Erklæring fra sundhedsfagligt personale vedrørende Covid-19. (Alle andre har også mulighed for at underskrive erklæringen)

Kommentarer

#4202

Jeg mangler forhold. Der er alt for få døde og indlagte til at retfærgigøre nuværende restriktioner.

Mads Ingemann Blücher (Gentofte, 2020-10-18)

#4205

C19 test ikke underbygger C19 påståede sygdomsfaktor.

Frank Kjeldsen (Hørsholm , 2020-10-18)

#4206

Jeg mener Coronahåndteringen er ude af proportioner og at vi mennesker skal leve frit og træffe selvstændige og frivillige beslutninger om egen krop og ikke underlægges tvangsmedicin og vacciner.

Trine Tokehøj (Børkop, 2020-10-18)

#4208

Overgreb på vor frihed og selvbestemmelse samt dårlig dokumentation på nedslagtning af minkfarme

Hanne Jæger (6690 Gørding, 2020-10-18)

#4211

Det er vigtigt!

Marisha Gulmann (Hellerup, 2020-10-18)

#4220

Lovforslaget er et kæmpe indgreb i den personlige frihed, og harmonerer slet ikke med risikoen ved at blive smittet med COVID-19.

Jeanette Larsen (Bælum, 2020-10-18)

#4225

Jeg underskriver fordi det er os på det private marked der skal betale regningen hver gang statskassen er tom.
Jeg skriver under fordi mine to børn skal på ingen måde tvangsvaccineres med en forhastet vaccine, som ingen kender følger af.
Sidst og ikke mindst skriver jeg under fordi vildledelse af befolkning og skræmmekampagne skal stoppe. I Danmark burde der være demokrati og ikke udnyttelse af magt og enevælde fra regerings side.

Viktoria Volkova (Ballerup , 2020-10-18)

#4227

Fordi jeg er dybt bekymret for den måde regeringen tager vores rettigheder fra os på så spinkelt et grundlag.

Maria Nadri (Søborg, 2020-10-18)

#4238

Magtovergreb fra regeringen. Vores selvstændighed er taget fra os

Randi Michaëlis (KØBENHAVN S, 2020-10-18)

#4239

Der skal være sammenhæng mellem de anvendte tiltag alvoren i krisen. Største smittekilde sted er hjemmet ikke I det offentlige rum.

Jan Rosborg (Odense, 2020-10-18)

#4250

fordi det her vandvid skal stoppes!

Frank Nielsen (Roskilde, 2020-10-18)

#4256

Jeg er fuldstændig enig i ovenstående

Helle Bjerg (Grindsted , 2020-10-18)

#4261

Fra et sundhedsfagligt perspektiv stiller vi os uforstående overfor de lovindgreb, som regeringen og folketinget har foretaget i forbindelse med det aktuelle udbrud af Covid-19. Vi er bekymrede for de sundhedsmæssige, sociale og økonomiske konsekvenser, som indgrebene har i forhold til befolkningens generelle trivsel og vores rettigheder som mennesker. Vi oplever, at de indgreb, der er foretaget, hviler på et meget spinkelt sundhedsfagligt grundlag, og at alvoren i det aktuelle udbrud af Covid-19 ikke står mål med konsekvenserne af indgrebene.

Vi oplever, at disse indgreb har ført til en sygeliggørelse af raske mennesker og har skabt angst og splittelse i befolkningen.

Konsekvenserne af indgrebene, som regeringen og folketinget har indført, er ude af proportioner og gør mere skade end gavn for os alle sammen som enkeltpersoner, for sundhedsvæsenet og for det danske samfund som helhed. Vi mener, at restriktionerne og indgrebene bør ophæves øjeblikkeligt, så vi igen kan få et trygt og velfungerende samfund.

I øvrigt mener vi, at det er uetisk at fratage selvstændigt tænkende, følende og medfølende mennesker retten til at leve og dø, som vi hver især måtte ønske det, herunder at fravælge en given behandlingsform. Derfor tager vi afstand fra tvangsaspekterne i hasteloven og fra udkastet til den nye epidemilov .

Berit Wittendorff Hansen (Høng, 2020-10-18)

#4269

JEG SYNTES ALLT DET HELE
ER GÅET TOTALT
UD AF PROPORITIONER 😡😡😡😡
REGERINGEN ER I DEN GRAD
VED AT SKRÆMME HELE BEFOLKNINGEN
ALLT OG ALLE
FRA VID OG SANS
VI VIL SELV !!!!!!!!!!! BESTEMME OVER VORES LIV 😡😡😡😡
ABSOLUT INGEN !!!!!!!!!!!!!
SOM INGEN SKAL
FRARØVES
DERES EGEN FRI VILJE
STOP DET SYGE VANVID DER ER GANG I
MIT LIV MIT ANSVAR 😡😡😡😡😡

Karin List Schmidt (6760 ribe, 2020-10-18)

#4271

Vi skader folk i tusindtal for at beskytte folk, der i forvejen er døende.

