Høringssvar fra bestyrelsen i Landsbyordningen Gummerup

Kommentarer

#1

Huset og dets virke er for godt til ikke at blive brugt til formålet - at give børn et godt børneliv, fra lille til stor.

Lene Bang (Glamsbjerg, 2020-12-01)

#3

Huset er hjertet i vores landsby, der ligeså længe jeg kan huske har været lokalområdets faste samlingssted og det optimale pasnings- og læringssted Fra Lille Til Stor. Det er børnenes trygge faste base med højt til loftet, gode faciliteter inde og ude og kompetente voksne, der er med til at give stedet dets særlige sjæl og unikke kultur. Huset Gummerup er et kraftcenter for lokalområdet, som er med til at tiltrække borgere fra andre kommuner og landsdele, fordi det kan noget andet end ordinære store enheder. Ved fortsat at have et aktivt børneliv i Huset Gummerup, kan vi, uden at tabe nogle børn på gulvet undervejs, bevare nogle af disse kvaliteter og potentialer og på den måde sikre et optimalt tilbud til ALLE børn i et samlet Glamsbjerg skoleområde i fremtiden og fortsat være et attraktivt lokalområde for tilflyttere.

Rikke Louise Fage-Fjord (Glamsbjerg , 2020-12-01)

#4

Fordi vi er mega glade for fælles skabet i huset og vi valgte Gummerup skole da vi ville ha en lille skole til vores børn

Camilla Fisker (Glamsbjerg , 2020-12-01)

#6

Jeg synes det vil være synd for lokal området men især for de børn der går på skolen og som vil have svært ved at rumme en stor skole

Anne Skytte (Glamsbjerg , 2020-12-01)

#8

Det er den bedste skole for min datter, da hun fungere bedst i små forhold og ville være ked af at huset ikke kan forsætte sit gode arbejde.

Anne sophie Buurgaard jensen (Køng , 2020-12-01)

#11

Jeg skriver under fordi, det er meget vigtigt for vores børn at have en skole, med det nærvær som Gummerup Skole har.

Lars Axelsen (Køng, 2020-12-01)

#16

Jeg gerne ønsker min datter skal starter der sommer 2021

Louise Guldberg Dégas (Glamsbjerg, 2020-12-01)

#17

Jeg vil gerne at min lille dreng kommer i Gummerup skolen og så kommer der også snart en lille pige hvor vil rigtigt gerne gå i Gummerup skolen

Olivia Haustad (Glamsbjerg, 2020-12-01)

#20

Jeg håber og ønsker at vi fortsat har en skole i lokalområdet. Også i forhold til det gode samarbejde vi har haft i alle årene. Vi vil i Gummerup private vuggestue og børnehave også meget gerne medvirke til at børnehaven også kan fortsætte under vores vinger.

Hanne-Dorthe Frimodt (Glamsbjerg, 2020-12-01)

#21

Jeg syndes det er vigtigt at bevare skolen i vores lille by .

Susanne Juhl Hansen (5620 Glamsbjerg , 2020-12-02)

#28

Det er en god ide

Tobias Ulskov (Glamsbjerg, 2020-12-02)

#29

Vi er tilflyttet i 2019. Vi var ikke flyttet hertil uden institution og skole i byen.

Vi har pga situationen været nødt til at flytte vores datter til 0 klasse på Glamsbjerg skolen.

Det er langtfra tilfredsstillende at helt baldret i hovedet efter en skoledag fordi hun skal relaterer til 27 andre unger.

Rasmus Dons (Køng, Glamsbjerg , 2020-12-02)

#30

Vi har en fantastisk skole som er værd at bevare for hele kommunen. Jeg ønsker brændende at min datter sammen med de andre elever på skolen kan fortsætte sin trygge skolegang i de første vigtige år og jeg håber på, at hun kan fortsætte med bl.a sin klasselærer/dansklærer og ikke skal skifte lærere igen. Muligheden forvar cykle i skole og træne i trafik er ligeledes vigtig for os.

Min datter sagde for nylig, at hun i år var meget mere i skolegården end sidste år, hvor hun ikke turde for de større børn. Fra lille til stor. Det er det nære og trygge, der tæller og følelsen af at blive set og hørt - Motivationen til at gå livet og de mange skoleår i møde. Den selvtillid, der opbygges, når man fra helt lille lærer at stå frem på scenen til morgensang og præsentere en sang. Den efterfølgende tilfredshed og stolthed og troen på sig selv. Danmarks fremtid.

Maria Birch Sterregård (5620 Glamsbjerg, 2020-12-02)

#35

Jeg synes at børnehuset er et virkelig godt sted for børn (klart det bedste sted jeg har oplevet) og jeg synes de skal have de bedst mulige rammer i fremtiden.

