Bevar 2 Skolematrikler I Bjerringbro

Kommentarer

#2

Der skal være to skoler i Bjerringbro, det er det bedste for vores børn. Kæmpe store skoler er ikke godt til børn, de trives bedst i mindre skoler, hvor man nemmer at have overblik, trivsel, lærere har mere tid til de enkel børns behov. Lade nu skolerne bliver som de er, hvorfor ødelægge noget der fungere godt 🙂 vi har haft tre børn på egeskovskolen, de har været rigtig glad for at gå der 🙂 lad nu Egeskovskolen og Bøgeskovskolen blive som de er. Og brug pengene på de bliver endnu bedre.

Dorthe Lihn (Bjerringbro, 2020-10-24)

#3

Da vi kom til Bjerringbro var der 7 skoler og masser af børn. Derfor begynd med at avle børn i hobetal. Fordi børnetallet falder behøver der ikke At blive kun 1 skole. De der bestemmer nu kan ikke se ind i fremtiden

Henning Sanderhoff (Bjerringbro, 2020-10-24)

#4

Jeg ser MEGET gerne at vi beholder de to skolematrikler, så byen kan fortsætte i en positiv retning/udvikling!

Anders Ottesen (Bjerringbro, 2020-10-24)

#7

Jeg er helt enig i at det SKAL blive ved med at være 2 skoler i Bjerringbro, alt andet vil være tude tosset. Bevar nu Bjerringbro med 2 skoler så det stadig vil være attraktiv at bo i Bjerringbro. Brug nu de penge på renovering istedet for at bygge nyt. 1 skoledistrikt vil også bare blive endnu et eksempel på et offentlig byggeprojekt der ikke holder budget.

Gunnar Lihn (Bjerringbro , 2020-10-24)

#13

For Bjerringbro fremtid.😀

Birthe Jensen (8850 Bjerringbro , 2020-10-24)

#15

Jeg skriver under for selvom jeg ikke bor i Bjerringbro har jeg kommet der meget og kommer der stadig og med byens størrelse er der behov for 2 hvis byen stadig skal være attraktiv og have mulighed for udvikling frem for afvikling

Ronnie Voldbirk (Thorsø, 2020-10-24)

#21

Jeg ønsker udvikling i byen, og at byen vokser, jeg ser at byen behøver to skoler, for at understøtte dette. Jeg er godt tilfreds med den undervisning og det skoletilbud, som vores to ældste børn får på Egeskovskolen. Det eneste alternativ kunne være en helt ny skole ved Åen, f.eks på området ved Holmris/B8, da beliggenhed og ordentlige forhold skal prioriteres, hvis en skole bliver virkelighed.

Anne Schønberg Klemmesen (Bjerringbro, 2020-10-24)

#22

Jeg ønsker at Bjerringbro styrkes og udvikles i og med det er attraktivt at flytte til en by hvor der er flere skoletilbud. Samtidig mener jeg at det netop er det byen er belagt med beboelse på, som giver logistisk bedst mening at der er 2 matrikler.

Lise Vestergaard (Bjerringbro, 2020-10-24)

#26

Jeg skrive under, fordi det er vigtigt for byen med to skoler, og for børnene!

Steen Møller (Bjerringbro , 2020-10-24)

#32

At det giver god mening og jeg venter mit første barn

Diana Bendsgaard (Bjerringbro , 2020-10-24)

#33

Det er negativt for byens samlede udvikling hvis skolen samles på en matrikel

Sune Pedersen (Bjerringbro , 2020-10-24)

#37

Mine børnebørn vil have stor gavn af, at der fortsat er 2 skoler i byen, der er et stort opland rundt om Bjerringbro og med kun en skole, frygter jeg, at den nære kontakt mellem forældre, børn og lærere forsvinder.

Marianne Jensen (Bjerringbro, 2020-10-24)

#39

Det er vigtigt for udvikling i vores by at vi beholder to skoler.

Martin Bavnild (Bjerringbro , 2020-10-24)

#40

Det er det rigtige for byen!

Morten Madsen (Bjerringbro, 2020-10-24)

#45

Jeg mener skolen vil blive for stor hvis de slåes sammen

Annette Dalmose Rasmussen (Bjerringbro, 2020-10-24)

#46

Jeg skriver under, da vi bl.a. har købt hus ud fra, at vores søn trygt skal kunne cykle på stier hele vejen til skole, når han når dertil. Desuden finder vi det meget ærgerligt, hvis vi skal have en stor skole med alt for mange klasser. Man vil miste noget nærhed og genkendelighed.

Trine Christensen (Bjerringbro, 2020-10-24)

#49

Selvom jeg er pensionist , og ikke har skolesøgende børn, har jeg børnebørn der går i skole på Egeskovskolen.
Jeg kan heller ikke lade være med at tænke over alle de huse der ligger i nordbyen , en stor del af disse ejes af pensionister eller personer uden skolesøgende børn , det kræver ikke det store kørekort for at regne ud, at nedlægges Egeskovskolen, vil hele nordbyen ikke være et attraktivt område for børnebørn familier eller unge nye huskøbere at bosætte sig.
Så derfor opfordrer jeg alle pensionister til at støtte og underskrive indsamligen så vi kan bevare det Bjerringbro vi holder så meget af.
Med venlig hilsen Poul Erik Jensen

Poul Erik Jensen (Bjerringbro , 2020-10-24)

#53

Jeg tror en skole på sigt er for lidt.
Byen er delt på grund af åen.

