Bevar tilgængelige ridestier i Marbæk Plantage

Kommentarer

#403

Ryttere bør have adgang til naturen og ridestier bør bevares tilgængelige

Linda Kærlev (Esbjerg, 2020-12-03)

#411

Vi skal alle have adgang til naturen, også børnefamilier, ryttere, hundeejere og andre der ikke ser en tur blandt køer og heste som afslapning.

Anne Due (8381 Tilst, 2020-12-03)

#415

Jeg synes der er en skam at den danske natur ikke skal deles med befolkningen. At man vælger at indhegne eller rydde for at lave vej. Jeg som rytter kommer meget i de danske natur områder. Kører gerne hen for at få nye oplevelser. Har også været i området med hest. Dejlig oplevelse.

Vivi Due Melton Lie (Skodborg, 2020-12-03)

#419

Marbæk bør kunne nydes af alle på en sikker og forsvarlig måde. Det vil man ikke kunne når det meste hegnes ind og der kommer til at være løsgående kreaturer.

Karin Kristiansen (Esbjerg, 2020-12-03)

#420

Plantagen bør være et sted hvor man kan færdes, om det så er til hest, på cykel eller på gåben. Indhegnede dyr kan gå på marker og enge.

Kristina Bruun (Årre, 2020-12-03)

#422

Jeg bruger stierne i Marbæk et par gange om året og finder det ærgerligt at man ser et behov for at ændre mulighederne så drastisk.

Vibeke Mathiesen (Bramming, 2020-12-03)

#423

Det indskrænker min fri bevægelighed i naturen

Aase Tarp (Ulsted, 2020-12-03)

#426

Der i forvejen, er alt for lidt natur tilgængeligt for ryttere..

Heidi Therkildsen (Nørager , 2020-12-03)

#427

Jeg selv er rytter ig savner størrer tilgængelighed for hest med rytter.Der er i forvejen så meget natur der er lukket for hest og rytter, så nedlægning af eksisterende ridestier er da et skridt i den helt forkerte retning

Irene Gafert (Svendborg, 2020-12-03)

#428

Vil kunne ride i marbæk og omegn

Laura Rønnow (6830 Nr.Nebel , 2020-12-03)

#429

Jeg mener at der alt for mange steder i Danmark hegnes for meget ind og i for store folde som begrænser os borgeres adgang i naturen. Jeg bor selv på Mols hvor vi kæmper med det samme problem og bakker derfor op om Jeres kamp.
Jeg mener man skal lytte til borgerne i området og finde en fælles løsning som tilgodeser alle og gør at vi naturelskere stadig kan færdes frit og sikkert. Til fods m eller uden hund, til hest eller på cykel. Køer og lign må også være der men i mindre indhegninger vi kan færdes imellem uden at komme ind til dyrene. Giv os naturen tilbage 🙏🏻 det er også vores natur

Annette Hald (Knebel , 2020-12-03)

#432

Kreaturindhegninger ødelægger min foretrukne brug af naturen - ridning

K. Ahlberg (Helsingør, 2020-12-03)

#433

Fordi jeg syntes at marbæk skal være for alle, også hvad andegården fiskeri

Carsten Jensen (Esbjerg, 2020-12-03)

#436

For der skal være plads til alle og ikke misbruges ved at hegne store arealer ind.

Marianne Toft (Esbjerg v, 2020-12-03)

#437

Jeg bruger det meget sammen med mine heste og familie.

Maibritt Franch Christensen (Tjæreborg , 2020-12-03)

#441

Der i forvejen ikke er ret mange offentlige rideruter.

Janni Borg (Grindsted , 2020-12-04)

#442

Jeg ønsker fri adgang for ryttere og andre brugere til naturen både o Marbækområdetbog andre steder i landet, hvor lignende er i gang.

Jette Lauridsen (8860 Ulstrup , 2020-12-04)

#444

Der skal være plads til alle, også heste og ryttere. Vi har et skønt land med vidunderlig natur, som alle skal have lov at nyde.

