Nej til regeringens forslag til ny epidemilov

Kommentarer

#1

Jeg skriver under, fordi jeg anser regeringens forslag til ny epidemilov for i bogstaveligste forstand at være livsfarlig for den danske befolkning, og en afskaffelse af Danmark som demokrati og retsstat. Den ville gøre sundhedsministeren til de facto diktator for et medicinal-diktatur, hvor sundhedsministeren bestemmer, hvem der skal leve eller dø, hvem der skal kunne bevæge sig frit, eller ikke, hvem der skal kunne drive erhverv og tjene penge - eller ikke, og så videre. Læs blot forslaget og tænk selv over konsekvenserne - og se så på, hvad sundhedsministeren ALLEREDE har brugt de beføjelser, som Folketinget under stort pres og i hast gav ham med ændringen af epidemiloven 17. marts 2020. Disse konsekvenser vil være bagateller i forhold til det rædselsregime, han vil kunne indføre, hvis det nye forslag til epidemilov vedtages.

Mikkel Kaastrup (Næstved, 2020-11-01)

#3

Hvis det nye forslag til epidemilov vedtages i din nuværende form, vil sundhedsministeren opnå enevældig magt til at tvangsvaccinere udvalgte befolkningsgrupper, ligesom han får ret til at tvangsbehandle og tvangsisolere de personer, han måtte ønske.
Vedtages dette forslag til ny epidemilov kan man ikke længere kalde Danmark for et demokratisk land, men en bananrepublik med en enevældig diktator.

Kurt Lindekilde (København , 2020-11-01)

#5

Fordi loven er et makværk og i strid med alt hvad jeg tror på som menneske.
Det er ikke engang svært at gennemskue, hvem der har stået i kulissen og fodret lovgiverne med paragraffer.
Pharmamafiaens dage er talte. I er gennemskuet og vi vil ikke finde os i det længere.

Mads Wedel-Ibsen (Rødekro, 2020-11-01)

#17

Jeg nægter at lade mig tvangsvaccinere eller tvangsisoleres på formodning om samfundskritisk smitte!!!

Stina Greve (Faaborg, 2020-11-01)

#19

Fordi tvang skal ikke bruges mod mennesker

Steffen Hansen (Havndal, 2020-11-01)

#23

Fordi jeg mener den er lavet på et tyndt grundlag og er en direkte krænkelse på menneskerettighederne.

Katja Andersen (Taastrup, 2020-11-01)

#29

Epidemioloven er forkastelig! Tvang hører ikke hjemme i et demokrati.

Charlotte Rose (Randers , 2020-11-01)

#32

Jeg skriver under, fordi det er min pligt som ansvarlig borger, og som forælder med ansvar for mine børns ve og vel. Forslaget til den nye epidemi lov placerer nærmest uforståelig stor magt over den danske befolkning i hænderne på i meget lille skare mennesker. Denne magt må være tænkt til politiske formål, da det umuligt kan forvares, at det skulle være gavnligt for noget menneskes helbred og liv at blive tvangsbehandlet, tvangsvaccineret og tvangsinterneret. Jeg forbeholder mig retten til frit at kunne bestemme over min egen krop, en ret jeg naturligvis vil administrere på ansvarlig vis.

Janne Østergaard (København, 2020-11-01)

#37

Jeg skriver under fordi jeg gerne vil være med til indføre demokrati og afskaffe diktatur.

Johan Nielsen (strøby, 2020-11-01)

#39

Ingen dansker skal tvinges til noget, som de ikke har lyst til

Dennis Hansen (Romalt, 2020-11-01)

#43

En dummernik, som Magnus Heunicke, skulle aldrig have haft nogen som helst form for magt. Han er jo syg i hovedet.

Sonny Pedersen (Grenå, 2020-11-01)

#47

Den lov skal ikke blive

Anne Jacobsen (Brønshøj , 2020-11-01)

#50

Forslaget til den ny epidemilov er en klar overskridelse af grundloven og mine grænser.. beføjelser skal som minimum ikke gives til een person men afvejes demokratisk!

Allan Lyngsø Pedersen (Viborg , 2020-11-01)

#56

Jeg er meget imod de tiltag og love der kommer i kølvandet på covid 19

Jonas Heesch (København, 2020-11-01)

#57

Danmark skal være et demokrati.

Simon Sinne (Horsens, 2020-11-01)

#64

Menneskerettigheder bliver underkendt

Eline Holt (Tønder , 2020-11-01)

#68

Epidemien er plausibel, man har våben gjort influenzaen, som i øvrigt er fuldstændig forsvundet fra jordens overflade!
CPR tests er ikke valide, de er ikke designet til at diagnosticere virus med.
Maskerne virker heller ikke mod virus, og politikerne fifler med tallene mens medierne ikke vil udgive de nye resultater fra danske forskere. Det er lidt for pudseløjerligt til min smag og jeg skal ikke nyde noget af nogen som helst vacciner - jeg forbeholder mig retten til at forstærke mit eget immunforsvar.

"Mad bør være vores medicin, og medicinen bør være vores mad." - Hippocrates

Brian Vilhelm Bjørnsøn (Kalundborg, 2020-11-01)

#70

Epidemiloven og regeringens tiltag mod corona skal stoppes i den form, de har nu. De gør alvorlig skade, og stort set ingen gavn.

