsen (Tjæreborg, 2020-12-03)

#142

Jeg føler mig allerede generet af lyden der er der nu og er bekymret for yderligere/højere lyd.

Ole Christensen (Tjæreborg , 2020-12-03)

#147

Dem vil vi ikke se og høre døgnet rundt

Peter Jensen (Tjæreborg, 2020-12-03)

#148

Vi ikke har lyst til mere støj og chikane fra vindmøller som vi har været belastede af i mange år så nej tak

Bjørn Jensen (Tjæreborg, 2020-12-03)

#149

Vi ikke har lyst til mere støj og chikane fra vindmøller

Lisette Jensen (Tjæreborg, 2020-12-03)

#152

Med fri udsigt direkte til møllerne, hvor vi allerede nu kan høre de små Møllers sus, vil det påvirke vores husstand på en virkelig negativ, både lydmæssigt og visuelt.

Kirsten Karamallakis (Tjæreborg, 2020-12-03)

#153

Jeg skriver under på dette, fordi jeg er bange for skygge fald og mere støj fra de nye møller i jeg har med de nuværende møller.

Stefan Johnsen (Tjæreborg, 2020-12-03)

#154

Syntes ikke det okay at folk skal flytte væk fra deres huse/ hjem igennem mange år

Pia Vind (Tjæreborg , 2020-12-03)

#156

alle i husstanden over 18 stemmer for nej til disse vindmøller ved tjæreborg

marianne kokholm (tjæreborg, 2020-12-03)

#162

NEJ TAK TIL STORE VINDMØLLER!!!
Møllerne vil blive markant større, området møllerne skal stå på udvides og vil være til stor gene for de som bor i området. Denne investering er ikke i borgernes interesse og vil skade lokalmiljøet samt dets natur liv.

Borgerne kan ikke undgå at blive voldsomt påvirket af de store møller: visuelt, markante støjgener (lavfrekvensstøj), konstant blinkende hvidt/rødt lys, skyggegener direkte ind i folks køkken, stue og værelser. Huspriserne kan ikke undgå at blive påvirket markant (falde i værdi) og folk risikere at blive stavnsbundet til deres hus.
Viden om storevindmøller:
https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/generer-vindmoller-mennesker-og-dyr

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/vindmoeller-smadrer-naboers-liv-kommunen-afviser-maalinger?fbclid=IwAR3kIv0gzAAN12Df-cmz4EisxrSUgBUQfdgGr0aRLMToJGkmf-3xwOXmHoM

https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/52554719/Moeller_og_Pedersen_Lavfrekvent_stoej_fra_store_vindmoeller.pdf

Grøn kapitalisme gør det til en fed forretning at slukke vindmøller i blæsevejr (solidaritet.dk)

Argumentet er behovet for mere el-produktion. Men ifølge tv-midtvest udsendelse så skriger argumentet til himlen: https://www.google.dk/amp/s/www.tvmidtvest.dk/amp/1255098 - der spekuleres i højere grad i tilskud til opsætning af vindmøller og en politisk agenda... Vattenfall (køber) har allerede planlagt at sælge mølleprojektet videre, sandsynligvis til tyske investorer...
Grøn kapitalisme gør det til en fed forretning at slukke vindmøller i blæsevejr (solidaritet.dk)

Er desuden forundret over at Peter Bagge kan udtale sig på vegne af lokalbefolkningen, hvor han praktisk talt er inhabil – men det har han jo prøvet at være tidligere… Det jeg hæfter mig mest ved hørringsmødet var spørgsmålet: ”Om aktørerne selv ønskede sig at købe et hus i Tjæreborg, med udsigt til kæmpe møller i baghaven”, hvor der efterfølgende var pinlig tavshed – selvfølgelig kunne de ikke tænke sig det!!!

Christian Kjer Kjærgaard (Tjæreborg, 2020-12-03)

#164

Jeg ikke vil have stor vindmøller

Frederik Franzen (Tjæreborg , 2020-12-03)

#174

Jeg mener ikke det er hensigtsmæssigt at placere så store vindmøller så tæt på beboelse og naturskønne områder.

Nicolina Karlskov Sørensen (Tjæreborg, 2020-12-03)

#176

Jeg mener ikke, at der bør opsættes vindmøller af en højde på 180 m med blink så tæt på beboelsesområder (438 parceller bliver berørt).
En højde under 150 meter kan accepteres, da der så ikke kræves blink.

Bent Pedersen (Esbjerg Ø, 2020-12-03)

#177

Jeg bor meget tæt på de nye Møller så derfor vil jeg skrive under

Bente Pedersen (Tjæreborg, 2020-12-03)

#181

Esbjerg kommune opfører sig uartigt overfor indbyggerne i Tjæreborg og forsøger at luske et projekt igennem på tarveligste vis.

Jakob Møller (Tjæreborg, 2020-12-03)

#186

Store møller hører til på havet !

Therese Krüger (Tjæreborg, 2020-12-03)

#187

Min holdning er at så store møller hører til på havet. De skræmmer landskabet væsentlig mere end de nuværende .
Samtidig kan jeg være i tvivl om det grønne i det, da møllevingerne ikke kan genanvendes, men kun kan komme i deponi.

Kirsten Fosgrau (Tjæreborg, 2020-12-03)

#190

Jeg skriver under, fordi jeg ikke mener, at vindmøller skal opstilles i områder, hvor de er til gene for i forvejen bosatte beboere.

Lærke Hjorth (Tjæreborg , 2020-12-03)

#192

Har boet på Niels storegårdsvej og der er støj fra møllerne som de er nu .

Lone Grumsen (Tjæreborg, 2020-12-03)

#193

Jeg ikke ønsker disse vindmøller

Rita Christensen (Tjæreborg, 2020-12-03)

#196

Vi bor for tæt på.

Carsten Pedersen (Tjæreborg, 2020-12-03)

#197

Havmøller hører ikke til på land.

Helle Jepsen Roosevelt (Tjæreborg, 2020-12-03)

#200

Jeg ønsker ikke kæmpe Møller omkring Tjæreborg

Heise Jensen (Tjæreborg , 2020-12-03)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...