Støt protesten mod "solcelleprojektet i Rise/Thorup"s størrelse og placering

Kommentarer

#2

Jeg skriver under fordi jeg ikke ser nogen gevinst for Ærø i projektet og fordi der er mange Meget bedre løsninger til at passe på vores grundvand - plant skov - lav naturpark og lign.

Anne Kruse (Søby Ærø, 2020-06-14)

#4

Ærøs natur er unik, den skal vi passe på!

Majbritt Drud (Marstal, 2020-06-14)

#5

Selv om jeg er tilhænger af vedvarende energi, skriver jeg under af to grunde:
1. Better Energy er ikke den rette til at forsyne Ærø med solenergi. Selskabet har gennem hele sin adfærd vist, at Ærøs interesser ikke indgår i dets overvejelser. Den producerede el skal f.eks. ikke engang bruges på Ærø, men transporteres til Fyn i dyre kabler! Hvis et privat selskab ikke kan tage hensyn til en befolknings interesser, det skal jo som hovedformål tjene penge, er dette bare endnu et bevis på, at vigtig infrastruktur ligger bedst hos det offentlige eller i andre kollektive ejerskabsformer som andelsselskaber.
2. Den solenergi, som Ærø har brug for skal ikke produceres i Torup i baghaven hos mennesker, som meget tydeligt har givet udtryk for, at de ikke ønsker solceller der. Den skal allerhelst flytte til havs ligesom vindmøllerne, som det sker bl.a. i Kina og Holland, alternativt anbringes et sted, hvor mennesker ikke generes.

Agnete la Cour (Marstal, 2020-06-15)

#13

Vores landskab på en lille ø, skal ikke ødelægges af solpaneler. Dem kan man putte op på industrihaller og områder der ikke tilbyder noget særligt visuelt.

Mogens Kingo (Ærøskøbing, 2020-06-16)

#14

Jeg skriver under, fordi jeg mener, at Ærø generelt er for lille et område til så stor en solcellepark.
Det påtænkte område i Thorup er derforuden et meget smukt område, som bliver skæmmet betydeligt.
Dette sat op imod udbyttet gør, at jeg er imod projektet.

Marianne Mitchell (Ommel/Marstal, 2020-06-16)

#15

Som solcelleparken er planlagt, virker den skæmmende på naturen.

Benthe Soendergaard (Marstal, 2020-06-16)

#18

Det ødelægger et fantastisk naturområde.
Anlægget er et inversterings projekt der kun vil gavne dem der har penge nok i forvejen og ikke miljøet..

Kari Hass (Ærøskøbing, 2020-06-16)

#19

Hvis der skal være solcellepark på Ærø skal den placeres hvor den ikke generer nogen. Desuden skal det være et projekt som Ærø kommune selv tager sig af. Et kommercielt firma skal ikke tjene penge på det, og parken skal ikke være så stor at der skal sendes strøm væk fra Ærø

Karen Strandesen (Dunkær, 2020-06-17)

#21

Stedet er fuldstændig fejlplaceret og måske endda overflødigt

Erik Frandsen (Ærøskøbing, 2020-06-17)

#22

Ærø er en grøn Ø men i mine øjne er det naturen der gør den grøn

Kirsten Frandsen (Ærøskøbing, 2020-06-17)

#23

Jeg bor 50 meter fra projektet, og jeg ønsker ikke, at udsigten fra Thorup bliver ødelagt. Der er en herlighedsværdi ved at bo i Thorup og den mister vi allesammen. Desuden mener jeg at strøm skal produceres lokalt på hvert enkelt hustag. Landområder som det foreslåede, skal udlægges til skov eller økologiske haver.

Michael Svanholt (Ærøskøbing, 2020-06-17)

#24

Da Placeringen på en nord vendt side af Ærø ingen mening giver. Den produktsesrede strøm sendes af Ærø og kan tilbagekøbes. Det giver ingen mening i vort miljøregnskab..

Jens Weiss (Marstal, 2020-06-17)

#28

Ærø skal leve af turisme.
Turister vil vælge Ærø fra .
Tilflyttere vil blive utrygge ved at flytte til Ærø.
For Hvad bliver tilladt næste gang.

