Støt modstanden mod højhuse på Haderslev Havn.

Kommentarer

#2

Jeg underskriver fordi at man pludselig ændrer lokalplan for at tilfredsstille investorer og ikke den almene befolkning.
Der vil også blive problemer for eksisterende bebyggelser med at få dagslys ind af vinduerne som vil give en mørk og trist hverdag...

Barry Nicolai Knutzen (6100, 2020-10-22)

#4

Fordi det bliver grimt!!

Mogens Hynding Petersen (Haderslev , 2020-10-22)

#6

Jeg mener ikke man overholder den lokal plan der blev lavet ved det tidligere byggeri. Så det nye vil komme til at have en væsentlig betydning for udsigt mm for dem der har købt boliger i de nuværende boliger på havnen.

Susanne Sandlykke (Haderslev, 2020-10-22)

#7

Det byggeri er alt for voldsomt. Flyt det om på den anden side af VUC

Liselone Gai (Haderslev, 2020-10-22)

#8

Det vil ødelægge havnefronten. Skal der bygges skal det være længere ude mod øst.

Karen Wieborg (Haderslev , 2020-10-22)

#12

Helt uenig med det store skrummel skal ødelægge vor havnefront og smukke indsejling ind af fjorden.

Lars Hansen (6100, 2020-10-22)

#14

Det er for stort et byggeri der skæmme resten af området

Jonatan Mortensen (Haderslev , 2020-10-22)

#15

Jeg synes der er nok boliger på havnefronten. Jeg vil hellere have en grøn park og rekreative områder til gavn for alle byens borgere og turister end endnu et prestige byggeri for de rige 60+

Lisbeth Højlund (Haderslev, 2020-10-22)

#17

Bygningen passer ikke ind i den eller smukke havnefront

Ulla Kloster (Haderslev , 2020-10-22)

#18

Jeg er bekymret for, om det nye byggeri kan tilpasse sig den nuværende havn eller om det istedet bliver havnen, der skal tilpasse sig et byggeri på 55m i højden.

Tove Jensen (Haderslev, 2020-10-22)

#19

Har man ikke hørt at havet vil stige. Og er der ikke bygget nok på den havn. Hvorfor skal rige have lov til alt. Ville gå med til det vis det var under jorden så man ikke kunne se det!!

Carsten L.T.Petersen (Haderslev, 2020-10-22)

#21

Hold nu den havnefront som det er nu, bygninger på 3-4 etager, ikke et tårn hvor kun et lille udvalg vil få råd til at bo i.

Christian Sørensen Møller (Haderslev , 2020-10-22)

#22

Jeg mener ikke at så høje bygninger skal have til huse på havnen

Pia Andersen (Haderslev, 2020-10-22)

#23

Jeg skriver under fordi
Jeg er enig i at et højhus og meget andet ikke skal bygges på haven. Den er perfekt som den er og der er nok af pæne huse der nede nu

Jesper Weber (Haderslev, 2020-10-22)

#24

Synes ikke det pynter med sådan et stort højhus på havnen og så tager det udsigten for de andre boligerne dernede dette er ikke ok.

Lis Andersen (Christiansfeld, 2020-10-22)

#39

Søslangen har allerede snuppet udsigten over fjorden, som nu kun kan skimtes fra Aastrupvej. Vi er ikke interesseret i flere - og slet ikke højere huse på havnen.

Mette Erlang (Haderslev, 2020-10-23)

#42

Det er absolut ikke noget der gør havnen attraktiv og værd at besøge. Det er efter min mening spild af penge at forbinde byen med havnen hvis der ikke er noget at komme efter som f. eks. cafeer og restauranter. Et højhus gavner ingen andre end investorerne.

Mogens Rasmussen (Haderslev, 2020-10-23)

#44

Jeg bifalder i den grad Hans Bangs indlæg i debatten om hvilke bygninger havnen skal plastres til med

Juliane krainertbygni (Haderslev, 2020-10-23)

#52

Jeg skriver under fordi at projektet er et brud på tidligere masterplan. Der skal ikke være et højhus på havnen

Hanne Hansen (Haderslev, 2020-10-23)

#56

Byggeriet er for voldsomt , antal af boliger privat og i punkthusene vil betyde stor mangel på p - pladser . Den oprindelige lokalplan bør benyttes

Finn Varming (Haderslev, 2020-10-24)

#57

Det er alt for grimt, højt og dominerende. Vi behøver ikke at ligne alle andre havnefronter, og det går imod masterplanen.

