Vi siger nej tak til omfartsbaner og vestlig udfletning ved Ringsted

Kommentarer

#11

Fordi jeg mener at en østlig udfletning er den bedste løsning for: naturen, den kollektive trafik generelt, Ringsted og Midtsjælland samt økonomisk.

Anders Nygaard (København , 2020-07-29)

#17

Jeg er Enig i at en østlig fletning er bedre end alle de andre forsalg der er kommet.

Katja Morrison (Ringsted, 2020-07-29)

#18

Alt andet end den østlige udfletning er uhensigtsmæssigt

Anita Nielsen (Ringsted, 2020-07-29)

#19

Der findes en fornuftig løsning, den Østlige Udfletning med begrænsede gener og under 1 milliard i omkostning – en nivauefri løsning. De 3 nye kaldes omfartsbaner og strækker sig over 13-30km, koster mindst 10 eller 20 + milliarder og har enorme konsekvenser for Ringsted og Sorø Kommuner, inklusivt nærområde, miljø, kultur, gener og med ingen fordele for befolkningen i de 2 kommuner. Forventede rejsetid reduceres kun med 1 minut mellem København og Århus, hvis altså DSB har toge der kan køre 200+km

Lars Bagge Hommel-Nielsen (Fjenneslev, 2020-07-29)

#20

Østudvidelsen rækker og er klogest for alle parter

Henrik Larsen (Ringsted, 2020-07-29)

#24

Jeg underskriver fordi, at jeg er imod den norlige/sydlige og vestlige kapacitetudviddelse. Jeg kan KUN acceptere den østlige udvidelse

Hans-Erik Slundt (Ringsted, 2020-07-29)

#26

Jeg støtter den østlige udfletning.

Bent Jørgensen (Ringsted, 2020-07-29)

#27

Jeg skriver under da jeg ikke ønsker omfartsbane igennem Ditlevshøj Høm
Her er skøn natur, som iøvrigt er lagt ud som grønne bremmer, og rekreative formål.

Anette Blangsted Petersen (Ringsted, 2020-07-29)

#28

Jeg bestemt er imod omfartsbaner, der vil ødelægge bydele, koste meget mere bl.a. pga. ekspropriation samt omkostninger miljømæssigt. Bedste løsning er en østlig udfletning.

Anja Nielsen (Ringsted, 2020-07-29)

#29

Jeg skriver under, fordi en løsning med en kæmpebro "fly-over" vest for stationen efter min overbevisning er alt for dyr og til stor gene for de, som bor i området.

Ralph Mølders (4100 Ringsted, 2020-07-29)

#30

Det kun giver mening at vælge den Østlige udflytning 👍

Per Flor (Ringsted , 2020-07-29)

#36

Den østlige løsning er den eneste rigtige løsning, der med respekt for mennesker og natur sikrer den mest effektive kapacitets udvidelse til gavn for effektiv fremtidig banedrift samt offentlig transport.

Niels Ulrich Hermansen (Ringsted, 2020-07-29)

#39

Det er vigtigt at udfletningsløsning etableres øst for Ringsted, fordi det er trafikalt bedst, bedst for miljøet og mindst generende for borgerne

Bjarne Nielsen (Ringsted, 2020-07-29)

#40

Den østlige løsning er den bedste og billigste set i et samlet projekt

Else Svendsen (Dianalund, 2020-07-29)

#47

Jeg ser kun 1 mulighed og det er en tunnel, for at undgå at ødelægge vores natur og små landsbyer

Maria Ihmels (Ringsted, 2020-07-29)

#53

Jeg foretrækker ubetinget den østlige løsning - og finder det vigtigt, at Ringsted forbliver et trafikalt centrum.

Lone Elhegn (Ringsted, 2020-07-29)

#54

Jeg skriver under fordi den nordlige og sydlige baneføring, vil ødelægge al fremtidig byudvikling i de nævnte områder.

Bent Elhegn (Ringsted, 2020-07-29)

#58

Jeg er ikke interesseret i endnu en togbane, så jeg kommer til at bo mellem to baneforbindelser. Der er nok tung trafik på den bane der er der nu, det vil bare tilføje endnu flere rystelser i jorden, og mit hus vil derfor få endnu flere påvirkninger der ender med sætningsrevner og andre langtids skader.