Stine Laustrup (Varde, 2020-12-04)

#446

Da jeg bruger ridestierne

Rikke Rudbech (Hemmet, 2020-12-04)

#447

Jeg støtter jer.

Søren Jensen (Hals, 2020-12-04)

#451

Jeg syntes at området skal være tilgængeligt for alle, også ryttere, folk der er nervøse ved større løsgående dyr. Et større område kunne måske hegnes ind, opdeles i sektioner. Hvor der så i års eller halvårs perioder gik dyr imens andre indhegninger var frie og åbne for ridning mm.

Frank Rødgaard (Esbjerg, 2020-12-04)

#455

Ridestierne skal bevares!

Trine Larsen (Esbjerg , 2020-12-04)

#457

Jeg skriver under fordi der flere og flere ridestier der bliver nedlagt. Men flere og flere rytter kommer til. Hvor skal de kunne udøve deres sport?

Stefanie Madsen (Blåvand, 2020-12-04)

#461

At folk skal kunne bruge den natur, som er skænket til dem. Dette er ikke muligt, hvis det bliver hegnet og der bliver sat kreaturer ind.

Chalotte Clausen (7540, 2020-12-04)

#462

Jeg bruger Ridestierne i marbæk ofte - både til træning og wellness for sjælen.

Annika Munk (Esbjerg , 2020-12-04)

#465

Jeg går tur 2 gange om dagen i marbæk plantage. Hvorfor ødelægge et dejligt område, hvor der kommer så mange familier, også med børn. Dejligt bommene blev åbnet. Lad endelig området blive som det er.

Jette Vinther Mortensen (Esbjerg, 2020-12-04)

#466

Indhegninger med kvæg eller vildheste hindrer den reelle adgang til områderne - for langt de fleste brugere.
Det nytter ikke noget at have lovmæssig adgang hvis den reelle adgang er hindret.

Tove Urup Madsen (Tarm, 2020-12-04)

#471

Jeg født og op vokset i Esbjerg. Har nydt godt af Marbæk ride stier og det er trist hvis de vælger at lukke dem af

Winnie Ovesen (Sønderborg , 2020-12-04)

#472

Jeg ønsker at bevare vores ridemuligheder i skønne marbæk - området skal gerne være tilgængelig for så mange som muligt - både mennesker og dyr

Lotte Burgaard (Esbjerg, 2020-12-04)

#476

Fordi der skal være plads til alle

Karina Kristiansen (Esbjerg, 2020-12-04)

#479

Jeg skriver under fordi jeg selv er rytter og derfor ved hvor vigtigt det er med ridestier. På disse kan vi undså mange potientielle farlige situationer fx koalition med biler, cykler og andre kørertøjer. At skade hestens ben ved at ride på asfalt og ikke mindst at lande på asfalt hvis man falder af hesten. Det er for mig at se alles ret at kunne bevæge sig i diverse skove og plantager mm. Det gælder både dem der går, cykler, løber og rider.

Marlene Brinkmann (Viby j, 2020-12-04)

#480

For at bevare de få ridestier der findes i Esbjerg kommune.

Heidi Jessen Rm Arabians (Bramming, 2020-12-04)

#482

Fordi ridestierne skal bevares!

Freja Andersen (Esbjerg, 2020-12-04)

#484

Jeg synes, at alle skal kunne nyde naturen i området.

Lene Rifbjerg Erichsen (Vejen, 2020-12-05)

#490

Overalt i Danmark sker der i øjeblikket indhegning af mange offentlige områder med stor konsekvens for friluftslivets færden. Der SKAL være offentlig adgang til offentlige arealer og der savnes brugerindragelse på alle områder inden der blot sættes hegn op. Adgang gennem låger og at færdes blandt store græssende dyr er ikke reel adgang. Set i lyset af de ulykker der er sket i mødet med de store dyr på offentlige arealer er det forkasteligt at det ignoreres og man blot fortsætter ad denne sti. Det er forkasteligt. Endvidere er det lovbrud jf færdselslovens paragraf 88 at dyr kan færdes frit på stier og veje. Det minder om en ny religion uden evidens med Rasmus Ejrnæs og Rune Engelbrecht i spidsen . Politikkerne må snart få øjnene op og lytte til de fagfolk der er uenige i storfolde og store græssere som ENESTE løsning på biodiversitskrisen. Der skal være brugerindragelse og dialog om fælles løsninger.

