Nej til regeringens forslag til ny epidemilov

Kommentarer

#1811

Fordi det strider mod min ret til selv at bestemme

Marilene M Klein (Kruså, 2020-11-03)

#1816

Jeg er en stærk bekymret borger

Sune Ankergren (Stockholm, 2020-11-03)

#1818

Frivillighed er vigtigt.

Tommy Andersen (Mørkøv, 2020-11-03)

#1819

Grundloven giver mig frihed til at vælge selv

Mette Gubi (Rødekro, 2020-11-03)

#1820

Persprtivet er uetisk.

Torsten Vester (Dragør, 2020-11-03)

#1825

https://www.facebook.com/allandavies.madsen/videos/3543357502397478

Allan Madsen (Sønderborg, 2020-11-03)

#1827

vi skal værne om vores frihed, sundhed og sige nej til undertrykkelse, manipulation og magtanvendelse

Kit Kringelbach (Hørsholm, 2020-11-03)

#1833

Jeg vil selv bestemme over min krop

Sissi klovborg Bertelsen (Odense , 2020-11-03)

#1835

Loven giver sundhedsministeren uhørt meget magt, udenom Folketinget og befolkningen. Den tillader tvangsmedicering og tvangsvaccinering af vores medborgere, at bryde ind i folks hjem, og anvendelse af politi og private vagtværn. Den grundlæggende menneskeret til at bestemme over eget liv og krop, er i spil! Fastholdelse af et medmenneske der modsætter sig, og bliver "tilbageført" med magt. Det nyanvendte og opfundne begreb en "samfundskritisk sygdom", som sundhedsministeren kan beslutte, kan med denne lov misbruges på det groveste og uden sundhedsfagligt belæg, til indsatser der krænker befolkningens friheds-- og menneskerettigheder. STOP DENNE LOV, DEN HØRE IKKE HJEMME I ET LAND SOM DANMARK, MEN I UDEMOKRATISKE REGIMER!!

Lisbeth Jespersen (Aarhus, 2020-11-03)

#1836

jeg vil ikke finde mig i at skulle leve efter en RØD ministers mave fornemmelse helt uden lægeligt belæg

Bente Dahlmann (Stenløse, 2020-11-03)

#1840

Dette minder om favre nye verden af Aldous Huxly. Vi skal ikke have diktsturststsmetoder i vort land

Inger Ottesen (9480 Løkken, 2020-11-03)

#1841

IKKE MERE VANVID.

Isa Jul (Østerbro, 2020-11-03)

#1843

Jeg vil have min og andres personlige frihed tilbage så vi ikke kan tvinges til noget vi ikke vil.

Ellen Poulsen (Skive, 2020-11-03)

#1849

Jeg støtter forslaget

Alaa Chahrour (Aarhus , 2020-11-03)

#1853

den nye epidemilov er vanvittig

Dorthe Sigfusson (Lyngby, 2020-11-03)

#1854

Har prøvet at få folk til at forstå disse alvorlige konsekvenser og vidste på forhånd disse tiltag ville komme på daværende tidspunkt var jeg blot en konspirations med masser af sølvpapir fra uvidende mennesker.
I dag kan man se de ting ikke længere er konspiration og folk vågner stille til realiteten.

Kristian Nagly (Sandved, 2020-11-03)

#1856

Jeg skriver under fordi jeg værdsætter den enkelte menneskes frihed og ret til at vælge !

Johnny Røn (Nykøbing m, 2020-11-03)

#1861

https://tvs24.ru/pub/cc-content/uploads/h264/gIdcr5Nj1OmnnrkIk4OY.mp4
Denne video er på fransk og fortæller at Covid 19 er en kunstig konstruktion fremstillet i Pasteur institut, der har patent på det.
Der vil komme Agenda 21 med obligatorisk vaccination eller internering i lejre:
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/canada-going-tyrannical-2nd-total-lockdown-isolation-camps-for-refusers
Vi mennesker kan, hvis vi viser mod, få deres dæmoniske plan til at mislykkedes!

thierry bozard (KLEMENSKER, 2020-11-03)

#1870

Grundloven skal ikke udvandes af en epidemilov der er lavet af en panisk regering

Bo Kjeld Pedersen (Silkeborg, 2020-11-03)

#1871

Perverts at ændre lovgivning ligesom det passer ind i at man så kan tilsidesætte grundlov og almindelige demokratiske principper og tage en befolkning som gidsler - kritiske love skal ikke ændres “Over night” men ud til folkeafstemning.

pierre deshasta (slagelse, 2020-11-03)

#1874

Det er en menneskeret at sige nej!

Nina Bonde (Næstved, 2020-11-03)

#1886

Jeg er imod tvang af voksne mentalt sunde mennesker, som tvangsmedicinering, tvangsvaccinering, tvangsisolering.