Henrik Solberg (Bjerringbro , 2020-10-24)

#55

Jeg går ind for udvikling og ikke afvikling. Generelt ønsker jeg at Viborg kommune stiller skarpt på Bjerringbro og prioriterer større tiltag, så byen ikke dør. Der er travlt med Viborg og det er selvfølgelig fint, men der er en grund til at gågaden stille dør og Bjerringbro billedet består af dagligvareindkøb. Heldigvis synes lidt byforskønnelse og jeg glæder mig til mere, for måske det kan afføde en lyst og interesse for at skabe mulighed for cafémilø, musik og hygge.

Alice Vad Salomonsson (Bjerringbro , 2020-10-24)

#56

Min søn går på den ene skole og den skal forblive sig selv

Manuela Coenraad (Bjerringbro, 2020-10-24)

#57

Jeg mener det er vigtigt at Bjerringbro fortsat har skole på to matrikler i byen. Både i forhold til Bjerringbro som helhed, men også for at børn har mulighed for at skifte til den anden matrikel ifm bla mobning.

Vinni Knudsen (Bjerringbro, 2020-10-24)

#70

Jeg ønsker for Bjerringbro at vi bevarer som minimum 2 skoler idet vi har 1 nyere og meget velfungerede skole syd for åen nemlig bøgeskovskolen der ligger geografisk på linje med Bjerringbro gymnasium og naturvidenskabernes hus - tilsammen et velfungerende uddannelsestilbud til byens og omegnens borgere. Placeringen er til gavn for hele Bjerringbro by, undtaget er borgere nordøst mod Viborg - der har brug for egeskovskolen til indskoling og de mindre klasser op til 5 klasse. Egeskovskolen trænger til renovering og kan udover skole også indeholde klubber og foreninger for den nordøstlige del af byen og centrum. Den er et godt supplement til såvel nørregårds højskole som idrætscenteret. Vi skal tænke ud i fremtiden at der med de mange nye lejeboliger i midtbyen vil flytte flere børnefamilier til byen om der er 2 skoler en på hver side af åen.

Benedikte Sommer (Bjerringbro, 2020-10-24)

#77

Jeg har en datter der går på Egeskovskolen.

Maria Bjørn (8800, 2020-10-24)

#80

Jeg tror det vil være dårligt for byen hvis der kun er en skole

Steen Iversen (Bjerringbro, 2020-10-24)

#81

Kan ikke se nogen grund til at man skal ligge skolerne sammen, byen er for stor til 1 skole især med den størrelse byen har. Og der er nogle trafikeret veje her i byen hvor folk køre stærkt. Og dem skal mit barn ikke køre foreløbig..

Pia Jakobsen (Bjerringbro, 2020-10-24)

#82

Vigtigt for børn og for byen med gå og cykelnærhed til skole
Stort er ikke nødvendigvis godt

Ulla Eeg Madsen (Bjerringbro, 2020-10-24)

#85

Dårlig stil at sammenlægge noget der fungerer fint hver for sig. Det hæmmer udvikling

Jens Aalborg (Bjerringbro, 2020-10-24)

#86

Vi har brug for to skoler i Bjerringbro!

Kent Olesen (Bjerringbro, 2020-10-24)

#87

Vores børns sikkerhed ved vores fantastiske stisystem. Bevare og bygge videre på den positive byudvikling der er i gang.

Helle Halkjær (Bjerringbro, 2020-10-24)

#107

Har selv gået på Bøgeskov, og min lille går der og skal ikke slåes sammen med andre skoler!

Nicklas Bøgh (Bjerringbro, 2020-10-25)

#111

Vi behøver to skoler

Anja Laursen (Bjerringbro, 2020-10-25)

#114

Byen har brug for at tiltrække nye familier både nord og syd for åen. I min optik er der kun et argument for at slå skolerne sammen på én matrikel og det er at Viborg Kommune ikke synes, det er rentabelt for dem at tilføre tilstrækkeligt med penge til at sørge for kvalitetsundervisning i kommunens næststørste by med kommunens største virksomhed. Der må kunne dispenseres fra den rigide fordelingsnøgle, så byen har sammenhængskraft og fremover kan tiltrække nye familier. Ikke alle værdier kan passes ind i en matematisk formel i et excel ark.

Mathilde Veland (Bjerringbro , 2020-10-25)

#116

Jeg er modstander af store skole enheder

Jan Andreasen (Bjerringbro, 2020-10-25)

#121

Jeg skriver under fordi min kone og jeg valgte at købe det perfekte hus bl.a. fordi det ligger tæt på Bøgeskovskolen hvor mine piger kun skal følge en sikker cykelsti for at komme i skole udenom al trafik. Jeg tænker at især folk med små børn har en stor interesse i at der er to skoletilbud som hver især ligger tæt på deres hjem i begge ender af byen.