Peter Mejer (Knebel, 2020-12-05)

#492

Jeg skriver under fordi min datter og jeg har stor fornøjelse af at ride i Marbæk, herunder både i Lille Marbæk, Store Marbæk og på stranden i skoleferier, hvor vi besøger familie i Esbjerg.

Mette Adamsen (Birkerød, 2020-12-05)

#496

Jeg har et stort ønske om at bevare de skønne ridestier.

Linda Skov (Gredstedbro, 2020-12-05)

#497

Meget STOR forringelse for heste ryttere. Det bliver eksempelvis umulig at komme til stranden gennem Marbæk. Skal så have heste og ryttere ud på befærdede landevej.

Marianne Maag Busch Kikkenborg (Esbjerg , 2020-12-05)

#502

Jeg bruger Marbæk til at ride i og familieture

Tine Enemark (Esbjerg , 2020-12-05)

#506

Fordi vi skal passe på tilgængeligheden til naturen.
Ja, vi skal passe på naturen! Men hestene er en del af naturen, rytterne skræmmer ikke vildt væk.
Store indhegninger er meget indskrænkende for færdsel til hest, hvorfor dette ikke ønskes.
Man må forstå at det i langt de fleste tilfælde ikke er muligt for ryttere at ride i indhegningerne hvis der er dyr i. Dette er på grund af sikkerheden, da dyr er levende væsener. Der er flere eksempler på at køer har jagtet mennesker og ryttere, vi ønsker ikke ulykker.
Hvis der skal laves indhegninger, hvilket er fuldt forståelig ifht. afgræsning og for at holde en naturlig biodivesitet, er det vigtig med plads imellem indhegningerne hvor man kan ride. Hestene kan blive bange for køerne, så det er vigtig at give plads til der ikke opstår paniksituationer pga. pladsmangel til at "flygte"/ holde afstand på. Jeg tænker minimum 15 meter mellem indhegningerne.

Hurra for friluftslivet! I Marbæk plantage og alle andre skove/naturarealer.

Jeg repræsenterer desuden Dansk Islandshesteforening og deres medlemmer gennem klubkomitéen, og hvis der ønskes yderligere dialog formmidler jeg gerne kontakten til rette personer.

Julie Sørensen (Ribe, 2020-12-06)

#510

Jeg fortsat vil benytte ridestierne, og synes det er synd hvis vi skal miste flere af de begrænsede stedet vi kan ride i den danske natur.

Ronja Hilmand (Hemmet, 2020-12-06)

#515

Jeg skriver under fordi, vi står med det samme problem i Mols bjerge

Karin Rasmussen (Knebel, 2020-12-07)

#523

Jeg benytter området som rytter.

Ulla Haldborg (Esbjerg, 2020-12-09)

#524

Det kan ikke være rimelig at Esbjerg kommune gå ind og bestemmer at muligheder for brug af Marebæk blivet begrænset. De må da give børn og unge muligheder og ikke begrænsninger.

Jette. K.Bech (Esbjerg v, 2020-12-10)

#525

Jeg skriver under fordi de vil ødelægge det sidste vi har af ride muligheder i kommunen ved dette.

Dorthe Nielsen (Esbjerg , 2020-12-10)

#529

En skov er for ALLE. Glædelig jul

Britt Tobiesen (Esbjerg, 2020-12-11)

#531

Jeg vil fortsætte med at kunne bruge ridestierne i Marbæk. Jeg har altid reddet på de stier og giver mig meget glæde.

sofie rubin (esbjerg, 2020-12-12)

#535

Vi skal selvfølgelig bevare den natur oplevelse som heste og ryttere i gennem mange år har brugt - en kultur som er til gavn for mange mennesker.

