Tung trafik fra grusgrav, - Nej Tak

Kommentarer

#5

Barløsevej ikke skal have tung trafik og at skole- og børnehave børn skal kunne færdes sikkert og trygt.

Berit Støchkel (Assens , 2020-07-28)

#7

Jeg mener ikke vejene kan holde til den tunge trafik og jeg tænker også på sikkerheden. Der er mange børn i området. Skolen, børnehaven. Derfor er jeg imod dB grusgrav.

Camilla Madsen (Assens , 2020-07-28)

#8

Der skal ikke køre 20 lastbiler 2x om dagen forbi en skole og børnehave hvor der er cyklende børn på små veje. På broen ved krydset kan to lastbiler ikke passere, hvor skal børn på cykel så være?

Theun van der Veen (Sandager, Assens, 2020-07-28)

#9

Vi skal passe på vores lokalsamfund og sikre en sikker skolevej for vores børn

Peder Sørensen (Assens, 2020-07-28)

#10

Et lille samfund som Barløse og Salbrovad er ikke gearet til denne tonstunge trafik. Der er ikke taget hensyn til de bløde trafikanter, skolen og de små veje, så det er helt uforsvarligt.

Anette Frandsen (Assens, 2020-07-28)

#15

Ok til grusgrav ønsker dog ikke trafik gennem salbrovad / barløse, dette må kunne ske fra Middelfart landevejen.

Martin Simonsen (Assens, 2020-07-28)

#17

Jeg ønsker ikke støj og tung trafik fra grusgrav

Poul Larsen (Assens , 2020-07-28)

#21

En placering midt i lokalsamfundet vil medføre en kæmpe risiko for “bløde trafikanter“ og specielt børnenes skolevej.

Kirsten Sørensen (Sandager, 2020-07-28)

#22

Den tunge trafik hører ikke hjemme på vores små veje, som i forvejen er i Ringe stand.

Allan Kunz (Barløse, 2020-07-28)

#25

Ønsker ikke den tunge trafik

Henrik Jensen (Assens, 2020-07-28)

#26

Jeg er selv vokset op med roe lastbiler flyvende om ørene på vej til skole.
Og det vil jeg helst ikke udsætte mine egne børn for. Især ikke med den ekstra fart og læs de har på idag. Håber anden løsning kan forefindes.

Susanne Frederiksen (5610 Assens, 2020-07-28)

#27

Dette får mig til at skrive under:
Jeg bor på Barløsevej 4, hvor tung trafik i forvejen er ret generende.
Vores hus ligger få meter fra vejen, hvor værelse og soveværelse støder op til vejen.

Tung og øget trafik af store køretøjer med sten og grus får støv og støj niveauet til at stige væsenligt.
Huset vil få sætningsskader som revner i murværk af den tunge trafik.
Det vil også blive en langt farligere skolevej.
En vej som i forvejen bliver flittigt brugt af gående, cyklende og ikke mindst hele skoleklasser der dagligt benytter strækningen på Barløsevej.
Jeg er selv vokset op i Barløse Tårup, i 70'erne, hvor der var grusgrav i Barløse.
Jeg skulle dagligt cykle i skole og til fritidsaktiviteter mv, og da jeg ikke havde langt nok kilometermæssigt til skole, var det ikke muligt at køre med skolebussen.
Så var der kun en mulighed, og det var at cykle i al slags vejr.
Det var ikke rart i regn og snevejr.
Jeg blev suget med af de store lastbiler og ofte var jeg gennemblødt ind til skindet.
Jeg kan huske hvor farligt det var, og med stor risiko for, at blive suget med af de store orange lastbiler. Dengang var det 30 tons tunge lastbiler, nu er det 50 tons🤔.
Det kan vi da ikke byde vores børn.
Barløsevej er alt for smal til tung og farlig kørsel.
Tænk hvis det kommer til at koste et barn livet.
Nej.. lad vejen gå fra Middelfartvej og direkte til grusgrav, så vi holder skolevejen helt fri.
Det skylder vi vores børn, og det vil vi kæmpe for, sammen og hver for sig🤗🙂

Gitte Brandt (ASSENS, 2020-07-28)

#29

Jeg tør ikke lade min datter cykle i skole fra barløse til salbrovad om et par år når hun skal det hvis der kører store tons tunge vogntog på den strækning. Så kan vi blive nødsaget til at flytte fra barløse eller skifte skole.

