FOLKEAFSTEMNING I RANDERS: INFRASTRUKTURPLAN & KLIMABRO

Kommentarer

#10

Det giver mest mening med en østbro, da den så kan kombineres med ringvej.
Og så kunne det da være spændende at se hvor langt demokratiet egentlig går i Randers.

Ulrik Lilholt Pedersen (Randers, 2020-11-08)

#12

Jeg skriver under, da især projektet omkring Klimabroen medfører et hav af ubesvarede spørgsmål.
Forud for en afstemning vil politikerne blive nødt til at besvare disse spørgsmål, for at overbevise vælgerne.

Christian Nyander Leerbæk (Randers, 2020-11-08)

#17

Folkeafstemning

Birthe Danielsen (Randers nø, 2020-11-08)

#22

At en østbro er det rigtige og fremtidssikre valg.

Søren Vindum Horup (Støvring, Randers , 2020-11-08)

#26

Det er vores alles by og vi har ret til medbestemmelse

Signe Hovøre (Randers nø, 2020-11-08)

#27

Jeg mener vi skal bevare vores natur, samt fjerne trafikken i bebyggede områder.
Således at der kommer mindst mulig co2 udslip ind i hele Randers

Charlotte Jensen (Randers , 2020-11-08)

#48

Trafikken skal fjernes fra hele byen.
Kommunen bør lytte til borgerne, vi har valgt dem.
De skal ikke bruge så mange penge og ikke lytte til borgerne mening .

Poul Henning Pedersen (Randers, 2020-11-08)

#49

Fordi den bro og vej skal ikke igennem kristrup!!

Tommi Hansen (Randers, 2020-11-08)

#62

Fordi det er nødvendigt

Kent Christensen (Randers , 2020-11-08)

#66

At en østbro vil gavne Randers og dens infrastruktur så meget mere end en tåbelig klimabro, som ødelægger store dele af Kristrup og Dronningborg og skaber kaos hvor den ender ved lille Udbyhøjvej, hvor der ikke er kapacitet til så mange biler, hverken ned gennem rundkørselen ved politiet eller op ad Dronningborg Boulevard.

Heidi Risgaard (Harridslev, 2020-11-08)

#69

Det er helt hen i vejret at lave en klimabro, det eneste rigtige er en øst forbindelse for at få trafikken ud af byen på....

Lars Qra (Randers, 2020-11-08)

#79

Den oplagte løsning

Allan Jakobsen (Randers, 2020-11-08)

#81

Jeg bor lige ud til Bækkestien, som jeg bruger på daglig basis og meget gerne vil bevare <3

Louise Rytter Andersen (Randers, 2020-11-08)

#85

Vi skal have en afstemning, der skal være grønne områder tilbage i byen, hverken dele af Kristeup eller Dronningborg, skal ødelægges af en såkaldt klimabro, der i øvrigt ikke har noget med klima at gøre.

Britt Jensen (Randers, 2020-11-08)

#89

En østbro er eneste rigtige løsning -hvem ønsker mere trafik ind gennem byen og igennem forstæder til Randers? Få nu trafikken udenom byen.

Christina Lindholm-Hansen (Randers SØ, 2020-11-08)

#90

Vi og vores børns skole bliver direkte berørte af den miljøbroens dårlige placering.

Ditte Hundborg (Randers , 2020-11-08)

#99

Beggestien skal bevares da den er fredet.

Mikael Lund (Randers, 2020-11-08)

#101

Jeg ønsker at bevare vores elskede bækkesti

Elisabeth Kondrup (Randers , 2020-11-08)

#104

Den såkaldte klimabro er så dyr og fysisk indgribende, at den vil have store konsekvenser for den nære velfærd og mange borgere i kommunen. Derfor bør den kun blive til virkelighed, hvis et flertal af borgerne i Randers Kommune bakker op om den.

Kasper Fuhr Christensen (Randers, 2020-11-08)

#105

Østbroen vil fremtidssikre infrastrukturen.

Arne Erikslev (8930, 2020-11-08)

#107

Jeg mener at en østbro i langt højere grad er en fremtids orienteret løsning. Her ser jeg mest på afvikling af trafikken i midtbyen, tung trafik til/fra den nye havn. Endvidere vil en østbro i langt højere grad byudvikle øst for Randers. Så en østbro vil gavne nuværende borgere og erhverv i hele kommunen, i stedet for kun centrum af Randers. Og projektet med Klimabroen og "Byen til vandet" bygger kun på en mulig tilflytning til centrum, hvor der allerede bygges massivt.