Betina Smedegaard (Esbjerg, 2020-12-13)

#537

Området er et perfekt sted for rytter og hest at komme ud i naturen.

Bjarne Moos (Esbjerg, 2020-12-13)

#538

Marbæk er for alle natur elskere både dårligt gående og de der er til hest

Betty Børsmose (Hjerting, Esbjerg, 2020-12-13)

#540

Mange benytter ridestierne og kreaturerne har mere en plads nok.

Erika Christiansen (6710 Esbjerg , 2020-12-13)

#541

Jeg er selv rytter, og har brugt plantagen på hesteryg i mere end 30 år.

Anne Klaris-Berthelsen (Esbjerg, 2020-12-13)

#542

Der er alt for lidt ridestier i dk. Og vi tvinges ud på vejen hvor ingen længere tager hensyn til heste så det er til stor fare for både ryttere og heste at være på vejene. Og plantagen blev givet af grundlæggeren til offentlig brug og det er den ikke med indhegning og køer over alt. Bevar ridestier e!

Winnie Bendtsen (Vildbjerg , 2020-12-13)

#543

Vi tager der ud med hestene og ride en tur, elsker det så meget 😊

Bente Held (Bramming, 2020-12-13)

#547

Heste især varmblodsheste skal ikke passere kvæg i en indhegning da de er alt for risikabel da de pga deres temperament kan reagere uhensigtsmæssigt hvis de bliver bange eller føler sig truet Med fatale følger for både hest og rytter

Lone Fallesen (Esbjerg, 2020-12-14)

#548

Vi får flere og flere skovtursryttere. Vi må og skal have plads til alle. Det kan ikke være rigtigt at der aldrig bliver vist hensyn til os, men cyklerne kan fint passes ind alle steder...

Renee Hansen (Skørping, 2020-12-15)

#551

Fordi, intet er mere fantastisk end en ridetur i Marbæk. Roen, dyrene du ser, lyset gennem trætoppen og du nyder det bare på din bedste ven.

Susanne Westeraa (Sjelborg, Esbjerg , 2020-12-16)

#553

Fordi der er afsat nok jord til kvæg, ønsker stadig tryghed ved at vandre i marbæk uden begrænsninger

Jette Iversen (6710 Esbjerg v, 2020-12-17)

#556

Det skal være plads til hestestiger

Justyna Berus (Oksbøl , 2020-12-17)

#560

Jeg har jævnligt redet i Marbæk plantage fra jeg var 10 år indtil jeg flyttede fra egnen som 20 årig, og i min optik vil Esbjergs planer være en katastrofe for ryttere og heste. Heste har det som regel meget svært med kvæg, og som jeg ser tegningen af planerne, bliver det umuligt at ride i Marbæk, idet foldene fuldstændig skærer ridestierne over. At tro at kvæg altid opfører sig stille og roligt overfor andre mennesker og dyr, finder jeg ligeledes meget naivt og afspejler meget lidt kendskab til deres natur.

Karen B Meyer (Skælskør, 2020-12-24)

#562

Jeg er kommet i Marbæk siden 1993 og nyder det hver gang. Jeg har et billed af den totalt fredede "Gøgeurt" som vokser på den lille hede, desværre er det uden en tydelig baggrund. En anden ting man måske skulle spørge ind til er antallet af dyr. Er det 20 hoveder, som der står i JV's artikel, eller er det 20 dyreenheder. Forskellen kan være meget stor, alt efter dyreart og alder

Annette Hylkjær (Esbjerg v, 2021-01-01)

#568

Fordi heste er bange for køer, og det kan give farlige situationer

Niels Hjerrild (Esbjerg , 2021-01-13)

#569

Jeg skriver under for det er vigtigt at bevare ridestier.

Trine Hynkemejer (Vejen, 2021-02-05)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...