Stop forureningen af Lillebælt - luk klappladserne

Kommentarer

#1401

Forurening er noget lært

Per Holt Oksen-Larsen (esbjerg, 2020-06-12)

#1411

Vi skal stoppe forureningen

Morten Henricksen (Vojens, 2020-06-12)

#1420

Jeg er lystfisker. Pt. er der INGEN fisk i sydlige Lillebælt, hvilket jeg er MEGET ærgerlig over. At forurene Lillebælt endnu mere end det er i forvejen vil være en katastrofe.

Søren Peter Wolf Hansen (Haderslev , 2020-06-12)

#1425

Kolding og i øvrigt andres affald (slam mm) hører ikke hjemme i Lillebælt.

Benthe Nielsen (Fredericia, 2020-06-12)

#1428

Slam og spildevand skal renden inden udledning i Lillebælt, stop den planlagte udledning det er skadeligt for vandmiljøet og dyrelivet.

Kurt Højrup-Bech (Haderslev, 2020-06-12)

#1431

Vi vil ikke have ødelagt vores strande og vandmiljø af slam!

Vikki Frank (Fredericia, 2020-06-12)

#1434

Tænker det er vigtigt at nogle sætter hælene i før man har gennemtænkt konsekvenserne af handlingerne.

Ulla Egeskov (Fredericia, 2020-06-12)

#1437

Udvidelsen af Marina Syd i Kolding, som på 2 måneder vil medføre udledning af ligeså meget mudder i Lillebælt som normalt udledes på 10 år, er ikke nødvendig - men et prestigeprojekt.

Bo Vesterlund (Kolding, 2020-06-12)

#1439

Vi skal ikke forurene vores naturpark lillebælt. Behold det hos jer selv

Ann Stensgård (Fredericia , 2020-06-12)

#1440

Det vil ødelægge havmiljøet rundt om i vores fjorde

Jan Madsen (Sommersted, 2020-06-12)

#1443

Det er svineri

Kurt Jensen (Fredericia, 2020-06-12)

#1447

Jeg skriver under fordi det er noget svineri. Deckan udlede nede hos dem selv.

Erna Evers (Fredericia, 2020-06-13)

#1450

Fordi de bare skal lade være!!!!

Marianne Kristensen (Fredericia, 2020-06-13)

#1458

Jeg flytter tilbage til Fredericia. Og har altid nydt strandene rundt om Fredericia. Vi skal værne om vores miljø. Der må findes andre måder de kan komme af med deres affald.

Dorthe Hansen (Skive, 2020-06-13)

#1460

At jeg ikke ønsker at ødelægge den smukke natur og dyreliv der er derude. Som har været værdtsat i mange generationer. Børnehave, skoler og alm. Familie besøg🙏🏻

Lena Winding (Fredericia, 2020-06-13)

#1466

Vi skal værne om fiskene og naturen , affald hører ikke til i naturen og havene, der må findes bedre løsninger.

Elsebeth Maartensson (Børkop , 2020-06-13)

#1468

Stop forurening af Lillebælt

Marianne Nielsen (Middelfart, 2020-06-13)

#1470

Svineri - og hvis nødvendigt kan Kolding “dumpe” i Kolding fjord.

Niels Hedemand (Fredericia, 2020-06-13)

#1471

Det er meningsløs forurening af vores kyster Det mudder der ligger i Kolding inderfjord kan sammenlignes med “Høfde 42 “ , når det opgraves , og vil håbe de støder på noget Danefæ , så det hele falder til jorden. Sten

Sten Abildtrup (6000 Kolding, 2020-06-13)

#1472

Jeg ønsker ikke biodiversiteten ødelagt i Lillebælt. Forstår slet ikke tanken om at forurene med vilje for penge!!! Der kommer folk efter os. Der ud over kan det ikke være Fredericias problem at Kolding har slam... få det renset.

Lisette Krogstrup Bendtsen (Fredericia , 2020-06-13)

#1473

Skidt for alt dyreliv i bælt og tilstødende fjorde 😡

John Lykke PEDERSEN (Fredericia, 2020-06-13)

#1475

Det er fuldstændig uacceptabelt!

