Erklæring fra sundhedsfagligt personale vedrørende Covid-19. (Alle andre har også mulighed for at underskrive erklæringen)

Kommentarer

#35002

Fordi jeg deler samme holdning som ovenstående.

Michael Kobelecki (Ringsted, 2021-02-10)

#35004

Indgrebene fra regeringen er overgjorte og fokus på Covid-19 alt for enstrenget i forhold til de øvrige mentale, sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser.

Morten Refsgaard Andersen (Viby J, 2021-02-10)

#35005

Jeg mener det er uacceptabelt, for alle erhvervsdrivende, alle i samfundet, bør ikke være gidsler, fordi der er et fåtal som er udsatte. Det må være dem selv der skal sørge for at passe på

Maj-Britt Svane (Nykøbing m, 2021-02-10)

#35007

1: Der er ikke og har aldrig været nogen sundhedsfaglige myndigheder, der har anbefalet nedlukning af landet og indgreb i Grundloven og i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Tværtimod har direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, advaret mod nedlukning og indgreb i forsamlingsfriheden (2).

2: Sundhedsstyrelsens rolle:
Departementschef bad Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, om at "forlade ansvaret for proportionalitet". Med de ord blev Søren Brostrøm bedt om at tilsidesætte sin faglighed som embedsmand, mener professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, Jes Søgaard. Det er skrevet i bydeform, så det er ikke et høfligt forslag, men en ordre, at Søren Brostrøm skal forlade proportionalitetsprincippet, som er noget af det vigtigste i embedsmænds faglighed. Det handler om, at man altid skal opveje konsekvenserne af en given handling over for handlingens effekt. For eksempel omkostningerne ved at lukke et samfund ned for at bringe antallet af kontakter i befolkningen ned og dermed undgå smittespredning. Det betyder jo, at der er en masse aktiviteter i samfundet, som vi gerne vil have, sættes på pause. For eksempel i sundhedsvæsenet, hvor operationer og behandlinger udskydes. Men det kan også være samfundsøkonomiske konsekvenser bredt forstået eller frihedsrettigheder. Den slags afvejninger skal embedsmænd lave. Det er normalt det, vi forstår ved faglighed i embedsværket,« siger Jes Søgaard (3).

3: Dødeligheden for Covid-19 er lav i forhold til, hvad vi normalt anser for værende håndtérbart og acceptabelt i en influenzaepidemi:

Statens Seruminstitut: Influenza i sæsonen 2017/2018: Estimeret dødelighed relateret til Influenza: 2.822 døde eller 48,8 døde pr. 100.000 indbyggere (4).

Covid-19: Antal døde i relation til Covid-19 pr. 5. oktober 2020: 659 døde eller 11,4 døde pr. 100.000 indbyggere (5).

4: Gennemsnitsalderen for dem, der er døde med Covid-19, er et år højere end den gennemsnitlige levealder i befolkningen, nemlig 82, og risikofaktorerne ligner de risikofaktorer, som man ser ved forløb med influenza og lungebetændelse (6).

5: Både Sundhedsstyrelsen og flere sundhedsøkonomer har siden midt i marts vurderet, at det danske sundhedsvæsen ville være tilstrækkelig rustet til at håndtere Covid-19, selv i det værst tænkelige scenarie, hvor op til 2.900 smittede ville få behov for respirator-behandling i løbet af en periode på tre måneder (svarende til 866 respirator-pladser) (7).

6: Der er ikke fremlagt tilstrækkelig argumentation for behovet for og brugen af PCR-test i det store og ressourcekrævende omfang, det sker nu.

7: Regeringens corona-politik har indtil videre kostet samfundet op mod 207 milliarder kroner (8).

8: Sundhedsstyrelsen har i en mail til Ældre- og Sundhedsministeriet af 14. februar 2020 efter drøftelse med og samlet tilslutning fra Statens Serum Institut, Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsens sagkyndige i infektionsmedicin, vurderet følgende:

Thomas Svart (Helsinge, 2021-02-10)

#35011

De har ret

Martin Magaard (Tranekær, 2021-02-10)

#35016

Jeg er dybt rystet over at regeringen bliver ved og ved med at fastholde landet i denne lock-down. Det virker som om de tror at det er pinligt at indrømme at det er overilet. Fakta og statistik taler deres tydelige sprog, men borgere forsøges skræmt på plads.

Karsten Mogensen (Taastrup , 2021-02-10)

#35017

Jeg skriver under, fordi jeg er fuldkommen enig og glædes, hver gang nogle med medicinsk og epidemiologisk baggrund tager bladet fra munden, i forhold til det vanvid som foregår.

Jesper Folke Andersen (Roskilde, 2021-02-10)

#35018

Der er ingen proportionalitet mellem sygdom og restriktioner.

Sanne Lønskov (Holte, 2021-02-10)

#35031

Der mangler saglighed i debatten. En udskamningspolitik af kritikere er ikke værdigt for et civiliseret samfund.

Claus Grimm (Bække, 2021-02-11)

#35033

Jeg syntes absolut ikke omkostningerne står mål
At lukke ned på den måde og lave så vidtgående ændringer
Plus at vi nu er så gældsat at vi er i lommen på EU pga genopretningsgæld.
Så kan de indføre EU's Bankunion... Og sige
Jamen det er vi nu tvungen til
Så bestemmer vi reelt intet selv længere, men vores egen regering fungerer som kommunal politiker i EU 🥶🤢🥵

Betina i Falck (Tarm, 2021-02-11)

#35038

Jeg er træt af sundhedsfagligt udokumenteret indgreb i mine demokratiske frihedsrettigheder.
Landets økonomiske deroute bekymrer mig dybt. Jeg er træt af politisk magtmisbrug af værste skuffe.

Anni Grimm (6600 Vejen, 2021-02-11)

#35043

Der er ikke faglighed bag nedlukning.

Der er udelukkende politisk baggrund bag nedlukning.

Frygt skal få alle til at indrømme mistet frihed og mere totalitært styre.

Corona kan behandles med medicin, og er ikke anledning til den kraftige påvirkning på borgernes liv.

Ronnie Hofs (Frederikshavn, 2021-02-11)

#35050

Min branche dør, og med det en masse firmaer går konkurs, og en masse mister deres arb.

Kim Jørgensen (2000, 2021-02-11)

#35052

Jeg er enig og har læst det hele igennem med undring, hvorfor fortsætter dette vanvid hvorfor reagere folk ikke? Glæder mig til det blir opklaret

Ditte Porsing (vojens, 2021-02-11)

#35053

Jeg er enig

Morten Aggerbo (Frederiksberg, 2021-02-11)

#35054

At jeg siden corona startede endnu ikke har mødt en eneste med corona, og fordi de valg der bliver taget ærligt talt, ligner en 5 årlig der laver beslutninger bare fordi barnet vil, uanset hvor dumt det er. (Mette fredriksen)

Frederik Poulsen (Vejle, 2021-02-11)

#35057

Åben op for små erhverv og luk Bilka mm

René Würtz (Erslev, 2021-02-11)

#35058

Alle de små butikker og frisør og spisesteder skal åbne nu, før de går konkurs, børn og voksene skal i skole igen

Karl Erik Petersen (Kjellerup, 2021-02-11)

#35059

Regeringen er utroværdig i deres håndtering af Covid-19, og at de skjuler vigtige informationer og lyver for befolkningen, for at kunne kontrollere dem og for at få mere magt

Dsvid Mofjeld (Vordingborg , 2021-02-11)

#35063

Jeg er absolut ening med det hele, og det her udspekuleret vanvid må stoppe!

Jackie Borst (Brande, 2021-02-11)

#35066

Jeg er imod alle former for tvang. Og jeg har absolut ingen tillid til politikere, som i det skjulte laver love, der strider imod menneske rettigheder!

Bodil Kragh (Terndrup , 2021-02-11)

#35068

Jeg ikke tror på alt det her cirkus der forgår.

Ali Hassan Moussa (Sønderborg, 2021-02-11)

#35069

Fordi der ingen sammenhæng er mellem det meget stramme coronapolitik og den almene borges sundhed i BRED forstand!

Linda Johansen (kbh, 2021-02-11)

#35072

Jeg synes det er for meget nu, erhvervs livet dør, og vi trænger alle til at få livet tilbage, der er så få der dør af corona at det er helt galt med de lov

Arnaud Renner (Valby, 2021-02-12)

#35077

Jeg dagligt møder grædende mennesker ,; små børn som har svært ved at socialisere sig . Unge mennesker som ikke kan klare selv at være tilstede ved deres uddannelser .selvstændige , som har sat deres hus på højkant for at kunne betale resten af lønnen til deres ansatte plus ferie penge og pension; for ikke at tale om merudgiften på indefrosne feriepenge. Gruppen 60-80 som måske har mistet en partner og som er helt alene og bange for at gå ud . Alle Mr scanninger er aflyste , så som behandler må man ringe hvis det er obs cancer , så kan folk pludselig komme til samme dag . Det kan man ikke forvente alle behandlere ved/gør.——- så Danmark græder .

Anne Brith Jensen (Farum, 2021-02-12)

#35086

Det er min pligt som borger i dk at gøre det bedste for folket/landet.

Anita Bach Hendriksen (Vanløse, 2021-02-13)

#35091

Helt enig.

Jonas Lovén (Vamdrup, 2021-02-13)

#35092

Er helt enig i erklæringen.

Gitte Nielsen (Vamdrup, 2021-02-13)

#35093

Vi skal have Danmark tilbage og frihed til folket jeg er helt enig i det her

Sanne Rasmussen (Bedsted thy , 2021-02-13)

#35107

for at gøre det kort NOK ER NOK!!!

Mikkel Hansen (Glostrup, 2021-02-14)

#35112

Fordi jeg mener Corona er harmløs for sunde raske mennesker .... 💪♥️🙏🇩🇰🇩🇰🇩🇰

Jane Funck (Ishøj, 2021-02-14)

#35120

Tiltagene mod covid-19 er helt ude af proportioner i forhold til mere alvorlige sygdomme.

Jesper Blenstrup (Viborg, 2021-02-15)

#35122

Pandemien er så lidt alvorlig, at reaktion fra folketing og regering er så meget ude af proportioner, at det minder om absurd teater. Et enigt folketing, der indfører enmandsstyre. Grotesk!

Mads Buchter (Vejle, 2021-02-15)

#35135

Jeg skriver under fordi, det går udover min psykiske tilstand samt ser jeg ingen grund til denne gidselstagelse af de danske borgere.

Christina Mikkelsen (Odense, 2021-02-16)

#35137

Jeg bryder mig ikke om at blive frataget ansvar for mit eget liv. Jeg ønsker at bevare retten til selv at bestemme og Grundloven overholdt.

else Lindved (Løsning, 2021-02-16)

#35139

Nedlukningen er erklæret politisk beslutning ergo kan det sundhedsfaglige belæg vurderes og eventuelt retligt efterspil kan forekomme

Peter Jakobsen (Århus , 2021-02-16)

#35147

Fordi at den strategi som regeringen har valgt, at udøve er for voldsom set ud fra konsekvenserne.

Michael Toftegaard (Ørbæk, 2021-02-18)

#35148

Jeg skriver under fordi regeringen ødelægger Danmarks sundhed og økonomi ved fagligt elendige tiltag. Et eksempel er ordren til at dræbe alle mink den 4/11. Jeg har arbejdet i 15 år med molecular evolution og forudsagde at mink mutationerne er mindre farlige for mennesker på grund af selektionen i mink. Det er senere påvist videnskabeligt. Desuden var cluster 5 mutationen uddød på det tidspunkt hvor ordren blev givet. Det unødvendige tiltag kostede 19 milliarder kroner, som vi kunne have reddet mange menneskers liv med.

Sigurd Okkels (København, 2021-02-18)

#35149

Jeg underskriver fordi jeg deler de holdninger som udtrykkes her!

Thomas Fogdal (Gråsten, 2021-02-18)

#35158

FORDI HYSTERIET OG MAGTLIDERLIGHEDEN HAR TAGET PIPPET TOTALT FRA METTE OG MAGNUS ,OG DET BØR STOPPES NU FOR ALVOR

Per Thalue (vODSKOV, 2021-02-18)

#35162

Jeg er enig at Corona er blæst op en kampagne efterhånden.
Det handles ikke ud af statistik

Mladenka Zdralic (Padborg, 2021-02-18)

#35168

Fordi jeg er dybt uenig i regeringens håndtering af den såkaldte coronakrise.

Inge Salomon (Sønderborg , 2021-02-18)

#35169

Noget skal der gøres

Carsten Andersen (Odense , 2021-02-18)

#35172

Jeg skriver under fordi det er fuldstændigt absurd det der foregår, vi har ingen fremtid som selvstændige individer med en frihed hvis dette mareridt af korrupte embedsfolk fortsætter deres ulovligheder.

Simon Pavlovic (København , 2021-02-18)

#35177

Fordi jeg er enig i erklæringen. Nedlukningen er en politisk beslutning baseret på en artikel af Christian Drosten et al. som en fagfællevurdering har underkendt og opfordret tilbagetrækningen af.

Lars Smith (Malmö, 2021-02-19)

#35183

Jeg skriver under fordi, jeg som videnskabsmand har indset, at der ikke er nogen pandemi.

Niels Harrit (Dragør, 2021-02-19)

#35185

Fordi #TheGreatReset og kollaboratørerne skal stoppes for enhver pris...

Claus Ron Dellgren (Kolding, 2021-02-19)

#35186

Protestere mod den måde regeringen har håndteret corona siuationen, udelukkende ud fra deres egen forsigtigheds princip

Henrik Borup (Herning, 2021-02-19)

#35190

Det er vigtigt at støtte op om en god sag. Der vedrøre os alle.

Marlene Richard (Frederiksberg , 2021-02-19)

#35194

Sundhedsvæsenet har talt. Dvs. de kvalificerede. Lyt efter Mor Mette.

Boas Therkildsen (Aarhus, 2021-02-19)

#35195

Er fuldstændig enig

Lene Nilsson (København N, 2021-02-19)

#35196

Regjeringen handler i strid med grunnløv og menneskerettigheter. Det er en kriminell handling!

Svein Storetvedt (Bergen, 2021-02-19)

#35198

Jeg er fuldatændig enig i at det er brutæske, hastelover, regeringe øn har tsget i hverk, det burde slet ikke kunne være muligt i danamrk og i 2020. Vi er frie, og vi har vores ret og ytrinringsfrihed.
Grundlovens værdier skal leve og bevars!!!

Hasna Salha (Kruså, 2021-02-19)

#35199

Mål og middel er uproportionalt forvredne og indgreb baserer på fejlagtige antagelser om styring.

Lars Clausen (Haderslev, 2021-02-19)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...