Kirsten Bang-olsen (5960 Marstal, 2020-06-22)

#31

1) Solceller bør ligge på områder hvor de ikke generer landskabet. Solceller er ikke kønne.
2) Man bør overveje om der er andre måder at lave grøn energi til Ærø. Jeg har ikke forstået hvorfor valget er faldet på solceller.
3) Teknologien går stærkt på energiområdet og det vil være ærgeligt at sælge ud af Ærøsk jord til en stor virksomhed, for om et par år at finde ud af, at vi kunne have valgt en bedre løsning for Ærø.

Sine Kruse (Søby ærø, 2020-06-27)

#35

Manglende inddragelse af lokale

Henning Borchert-Jørgensen (Ærøskøbing, 2020-07-23)

#45

Alle større projekter der sættes i gang her på øen, skal komme øen og dens beboere til gavn og glæde. Skal vi investere, så skal udkommet også tilfalde øsamfundet.
Vi skal ikke bare være langtidsparkering for profitskabende projekter, hvor det tilgodeser andre, udenfor Ærø.

Preben Jørgensen (Marstal, 2020-08-02)

#46

Jeg skriver under, da jeg mener der skal være en ordentlig belysning af projektet herunder en miljøvurdering. Jeg bliver desuden nabo til solcellerne

Lene Ibsgaard Andersen (Børkop, 2020-08-02)

#50

Jeg mener, at de solceller vi skal have herpå Ærø, skal komme Ærø til gode, ellers skal de ikke ødelægge vores natur!

GUNVER HAALS (ÆRØSKØBING, 2020-08-06)

#53

Det projekt har ingen legalitet på Ærø!
Uanset hvad skal Ærø ikke agere kraftværk for store kapitalinteresser!

Frans Albertsen (Søby Ærø, 2020-08-10)

#61

Jeg skriver under fordi, jeg synes vi vil ødelægge et smuk naturområde, som snart er et unikt syn i Danmark.
Ærø promovere sig på til mulige tilflyttere, at Ærø er en "grøn" ø og på den natur. Men den unikke natur på Ærø, skal ikke ødelægges pga. man ønsker at være en grønnere ø. Der må simpelthen være andre alternativer.
Hvis Better Energi, var dygtige nok og ikke sætte pengene højst, så havde de foreslået en flydende solcelle-ø på havet.
Folk flytter da ikke til området omkring Torup, Lille Rise, Store Rise og Stokkeby pga. solcellepark. Nej, de vælger at bosætte sig pga. den omliggende natur.
Man kunne tro, at Ærø kommune er ligeglade med om det er attraktivt at bo "oppe på landet".
Og kun vil promovere sig på dukkehuse og smukke havne.
Ærø Kommune er ved at ødelægge noget natur som har været levebrød for bønderne i Rise sogn. Naturen er Rise sogns stolthed, som søfart er for Marstal, strandhuse for Ærøskøbing osv.

Gitte Pedersen (Ærøskøbing , 2020-08-12)

#64

Bevar Naturen..

Claire Martinussen (Vildbjerg , 2020-08-12)

#69

Det er virkelig trist og frustrerende , hvis der kommer en
Solcellepark i Torup/ Ll. Rise.
Hvad tænker I på 😢At ødelægge den smukke natur . At placere sådan et stort anlæg i en lille landsby, er virkelig skrammende .
Stop lige op engang, og tænk på os der bor i området.
Vh Lene Hansen

Lene Hansen (Ll.Rise, 2020-08-12)

#74

Det skal ikke komme til at ske for Ærø Kh Mette

M. Pedersen (Søby Ærø, 2020-08-13)

#76

Jeg skriver under fordi jeg er imod en hver form for stor solcelle park på Ærø - det være sig Thorup eller andre steder. Jeg skriver under fordi dette afspejler et generelt problem hvor hverken kommune eller firmaer skal løbe om hjørner med naturen eller borgernes ønsker! Ærø producerer nok el i forvejen. Borgerne skal have medbestemmelse og kommune såvel som borgere skal økonomisk få noget ud af projektet hvis det overhovedet skal påtænkes at skæmme naturen her på Ærø!