Kathrine Elizabeth L. Johansson (Nærum, 2020-11-01)

#74

Epidemiloven skal rulles tilbage !

Susanne Christiansen (Asnæs, 2020-11-01)

#75

Loven er totalitær

Johan Lorentzen (Gudhjem, 2020-11-01)

#78

Jeg er helt enig med dem

Søren Børresen (Tranbjerg, 2020-11-01)

#87

Det er komplet sygt!

Jesper Andersen (Vejby, 2020-11-01)

#89

Det er tydeligt, at den nuværende og kommende epidemilov giver Politikere uden faglig forstand Alt for megen magt.

Kristen Barfod (Roskilde, 2020-11-01)

#95

Jeg er dansk statsborger bosiddende i norge.
Denne nye lov vil underminere danskernes frihed. Selvom jeg ikke vor i Danmark og bliver ramt af denne lov vil jeg ikke kunne leve med st den tvinges ud på mine fædrelands medborgere. Det er en skændsel for Danmark at foreslå en sådan lov.

Jess Michaelsen Møller (Oslo, 2020-11-01)

#97

Jeg frastødes af tvang og i dette tilfælde vaccinering

Claus Holtze (Vejle, 2020-11-01)

#109

Jeg er imod tvang

Bente Schibye (Ballerup, 2020-11-01)

#110

Kommunikation ikke tvang er løsning i et frit land medmindre man har foretAget noget kriminelt.

Anne Hessellund (Odder, 2020-11-01)

#118

Jeg ønsker at leve mit liv som et frit og levende menneske

Susanne Bloch (Svaneke, 2020-11-01)

#123

Jeg er imod tvang af enhver slags, det strider imod menneskerettighederne. Vi er voksne frie mennesker, der er i stand til at træffe afgørelser på egne vegne

Viktoria Houmann (Faaborg, Korinth , 2020-11-01)

#125

Jeg ønsker ikke for nogen at leve i et land hvor selvbestemmelse og frit valg ikke længere eksisterer. Vores børn fortjener at vi rejser os og siger nej.

Jóna Gylfadóttir (Thisted , 2020-11-01)

#127

Magt og tvang hører ikke hjemme i et demokratisk samfund.
Ikke siden 2. verdenskrig har vores frihedsrettigheder været så truet som nu.
Ingen mennesker skal kunne tvangsmedicineres eller tvangsvaccineres
mod deres vilje.
Det skal ikke være muligt at bryde vores Grundlov og trænge ind i private hjem for myndighederne.

Bente Gercke (København V., 2020-11-01)

#132

Fordi jeg ønsker et trygt samfund med ret til privatliv

Stine Ruge (København , 2020-11-01)

#137

Epidemiloven er brud på menneskerettighedern!

Maria Hagelund (Hundested, 2020-11-01)

#145

For the children of the world.

Scott Spanfelner (Bredsten, 2020-11-01)

#146

Jeg ønsker ikke at leve i en fascistisk diktatur stat.

Jeg vil bevare retten til frihed og retten til at tænke selv.

Danmark skal ikke være det nye Nordkorea og Kina.

K. Strandgaard (København S, 2020-11-01)

#149

Jeg vil ikke tvinges til ting jeg ikke stoler på.

Karsten Frederiksen (Silkeborg , 2020-11-01)

#157

Jeg vil på ingen som helst måde, fratages mine demokratiske rettigheder i nogen henseender.

Evald Sørensen (Dybvad, 2020-11-01)

#158

Jeg skriver under fordi, at jeg er enig med de fire læger

Hans Laustsen (Frederiksberg, 2020-11-01)

#161

Dette forslag hører ikke til i et demokrati. Covid-19 er ikke mere farlig, ej heller mere dødelig, end andre influenza lignende sygdomme vi hvert år er ramt af.

Enis Muslu (Taastrup , 2020-11-01)

#163

Jer er imod tvang..

Hans Martin (Viby J, 2020-11-01)

#165

Jeg ønsker parlamentarisme i Danmark. Udkastet til den nye epidemilov gør de facto den til enhver tid siddende Sundhedsminister til enevældig leder af landet.

David Roel (Køge, 2020-11-01)

#167

Fordi det er en fuldstændig absurd lov der ikke minder om andet end diktaturstater og fascisme. Engang var vi bedre end det.

Idaloise Caroliva Mollie Mogensen (København , 2020-11-01)

#170

Jeg skriver under fordi, det er et kæmpe brud på menneskerettighederne. Vi har ret til egen krop.

Pernille Munch Søndergaard (Ry, 2020-11-01)

#174

Den nye epidemi lov fratager os vores almene menneske rettigheder og er endelsen på demokrati som vi kender det. Danmark vil blive et medicinsk diktatur og det kan og vil jeg ikke være en del af.

For mine og andre børns skyld skal det ikke ske!!!

Isabella Müller (københavn, 2020-11-01)

#176

Fordi min frihed er vigtig.
Og er imod tvang

Doris Aggergaard (Greve, 2020-11-01)

#180

Regering har mistet forstanden

Jesper Westmark Thomsen (Kbh.s, 2020-11-01)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...