Jesper Thøt Toft (Bjerringbro, 2020-10-25)

#122

Jeg skriver under fordi det er vigtigt at bevare de 2 skoler, da byen vil blive væsentlig forringet uden og at vi valgte at købe vores hus bl.a. fordi det ligger tæt på Bøgeskovskolen!

Christina Thøt Toft (Bjerringbro, 2020-10-25)

#123

Jeg skriver under fordi jeg godt kan se en god mening i at beholde de 2 skole som nu. Det gør at vi stadig kan have den tryghed sim vi har nu, og det ville være total spild af penge at lave en ny skole, når vi har 2 der kan bruges

Jeanett Wohlert Faarborg (Bjerringbro, 2020-10-25)

#128

Fordi min niece og nevøer går på egeskovskolen og bor tæt der på og de skal bestemt ikke cykle igennem hele byen for at komme på bøgeskovskolen.

Kate Bergmann (Randers, 2020-10-25)

#130

Vi ligger tæt på Bøgeskov skolen og vores søn går i 1.

Bo Nielsen (Bjerringbro, 2020-10-25)

#134

Vores by fortjener 2 skoler og vi fortjener at kunne vælge. En by af vores størrelse må kunne bære det hvis vi skal være attraktive

Pernille Rosgaard Månsson (Bjerringbro, 2020-10-25)

#141

Der er ikke sti forbindelse mellem skolerne
Og er det rimelig at små piurke i 0 klasse
Skal fragtes 5 km
Så må vi da vist have udbygget vejnettet og parkerings området ved skolen til aflæsning

Gert Ievring (Bjerringbro, 2020-10-25)

#142

Jeg støtter dette.

Hans Jørgen Juul Nielsen (8850 Bjerringbro , 2020-10-25)

#145

Jeg er enig i byforum argumenter. Desuden vil etvsloledistrikt betyde væsentlig mere cykeltrafik i byen og især ved de få steder åen kan passeres og det vil være uheldigt og sikkert til fare for børnene.

Bent Rasmussen (Bjerringbro, 2020-10-25)

#147

Jeg tilslutter, det vil være en forringelse for byens fremtid med kun en skole.

Kirsten Bjerggaard Aalborg (Bjerringbro, 2020-10-25)

#152

Min søn går på Egeskov skolen

Marie Jensen (Rødkærsbro, 2020-10-25)

#154

Jeg mener grundlaget for at slå skolerne sammen et mangelfuldt, forældet og i nogle tilfælde direkte fejlagtigt.

Anders Anderson (Bjerringbro, 2020-10-25)

#159

Jeg skriver under fordi bjerringbro har brug for 2 skoler.
Og fordi at med en skole vil det hele blive for stort for.

Jeanette Dohn Jakobsen (Bjerringbro, 2020-10-25)

#160

Jeg frygter at det kan have betydning for fremtidige tilflyttere til byen.

Sine Vangsgaard Olesen (København, 2020-10-25)

#164

Mine børn

Mia Achton Tolstrup Nielsen (Bjerringbro , 2020-10-25)

#165

Jeg skriver under fordi mine børn ikke trives på den ene skole og vi måtte flytte over til den anden skole i byen,
Og vi ønsker ikke dem lagt sammen da vi frygter for vores børns trivsels, hvis de møder de lære og elever, især nu hvor de endelig har det godt og er væk fra det sted der var noget møj, ønsker vi ikke det skal blive et skift igen uden for byen derfor behold de skoler og lav dem ordenligt ikke smadre dem ved at lægge dem sammen,

Jenny Bach (Bjerringbro , 2020-10-25)

#170

Jeg skriver under fordi jeg gerne vil have at Bjerringbro skal give plads til udvikling og jeg mener der skal nok blive brug for de to skoler igen om få år

Tenna Zetterstrøm (Bjerringbro, 2020-10-25)

#172

Ønsker 2 skoler. 1 stor skole med mange elever samlet er bevist det giver dårligt trivsel og børn bliver overset. Klasser med mange elever giver dårligt trivsel, stiger børnetallet igen kan man komme i plads mangel pga af kun en skole

Jette Helene Rasmussen (Bjerringbro , 2020-10-25)

#181

Det giver mening

Natasja Bak Sanberg (Bjerringbro , 2020-10-25)

#187

Fordi byen godt kan bære to skoler og tror ikke det vil gavne at klasserne bliver for store. Og at det bliver svære at få småbørnsfamilier til byen, hvis der kun er en skole. Og man kan se at der kommer flere børnefamilier til byen. Og vi købt selv hus, tæt på en skole, fordi til og adgangsvejene er gode.

Alex Jensen (Bjerringbro, 2020-10-25)

#191

Jeg ønsker at bevare 2 skoler, da jeg tror på at der igen bliver brug for 2 skoler i fremtiden for jeg tror at der igen kommer mange børn

Anette Halkjær Johansen (Bjerringbro , 2020-10-25)