Gertrud Hjelm Kongshøj (Ærøskøbing, 2020-08-13)

#77

Det er en skændsel at ødelægge den smukke ærøske natur med al det isenkram, når man eksempelvis kunne afvente projekter med solceller på havet. Samtidig bør det ikke afgives til et privat kommercielt firma, der blot udnytter en billig grund i kommunen.

Helen Grubbe (Søby, 2020-08-13)

#78

Det er overhovedet ikke nødvendigt at ødelægge den Ærøske natur.

Linda Markussen (Marstal, 2020-08-13)

#84

Jeg er 4 generation på øen desværre bosat her i Faaborg men dette må ingen ødelægge og kan ligeså godt kigge på Fyn -føj en tanke at lægge det der

Birgit Svane (5600 Faaborg, 2020-08-13)

#85

Fordi det er noget svineri at ødelægge så flot natur som er til så meget glæde hver eneste gang jeg gæster øen,hvilket jeg gør hver eneste md

Fritz hansen (5600Faaborg, 2020-08-13)

#102

Jeg skriver under fordi den ikke hører hjemme i naturskønt område på Ærø - vi har haft grøn energi i masser af år. Et udefra kommende selskab der kommer for at profitere på øens bekostning

Anne Friderichsen (Ærøskøbing, 2020-08-19)

#109

Jeg har store følelser for ærø og mener bestemt ikke dette er til gav for ærø.

Katrine Sofie Holm (Munkebo, 2020-08-20)

#112

Ærø,s natur skal vi ikke ødelægge

Gunni Busk (St rise , 2020-08-20)

#116

Jeg mener ikke solceller og vindmøller er en bæredygtig løsning. Det er Ustabil energi. Jeg mener man skal importere A kraft fra Sverige/ Ringhals frem til man kan installere thoriumreaktorer i stort antal i DK

Jesper Løvendahl (Gilleleje, 2020-08-21)

#118

Jeg er imod dette, fordi mit hus ligger over for områderne i St. Rise

Jørgen Pregaard (St.Rise, Ærøskøbing , 2020-08-22)

#119

Ødelægger det smukke landskab!

Jan Nørup (Thorup, 2020-08-22)

#122

Det vil være at ødelægge det smukke landskab

Louise Nørup (Ærøskøbing, 2020-08-25)

#125

Det er da for voldsomt at pladsere solceller på et så stort areal

Chresten Lauritsen (Ærøskøbing, 2020-08-25)

#128

Den type anlæg hører ikke hjemme på Ærø, som jo kendetegnes ved varieret landskab. Et landskab vi selvfølgelig skal værne om - til gavn for naturen, fastboende og de tusindevis gæster, der hvert år nyder vores smukke ø.

Dorthe Thorenfeldt (Ærøskøbing, 2020-08-26)

#131

Imod solceller på robuste jorde

Bent Juul Sørensen (Ærøskøbing, 2020-08-26)

#132

Kan ikke se værdien at solcelleparken for hverken den Ærøske natur eller dem som bor på øen.

Michael Luntang-Jensen (København, 2020-08-27)

#134

Fordi det ikke kommer Ærø tiæ gode

Malene Clausen (Ærøskøbing , 2020-08-27)

#136

Jeg ikke kan støtte en projekt der ikke kommer Ærø til gode

Anne Nielsen (5970, 2020-08-27)

#137

For voldsomt et anlæg. Voldsom visuel forurening af så stort et område. Stiller firmaet bankgaranti for nedtagning ved evt. konkurs?
Kommunens lokalplansoplæg stiller sig 100 % på Better Energy´s side. Negligere totalt områdets herlighedsværdier for befolkningen og gæster.

Jens Lindholm (Marstal, 2020-08-27)

#138

Vedvarende energi-anlæg skal være lokalt ejet og tage hensyn til miljøet.

Jessie Seehuusen (Smørum, 2020-08-28)

#141

Ærø vinder intet ved dette

Bent Hansen (Ærøskøbing , 2020-08-28)

#143

Jeg skriver under fordi borgerne ikke har været tilstrækkeligt inddraget og oplyst om projektet. De, der har ytret sig er ikke blevet hørt, men talt ned til, det er uværdigt.

