Opgør mod sexisme, magtmisbrug og krænkende adfærd i den klassiske musikkultur i Danmark.

Kommentarer

#6

Vi skylder fremtidens musikere at efterlade os en bedre, tryggere branche, end den mange af os har oplevet.

Malena Rønnow (Odense, 2020-10-15)

#29

Det er på høje tid at vi behandler hinanden ordentligt.

Maria Hanke (Søborg, 2020-10-16)

#37

Formand for DEOO.

Eyvind Vesselbo (Gentofte, 2020-10-16)

#49

Jeg har hørt flere førstehånds beretninger fra yngre kvinder om krænkelser i det klassiske musik miljø. Det vil være godt for alle at få talt om og ændret.

Henriette Oemann Lind (Hinnerup , 2020-10-16)

#52

Fordi jeg flere gange selv har oplevet krænkende sexistisk adfærd i den klassiske musiks verden

Karen Marie Sørensen (Valby, 2020-10-16)

#58

Jeg har oplevet især mandlige dirigenter og organister som udtaler sig nedsættende om kvindelige kollegaer.

Victoria Omberg (Frederiksberg, 2020-10-16)

#69

Der er et strukturelt problem, og det kan kun løses i fællesskab

Pia Gruwier Larsen (København , 2020-10-17)

#89

Jeg skriver under fordi jeg synes det er så vigtigt at vi får lavet om på den her kultur, der er i rigtig mange brancher, hvor kvinder bliver set ned på, udnyttet og krænket.
Det er på tide, at der bliver sat en stopper for sexismen

Liuwina Hæklund (Valby, 2020-10-17)

#108

Sexisme, magtmisbrug og krænkende adfærd er heldigvis ikke min personlige oplevelse i de kulturinstitutioner jeg er ansat i, har været ansat i eller er uddannet fra. Men lad os alle stå sammen om, at det selvfølgelig ikke skal finde sted.

Lise Bech Bendix (Nyborg, 2020-10-18)

#114

Det gør mig vred og fortvivlet, at der stadig findes mennesker som ikke vil tro på, at sexisme eksisterer, og som nægter at indse, det handler om magtmisbrug!

Ellen Kristiansen (Ølstykke, 2020-10-18)

#115

For at vise min støtte til dem der har været udsat for krænkelser af den ene eller anden slags.

Linda Krogsgaard (Nyborg, 2020-10-18)

#118

Jeg skriver under, fordi jeg oplever stor forkselsbehandling mellem mænd og kvinder i det klassiske musikmiljø. Jeg oplever, at kvinder bliver taget mindre alvorligt for deres faglighed og ofte bliver degraderet til at være et produkt af deres udseende. Jeg oplever, at begge køn i alt for høj grad påtager sig indgroede kønsroller, der tilvejebringer og gør os blinve over intimiderende, sexistisk og diskriminerende adfærd.

Kirstine Lindemann (København, 2020-10-18)

#120

Jeg har været udsat for magtmisbrug, seksuel chikane og ubehagelige situationer- og det blev opfattet som værende et “nødvendigt onde” hvis man ville være i denne branche. Jeg skriver under for at ændre dette for de næste generationer af sanger/inder.

Denise Beck (Berlin, 2020-10-18)

#129

Jeg underskriver, fordi jeg mener, at mænd og kvinder bør behandles ligeværdigt og med den samme respekt for deres faglighed.
Alle, både mænd og kvinder, bør altid kunne arbejde i et trygt miljø uden at skulle manøvrere i et miljø, der kræver en dybt koncentreret balancegang, hvor man har været nødt til at slå sexisme og sexuelle chikanerier hen, for ikke at fornærme nogen, der kan have afgørende indflydelse på ens karriere, eller generelle hverdag på arbejdet.
At indberette grænseoverskridende adfærd til “rette instans” har nemlig hidtil været forbundet med risiko for yderligere problemer i form af tilsvining af ens navn og faglighed, “ødelæggelse af den gode stemning” og i sidste ende et stempel som en besværlig medarbejder, der er for nærtagende og snerpet til at være en god arbejdskraft.

Trine Elmelund Vestergaard (Frederiksberg, 2020-10-19)

#137

Fordi jeg er så skidetræt af at høre om kolleger, der skal sno sig som ål fordi de forventes at please deres overordnede for at få et bedre job i stedet for at koncentrere sig om det, de er ansat til: At udføre et hverv, som kræver uhyggeligt mange års uddannelse og ofte udover det sædvanlige uden nogen som helst garanti for at det lykkes.

Og når det så endelig lykkes, er det hjerteskærende at ens integritet så skal skæmmes af en eller anden magt/liderlig chef. Det er langt fra alle steder, det sker - men det sker for både mænd og kvinder verden over.

Ingeborg Børch (København , 2020-10-20)

#149

Det her er den eneste vej frem.
Den klassiske og moderne musik er en stor humanistisk tradition, og den skæmmes af de barbariske, fastfrosne hierarkier.
Den musikalske udvikling lider under de stive systemer og tomme ritualer.
Vi kan simpelthen ikke byde os selv at arbejde under disse forhold, jeg taler som freelance operakomponist og koncertarrangør

Eva Noer Kondrup (København, 2020-11-11)

#152

... jeg er ensemblechef hos Ensemble MidtVest.

Klara Bernat (Herning, 2020-11-13)