Morten Kruse (Haarby, 2020-12-03)

#37

Jeg syntes det er vigtigt for det lille samfund

Mike Pedersen (Glamsbjerg, 2020-12-03)

#38

Ikke alle børn trives på store skoler. Jeg har flere eksempler på børn der mistrives indtil de kom til Gummerup skole.

Heidi Goldmann (5683 Hårby, 2020-12-03)

#39

Jeg synes, at Gummerup private vuggestue og børnehave skal have de bedst mulige rammer. Vi har et barn i vuggestuen som også er skrevet op til børnehaven. Det er et helt fantastisk sted med det bedste personale!

Annika Kruse (Haarby, 2020-12-03)

#42

Mit barnebarn er bare så glad for sin vuggestue og personalet!

Henrik Knudsen (Langeskov, 2020-12-03)

#45

Jeg mener at Huset støtter børnelivet i Gummerup

Ida Marie Fage-Fjord (Glamsbjerg, 2020-12-03)

#46

Jeg selv har arbejdet i Huset Gummerup, og det er en fantastisk børnehave og skole, og helt klart værd at bevare. Alle snakker kun positivt om Huset Gummerup og det har altid været min drøm at mit eget barn skulle gå der.

Suzy Ramsdale (Broby, 2020-12-03)

#47

Begge børn trives bedst i en mindre skole, begge er udfordret når området bliver for stort, begge går i stå og trækker sig ind i sig selv.

Jytta Hemme (Glamsbjerg, 2020-12-03)

#48

Arbejder i den private vuggestue og børnehave på den anden side og vi har sendt mange børn til Huset Gummerup

Helle Ditlefsen (Haarby, 2020-12-03)

#49

Jeg skriver under fordi jeg selv har været en del af den skole i mange år. Skolen har altid været den bedste skole i mine yngre dage. Selv idag benytter min familie stadig skolen.

Danny Vinge Thuesen (Glamsbjerg, 2020-12-03)

#52

Jeg skriver under fordi, jeg har et barnebarn der går på skolen, og 2 forhåbentlig kommende elever. Det er vigtigt at beholde en så dejlig skole i nærmiljøet.

Jutta Axelsen (Årslev, 2020-12-03)

#53

Det er vigtigt med små skole i landsbyer, da ikke alle børn trives i store skoler.
Det er også mindre attraktivt for børnefamilier at flytte til mindre byer når skolerne lukkes.

Martin Skov (Haarby, 2020-12-03)

#55

Jeg kender et barn, der vil blive meget ked af at skulle flytte skoler.
Generelt er jeg for at børn bliver undervist i deres nærmiljø.

Lene Eggertsen Andersen (5492 Vissenbjerg, 2020-12-03)

#56

Bevare skolen 💜

Hugrún hafthórsdóttir (brobyværk, 2020-12-03)

#59

Den lille skole fungere godt, har dygtige undervisere børnene lære noget. Min bonus datter har gået der, dejlig skole.

Sarah Hjorth Hansen (Jordløse, 2020-12-03)

#60

Jeg mener det er vigtigt at bevare skolen da det er en skole i god trivsel og børnene trives godt der.

Kitt Axelsen (Munkebo, 2020-12-03)

#63

Jeg synes det er synd at lukke alle små skoler, da der er nogle børn som ikke kan rumme de udfordringer en stor skole med mange mennesker giver.

Tanja Pedersen (Køng, 2020-12-03)

#64

Det er vigtigt at støtte op om de små landsbysamfund, bor selv i et andet et

Louise Madsen (Svendborg , 2020-12-03)

#67

Min søsters børnebørn benytter skolen

Ulla Duus (6470, 2020-12-03)

#68

Det er vigtigt der stadig er mulighed for vores børn have komme videre efter børnehaven og at de små skoler får en chance.

Rikke Christensen (Broby, 2020-12-03)

#69

Ingen børn skal miste eget hus og egne voksne. Det er tryghed hver eneste dag.

Annette Hansen (Assens, 2020-12-03)

#71

Vi har et barn i 1 klasse og en på vej til børnehaven til sommer.
Huset Gummerup er et fantastisk godt sted til de yngre elever. En god indskoling med plads til Focus på hver enkelt elev. Det ville være et kæmpe savn, for os og hele lokal området, at mindste denne fantastiske skole som skaber tryghed og gode rammer for eleverne.

Roberth Krogaard (Glamsbjerg, 2020-12-03)

#74

Begge vores 2 drenge har gået i Gummerup børnehave og den bedste i kommunen efter vores mening. Det er bare ikke alle børn der trives i kæmpe store børnehaver og skoler og det er vigtig at beholde skolen for Gummerup s skyld og ikke mindst børnenes skyld ......

Annika Braas (Glamsbjerg, 2020-12-04)

#77

Jeg skriver under fordi det er vigtigt at bibeholde de små skoler i lokalsamfundet, så at der reelt er et frit skolevalg for vores børn.