Jarl Glensholm (Barløse, 2020-07-28)

#31

Tung trafik vil slide voldsomt på de mindre veje og det utrygt for alle bløde trafikanter at færdes på vejene.

Tim Nielsen (Vejle, 2020-07-28)

#38

Det er et uforsvarligt projekt i forhold til trafikale forhold. Desuden findes der alternativer til grus, benyttes i stor stil i øvrig Europa

Jan Reinikka Jørgensen (Salbrovad , 2020-07-28)

#42

Jeg har sommerhus i området, som ligger helt ud til vejen. Jeg frygter støj, trafikuheld og sætningsskader på huset.

Natasha Pedersen (Vejle, 2020-07-28)

#48

Jeg er lærer på Salbrovadskolen og er meget bekymret for, hvad dette vil gøre ved vores skole. Det vil skabe stor utryghed og meget uro!

Jette Lundberg (5610, 2020-07-28)

#49

Jeg bor 100 meter fra ind/udkørsel vejen til grusgraven. Jeg frygter for den tunge trafik mange timer om ugen, Og dermed for sikkerheden på vores små smalle veje.

Tina Lund Nielsen (Assens , 2020-07-28)

#52

Jeg skriver under, fordi vejene ikke er egnede til så megen tung trafik. Jeg frygter for skolebørn, fodgængere og andre bløde trafikanter liv. Ydermere frygter jeg støjgenerne for de lokale beboere

Malene Bæk (Assens, 2020-07-28)

#55

Fordi jeg er bekymret for sikkerheden for de børn, der cykler eller går til skole via Barløsevej og Salbrovad. Ligeledes for skole- og børnehavebørnene når de tager på udflugt eller løbeturer af samme veje.

Marianne Stougaard (Assens, 2020-07-28)

#60

Jeg ikke ønsker tung trafik i vores lokalsamfund, frygter for skolen og børnehaven samt evt skader på vores hus efter tung trafik.

Maria Nielsen (Assens, 2020-07-29)

#64

Vi bor lige i nærheden, knaphed på grus eller ej.

Jan Riisgaard (Barløsevej 49 5610 Assens , 2020-07-29)

#66

Vores smalle veje kan ikke bærr alt det tunge trafik.
1. Skolevejen bliver farlig.
2. Det bliver farligt at gå, løbe, cykle og ride på vejen.
3. Vejene og rabatten bliver ødelagt.
4. Traktor og lastbiler kan ikke passere hinanden.

Hvis der bliver lavet en vej direkte til middelfartvej/Assensvej er ovennævnte problem løst.

Støj gener:
Jeg er meget bekymret for støjen, da dtøjvolde vil forhindre støj gener for de nærmeste naboer, men støjen vil forplante sig længere væk som det er tilfældet med skydebanen som høres meget tydeligt her. Dette skal der laves en grundig undersøgelse af også flere km væk.

Kate Frederiksen (5610 assens , 2020-07-29)

#67

Vi overtager Barløsevej 65 den 20. november.

Jesper Nielsen (ODENSE C, 2020-07-29)

#71

Ønsker ikke så stor og tung trafik, kører forbi min bopæl daglig. Jeg mener også, det er ganske uforsvarligt, med alle de skolebørn i alle aldre, som færdes på netop Barløsevej hver dag i skole sammenhæng.

Susanne Rosenbaum (5610 Assens, 2020-07-29)

#72

Jeg ønsker ikke mere tung trafik igennem Salbrovad.

Jytte Andersen (Salbrovad , 2020-07-29)

#76

Jeg mener at de tonstunge lastbiler vil skabe et farligt miljø for alle trafikanter og specielt de små.
Jeg er bekymret for vores hus, der i forvejen lider under den trafik, der passerer. Vores hus ryster i sin grundvold allerede.

