Erklæring fra sundhedsfagligt personale vedrørende Covid-19. (Alle andre har også mulighed for at underskrive erklæringen)

Kommentarer

#4608

Jeg er meget enig med disse synspunkter

Lisbeth Lillie (Brande, 2020-10-18)

#4609

Det er det største bedrag i nyere tids historie. Det handler om magt og midlerne er at skabe angst, skræk og rædsel. Ikke blot folkesundheden er i fare, der skabes fraktioner og mens alle render rundt som hovedløse høns, mister vi langsomt retten til at bestemme over eget liv.

Susanne Lind (Herlufmagle, 2020-10-18)

#4610

"Vi oplever, at disse indgreb har ført til en sygeliggørelse af raske mennesker og har skabt angst og splittelse i befolkningen (...) I øvrigt mener vi, at det er uetisk at fratage selvstændigt tænkende, følende og medfølende mennesker retten til at leve og dø, som vi hver især måtte ønske det, herunder at fravælge en given behandlingsform. Derfor tager vi afstand fra tvangsaspekterne i hasteloven og fra udkastet til den nye epidemilov"
Derfor!
Hele brevet er det vigtigste og mest fantastiske der endnu er sket i Danmark indtil nu, i dette nærmest tæt på helvede vi alle har befundet os i det sidste halve år!

Iben Schartau Schow (Hobro, 2020-10-18)

#4612

Jeg skriver under fordi jeg vil ikke tvinges til vaccine af covi19 og grundloven er brudt, samt læge loven

Stuart Hansen (Stenløse, 2020-10-18)

#4616

Jeg er stor tilhænger af Frihed og sund fornuft, som virker meget langt væk efter div. ganske antidemokratiske tiltag..

Jan Hansen (Holbæk, 2020-10-18)

#4618

Fordi I har ret, og det har været tydeligt siden slutningen af april.

Thor Kalstrup (Brabrand, 2020-10-18)

#4619

Jeg er stærkt bekymret over den håndtering af denne pandemi, som regeringen udviser. Bekymringen går mest af alt på de sundhedsfaglige perspektiver og viden omkring COVID 19. Hele håndteringen af afdækning af dels sygdommen , smitteopsporing, retningslinier i samfundet omkring værnemidler, isolation osv. Endelig er jeg stærkt kritisk omkring lovgivning af vaccinering. I det hele taget fratagelse af individets selvbestemmelsesret.

Tilde Knudsen (Haugesubd, 2020-10-18)

#4620

Fordi jeg er helt enig, det er ude af proportioner de tiltag der gøres - især nu

Betina Schmidt (Fredericia, 2020-10-18)

#4624

Fordi det er på tide at der bliver gennemsigtighed og evidens for hvad der foregår. Det der foregår nu giver ingen mening, men ødelægger folk og splitter landet.

Bente P (Aalborg, 2020-10-18)

#4627

Jeg er enig i indlægget samt vil jeg gerne modsige mig at der bliver en Enehersker på området for min og befolkningens ve og vel ud fra en metode som minder om tidligere tiders “love” som endte katastrofalt. Jeg vil ikke være et “forsøg” og vil gerne støtte de som sidder med den reelle lægeviden om disse virusser og epidemi/pandemi, og den reelle farlighed istedet for at det tydeligvis handler om noget andet i en politisk kontekst og mod bedre vidende kan blive fatalt for vores demokrati og Grundlov og dermed vores retssikkerhed og i sidste ende vores liv!

Dorthe Hansen (Nørresundby , 2020-10-18)

#4648

Jeg skriver under, fordi regeringens prioriteter er himmelråbende forkerte, når man stadig bruger milliarder på denne sygdom i stedet for at bruge pengene, hvor det virkelig batter mht at redde menneskeliv. F.eks cancer, rygning og mange andre.
Stop den katastrofale massakre på mink! De bliver jo raske igen, minkavlerne også, og det spreder sig kun i samfundet, når en masse ukyndige kommer ind på farmene. Tjen penge på mink i stedet for at kaste nytteløse milliarder efter dem.
(Min mand har covid-19, hans mink har det også, men de er efter en uge ved at være raske igen. Lad ham dog pelse dyrene i stedet for destruktion. Der er ingen (udover minkavleren selv), ingen der er i fare her - heller ikke dem, der pelser og forarbejder skindene bagefter.

Kirsten Steffensen (Dybvad, 2020-10-18)

#4656

Ud med mindcontrol ind med udvidet bevidsthed

Ziggie Eriksen (Ullerslev, 2020-10-18)

#4657

Jeg er helt enig

Jørgen Fønsskov (Hedehusene, 2020-10-18)

#4658

Efter gennemlæsning af dokumentation er jeg fuldt enig i ovenstående.

Rune Østner (Herlufmagle, 2020-10-18)

#4660

Sympati med det sundhedsfaglige personale

Henrik Coff Andersen (Græsted, 2020-10-18)

#4674

Jeg skriver under, fordi regeringens mange tiltag er fuldstændig ude af proportioner med sygdommens (u)farlighed. Jeg finder det voldsomt bekymrende, at regeringen tilsidesætter sin demokratiske pligt til at beskytte den danske befolkning - og i stedet indfører indgreb, som udsætter alle for fare sundhedsmæssigt, økonomisk, fysisk og psykisk!