Natasja van den Berg (vejle, 2020-06-13)

#1476

Det er det rene sviner vi skal andres lort i vores farvand

Christian Lund (Fredericia, 2020-06-13)

#1478

Der skal være natur til vores efterfølgere.. Beslutningstagerne tænker kortsigtet. Jeg underviser hver dag børn i at tage ansvar, tænke fremad, tænke deres beslutninger ind i nogle konsekvenser.... Når man så bliver voksen, er det ligegyldigt.. Ikke forstået.. 🤪🤪🤪

Lone Petersen (Glamsbjerg , 2020-06-13)

#1480

Jeg har på nært hold oplevet at bælt og fjord er blevet ødelagt af forurening. Jeg vil kende mit eget svineri - kende hvor rent el. Urent spildevandet er som ledes ud i Lillebælt

Verner Nørgaard Nørgaard (Bjert, 2020-06-13)

#1489

fordi, jeg syns det er noget forfærdeligt svineri.. det er et af de mest smukke naturområder, samtidig med indsejligen til Vejle fjord, som gennem mange år tilbage. til tider har kæmpe problemer med iltsvind og meget andet.. vh Brian

Brian Gyldtner (Fredericia, 2020-06-13)

#1504

Stop forurening

Lene Sommer (lene1sommer@gmail.com, 2020-06-13)

#1506

Jeg ønsker at beskytte Lillebælt og os der bader der rigtig meget.

Christina Nissen (Fredericia , 2020-06-13)

#1516

Dette miljø-svineri må stoppes.

Helle Matthies (Fredericia, 2020-06-13)

#1535

Nedturen for Lillebælt skal stoppes. Kolding vil klappe ved trelde. Og baltic pipe vil klappe ved trelde. Lillebælt kvæles i iltsvind og slam med tungmetaller.

Jan leth Pedersen (5500 middelfart, 2020-06-13)

#1538

Vi skal beskytte Lillebælt for yderligere skade. Der er nærmest ingen fisk efter gødningsbrænden....

Gitte Lykke (Kolding, 2020-06-13)

#1539

Vi skal forsøge at bevare vores vande og fiskebestande så sunde og intakte som muligt

Peter Larsen (Horsens, 2020-06-13)

#1541

Jeg selv er bruger af havet, og Lillebælt i forvejen er belastet.

Jørgen Klok (klokfire@hotmail.com, 2020-06-13)

#1551

Vi skal værne om vores natur og specielt sådan et smukt sted som treldenæs, hvor rigtig mange færdes dagligt og bruger både hav og strand

Anette Friis Boysen (Fredericia, 2020-06-13)

#1562

Der skulle gerne fisk til kommende generationer, stop muslinge fiskeriet i lillebælt

Keld Pedersen (Aarup, 2020-06-13)

#1567

Jeg skriver under fordi det er noget svineri at dumpe slam i Lillebælt.pas nu på miljøet
I kalder for en naturpark, fy føj, stop det NU

Helle Hougaard (Fredericia , 2020-06-13)

#1568

Vi skal fremover have et renere havmiljø til fremme for dyrelivet der er afhængig af et godt vandmiljø.

Per Posselt (Middelfart, 2020-06-13)

#1576

Jeg skriver under fordi jeg er lystfisker . Det er min erfaring at der bliver færre og færre fisk i Lillebælt.

Johnny Jepsen (Fredericia, 2020-06-13)

#1578

Lillebælt er rigeligt belastet. Se bare på manglen på fisk. Vi skal IKKE have Kolding Kommune til at forurene Lillebælt yderligere. Lad nu naturen få en pause til at regenerere!

Peter Bennedsen (Fredericia, 2020-06-13)

#1579

Vi konstant påstår at vi gør noget for naturen, men aldrig står ved det når det kommer til stykket! Dette er en katastrofe for hele Lillebælt og den del af øhavet der ligger i strømretningen

Jesper Mathiesen (Almind, 2020-06-13)

#1582

Klappladsen i Lillebælt bør lukkes omgående.

Egon Jørgensen (Fredericia, 2020-06-13)

#1589

Det er noget svineri..

Kenneth Elberg (Middelfart, 2020-06-13)

#1591

Det er noget forbandet svineri.

Kathrine Groth (Fredericia , 2020-06-13)

#1592

Pga miljøet

Louise Adolph (Holte, 2020-06-13)

#1595

Ejer hus på Trelde Næsvej 136
Trelde Sande7000 FA.

Jens Ussing (Børkop , 2020-06-13)

#1597

Vi skal finde andre løsninger end blot at dumpe hvor der synes plads til det.....

Tina Boysen (Fredericia, 2020-06-13)

#1598

A

Lasse Sólberg Albertsen (København s, 2020-06-13)

#1599

Vores beslutningstagere skal vide at de ikke har fuld opbakning til at ødelægge naturen. Der findes alternativer og hvis de er ødelæggende for et projekts økonomiske grundlag er der en businesscase der ikke er beregnet korrekt

Flemming Ansbjerg (Vejle, 2020-06-13)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...