Ellen Damsholt (2920 Charlottenlund , 2020-11-03)

#1892

Jeg er modstander af så drastiske og vidtgående love som indføres på spinkelt grundlag.
Og imod at råderetten over loven tilfalder ministeren ubegrænset.

Lars Leth Hansen (København, 2020-11-03)

#1893

Jeg skriver under fordi jeg er enig i erklæringen og IKKE ønsker TVANG eller DIKTATUR i Danmark. Vi skal i stedet forebygge og lære hvor intelligent en krop vi har.

Mette Jensen (Frederikshavn, 2020-11-03)

#1898

Jeg ikke ønsker at sundhedsministeren skal have så stor magt

Bea Christensen (Løkken, 2020-11-03)

#1903

Rettigheder og retfærdighed før alt andet. Befolkningen har også en stemme i al dette - gennemføres dette, så er helvede løs.

Cecilia Johnsen Nielsen (Taastrup , 2020-11-03)

#1904

Danmark skal forblive en fri nation at leve i - også i fremtiden. Vi er frie suveræne mennesker, og vi har suverænt retten til at bestemme over vores egen krop og vores eget liv

Anette Præstholm (Vejle, 2020-11-03)

#1908

Ingen bør have så vidtgående beføjelser. Giv os demokratiet tilbage

Erling Stoltze (Hammel, 2020-11-03)

#1912

Jeg ønsker et samfund med frihed til selv at vælge vacciner. Jeg er også imod tvangssterilisation, for mig er det samme mekaniske

Lisa Hvideg (Ballerup, 2020-11-03)

#1926

Jeg er meget, meget bekymret over regeringens magt tiltag og den udvikling, jeg er vidne til

Karin de Neergaard (Charlottenlund, 2020-11-03)

#1931

En så drastisk lov bør ikke hastebehandles og efter min mening ligger den så tæt på at være i strid med menneskerettigheder og den danske grundlov, at der minimum må være et folketingsvalg imellem behandling og en endelig vedtagelse.

Lene Knudsen (Brønderslev, 2020-11-03)

#1937

Jeg skriver under fordi vores ytringsfrihed og demokrati IKKE skal fjernes pga en syg lov om befolkningensfrihed. NEJ TIL MANIPULATION OG DIKATUR

Daniel Baumann (Greve, 2020-11-03)

#1938

Jeg skriver under fordi de er ikke mennesker der burde have den magt som de har .
nu skal vi ha demokratiet tilbage og ytringsfriheden . alle som er med i det komplot skal stilles for retten

Thomas Hansen (kibæk, 2020-11-03)

#1939

For demokratiet og folkesundheden

Karina Veloso-Strange (Nysted, 2020-11-03)

#1940

Fordi vi skal passe på Danmark og beholde Danmark i de danske borgers hænder

Charly Munch (H. Tåstrup, 2020-11-03)

#1941

Det er vigtigt for vores børns fremtid.

Lea Nygaard (Fredericia , 2020-11-03)

#1948

Jeg skriver under fordi, jeg kæmper for min frihed og mine rettigheder - og fordi jeg synes de ting der står i epidemi loven er for langt ude.

Freja Larsen (Nykøbing Falster , 2020-11-03)

#1959

Vil ikke leve med diktatur

Carsten Ziffgaard (Helsinge, 2020-11-03)

#1961

Jeg gerne vil bevare min personlige frihed

Lise Lyngholm (Skovbyballe , 2020-11-03)

#1964

Jeg ønsker ikke at leve under og deltage i et udemokratisk styre som denne epidemilov danner grundlag for.

Davidt Herreborg (Kalundborg, 2020-11-03)

#1966

I et demokratisk samfund skal flest mulige beslutninger vedtages af den demokratisk valgte forsamling hvilket i Danmark vil sige Folketinget. Det hører ingen steder hjemme at regeringen skal have enevældig magt på nogen måder overhovedet.

Henning Laue (Esbjerg, 2020-11-03)

#1969

Vi har også ret til at udtale os. Vi er IKKE små brikker som man bare kan flytte rundt med. Vi er MENNESKER. Så nu er det jeres tur til at lytte til befolkningen.

Stine Hee Nielsen (Albertslund , 2020-11-03)

#1971

Magten skal tilbage til folket.

Rolf Gratved (København, 2020-11-03)

#1974

Jeg skriver under fordi restriktionerne strider imod min personlige frihed

Henriette Lindgaard (Tim, 2020-11-03)

#1988

syntes det skal være et frit valg - ikke regeringens valg

Saszeline Dreyer (Hørsholm, 2020-11-03)

#1989

Jeg er enig om protesten

ingrid kristensen (københavn, 2020-11-03)

#1995

Jeg skriver under fordi jeg ikke ønsker at bo i et land med tvang, men ønsker frihed især mht. hvad der puttes i min krop. Jeg er den der bedst ved hvad min krop kan tåle.

Ellen Werenberg (Aarhus V, 2020-11-03)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...