Nej til regeringens forslag til ny epidemilov

Kommentarer

#2203

Lovforslaget vil hvis benyttet stride imod menneskerettighederne og Danmark Riges Grundlov. Det er en forkastelig lov, der også strider imod demokratiet, og som vil medføre mulighed for totalitær regimestyre - FØJ!!!!

Sanne Svendsen (Nørresundby, 2020-11-03)

#2217

Jeg er bekymret i forbindelse med håndteringen af Covid-19 og de tiltag regeringen sætter i kraft.

Lærke Bertelsen (Hillerød, 2020-11-03)

#2221

Tilsidesætter grundloven og folkestyret

John Egebjærg Andersen (københavn, 2020-11-03)

#2224

Er uenig i alt hvad den rergering gør!

Danniel Miari (Odense , 2020-11-03)

#2226

Jeg vil være mig til at kæmpe for vores grundlovssikrede ret til frihed og selvbestemmelse - ingen skal have lov til at gribe ind i mit private liv!

Hanne Thomsen (Herning, 2020-11-03)

#2234

Det er totalt uacceptabelt at indføre diktatur i Danmark

Kirsten Boye (Silkeborg, 2020-11-03)

#2241

Jeg vil beholde retten til selv at vælge.

Lars Sørensen (Tranekær, 2020-11-03)

#2257

De må være tosset !

David Laursen (helsingør, 2020-11-03)

#2261

Det er ikke den danske måde at tvinge folk.

Stig Gustavsen (Stege, 2020-11-03)

#2264

Det kan ikke være rigtigt at vi skal underlægges tvang

Jeanne Gustavsen (Stege, 2020-11-03)

#2267

Hvis den nye epidemilov vedtages, overtræder politikerne alle demokratiske spilleregler, idet alt magt gives til en enkelt person. Den siddende Sundhedsminister. Loven løfter Sundhedsministerens magt over eksisterende love. Ikke kun på sundhedsområdet. Diktaturet genindføres og menneskerettighederne fra 1948 tilsidesættes.

Karsten Viborg (Svenstrup, 2020-11-03)

#2275

Med min underskrift vil jeg protestere vildt mod at mine frihedsRETTIGHEDER bliver taget fra mig. Jeg opfører mig ansvarsfuldt og vil derfor ikke tvinges til vaccinationer, medicin el. andet. Det minder uhyggeligt om de psykiatriske klinikker i Sovjet i sin tid. Tvang af andeledes tænkende.

Sine Jørgensen (Søborg, 2020-11-03)

#2278

Tilfældigt folkevalgte skal ikke uden parlementarisk kontrol have lov til at indskrænke menneske rettighederne

Flemming Jespersen (Frederiksberg, 2020-11-03)

#2281

Jeg vil have lov til st bestemme over mig selv

Jeanette Ørsted (Klemensker, 2020-11-03)

#2282

Fordi det hele er gået for vidt nu. Denne virus skal behandles som alle andre tilkomne.... omhyggelig hygiejne og alm sund fornuft. Alt andet er overflødigt. Så er det sagt så pænt jeg nu kan om alt det her pjat

Helle Bjerg (Grindsted , 2020-11-03)

#2284

Fordi jeg samtykker ikke til dikatatur. somdenne epidemilov ville inføre, og som er i strid i mod grundloven.

Roberto Manzo (Glostrup, 2020-11-03)

#2285

Udkastet til den nye lov, er fuldstændig uacceptabelt. Jeg mener det strider mod adskellige nuværende love og konventioner. Bland andre, de danske grundlov!

Lars Hedegaard Sørensen (Jelling, 2020-11-03)

#2289

Det her er en ond menneskefiendtlig lov og bare udkastet er et brudd på alle lover vi kender. Bliver dette vedtaget er Danmark at sammenligne med pil pots Kambodia

Martin Grandaunet (Stenlille, 2020-11-03)

#2302

Dette forslag er ikke andet end diktatur af værste skuffe, forklædt som en epidimilov.

Martin Kjeldsen (Hornslet, 2020-11-03)

#2307

Ingen tvang i et frit land.

Lisbeth Jensen (Holbæk, 2020-11-03)

#2319

Fordi man aldrig får sine rettigheder igen!

Alex Sinvani (Greve, Denmark, 2020-11-03)

#2333

Den dag en minister i DK får magt af den art, er den dag jeg bliver anarkist!

Dennis Andersen (Vanløse, 2020-11-03)

#2335

Jeg skriver under fordi min krop ikke skal være forsøgskanin. Den er sund og rask og kan godt klare en virus. Det vil jeg gerne have at den bliver ved med at være. Hvis det er sandt for nogen at få en vaccine, så gør det endelig. Men det er ikke sandt for mig. Nej tak til at risikere vaccineskader. Desuden skriver jeg under fordi sundhed ikke kun er et fysisk anliggende. Flere og flere oplever angst, ensomhed og depressiv tilstand af den måde vi omgås hinanden grundet denne virus. Selvmordsraten må ikke stige så vi kan holde virusdødeligheden nede.

Anna-Dea Fredensborg (Valby, 2020-11-03)

#2337

Jeg er meget imod udformningen af lovforslaget.
Det krænker befolkningens frihedsrettigheder.

Lars Hyldgård Jensen (Aalborg, 2020-11-03)

#2341

Det er vanvittigt at lave sådanne tvangslove. Især uden at folket kan stemme om det. Det fjerner demokratiet. Det fjerner vores menneskerettigheder. Og det fjerner vores frihed.

Anna Joy Hyldgård (Aalborg, 2020-11-03)

#2343

Vores demokratiske rettigheder er pressede

AK Jensen (Faaborg, 2020-11-03)

#2344

Jeg ønsker ikke diktaturlignende tilstande i Danmark

kim ingemann (Vedbæk, 2020-11-03)

#2347

Diktatorisk lovgivning på tvivlsom grundlag hører ikke til i en demokratisk land som Danmark

Ieva Rasmussen (Brønderslev, 2020-11-03)

#2348

Det er forkasteligt

Morten Kronborg (Aarhus, 2020-11-03)

#2351

Vi skal bevare vores demokrati og ytringsfrihed, og selvbestemmelse over egen krop og liv.

Susan Nielsen (Slagelse , 2020-11-03)

#2355

Jeg værdsætter min ret til selv at tage stilling og gøre mine egne valg ift. vacciner og alt muligt andet! Tvang løser INTET

Carine Sofi Skovsgaard (København, 2020-11-03)

#2364

Ingen skal tvangs medicineres!

Tanja Helbo nissen (Bedsted Thy , 2020-11-04)

#2368

Jeg er imod den nye epidemi lov.

Thomas Dinnsen (Nørresundby, 2020-11-04)

#2377

Jeg. Il ikke været med til at den lov bliver vedtaget

Helene Nørgaard Pedersen (Svenstrup, 2020-11-04)

#2381

Den må bare ikke vedtages.

Helene Garly (Slangerup , 2020-11-04)

#2387

Er imod

Bent Milton (Aalborg , 2020-11-04)

#2396

Fordi jeg mener epidemi loven er fasicist og samfundsnedbrydende

John Hejlesen (Løkken, 2020-11-04)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...