Jeanette Ellegaard (Helsingør, 2020-10-18)

#4680

Jeg skriver under, fordi denne protest udtrykker min opfattelse af Covid-19 situationen siden starten af marts 2020 (grundet i min indsigt, uddannelse arbejde i og omkring sundhedsvæsenet bl. a. om kvalitetsudvikling. Desuden i opposition til WHOs mangelfulde og ensidige rolle i denne sammenhæng.

Oluf Johnsson (Løgumkloster, 2020-10-18)

#4681

Jeg har mere respekt og tro på videnskabelige og sundhedsfaglige argumenter end magtfuldkomne, egenrådige og ukloge politikere

Mette Bahn (Solrød Strand, 2020-10-18)

#4682

-Vi stenger ikke ned et helt samfunn, vi stenger ned for dem i risikogruppen.
-Gi risikogruppen levelige adekvate tiltak.

Veslemøy Enoksen (Kristiansand , 2020-10-18)

#4686

Fordi jeg tror på personlig frihed, og fordi jeg synes at lovindgrebene er ude af proportioner.

Felipe Poulsen (København, 2020-10-18)

#4692

Cost Bennefit

Lis Heidemann (København, 2020-10-18)

#4693

Fordi den nye epdemilovgiven fratager danskere helt etientielle rettigheder, jeg mener strider mod menneskerettigheder.

Laila Edsberg (Herlev, 2020-10-18)

#4695

Jeg vil have min frihed til selvbestemmelse tilbage

Gitte Holmen (Ålsgårde, 2020-10-18)

#4699

Fordi jeg er imod tvangsvaccinationer. Mennekser har deres frie valg og ret. Fordi regeringen er magtfuldkommen i denne sag. Fordi reaktionen mod COVID er ude af proportioner. Gennemsnitsalderen for døde af covid er 82 år - højere end vores generelle gennemsnitslevealder. Lad os skærme de udsatte i stedet for, at hele samfundet bliver går ud af en vej, som regeringen ikke kan/vil vise, hvor ender eller hvilken retning den har.

Ole Mathiassen (2000 Frederiksberg, 2020-10-18)

#4702

Jeg er medejer i et rejsebureau og regeringens restriktionerne og rejsevejledninger har frataget os vores levebrød. Samtidig bryster man sig af at hjælpe branchen - hvilket slet ikke er tilfældet.

Vi har gjort hvad vi blev bedt om og har passet på vores arbejdspladser. Det er dog en umulig opgave at blive ved med, hvis ikke der kommer reel hjælp eller man gider Bruge ressourcerne på at lave velunderbyggede og regionale rejsevejledninger.

Jeanette Christensen (Holstebro, 2020-10-18)

#4717

Autonomi over egen krop, sind og sjæl! Danmark er i fare for at blive til nord Korea eller en moderne Stalin. Det kan ikke være rigtigt. Det stopper nu.

Megan Stubbe Teglbjærg (København, 2020-10-18)

#4728

Jeg er enig i erklæringen og ønsker fremadrettet en mere sundhedsfaglig frem for populistisk politisk tilgang til forholdsregler i det danske samfund under lignende udfordringer i DK.

Marianne Petersen (Aarhus, 2020-10-18)

#4734

Corona bør behandles sundhedsfagligt. Politikkere og pressen har i fællesskab indført aprilsnaragtige tilstande som vi for få år siden ville pege fingre af.

Jørgen Krogh Johansen (Holme-Olstrup, 2020-10-18)

#4738

Fordi at jeg ikker er dum.

Kenneth Jørgensen (Frederikshavn, 2020-10-18)

#4741

Jeg tror ikke en skid på dette. Jeg føler mig indskrænket på alle områder og nægter at lade mig styre på denne måde.

Charlotte Winther (Græsted, 2020-10-18)

#4748

Fordi det hele er løbet løbsk og regeringen hemligholder ting for borgerne i dk såsom hvem anbefalede at lukke DK ned , og hvordan kan man igen komme"til"at slette alle mails...

Carsten Agner Holmstrøm (KBH, 2020-10-18)

#4749

Sagen er ude af proportioner.
Store dele af regeringens beslutninger er indbegrebet af symbolpolitik, og har direkte negativ konsekvens for befolkningen. Nedlukninger og restriktioner er politiske og ikke sundhedsmæssigt begrundede, og udkastet til den nye epidemilov er langt over grænsen for, hvad jeg forstår ved at leve i et demokratisk og frit land.

Andreas Hansen (København, 2020-10-18)

#4750

Mennesker skal have lov til at leve som mennesker, og fordi kuren er værre end sygdommen.

Stefan Søndergaard (Broager, 2020-10-18)

#4757

Jeg er imod lovforslaget

Tove Borritz Witt (Skibby, 2020-10-18)

#4766

Sund fornuft er ikke afskaffet - endnu!:)

lars rudbeck (Gilleleje, 2020-10-18)

#4770

er enig!

Henrik Holm (Lillerød, 2020-10-18)

#4775

Fordi jeg synes det dybt foruroligende det der foregår, vi bliver fritaget alle rettigheder på noget som er mindre dødeligt end luft forurening eller almindelig influenza

Morten Thomsen (Aalborg, 2020-10-18)

#4776

Er imod tvangsvaccination

Gaya Vilde Mikkelsen (ballerup , 2020-10-18)

#4780

At tiltagene er meget modsatrettet og begrænsende for friheden.

Ida Groth (Malling, 2020-10-18)

#4785

Enig

Zialina Rasmussen (Ølstykke, 2020-10-18)

#4794

Jeg er enig.

Henrik Rasmussen (Farum, 2020-10-18)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 1000 mennesker.

Lær mere...