Susanne Mika (Verninge, 2020-12-04)

#81

Jeg skriver under fordi det er en super skole hvor de enkelte børn bliver set og hvor de ansatte er gode til at se børnene hvordan de har det og hjælpe efter behov og hvor man føler sig velkommen når vi aflevere børn

Ellen Wolff Rovelt (Assens, 2020-12-04)

#84

Jeg har haft 2 børn på Gummerup Skole. Det er et fantastisk hus og det ville være så trist uden det liv i byen skolen også er med til at give. Skolen og børnehaven er også med til at holde liv i lokalområdet, med F.eks de åbne sociale arrangementer - det har vi stadig brug for !!
Det vil virkelig været et tab for hvis skolen lukker, så dør vores lille velfungerende samfund, da det ikke længere vil være så attraktivt for børnefamilier at flytte hertil.

Annette Rasmussen (Glamsbjerg, 2020-12-04)

#86

De første år af et barneliv er vitale for barnets videre udvikling. At kunne give sit barn en god skolestart med nærhed og tryghed på en mindre skole med stærke fællesskaber og gode venskaber er det bedste, vi har givet vores børn. Den start ønsker vi også, at andre forældre kan give deres børn.

Marlene Brix (Glamsbjerg, 2020-12-04)

#87

Jeg er trist over, at de små nærmiljøer lukkes ned

Lone Laursen (Harndrup, 2020-12-04)

#92

For at vores små landsbyer ikke dør ud. Bor selv i verninge

Rikke Palm (Tommerup , 2020-12-04)

#93

Jeg håber at Huset Gummerup kan bevares som det er.

Søs Grytner (Glamsbjerg, 2020-12-04)

#95

Fordi skolen skal bevares. Den er et samlingspunkt, og forsvinder, forsvinder børnefamilierne.

Dorte Fox Maule (Glamsbjerg, 2020-12-04)

#97

Der skal være alternativer at vælge i mellem. Og det er ikke alle børn og forældre som ønsker det helt store fællesskab

Tanja Stampe (Glamsbjerg , 2020-12-04)

#103

Jeg har gået på skolen, og ønsker at denne skole skal fortsætte i fremtiden til kommende generationer

Rasmus Krogaard (Højrup, 2020-12-04)

#107

For at støtte op

Nanna Pedersen (Aarhus V, 2020-12-05)

#108

Jeg skriver fordi jeg har et barnebarn på jeres dejlige skole og forhåbentlig endnu to kommende elever

Erik Axelsen (Årslev, 2020-12-05)

#109

Jeg kan se på lokalsamfundet, hvor stor betydning det har. Det er vigtigt, at bibeholde de lokale samfund. Det giver en hel anden tryghed for børn, at man er omringet af kendte ansigter❤️

Jacqueline Clausen (Munkebo, 2020-12-05)

#111

Det er vigtigt at bevare de lokale faciliteter i de små lokalområder, da de bevarer det attraktive i at flytte til lokalområder.
Jeg har kendskab til nogle der benytter Huset.

Bodil Madsen (RINGE, 2020-12-05)

#117

Jeg har haft barn på Gummerup Skole, som er et fantastisk sted for mindre børn at begynde deres skolegang.

Trine Eriksen (Glamsbjerg, 2020-12-05)

#118

Der vil altid været behov for de små og trygge rammer som Huset i Gummerup står for.

Gitte Mortensen (Glamsbjerg , 2020-12-05)

#119

Det er vigtigt at bevare skole og pasningsmuligheder i lokalområderne.

Michael Plauborg (Assens, 2020-12-05)

#122

Jeg følger Huset Gummerup på facebook og det virker som et helt fantastisk sted for børn at vokse op! Jeg er selv uddannet lærer og synes det er en trist udvikling at det lokale og nære skrumper mere og mere til fordel for stordrift.... vi taber så meget værdifuldt ift trivsel, tryghed, nærhed, kreative læringsmiljøer og relationer.... måske spares der penge på den korte bane, det er ikke det værd på den lange....

Mia Zabriskie (Tommerup, 2020-12-05)

#124

Fordi min bror går der og har den bedste tid
Der!

Mathilde Jensen (Odense M, 2020-12-05)

#125

Det er godt med en lille lokal skole

Cindie Nielsen (Glamsbjerg , 2020-12-05)

#126

Har selv gået på Gummerupskole

Rikke Pedersen (Odense, 2020-12-05)

#127

Fordi jeg selv har gået på skolen da jeg var barn. Der var tid til eleverne fra lærerens side, det synes jeg ikke man får på de store skoler hvor der er mange elever.

Christian Madsen (Glamsbjerg, 2020-12-05)

#130

Jeg bor ikke Gummerup, men har selv haft mine 2 børn i Verninge Landsbyordning, Først i børnehaven Fuglekilden og derefter 0.-6.klasse på Verninge Skole. Jeg skriver under, fordi jeg ved hvor stor betydning det har for børn og forældre at have sine børn i et lille trygt børneunivers hvor der er tæt samarbejde mellem børnehave og skole. Og samtidig oplevet hvor stor betydning det har for en hel landsbys sociale liv og livskraft, at der er en velfungerende Landsbyordning der kan understøtte det lokale naboskab, aktiviteter og sammenhold. Alt det ønsker jeg også for andre landsbyer i Assens, så vi kan have stærke landsbysamfund i hele kommunen. Stærkt lokalt sammenhold og gode, trygge pasningsmuligheder er et vigtigt bosætningsparameter for at tiltrække og fastholde familier i kommunens små lokalsamfund. Det har Gummerup - og hele Assens Kommune brug for.

Helene Grenild (5690, 2020-12-05)

#136

Min familie er meget glad for stedet, og det har stor betydning for dem!.

Amalie Bjerby (Munkebo, 2020-12-05)

#137

Har haft 3 børn i Husets børnehave og skole og har været glad for den kontinuerlighed og tryghed hos børnene. Ikke alle børn trives i de store klasser, der ses på kommunens store skoler. Vigtigt at bevare nogle små enheder, så alle børn kan rummes.

Stina Lund (Glamsbjerg, 2020-12-05)

#138

Jeg vælger at støtte vores lille lokalsamfund!

Christine Bonnemose (Glamsbjerg, 2020-12-05)

#142

Jeg synes det er vigtigt at bevare liv i de små lokalsamfund

Louise Stubkjær (Glamsbjerg, 2020-12-06)

#147

Har haft to børn på Gummerup skole, hvor de havde en fantastisk skoletid. Det trygge miljø på den lille skole er meget vigtigt for børnenes trivsel. Skolen har også haft et højt fagligt niveau. Det har vi set når de er begyndt på Glamsbjergskolen, hvor de har været fagligt foran deres ny klassekammerater.

Bjørn Iversen (Gummerup, 2020-12-06)

#148

Det er og har været verdens bedste skole ..
Mine 2 unger på nu 17 og 23 fik en fantastisk start på deres vej.. på Gummerup Skole..
En dejlig landsbyskole som vi søgte og købte hus efter den gang ruder KONGE var KNÆGT.
Al håb om at fremtidens unger vil få samme mulighed..

Mvh Jens Myrup 🎅

Jens Myrup (Gummerup , 2020-12-06)

#152

Måske for jeg børn der🙂🙂og så er det bedre med små skoler i lokalsamfundet
Hvis alt dør i de små byer er der ikke meget at komme efter og folk flytter væk måske ud sf Assens kommune og så mister de meget mere (penge)
Mvh csilla

Csilla Gergely (Gummerup, 2020-12-06)

#153

Morten jensen

Morten Jensen (Gummerup, 2020-12-06)

#154

De små skoler er vigtige i yderkanterne af assens kommune. De favner de børn der går der men de skaber også stærkt sammenhold og foreningsliv og det kommer hele kommunen til gode.

Martin Carlsen (Haarby , 2020-12-06)

#155

Synes det er vigtigt at bevare de små skoler.
Der er mange børn som trives bedst på mindre skoler. Og hvorfor lukke noget der fungerer.
Friskolen i Jordløse ville have overlevet med bare 50 børn og 60 ville have været luksus. Ved ikke hvorfor det ikke kan løbe rundt, økonomisk på en folkeskole, hvor de endda får et højere tilskud pr barn.

Gitte Sundahl (Jordløse , 2020-12-07)

#156

Små skoler og børnehaver er guld værd, og de skal bevares for enhver pris.

Daniel Jeppe (Haarby, 2020-12-07)

#157

Det er en rigtig god lille skole god for børn

Anni lebæk Andreasen (5600 faaborg, 2020-12-07)

#159

Jeg skriver under fordi jeg synes det ville være alt for synd og lukke flere gamle landsbys skoler ned. Vi har i forvejen kun få tilbage.

Simone Hansen (Hårby , 2020-12-07)

#160

Vi skal bevare de mindre skoler. Folk der bor i området er rart at beholde skolen.

Grethe Boje Ploug (Odense , 2020-12-07)

#161

Det er vigtigt at opretholde gode børnepasningtilbud lokalt!

Christopher Hanmann (Fasanvej 2, 2020-12-07)

#164

Fordi mit bonus barnebarn går på skolen og mine to yngre børnebørn meget gerne skulle gå på skolen. De er meget glade for stedet. Jeg bakker desuden op om de små lokalsamfund, de bør ikke dø.

Erik Andreasen (Faaborg, 2020-12-07)

#165

Fordi jeg går ind for små skoler

Lise Nevad søgaard (Stenstrup , 2020-12-07)