Kirsten Nielsen (Marstal, 2020-08-28)

#144

1. Projektfirmaet virker useriøst. Hvad er deres indsats og forretningsbaggrund?
2. Kun borgmesteren kenner detaljerne.
3. Anlægget forændre lsndskabet og forskrekker turister.
4. Ærø har ingen brug for den ekstra el.
5. Hvem har regnet præcis amortisation ud?

Rolf Staeves (Ærøskøbing, 2020-08-28)

#145

Det er total misforstået grøn at man klistrer naturen til på den måde vindmøller er millioner gage mindre skadelige for flora og fauna og dyreliv

Niels Væver (6900, 2020-08-28)

#147

Vi bor i Lille Rise hvor området har været så flot de sidste 15 år. Men i det sidste år, har en ejendom ved os på landvejen blevet til en jern losseplads både på landvejen og Grønnæsvejen. Der har altid været Lille Rise Cement/Bent Cement men nu kommer forslaget vedr. rigtig rigtig mange solpaneller. Jeg synes, uden tvivl at de skulle ikke være ved Thorupvej eller i vores område - lige hvor der er mange stier, en skov (som var næsten rev ned det sidste år også). Vi har lejede vores sidbygning/hus til turister de sidste 12 år og der kommer flere og flere FORDI vi er tætte på mange gå og cykel stier med dejligt nature langs vejene udover de ovennævnte industrier. De kommer fordi de elsker vores natur samt kan vise og dele naturen til og med deres børne.

Vi kører ofte til Sjælland hvor det er helt klart at andre kommuner bruger Industriområder til deres solpaneler. Det skulle Ærø også gøre. Bemærk jeg er helt enig i at vi skulle gøre mere for at styrke den grønne energi - bare at Better Energy SKAL VENTE ind til kommunen SAMMEN MED BORGERE har undersøgte ALLE MULIGHEDER inkl. Better Energy, vurderede dem og lavede en fælles beslutning.
Jeg har andre spørgsmål og kommenter som sendes direkte til Kommunal Bestyrelsen.

Jennifer Weitz-Clancy (Lille Rise, 2020-08-28)

#157

Jeg skriver under fordi jeg er nabo til markerne, der er snak om solceller på og ikke interesseret i solceller på al det jord omkring min ejendom.

Tina Thomsen (5970 Ærøskøbing, 2020-08-30)

#160

Placeringen er helt absurd!.. solcellepark høre ikke hjemme i denne natur, og Vi som nabogrund har på ingen måde interesse i dette projekt! Hvem vil bytte smukke marker ud med sorte paneler?, Det er der jo ingen der gider og glo på.
Disse projekter høre til i industrielle områder, IKKE på Ærø!
Ærø for på ingen måder noget ud af dette projekt.
Ærø skal naturligvis støtte den grønne omstilling, men det bliver ikke på denne måde her!
Kommunal bestyrelsen skulle omringes af de sorte paneler, så kunne de se hvad de har gang i!, (det ser nemlig sort ud ja) det er et hovedløst projekt som ikke skal etableres. Punktum!!!

Hans Mikkel Ferndal Pedersen (Ærøskøbing, 2020-08-30)

#165

Det høre ikke hjemme på en smuk ø

Nicky Christiansen (Dunkjær, 2020-08-31)

#172

Vi skal bevare naturen på Ærø.

Annette Nørgaard-Petersen (Marstal, 2020-09-02)

#173

Jeg skriver under fordi, jeg er imod solcelleparken i Thorup, da jeg er nabo med marker op til de marker, man påtænker solceller på.
Jeg påtænker også at plante skov på min Mark.

Claus Thomsen (Ærøskøbing, 2020-09-02)

#178

Store anlæg af solcelleparker skal placeres langs motorveje og i industrikvartere. Ærøs natur bør bevares og understøttes! Øen er for lille til så store anlæg.

Jane Banke (Dunkær, 2020-09-06)

#186

Jeg skriver under fordi Ærø har sådan en flot natur, så synes at det vil blive ødelagt hvis det bliver lavet så mange solsæller

Cecilie Kristensen (7700 Thisted, 2020-09-07)

#189

I deres regnskaber ( cvr nr.)
betaler de ikke skat i Danmark
men overfører overskud til et holdingselskab.
Det er muligt at jeg tager fejl.

Stig Rose (Ærøskøbing 5970, 2020-09-08)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...