Ole Sørensen (Randers, 2020-11-08)

#115

En klima bro vil forringe mit hus’s værdi

Jeanette Poulsen (8960, 2020-11-08)

#116

Jeg skriver under, da jeg boet i Randers siden 1995 og dengang var trafikken allerede slem omkring Randers bro. Det er på tide at der kommer til at ske noget.

Martin Nyborg (Randers NØ, 2020-11-08)

#127

Borgerne har ret til at blive hørt !

Rune Hansen (Randers NØ, 2020-11-09)

#129

Jeg mener at en østbro vil være til gavn for alle i og omkring Randers

Carsten Møller (Randers, 2020-11-09)

#133

Synes ikke planen er tænkt igennem, det er som om politikerne og dem der sidder i byrådet er ligeglade med byboerne i kristrup delen, hvad de mister, at det bliver mere farligt at færdes her pga al den tunge traf der kommer til at gå igennem kristrup

Peter Svendsen (Randers , 2020-11-09)

#134

Fordi jeg syntes det er et fuldstændigt vandvittigt projekt , både på grund af det ødelæggende , forurene og så tror jeg ikke på at det hjælper , man flytter bare bilkøerne andres steder hen. Få nu lavet den østbro.

Jan Votteler (Randers, 2020-11-09)

#135

Jeg skriver under fordi jer er imod klimabro

Henrik Malund (Randers, 2020-11-09)

#136

Det gør jeg, fordi vi allerede nu “her i udkants Randers” har tæt trafik til city og dermed meget meget langt (tidsmæssigt ikke mindst) fra alle motorvejsnedkørsler. Det gør at vi mere eller mindre bliver stavnsbundet i byen eller tvunget til at flytte for at få arbejde/ kørsel/ familieliv til at hænge sammen.

Henriette Drachmann (Randers nø, 2020-11-09)

#137

Fordi østrogen er mere tidssvarende

Michael Paulsen (8920 randers nv, 2020-11-09)

#138

Den oprindelige plan med Østbroen, planlagt for årtier siden er den bedste løsning.
Havnen skal flyttes til Assentoft, her er plads til større skibe, og kortere sejlads.

Anton Holland-Bak (Randers, 2020-11-09)

#145

Jeg synes der skal være folkeafstemning om den nye klimabro

Martin Larsen (Randers nø, 2020-11-09)

#147

Går ind for en Østbro

Nancy Jørgensen (Harridslev 8930 Randers, 2020-11-09)

#155

Jeg synes prioritere Ringvej og Østbro højere hvis man kender trafikken gennem byen

Bernt Kvist (Randers , 2020-11-09)

#157

Der skal ikke laves vej på de få grønne oaser hvor det benyttes af mange mennesker

Aksel Baarup (8930 Tanders NØ, 2020-11-09)

#158

Bækkestien skal bevares

Anna Marie Baarup (8930 Randers NØ , 2020-11-09)

#160

Jeg skriver under fordi en Østbro er den rette løsning for at fremtidssikre infrastrukturen i Randers de næste 100 år.

Jørgen Andersen (Randers Nø, 2020-11-09)

#162

Få nu projekteret den østbro efter mange års diskussion og få den klimabro placeret i kulkælderen og ikke i Dronningborg.

Stig Kirkegaard Andersen (Randers NØ, 2020-11-09)

#167

Har lavet en indsigelse men har aldrig fået svar.

Lars Nørlund (8960 Randers SØ, 2020-11-09)

#175

Jeg synes at trafikken skal ud af byen

Annemette Stengaard Nielsen (Randers, 2020-11-09)

#197

Jeg vil bevare bækkestien,da det er et dejligt grønt områder som bruges af rigtig mange. En ny bro over fjorden burde ligge Øst for Dronningborg, det er det eneste rigtige med den trafik der skal passere Rander hver dag,

Kjeld Jensen (Randers NØ, 2020-11-09)

#198

Jeg er mere stemt for en østbro.

Søren Veng (Randers NØ, 2020-11-09)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...