Bonnie Nyrup Sørensen (5610 Assens, 2020-07-30)

#77

Jeg synes det er en forkert beslutning at så tung trafik skal forbi vores skole

Brian Nielsen (Turup, 2020-07-30)

#83

Jeg er bekymret for sikkerheden for skolebørnene, børn i byen, støj for beboerne på strækningen, og vejene/asfalten

Jeanne Hust (Salbrovad 17, 5610 Assens, 2020-08-01)

#84

Jeg ønsker ikke tung trafik ved skolen

Klaus Brinkmann (Salbrovad, 2020-08-02)

#88

Jeg ikke finder, at der tages hensyn til børnene på skoleveje til og fra Salbrovadskolen. Desuden skal vores lokalsamfund ikke omformes til et industriområde, med tung kørsel, støjgener og støv samt veje, der bliver endnu mere usikre rent trafikmæssigt når sand og grus ligge i tide og utide alle steder.
Støjen vil tilmed genere kirkelige handlinger i en uoverskuelig fremtid, hvillket ikke er i orden.

Hans Paustian (Assens, 2020-08-03)

#90

Jeg skriver under fordi jeg ønsker at vi skal bevare muligheden for at bo i mindre landsbyer, hvor roen og freden er altafgørende for det gode liv

Kirsten Paustian (Assens, 2020-08-03)

#92

For at beskytte børnenes skolevej

Ole Jonsson (Salbrovad33, 2020-08-04)

#93

Jeg skriver under fordi
- det er vigtigt at lytte til de bekymringer der er vedr tung trafik på bla skolevej fra beboere i nærområdet der er berørt af den øgede tunge trafik.
- muligheden for en alternativ rute bør undersøges af vores valgte lokal politikere.

Jimmy Steen Eriksen (Aarup, 2020-08-04)

#95

Det er uansvarligt at transportere grus på smalle skoleveje.
Farlig trafik nær skole, idrætsanlæg og landsby.
Eksisterende veje er ikke egnede- og køres i stykker med den tunge transport.
Bevaringsværdige landsby og kultursamfund ødelægges.
Værdiforringelser af ejendomme.
Generende støj- og støvgener.

Esben Pilegaard (Barløse/ Salbrovad, 2020-08-04)

#97

Jeg bor på barløsevej og dermed vil blive berørt

Emma Brandt (Assens, 2020-08-04)

#103

Jeg ønsker ikke grusgrav eller støj

Julie Mortensen (Assens, 2020-08-05)

#106

Mine bedsteforældre og Deres naboer ville blive generet af det. Og da jeg er opvokset i området ville det genere Idyl der er ved at komme ud på landet og nyde naturen.

Oscar Louring Sand Paustian (Aarup, 2020-08-07)

#114

Jeg bor i området 8g er bekymret over den tunge trafik tæt forbi vores skole og små smalle veje med store tunge lastbiler og børn på cykler og gående

Laila Augustinus Knudsen (Assens, 2020-08-16)

#115

Jeg har en datter der starter i skole til næste år og hun sku gerne komme sikkert afsted, desuden vil det larme a Pommerns til.

Stella Lindberg Andersen (Assens, 2020-08-17)

#116

Vi bor meget tæt på og ønsker ikke gener fra larmende grusgrav eller tung trafik

Jens Kongstad Nielsen (Assens, 2020-08-17)

#117

Den øget trafik vil påvirke trafiksikkerheden for området børn og voksne.
Vejen bliver flittigt brugt af børn til og fra skole, og jeg mener ikke der kan gåes på kompromis med hverken børn eller voksnes sikkerhed.
Vejen er i forvejen ikke særlig bred og mødet med en lastbil, vil med stor sandsynlighed være (i bedste fald) til gene, og i værste fald, kan det have mere alvorlige konsekvenser.
Yderligere mener jeg at det vil give er mindre attraktivt lokalsamfund, som ellers fungere godt, men god hjælp fra frivillige ildsjæle.

Det er ikke selv grusgraven jeg er imod, men vejen der skal køres på.
Etablere alternativt en vej, direkte til Middelfartvej, det vil mindske modstanden.

Belinda Johansen (Assens , 2020-08-22)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook