Hjælp Bornholms Havvind – en 100% lokalt- og folkeejet kystnær havvindmøllepark!

Kommentarer

#605

Jeg ønsker flere vindmøller, og gerne så mange som muligt på havet.

Ulla Teglgaard Vejby (Rønne, 2020-10-27)

#610

Vi skal da støtte det grønne initiativ på Bornholm - alt andet er da helt gak!

Bente Helms (Allinge, 2020-10-27)

#613

Jeg ønsker at gøre Danmark til et grønnere sted at lave

Karen Elbæk Nielsen (København V, 2020-10-27)

#615

Vigtigt med grøn energi

Holger Kofoed (Snogebæk , 2020-10-27)

#617

Fordi vi skal støtte gode initiativer der fremmer grønne løsninger for Bornholm, jeg er sommerhusejer men flittig beboer der.
Og vi har brug for masser af grønne initiativer - tænk hvis vi kunne gøre Bornholm helt grøn!
VH Hanne

Hanne Brix Westergaard (allerød, 2020-10-27)

#625

Alt skal sættes ind i kampen mod klimaforandringer

helle boje (Jyllinge, 2020-10-27)

#628

Kloden har brug for hurtig grøn omstilling

ida kryger (København, 2020-10-27)

#630

Vindenergi er fremtiden, og vindmøller skal ikke stå på land

Hans Jørn Engell (Hasle, 2020-10-27)

#632

Grønt borgerinitiativ skal støttes

Jakob Kjær (Brønshøj, 2020-10-27)

#633

Det folkelige medejerskab er vigtigt for den grønne omstilling...

Henrik Lund (Aalborg, 2020-10-27)

#637

Et godt lokalt initiativ, der viser at vi bornholmere vil en grøn vej

Frits Madsen (Aarsdale, Svaneke, 2020-10-27)

#644

En kystnær havmøllepark med bornholmske ejere er en god ide, og kan fint supplere den store statsejede vindmøllepark til energiøen. Desuden er det ikke givet, at energiøen bliver til noget, og der er langt til 2030

Jens Hansen (3770, 2020-10-27)

#646

Jeg mener at vindmøllerne er vigtige for fremtidens energiforsyning og forstår ikke den tøven

Benny Nielsen (Rønne, 2020-10-28)

#670

Jeg og min firma (Bornholm & Bæredygtighed) mener Bornholm fortjener at blive den bæredygtig ø som den har potentiale til at blive!

João A. B. R. Møller (Vestermarie, 2020-10-28)

#679

Ministerens afslag giver ingen faktuel mening

Leif Olsen (Allinge, 2020-10-28)

#682

Vi skal have flere vindmøller og solceller

Gunnarr Svendsen (Albertslund , 2020-10-28)

#683

fordi vindkraft selvfølgelig skal fremmes

Regitze Petri (Tisvildeleje, 2020-10-28)

#685

Det er bæredygtigt

Ulrik Lassen (Sandvig/Allerød, 2020-10-28)

#686

Jeg skriver under fordi den miljøvenlige omstilling i Dnamark går for langsomt! Og det er netop løsninger som dette der er brug for, hvor man engagere borgerne i kampen imod global opvarmning.

Mads Heftholm (Frederikshavn, 2020-10-28)

#687

Jeg skriver under fordi den grønne omstilling er vigtig; særlig når det kan ske på en måde hvor lokalområderne, der skal huse infrastrukturen, selv ønsker det og har et stort medejerskab. Derfor er Bornholms havvind så vigtig. Og ikke kun for Bornholm, men for mange lokalområder i Danmark og i Europa.

Rikke Broegaard (Nexø, 2020-10-28)

#695

Den grønne omstilling skal ske hurtigere!

Maria Manniche (Frederiksberg, 2020-10-28)

#706

Det er vigtigt med folkelig deltagelse i omstillingen til vedvarende energi

Gunnar Boye Olesen (8530 Hjortshøj, 2020-10-29)

#710

Vi skal have et borger ejet og styret energilaug som kan forsyne Bornholm og dække vores el-behov

Mikael Benzon (Hasle , 2020-10-29)

#712

Jeg støtter det gode lokale initiativ og undrer mig virkelig over, at Dan Jørgensen siger nej til denne placering, når Ørsted udtrykker, at det er en god ide og vil supplere hinanden godt.
De står IKKE i vejen for hinanden!!!!
Så kom nu, inden det er for sent!!!!

Gunna Møller (Rønne , 2020-10-29)

#714

Det vil fremme beskiftelsen på Bornholm.

Kenneth morsø Nielsen (Rønne, 2020-10-29)

#715

Fordi at jeg støtter op om, at Bornholm skal være en 100% grøn energi ø

Rasmus Juhl Nielsen (Aarhus, 2020-10-29)

#718

Det er vigtigt!

Lise Dürr Nielsen (Nexø, 2020-10-29)

#719

Mener vi bør have vedvarende energi her på Bornholm også.

Sanne Friborg (Gudhjem, 2020-10-29)

#726

Vedvarende energi er vigtig

Tommy Olsen (Ishøj, 2020-10-29)

#730

Demokratisk og folkelig grøn omstilling er afgørende og skal ikke bremses af regeringens nøl. Det er vigtigt at regeringen bakker op om sådanne initiativer, sådan at ideen om at almindelige borgere nemt kan købe andel i VE også spredes til andre dele af landet.

Leif Bonderup (Holbæk, 2020-10-30)

#732

Et indlysende godt projekt, lokalt ejet og drevet, helt i linje med sund økologisk strategi.

Lis Lind (Helsingør, 2020-10-30)

#733

Jeg er varm tilhænger af vindkraft.

Mads Wilkens (Værløse, 2020-10-30)

#736

Det er helt afgørende at vi forstår at kampen for grøn omstilling kræver et folkeligt oprør mod markedsgørelsen af hele vores energisektor. Vi ser store kapitalinteresser der gennem særaftaler monopoliserer energiforsyningen og sikrer sig profit uden at det skaber udvikling i lokalsamfundet.
Socialdemokratiet fortsætter desværre på mange måder den tidligere regerings opgør med de folkeejede forsyningsselskaber og hvile i sig selv princippet til fordel for en neoliberal markedsgørelse af sektoren.

Jens Voldby Crumlin (Brønderslev, 2020-10-30)

#737

Jeg skriver under fordi dette er en no-brainer. Et folkeligt engagement i den grønne omstilling er altafgørende, så med mindre der er ekstremt gode grunde, så bør Staten støtte op her.

Jens Lund (Nørrebro, 2020-10-30)

#739

En vindmøllepark eget af "folket" er vejen frem.

jan Andersen (Rudkøbing, 2020-10-30)

#745

En arealreservation skal give mening. Ophæv den hvis det giver mere mening.

Jesper Albinus (København Ø, 2020-10-30)

#748

Afvisningen ingen mening giver

Peter Konoy (Rønne, 2020-10-30)

#751

Medejerskab af grønne projekter sikrer folkelig opbakning. Mangel på medejerskab er i øjeblikket den største hindring for grønne projekter - som eksempelvis solcelleparker og vindmøller produceret udelukkende med profit for øje af store selskaber. Derfor støtter jeg det bornholmske projekt.

Agnete la Cour (Marstal, 2020-10-30)

#754

Det er vigtg med folkelig forankring i den grønne omstilling. OG fordi potentielle fremtidige kommercielle interesser ikke skal overtrumfe en grøn lokal vision. Særligt ikke, når der ikke arealmæssigt er overlap.

Jens Clausen (Hørning , 2020-10-30)

#761

Jeg skriver under fordi, det er fantastisk at et lokalt borgerinitiativ sammen med erhverv rykker på klimadagsordenen ved at ville etablere 100MW vindstrøm. Minder om den gamle andelsbevægelse.

Esben Bruun (Jystrup, 2020-10-30)

#762

Jeg skriver under, fordi det er et ekstremt godt initiativ og regeringen skal bakke op om borgerinitiativer der handler om den grønne omstilling i stedet for at sætte en kæp i hjulet på sådanne projekter!

Julie Sørensen-Diercksen (Fredericia, 2020-10-30)

#770

der bør plads til fokeejede vindmøller - det forhindrer modstand mod vedvarende energi

Lene Nielsen (svaneke, 2020-10-30)

#771

Dan Jørgensen siger et og gør noget andet.
»Jeg skal være den første til at glæde mig over, at stadig flere danskere gerne vil gøre noget for at hjælpe den grønne omstilling, selv vil handle og forlanger af politikere, at de har muligheder for at gøre noget grønt" råber han dybt nede fra Ørsteds lomme.

Henrik Fleischer (Copenhagen, 2020-10-30)

#772

Jeg synes den grønne omstilling er vital og hvis denne kan være borgerejet vil den være mere bæredygtig.

Martin Lucas Jørgensen (København N, 2020-10-30)

#777

Folkelig forankring og initiativ er nøglen til grøn omstilling.

Anders Blok (København, 2020-10-30)

#787

Der skal gøres noget ved miljøet NU, og der er tilsyneladende ikke nogen gode argumenter for at dette projekt skal forsinkes!

Erik Klinge Nielsen (Svendborg , 2020-10-30)

#788

Jeg underskriver - som kommunalbestyrelsesmedlem - opråbet i forlængelse af den støtteerklæring kommunalbestyrelsen i september 2019 godkendte i forbindelse med “Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark”‘s ansøgning stilet til Klima-, Energi- og Forsyningsministeren om frigivelse af arealet på Rønnebakke, så initiativgruppen kunne få foretaget en forundersøgelse mhp en egentlig projektering af en 100 mW havvindmøllepark i området.

Thomas Thors (Rønne, 2020-10-30)

#789

Det er vigtigt at støtte dette initiativ som fremmer den grønne omstilling.

Else Merete Knoop (Rønne, 2020-10-30)

#791

Det er tåbeligt at blokere for dette folkelige grønne initiativ

Jesper Borgstrup (Slagelse , 2020-10-30)

#793

Borgerdrevet energi er godt

Pernille Bertelsen (Skørping, 2020-10-30)

#794

Jeg skriver under, fordi jeg ønsker en hurtigere grøn omstilling. Jeg er selv fra Bornholm, men bor pt. I Grønland, men har dog planer om at bygge hus og flytte hjem til Bornholm om nogle år.

Katinka Skovgaard (Sisimiut, 2020-10-30)

#795

Det med borgerinddragelse og engagement i klimakampen er helt afgørende for legitimiteten

Laila Kildesgaard (Allinge, 2020-10-30)

#797

Vi bliver nødt til at tænke fremad, i forhold til grøn energi, desuden er er fornuft i at gøre det, vi alle er afhængige af, til folkeeje, især i lyset af den skandaløse Dongsag. Vi skal ikke sælge ud af vores arvesølv!

Gitte Elise Pedersen (Østermarie, 2020-10-30)

#798

Jeg er bornholmer!

Erik Grøndahl (Malling, 2020-10-30)

#800

Stop snøleriet, der er brug for alle hænder, der ønsker grøn energi

Michael Lundt (Rønne, 2020-10-30)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...