Addi Søgaard (Haderslev , 2020-10-24)

#58

Højhus vil ødelæg byen når man nyde indsejling til byen

Michael Lehmann (Haderslev, 2020-10-24)

#60

Jeg mener at byrådet skal holde sig til masterplanen fra 2004, hvor det er max fire etager. Det er ikke troværdigt af byrådet, når de nu giver lov til at bygge i 55 meters højde, som vil betyde en skyggepåvirkning mod Søslangens boliger.
Da tilvæksten i Haderslev ikke er særlig høj, risikerer vi at byen står med mange tomme boliger. Hvor kommer kommer de beboer fra som skal bo der ?

Finn Bram (Haderslev, 2020-10-24)

#62

Jeg mener at det vil skæmmende på havnen at bygge sådan en kolos . Hvis byggeriet var laver samme højde som se andre bygninger er der mere symmetri .

Anne Vaughan (6100, 2020-10-24)

#65

Der skal ikke være så stor en kolos på vores havn. Følg den "gamle" plan for havneområdet

Nete Nielsen (6100 Haderslev , 2020-10-24)

#66

Mener ikke et sådan byggeri passer ind i miljøet

Kjeld Nissen (Haderslev, 2020-10-24)

#67

Et højhus på havnen vil ødelægge helhedsindtrykket af en smuk by, Haderslev, såvel set fra fjorden som et hvilket som helst andet sted i køleskabet omkreds.

Grete Gammelgaard (Haderslev, 2020-10-24)

#70

Det vil ødelægge havnen, der hører ikke højhuse til på havnen 😘

Sigbrit Thiessen (6100 Haderslev, 2020-10-24)

#72

jeg synes projektet er fejlplaceret og fuldstændig ud af alm. dimensioner. Investeringer i byen ja, men ikke på den her måde...

Daniel F. Sommerkorn (Haderslev, 2020-10-24)

#74

Nok er nok, vi skal ikke have et højhus på havnen.

Pia Bomberg (Haderslev , 2020-10-24)

#75

Det vil forringe livet på Søslangen.

Grethe Knutzen (Haderslev, 2020-10-25)

#78

Jeg bor i Søslangen.

Kirsten Lehmann (Haderslev, 2020-10-25)

#81

Så højt et byggeri ødelægger havnen, man skal ikke ligge under for spekulations byggeri

Arne Dittmann (Vojens, 2020-10-25)

#83

det kommer til at skygge for nuværende bygninger.og det passer bare ikke ind på havnen

peter poulsen (haderslev, 2020-10-25)

#84

Utilfreds med højden af byggeriet

Johanne Cornett (Haderslev, 2020-10-25)

#85

Jeg syntes det er synd for Haderslev by med sådan en stor grim kolos,som slet ikke passer til den eksisterende bygningsmasse.

Niels E Holm (Sjølund, 2020-10-25)

#86

Et højhus vil ikke gøre noget godt for Haderslev havn eller Haderslev by. Vi skal bevare vores dejlige købstadsmiljø - højhuse hører til i de større byer.

Lis Jørgensen (Haderslev, 2020-10-25)

#87

Højhuset bliver meget høj og vil tage udsyn fra mange

Marry Kloster (Haderslev, 2020-10-25)

#88

Jeg har tidligere boet i Søslangen, Haderslev havn, og mener at et så højt byggeri vil skæmme hele havneområdet.

Jack Almind (7120 Vejle Ø, 2020-10-26)

#97

Jeg mener ikke at byggeriet passer ind i havnebilledet med den højde der skal bygges i.

Jytte Kallsen (Haderslev, 2020-10-27)

#98

Jeg skriver under på at jeg ikke accepterer
et højhus beliggende kun 8 m fra fjorden.
Et lavere hus og min. 15 m fra fjorden kan
jeg gå med til.

Arne la Cour Tybjerg (Haderslev, 2020-10-27)

#108

Jeg skriver under fordi dette byggeri på 14 etager vil ødelægge min svigermors udsigt fra hendes altan som vi alle holde meget af !

Dennis Blaaberg (Farum, 2020-10-29)

#111

Regnar Nielsen

Regnar Nielsen (6100 Haderslev, 2020-10-30)

#113

Jeg synes det er trist for dem der mister den fine udsigt. Mvh. Gitte Ipsen

Gitte Ipsen (Haderslev, 2020-10-30)

#116

Et højhus, eller flere, vil dominere og ødelægge den flotte by Haderslev

Søren Krab (Gram, 2020-11-03)