Erklæring fra sundhedsfagligt personale vedrørende Covid-19. (Alle andre har også mulighed for at underskrive erklæringen)

Kommentarer

#403

Jeg elsker mine børn og jeg elsker livet

Marianne Simonsen (Asnæs 4550, 2020-10-16)

#404

Jeg er enigt i det hele og har tænkt dette siden marts da de første eksperter udtalte sig.

Tine Wagner (København , 2020-10-16)

#409

Jeg er enig i tekstens ordlyd . Særloven skal annulleres straks og al tvang , frihedsberøvelse og fratagelse af ejendomsretten skal tages ud af den nye foreslåede epidemilov.

Hanne Schierning (København, 2020-10-16)

#412

Vores grundlovsfæstede rettigheder står i fare for at blive taget fra os - og dette coronavanvid skal stoppes NU!

Inger Olesen (Odense, 2020-10-16)

#418

Livet er vigtigere end døden

Jesper Blenstrup (Viborg, 2020-10-16)

#419

Nedlukningerne skader samfundet.
Det giver ikke mening at besværliggøre eller ødelægge tilværelsen for 99,99...% af befolkningen for at redde en mikroskopisk risikogruppe som kunne være døde af alt muligt andet - f.eks. influenza.
Vi skal værne om frihedsrettigheder og demokrati.

Ulrik Gade Jensen (Galten , 2020-10-16)

#422

Fordi jeg synes alle disse restriktioner er helt ude af proportioner med farligheden af COVID-19 - eller mangel på samme. Samt at jeg er bekymret for det nye udkast til epidemilov S er kommer med - den magt sundhedsministeren og Sundhedsstyrelsen vil få hvis der går igennem.

Ellen Agger (København, 2020-10-16)

#426

Vi må have den fulde sandhed frem

Søren bach Larsen (Store heddinge , 2020-10-16)

#428

Det er en forbrydelse mod menneskeheden

Mette Almkilde (Vanløse , 2020-10-16)

#434

Jeg samtykker ikke med regeringens tvangsindgreb og tvangsdekreter og tvangsnedlukninger i forbindelse med corona og den nye epidemilov og jeg mener at der er tale om helt overdrevet magtanvendelse og helt ude af propertioner med risiko og at det er til stor skade for os allesammen og vores allesammens samfund.

Maya-Cloe Christensen (København K, 2020-10-16)

#437

Fordi jeg er enig i ovenstående punkter

Nadia Lindegaard Vebel (Allerød , 2020-10-16)

#439

Corona håndteringen er kørt af sporet og helt ude af proportioner.
I starten vidste regeringen, folketinget og sundhedsmyndighederne ikke bedre, men det har heldigvis vist sig, at dødligheden er langt lavere end først antaget. Gennemsnitsalderen for dem, der er døde med Covid-19, er højere end den generelle gennemsnitsalder i befolkningen.
De sundhedsmæssige, sociale og økonomiske konsekvenser overstiger al sund fornuft. Vores demokratiske værdier krakelerer. Frihedsberøvelse, restriktioner, censur og en ny epidemilov med adskillige tvangsaspekter vil være en del af vores liv fremover, hvis vi ikke siger fra. Nok er nok.
Af hjertet tak til initiativtagerne 😊

Mette Kenfelt (Birkerød, 2020-10-16)

#445

Det er helt ude af proportioner og det skal stoppes nu. Væk med frygt og lad os få livet tilbage.

Tina Jepsen (Horsens, 2020-10-16)

#449

Jeg skriver under,fordi jeg synes.at de Corona regler og anbefalinger krænker den personlig frihed.

Niels Kronborg Jensen (9400, 2020-10-16)

#450

Jeg ikke vil finde mig i at blive undertrykt

Jonas Grønning (Vodskov, 2020-10-16)

#452

Jeg tilslutter mig erklæringen

Ian Elkjær (Hvide Sande, 2020-10-16)

#456

Dette er et overgreb på befolkningen

Mads Madsen (Slangerup, 2020-10-16)

#457

Vi slår folk ihjel med "kuren"

Helle Kristensen (Viborg, 2020-10-16)

#460

Jeg tror på, at livet skal leves - ikke overleves.

Carina Rømer (Hundested, 2020-10-16)

#461

Fordi det regeringen har gang i er så uetisk, at det ikke kan beskrives med ord. Jeg væmmes!!

Nadijia Berendt (Frederikssund, 2020-10-16)

#465

Fordi vores grundlov er i fare for at blive overrulet

Peter Møller (Skanderborg , 2020-10-16)

#466

Enig i manglende proportionalitet.

Werner Schnetler (København, 2020-10-16)

#479

De politiske beslutninger i forbindelse med COVID-19 har været beheftet med usandheder, censur af medier og eksperter, samt hemmeligholdelse af fakta.
Derudover de været alt for omkostningfulde for både samfundet og befolkningens trivsel og velfærd.

Rita Baving (København Ø, 2020-10-16)

#483

Jeg er seriøst utryg ved konsekvenserne af den valgte strategi.

Henric Andersen (Flensborg, 2020-10-16)

#486

Jeg skriver naturligvis under fordi regeringens indgreb er uden proportionalitet i henhold til sagens natur og ikke mindst, at flere af indgrebene har total arbitrær karakter. Man kan fint handle i Bilka til sent på aftenen, men på vores hotel skal gæsternes sendes i seng klokken 22.00.

Nick Mogensen (Ulfborg, 2020-10-16)

#487

Jeg er helt enig i, at “dommedagsfrofetierne” er helt vildt overdrevet, og det er kørt helt af sporet med restriktionerne.

Jan Pedersen (Silkeborg, 2020-10-16)

#490

At det har vi længe ventet på🙏🏼
At fratage os vores frihedsrettigheder og sætte os i isolation on&off er fuldstændigt absurd! At ødelægge den danske økonomi og fører enevælde er fuldstændig alarmerende.
At bruge test der ikke er lavet til formålet og kan påvise den påtalte virus, er direkte "konspirering på fuld skrue"!
At det er et faktum, at flere dør pga lockdowns og manglende kærlighed er DYBT hjerteskærende!
At skabe en panik, på baggrund af man dikterer udenom myndighedernes eksperter og kun bruger selv udvalgte/betalte eksperter er direkte propaganda!

Jeg er rystet over, at se på at lavinen bare ruller og gør vores liv til et levende helvede, alene fordi folk bekriger hinanden så voldsomt, som de gør!!!

Dansk katastrofe vi aldrig glemmer! 💔💔💔

Susanne Beckman (Nykøbing Falster , 2020-10-16)

#491

Jeg skriver under her fordi intet ved de politiske beslutninger ang. covid-19 giver mening.

Christina Emmy Lind (Nyrup, 2020-10-16)

#494

Alle ovennævnte tiltag og, den ny epidemi, lov, hvis det vedtages 5. november 2020, er en overtrædelse af grundloven og menneskerettighederne.

Den nye epidemi lov, hvis det vedtages, indeholder ordet tvang over 50 gange.

Kit Nielsen (københavn , 2020-10-16)

#495

Så enig i det lægerne skriver

Janne Eltong (Herlev, 2020-10-16)

#497

Jeg er helt og aldeles enig...

Bonnie Røgen (Langebæk, 2020-10-16)

#499

Fordi vi skal befries fra de magtbeføjelser regeringer har taget i brug mod deres egen befolkning.

Johnny Paarup (Aalborg, 2020-10-16)

#501

Jeg skriver under for at understrege at jeg som sundhedsperson ikke kan stå inde for de tiltag der bliver gjort i vores samfund. Nedlukningen samt for-og påbudene er direkte skadelige for vores samfund set fra et socialt, økonomisk og sundhedsfagligt perspektiv.

Therese Lindén (3400, 2020-10-16)

#502

Jeg er enig

Peter Blum Samuelsen (Græsted, 2020-10-16)

#503

Jeg skriver under, fordi jeg er helt enig i, at regeringens indgreb er alt for vidtrækkende og i alt for høj grad ikke er evidensbaserede, sundhedsfaglige argumentation, der ligger til grund for restriktionerne.

Jens Ginnerup (København , 2020-10-16)

#507

Det her vanvid er nødt til at stoppe, mennesker går psykisk og økonomisk ned på det corona-cirkus

Britt Hansen (København , 2020-10-16)

#509

Jeg skriver under, fordi de tiltag, regeringen har besluttet at sætte i værk under denne coronaepidemi, forekommer mig at være helt uden sammenhæng og helt ude af proportioner. Der er noget, der slet ikke er i orden.

Tove Rump (Hillerød, 2020-10-16)

#516

Som naturbehandler ser jeg en foruroligende angst/traumatisering af raske mennesker ved de givne direktiver som jeg også anser for ganske overflødige ud fra hvad forskning og virologi viser. Ligeledes finder jeg didde tiltag menneskerettighedskrænkende.

Deena Østmar (Næstved, 2020-10-16)

#518

Jeg er enig med udsagnene og vil gerne støtte op om de sundhedsfaglige personer, der stiller sig undrende overfor disse vanvittige hastelovgivninger og tiltag regeringen har indført.

Tenna Magic Lienhøft (Aarhus, 2020-10-16)

#519

Fordi at jeg mener at hele corona situationen er gået for vidt.
Jeg føler at regeringen udnytter situationen til et andet formål.
Det måde tingene bliver gjort på har ikke noget med vores velbefindende at gøre. De gør blot situationen værre end den er, ved at skræmme og straffe befolkningen.
Afstraffelse af ikke at gå med mundbind eller ved at man bare generelt ikke overholder en af deres absurde restriktioner.
Regeringen ændre lovene som det passer dem, og det Kommer slet ikke borgerne til gode.
De skader mere end selve covid 19 gør.

Michelle Nielsen (Nykøbing f , 2020-10-16)

#521

jeg ønsker at leve i et reelt demokrati.

Robert Henningsson (Silkeborg, 2020-10-16)

#522

Har tænkt dette meget længe

Iben Hylander (9400, 2020-10-16)

#524

Fordi jeg er enig i det opsatte punkter i erklæringen.

Louise Rysgaard (Sønderborg , 2020-10-16)

#529

Jeg skriver under, da jeg ønsker frihed over egen krop, hjem og færden

Eliane Vivi Frieda Bonde (Gudhjem, 2020-10-16)

#536

Det er det eneste rigtige at gøre

Mekel Haunsby (Jægerspris, 2020-10-16)

#545

Proportionalitetsprincippet er væsentligt - sundhed kan ikke ses isoleret!

Anne Ruby (København V , 2020-10-16)

#547

Demokratiet og den danske Grundlov er under pres, samtidig med dele af dansk erhvervsliv er tvunget i knæ. Det samme gælder sundhedsvæsenet. Det er hævet over enhver tvivl, at dette får konsekvenser for det danske samfund, herunder samfundets allersvageste og de mange borgere der er afhængig af dyr medicinering og behandlinger generelt.

Torben Møller Jørgensen (Fredericia, 2020-10-16)

#548

Jeg skriver under fordi, at immunforsvaret er det bedste forsvar mod sygdom. Det er trommet fare-på-færde i mere end et halvt år og reptilhjernen reagerer ved at pumpe stresshormon - hvilket svækker immunforsvaret.
Hydrochloroquine, som man har brugt i 60 år til virus-behandling er fjernet, worldwide.
Jeg støtter den Class-action sag der føres i Canada. Dette er Crime against Humanity

Jytte Harkjær (Horbelev, 2020-10-16)

#549

Jeg er bekymret for Konsekvenser af at brug så mange penge & ressourcer på så få mennesker

Nick Papageorge (Brøndby Strand, 2020-10-16)

#550

Det fremgår tydeligt at covid 19 bruges politisk til at bane vejen for mere kontrol og centralisering af magt.

Bjarne Nielsen (Esbjerg , 2020-10-16)

#554

Det handler om noget helt andet

Dorte Trønninge (Hinnerup , 2020-10-16)

#558

Jeg synes det er på sin plads, at vi får normale tilstande igen, i vores land

David Jensen (Køge, 2020-10-16)

#560

Fordi jeg mener der noget galt angående denne corona pandemi og blandt hvordan der er blevet handlet på det og hvad det koster samfundet i forhold til

Natascha Desirée (Valby, 2020-10-16)

#561

Jeg er rørende enig!

Michalah Elo (Tisvildeleje, 2020-10-16)

#565

Jeg har fra tidligt i dette forløb undret mig over en række ting, herunder manglen på kritiske røster i forhold til regeringens ikke sundhedsfagligt begrundede tiltag såsom nedlukning og maskepåbud i opposition hhv. pressen. Hertil kommer de socio-økonomiske "senfølger" af hele Corona politikken - som vi slet ikke kender det fulde omgang af endnu. Jeg er helt på linje med de sundhedspersoner der her - og flere og flere steder, fx i The Great Barrington Declaration - råber op om den totale tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet. Bare for at nævne nogle af mine bevæggrunde for at skrive under.

Jonas Thomsen (Rødovre, 2020-10-16)

#568

Jeg vil beskyt vores civil rettigheder, grundlov og vores frihed!

Jahdil Laroussi (København, 2020-10-16)

#577

Tiden er inde til at lade fornuften råde. Stor tak til initiativtagerne.

Johann Hansen (Kolding, 2020-10-16)

#580

Fordi uden sandhed og frihed er det ikke kærlighed.

Eva Naomi Christensen (Nykøbing, 2020-10-16)

#588

Jeg skriver under simpelthen fordi jeg ikke kunne være mere enig!

Bo Andersson (Rødovre, 2020-10-16)

#589

Det har taget fuldstændig overhånd, vi må tilpasse hverdagen til situationen

Louise Würtz (Rønnede, 2020-10-16)

#591

Jeg synes det er uhyggeligt at man kan lave restriktioner og lovgivning som er så fasistisken og på så tyndt et grundlag som Corona virus er. En virus som er blevet patenteret for flere år siden men som ikke blevet isoleret!?

Helle Hammerich (Otterup, 2020-10-16)

#599

Det er foregår med restriktioner, hastelove mm er gået overgevind - der må noget fornuft til. Noget modvægt til afbalancering, før frygt og magt tager fuldstændig over.

Karin Nielsen (København, 2020-10-16)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...