Mie Slangerup (4173 Fjenneslev , 2020-07-29)

#62

Jeg skrevet under på dette fordi det vil ødelægge vores område og dejlige natur ....

Lars Daugaard jensen (Fjenneslevmaglevej 55, 2020-07-29)

#66

Jeg går ind for at Banedanmark gennemfører kapacitetsudvidelsen ved Ringsted (KURI) ved et byggeri øst for byen.

Knud Erik Pedersen (Ringsted, 2020-07-30)

#67

Jeg skriver under, fordi jeg bor der hvor de planlægger at lægge banen.

Mette Holmgaard (Sorø, 2020-07-30)

#68

Planen om omfartsbaner giver gener for natur og mennesker i områder der ikke tidligere har haft jernbane.

Lars Pedersen (Fjenneslev, 2020-07-30)

#69

Støjen fra motorvejen er ulidelig, så hvis der yderligere kommer støj fra høj-hastihedstog i en nord-løsning, bliver glæden ved at bo i Benløse ødelagt!

Leif Holde (Ringsted, 2020-07-30)

#72

Jeg siger nej tak både til nordlige og sydlige omfartsbaner og til en vestlig udfletning ved Ringsted station, fordi jeg mener at en østlig udfletning er den bedste løsning for: naturen, den kollektive trafik generelt, Ringsted og Midtsjælland samt økonomisk.

Kim Jensen (Fjenneslev, 2020-07-30)

#77

Vi skal have en god løsning fra starten, så der ikke skal bruges tid og penge på lappeløsninger.

Dan Qvitzau (4100 Ringsted, 2020-07-30)

#78

Jeg siger nej tak både til nordlige og sydlige omfartsbaner og til en vestlig udfletning ved Ringsted station, fordi jeg mener at en østlig udfletning er den bedste løsning for: naturen, den kollektive trafik generelt, Ringsted og Midtsjælland samt økonomisk.

René Falk Jensen (Ringsted , 2020-07-30)

#83

Den østlige udfletning er den eneste rigtige løsning

john andersson (skovlunde, 2020-07-30)

#85

Alt andet vil være direkte ødelæggende for vores by

Lisbeth Molsing (Ringsted, 2020-07-30)

#89

Et helt vanvittigt projekt ,useriøst at sende i høring midt i sommerferien og meget mangel fuldt,ikke til at gennemskue det materiale der er sendt ud,vil indsende høringssvar.

Niels Peder Christiansen (4100, 2020-07-30)

#93

Den østlige løsning er helt klar den eneste der dur. Alt andet vil smadre vores by, og må også være meget dyrere, da der vil være rigtig mange huse som skal rives ned. Og Hove meget støj genere for hele byen.

Lisbeth Andersen (Ringsted, 2020-07-31)

#97

Jeg går ind for at Banedanmark gennemfører kapacitetsudvidelsen ved Ringsted (KURI) ved et byggeri øst for byen.

Jan Larsen (Ringsted, 2020-07-31)

#99

Fordi jeg ikke ønsker at have en jernbane som nabo. Men ikke mindst det vil ødelægge en masse natur, der er snart ikke nogle steder hvor man kun kan se natur omkring sig. Enten står der telemaster vindmøller jernbaner m.m.

Stig Petersen (Fjenneslev , 2020-07-31)

#107

Det er vigtigt at bevare naturen

Jonas Reppel Hammershøy (Ringsted, 2020-07-31)

#113

Et horribelt forslag fra Bane Danmark der vil forringe hverdagen for både mennesker OG bevaringsværdig natur.

Søren Skaarup (Ringsted , 2020-07-31)

#120

En udvidelse af banen bør gå langs motorvejen, det er den eneste rigtige beslutning.

Karsten Jensen (Kværkeby , 2020-07-31)

#128

Jeg skriver under fordi jeg synes at vi skal ha toge gennem Ringsted, hvor der er i forvejen. Både så vi bliver ved at være et trafik knudepunkt, men også for at forstyrre færrest mulige borgere med mere larm

Lene Friis (Ringsted, 2020-07-31)

#137

Fordi det vil være en tåbelig løsning

Peter Møller (Ringsted, 2020-07-31)

#138

Den østlige løsning er den eneste der er fornuft i.

Kaj Rasmussen (ringsted, 2020-07-31)

#143

Den østlige udfletning vil give færest gener, og den bedste afvikling gennem Ringsted.

Henrik Hede Larsen (Ringsted, 2020-07-31)

#146

Ønsker ikke banen igennem Kværkeby.

Mihai Gligorescu (Kværkeby , 2020-07-31)

#159

Bor på kanten af det fredet område og det skal forblive fredet.

Søren Hansen (Alsted, 2020-08-01)

#165

Det vil skabe store gener og fordi vi i Skellerød i forvejen har været belastet af flere års byggeri på grund af Bane Danmarks udvidelser af broen og området omkring Havrebjergvej

Yunus Borgstrøm (Ringsted, 2020-08-01)

#167

Jeg er imod de massive ødelæggelser på naturen samt de støjgener det vil give både under og efter bygget.

Nikolai Grøn (Ringsted, 2020-08-02)

#169

Det er en skændsel for vores fantastiske natur herude i området og en for stor indgriben i boliger mm.

Susanne Pedersen (Ringsted, 2020-08-02)

#171

Jeg ved hvordan det er i området og har ikke lyst til at se det destrueret af lydforudrening

Sarah Langhoff Bauer (Slagelse, 2020-08-02)

#172

Det vil altid være mere optimalt at ligge en “Flyover” så tidligt som muligt og derfor vil østenden af Kværkeby være optimalt også med den øgede trafik som kommer i fremtiden med flere nye forbindelser og baner...

Anders Carlsen (Slagelse, 2020-08-02)

#173

Den skitserede rute vil skære gennem et sammenhængende landskabsområde med særlige værdier. Der har i årevis været forbud mod opførelse af store og skæmmende byggerier såsom vindmøller.
Sorø kommunes kommuneplan skriver desuden, at området skal holdes fri for motorveje, togbaner, vindmøller og andre forstyrrende byggerier.
Hele Tuel å strækningen er udpeget som naturområde. En banestrækning vil skulle krydse denne åstrækning og dermed ødelægge denne natur.
Hele området omkring denne skitserede banelinje rummer særlige rekreative værdier og natur og det vil blive ødelagt af en togbane.
Der findes i forvejen andre trafikkorridorer og løsninger, og derfor må det være løsningen.

Søren Ilsø (Fjenneslev, 2020-08-02)

#180

Jeg skriver under, idet at det kun sparer togene 1 min. Derudover forringer det boligernes værdi, nogen mister deres hjem, det ødelægger vores natur og dyrelivet. Vi har et rigt dyreliv som vil blive påvirket.

Mette Mygind Birkedahl Jacobsen (4173 Fjenneslev, 2020-08-03)

#183

Jeg skriver under fordi jeg ikke ønsker flere jernbaner igennem vores natur. Det vil være yderst generende for alle der bor i nærheden og vores bønder som har markerne omkring.

Malene Søgaard (Sigersted, 2020-08-04)

#185

Jeg er modstander af de nævnte omfartsbaner og den vestlige flyover.
Eneste rigtige løsning er en flyover i øst, denne løsning tilgodeser, at flere tog i fremtiden kan gøre stop på Ringsted Station og giver god forbindelse for togrejsende også fra Sydsjælland.
Også i anlægsperioden er den østlige løsning at foretrække, da den anlægges på landbrugsjord, og giver bedre tilkørselsforhold for transport af materialer.

Jytte Haak (Ringsted, 2020-08-04)

#191

Jeg syndes de ødelægger store dele af de småbyer og i forvejen er togbanen og motorvejen malplaceret i forhold til trafikstøj

Tanja Capion Jørgensen (Ringsted, 2020-08-05)

#195

Fordi jeg er imod Banestyrelsen oplæg vedrørende forslagene til linieføringerne udenom Ringsted station.

Arne Bjerring (Ringsted, 2020-08-05)

#196

Jeg skriver under fordi jeg går ind for at Banedanmark gennemfører kapacitetsudvidelsen ved et byggeri øst for byen - det er den eneste løsning, der giver mening for Ringsteds borgere.

Britta Nielsen (Ringsted, 2020-08-06)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...