Minimumsnormeringer til ALLE børn

Kommentarer

#1004

Det er helt åbenlyst, at børn i private dagtilbud skal have samme normering/behandling som de kommunale dagtilbud.

Camilla Jensen (Frederiksberg , 2020-09-21)

#1008

Jeg selv har børn

Rikke Nielsen (Nykøbing mors, 2020-09-21)

#1012

Vores fremtid skal sikres!!

Signe Aalund (Hørsholm, 2020-09-21)

#1025

Jeg skriver under, fordi mit barn går i en privat vuggestue, hvor jeg ønsker bedre normeringer ligesom de offentlige.

Sari Vegendal (KØBENHAVN V, 2020-09-21)

#1027

Jeg har selv børn, er pædagog og jeg ved hvordan en arbejdsdag ser ud og at man IKKE kan nå rundt om alle børn, desværre. Mine egne børn skal ikke starte før de er 2 år da jeg syntes det er uansvarligt.

Kristina Potter (Ramløse, 2020-09-21)

#1028

Fordi alle bør have ret til en tryg opvækst med voksne der kan vise vej, guide, sætte rammer og yde omsorg.

Tamara winkel Henriksen (Assens, 2020-09-21)

#1032

Jeg skriver under, fordi at jeg har arbejdet i en privat børnehave. Så derfor synes jeg at de skal have min støtte :)

emma Pedersen (Roslev , 2020-09-21)

#1035

Jeg skriver under fordi alle børn skal have de samme midler. Uanset om det er i institution, dagpleje eller privat pasning.

Camilla Nobel (Frederikssund, 2020-09-22)

#1036

Jeg arbejde i en daginstitution og kan se på børnene at når der er ressourcer nok til nærværende, ustressede voksne, som samtidig kan skabe et meningsfyldt indhold og med overskud til også at følge børnenenes individuelle spor, så trives børnene bedre.

Diana Guldbæk (Valby, 2020-09-22)

#1038

Vores børn fortjener bedre og jeg bliver mindet om hvor hårdt det er at være pædagog i et skrøbeligt underbemandet system, hver dag jeg henter og afleverer mine børn

Sara Bødker (København NV, 2020-09-22)

#1042

Det er ikke acceptabelt at børn ikke er lige mere og forældres valg skal påvirke børns opvækst. Jeg har aldrig under en regering set så stor forskels behandling.

Marianne Fogelstrøm (Valby, 2020-09-22)

#1050

Fordi det burde gælde ALLE børn

Zia Lütken (3660, 2020-09-22)

#1064

Jeg synes at alle børn skal være set som lige og få det samme!

Vessela Milenkova Sølvravn (København, 2020-09-22)

#1065

Jeg underskriver fordi der skal være lige Vilkår for børn i Danmark ifht minimumsnormeringer uanset om det er et kommunalt eller et privat pasningstilbud

Rebekka Lütje (Lynge, 2020-09-22)

#1080

Jeg mener at alle børn har ret til minimumsnormering, uanset hvilken institution de går i. Gode vilkår for alle børn.

Leamaija Strandlykke (Søborg , 2020-09-22)

#1082

Fordi alle børn bør have ret til forhold det tillader omsorg og nærvær.

Laila Edsberg (Herlev, 2020-09-22)

#1087

Fordi børn skal have tæt og proffesionel voksenkontakt, især når de er under skolealderen

Keike Møller (Espergærde, 2020-09-22)

#1089

Fordi alle børn har ret til flere voksende omkring sig, når mor eller far ikke kan være der

Maja Henriksen (Herlev, 2020-09-22)

#1091

Det er under al kritik hvad vi som pædagoger, skal kunne give de næste generationer på nuværende normering, så ja flere dygtige mennesker/pædagoger om børnene og i samarbejdet med forældrene 🦋

Nanna Hoffmann Bertelsen (Tisvildeleje, 2020-09-22)

#1092

Jeg skriver under fordi ALLE børn, uanset hvilken type daginstitution deres forældre har valgt for dem, skal have ret til minimum normeringer.

Cristina Christensen (Kvistgård, 2020-09-22)

#1095

Alle børn har ret til samme gode behandling!

Maria Jeppegaard (Slangerup, 2020-09-22)

#1096

Alle børn fortjener nok voksne i deres opvækst.

Mai Wedfall (Allerød, 2020-09-22)

#1103

Jeg har barn i en privat daginstitution som retteligt modtager (nogenlunde) de samme tilskud som offentlige institutioner, men som nu er ekskluderet fra midlerne til minmumsnormering. De private institutioner har været brugt til statistik og forhandlinger, men når det kommer til fordeling af de opnåede midler, bliver vi sorteret fra. Som demokratisk sindet borger og skatteborger vil jeg gerne protestere mod denne forskelsbehandling.

Anders Honore (København, 2020-09-22)

#1118

Fordi min datter har ret til at være i en børnehave hvor der er fuld normering.

Line Holm (Skjern , 2020-09-22)

#1123

Børn er fremtiden.

Louise Husby (København, 2020-09-22)

#1127

Det er vigtigt for vores institution

Lone Kirk Korsgaard (Skjern, 2020-09-22)

#1128

At regeringens løfter bør komme alle børn til gode, uanset ens pædagogiske og etiske orientering.

Tao Thomsen (København NV, 2020-09-22)

#1139

Min datter går i privatinstitution og skal ikke diskrimenes eller forbigås af den grund

Stefanie Jensen (København S, 2020-09-22)

#1140

Vigtigt

Anette Hauerberg (Helsingør, 2020-09-22)

#1141

I sign because I believe in equal rights for all children and I strongly believe no kids should be discriminated or singled out.

Nikolay Terziev (Copenhagen S, 2020-09-22)

#1143

Der ikke skal diskrimineres mod børn der går i privat pasningstilbud.

Anne Christensen (København, 2020-09-22)

#1145

Fordi det er det rigtige at gøre!!!

Ole Christensen (Dyssegård, 2020-09-22)

#1148

Skattebetalte midler til institutioner bør som altoverskyggende princip følge borgeren - i dette tilfælde børnene. Alle børn er lige meget værd og alle børn har ret til samme andel af skattebetalte midler.

Niels Christian Nielsen (København , 2020-09-22)

#1165

Alle børn - uanset dagtilbud - har ret til samme normerings grad.

Rosalone Pamer (København nv, 2020-09-22)

#1169

Jeg skriver under fordi, at alle børn skal have en god, tryg dag med minimums normeringer! Alle børn skal ses, høres og mødes uanset hvor de har dagtilbud henne

Trine Badsberg (Aabybro , 2020-09-22)

#1172

Jeg arbejder i en børnehave og ved hvor meget mere man/ vi kunne give børnene med hensyn til mere voksen tid og øget indsats på alle områder i forhold til barnets udvikling

Simon Teis Jensen (Højslev st, 2020-09-22)

#1191

Fordi ALLE børn skal have lige vilkår! Jeg er meget tilhænger af de private daginstitutioner, fordi normeringen ofte er langt bedre, fordi de selv forvalter dagligdagens ressourcer.

tina Katja Andersen (Åbybro, 2020-09-22)

#1197

Alle børn bør have samme vilkår.

Gitte Skjold (Hillerød, 2020-09-22)

#1198

Fordi ALLE børn selvfølgelig skal have ret til minimumsnomeringer uanset hvilken daginstitution de res forældre har valgt at sætte dem i.

Jo Gregersen (kbh.k, 2020-09-22)

#1199

Mit barn er lige så vigtigt, som børn der går i de offentlige institutioner

Karina Christensen (Brenderup, 2020-09-22)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...