Lokalplan 176 – En katastrofal fortætningsplan

Kommentarer

#203

Jeg ønsker at bevare områdets let- og ensartethed.

Olivia Nørgaard (Rungsted Kyst, 2020-10-12)

#204

Godt initiativ på en “god” sag.

Hans Jørgen Angaard Madsen (Rungsted Kyst, 2020-10-12)

#205

Rungsted skal ikke ødelægges af høje grimme byggeriet..

Henrik Horsholt (Rungsted, 2020-10-12)

#207

Jeg skriver under fordi jeg er imod, at man prøver ved nye lokalplaner at gennemføre byfortættelse i Hørsholm og Rungsted.

Ulla Weis-Fogh (Rungsted Kyst, 2020-10-12)

#211

Vi har i dag er fantastisk område som både indeholde lækre ejendommen, men også masser af grønne træer, som giver noget unikt. Derudover har vi allerede rigelige kloak problemer med det antal indbyggere og bebyggede arealer, så at øge dette vil i mange år frem være katastrofalt og kun give større kloak problemer i området.

Michael Gøttsche (Rungsted Kyst, 2020-10-12)

#219

Jeg skriver under med det hovedformål at støtte ønsket om at bevare det omhandlede områdes grundlæggende karakter. Planforslaget til Lokalplan 176 er i den henseende ikke en sikring heraf i et moderniserings- og fremtidsperspektiv. Modernisering er nødvendig, men skal overholde hovedintentionen.

Flemming PEDERSEN (Rungsted Kyst, 2020-10-12)

#223

Det bliver givet for mange byggetilladelser til meget store huse, med gene for naboer fordi de giver skygge og tager udsigten. Mange nye huse presses ind på smalle grunde og her er efterhånden meget tæt beboet

Anette Vang (Rungsted kyst, 2020-10-12)

#227

Jeg er meget enig i at det nye lokalplanforslag vil medføre stor forringelse af vores dejlige område i Rungsted.

Line Nielsen (Rungsted Kyst, 2020-10-12)

#233

Jeg synes, at det er en helt forkert måde at få flere indbyggere i kommunen ved at genere dem, der bor her i forvejen og på samme tid totalt ødelægge netop det særpræg, der betegner de gamle områder af kommunen: De store grunde med plads omkring husene, så man ikke kan se lige ind i naboens soveværelse.

Lone Birgitte Reeslev (Hørsholm, 2020-10-13)

#237

Enig i at kvarteret ikke skal yderligere fortættes

Lars Lanzky Otto (Rungsted Kyst, 2020-10-13)

#239

Jeg skriver under, fordi jeg er enig i, at lokalplanen ikke tilgodeser ønsket om, at der ikke sker en fortætning i kvarteret. Dobbelthuse med lodret lejlighedsskel bør ikke kunne opføres i området. Naboer skal ikke udsættes for indkigsgener eller skygge pga. højt byggeri. Forstår i øvrigt ikke sidste afsnit på side 18 i lokalplanen?

Bodil Johannesen (Rungsted, 2020-10-13)

#240

Jeg synes, at området skal bevare sin nuværende karakter uden at fortættes!

Ulrik Jørring (Rungsted Kyst, 2020-10-13)

#241

Lokalplan 176 har ikke noget legitimt formål.

Ole Michael Ruø Jensen (Hørsholm, 2020-10-13)

#253

Jeg er imod Lokalplan 176

Lisbeth Thomsen (Rungsted, 2020-10-13)

#257

Jeg ønsker at bevare områdets grønne åbne karakter

Klaus Martiny (Rungsted Kyst, 2020-10-13)

#259

Jeg skriver under, fordi Rungsted bør bevares som en grøn by med luft og uden overbebyggelse. Et attraktivt område.

Helle Lange (Rungsted, 2020-10-13)

#261

Jeg skriver under fordi jeg ønsker etgrønt Rungsted/Hørsholm med karakter af villabebyggelse, støre grunde med plads til høje træer. Ved at lette op for opkøb til kotelletgrunde vil en sådan mulighed Klart forringes.

Hans jørgen Jørgensen (Hørsholm, 2020-10-13)

#272

Sikre at der først og fremmest tages hensyn til de eksisterende borgere/naboer.
Der skal også sikres et stop for den kreative brug af servitutter til at omgå lokalplanene.

Preben Carøe (HØRSHOLM, 2020-10-14)

#273

Rungsted villakvarterer er unikke og skal bevares som de er. Udviklingen skal ikke lægges i hænderne på middelmådige boligspekulanter.

Hans-Jørgen Mogensen (Birkerød, 2020-10-14)

#282

Jeg er modstander af byfortætning i de gamle vilakvarterer

Flemming Eilsoe (Hørsholm, 2020-10-14)

#290

Det er helt uakceptabelt, at alle eksisterende servitutte stryges. En stor del har sikret mod udstykning ,og nu laver man en lokalplan som på ingen måde skaber samme sikkerhed.
Jeg må modsætte mig, at servitutterne på 3 ez og 3 fh, som er bagvedliggende mit matr. nr 3o, stryges, idet det hidtil har sikret mod bebyggelse på den ene af parcellerne..

Birgit Veng (Rungsted Kyst, 2020-10-14)

#291

Lokalplan forslag 176 er en “ommer”. Jeg ønsker, som borger i kommunen, ikke yderligere fortætning af området.

Michael Kongebro Madsen (Rungsted Kyst, 2020-10-14)

#292

Axel Larsen

Axel Larsen (Rungsted Kyst, 2020-10-14)

#295

Jeg er vokset op på Hulsøvang

Inger Hagen Jensen (Hørsholm, 2020-10-14)

#298

Jeg skriver under fordi borgerne i Hørsholm ikke ønsker nogen byfortætning i kommunen. Vi ønsker grøn og attraktiv kommune og en kommune som kan markere sig fra vores nabokommuner ved netop at sige nej til byfortætning.

Peter Jensen (Hørsholm, 2020-10-14)

#305

Det gamle Rungsted er bevaringsværdigt
og bæredygtigt mange år frem.
Det skal ikke ødelægges af spekulanter m.m.,

john christensen (rungsted, 2020-10-14)

#317

Jeg vil gerne forhindre opførelse af kæmpe villaer, arealoverførelsesfinten bør være ulovlig.

Tina Pors Wittsten (Hørsholm, 2020-10-14)

#324

Jeg skriver under fordi at der efterhånden er for mange store hvide kasser med sort tegltag klemt inde på små Grunde i Hørsholm

Martin Poll (Hørsholm, 2020-10-15)

#341

Den fuldstændig bevidst-/betingelses-løse godkendelse af til- og nybygninger, der har fundet sted uden hensyntagen til naboers privatliv, udsyn fra og lysindfald til egen grund, må ophøre/begrænses.

Keld Hagen Johansen (Rungsted kyst, 2020-10-15)

#353

Jeg skriver under fordi jed er i mod den mulige fortættede bebyggelse. Det hører ikke hjemme i Rungsted og større bebyggelsesgrad vil gå ud over naboer, som har købt huse i god tro.

Lars Bohl (Hørsholm, 2020-10-15)

#357

Da jeg har været vidne til gennem 35 så meget grimt byggeri, der har ødelagt bevaringsværdige kvarterer med sjæl, grønne områder, havneområder m.m.

Lone V.Petersen (charlottenlund, 2020-10-15)

#362

Jeg er helt enig i indsigelserne.

Trine Bille (Rungsted Kyst, 2020-10-16)

#364

Bosiddende Enghave 22 og stærkt imod at området forvandles fra nuværende. Umulig retning drevet af privat profit som kreative developer / mæglere jagter eller en kommunal bestyrelse med fingre i dåsen. Det er ikke for områdets bedste og ikke en langsigtet plan

Michael Obling (Rungsted kyat, 2020-10-16)

#370

Vi skal sikre grønne område ikke bliver til store huse

Jesper Winkelmann (Rungsted kyst, 2020-10-16)

#384

Ikke flere grimme kæmpe nybyggeri klodser.

Malene Fagerberg (Hørsholm , 2020-10-17)

#386

Jeg er enig

Ole Faaborg-Andersen (Rungsted Kyst, 2020-10-17)

#393

Jeg er enige i at de grønne områder skal bevares

Souvannie Tovborg-jensen (Rungsted kyst, 2020-10-17)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...