Dina Raabjerg (Ikast, 2020-10-18)

#4276

Jag är för Nordiskt samarbete i samhällskritiska kriser (håber inte erkläringens genomslag påverkas av att jag är hallänning).

Bengt Hansson (Kungsbacka, 2020-10-18)

#4277

Jeg mener, at nedlukningen af samfundet er helt ubegrundet, da COVID-19 ikke er en dødelig sygdom.

Vibeke Andersen (Viborg, 2020-10-18)

#4286

Jeg kommer ikke til at deltage i medicinske tvangshandlinger af nogen art, hverken overfor plejehjems-, botilbudsbeboere eller Indlagte.

Anne Mette Lorentzen (Rønne, 2020-10-18)

#4296

Det skal stoppes

Emilea Henriette Sidse Christensen (Ribe , 2020-10-18)

#4298

Der er fornuftigt ift samfundet generelt.

Ivan Andrés (Rungsted Kyst, 2020-10-18)

#4300

Jeg er enig.

Vibeke bo Hansen (5500 middelfart, 2020-10-18)

#4302

Cirkus Corona har kørt længe nok og befolkningen bør høre sandheden og ikke blot løgne fra medierne. Vi borgere i landet ser vore rettigheder og frihed forsvinde med en influenza som undskyldning i et år med færre døde en normalt....

Frank Kirkelund (Randers, 2020-10-18)

#4303

Frihed til at bestemme over min egen krop ❤️

Birte Vishart (Hadsund, 2020-10-18)

#4306

Jeg skriver under fordi jeg er bekymret over for mit, og min families helbred og rettigheder

Joanna Larsen (Frederikshavn , 2020-10-18)

#4308

Myndighederne overreagerer.

Anders Karlsson (Norberg, 2020-10-18)

#4309

Nok er nok

Mikkel Bruun (Nordby, 2020-10-18)

#4313

Pga corona.

Thomas Lassen (Valby, 2020-10-18)

#4316

Jeg har fået nok det socialdemokratiske og EU’ overformynderi !

Mikael Einspor (Helsinge, 2020-10-18)

#4320

Nedlukning er unødvendig magtmisbrug fra regeringens side

Morten Klejnstrup (Vallensbæk , 2020-10-18)

#4337

Jeg vil ikke være en slave for en diktaturstat mere!

Edwin Barandarou (Aarhus, 2020-10-18)

#4346

Pga ptk 1 til 8

Liisa Sinivuori (Frederiksberg, 2020-10-18)

#4360

Jeg skriver under, fordi jeg er gammel og livserfaren nok til at kunne konstatere, at de unge mennesker i den lovgivende forsamling er inkompetente og har dødsangst for deres egen skygge.

Visti Christensen (Hillerød, 2020-10-18)

#4364

Samfundet bløder, borgere bliver mere syge af ingen kontakt til omverden. Vi mistænkeliggøre hinanden, bliver paranoid.
Der er alt for stor styring fra medicinalindustrien. Og for få der bliver lyttet til af de som virkelig ved hvad covid 19 gør/kan.

Nina Thomsen (Lemvig , 2020-10-18)

#4374

Frihed er en vigtig værdi i Danmark. At gøre noget som dette til tvang stritter i alle retninger og tangerer magtmisbrug og diktatstur. Det er ikke det Danmark jeg er vokset op i og ikke et Danmark jeg ønsker.

Vibeke Ungstrup (Helsinge, 2020-10-18)

#4389

Jeg skriver under fordi jeg også undrer mig over de restriktioner og det tiltag der bliver gjort fra regeringens side med hensyn til covid19

Gert Velf (Nibe, 2020-10-18)

#4393

Det er vigtigt at stoppe skræmme kampagner, og det er vigtigt, at et hvert individ frit kan bestemme over sig selv.. som beskrevet i artiklen.

Annlise Stubseid (København, 2020-10-18)

#4400

Så meget magt er alt for farlig at give til så få mennesker. Vi skal have vores liv og frihed tilbage

Pernille Arsfeldt (Bogø by, 2020-10-18)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 1000 mennesker.

Lær mere...