Stop forureningen af Lillebælt - luk klappladserne

Kommentarer

#1203

Jeg underskriver fordi jeg er glad for naturen og en glad bruger 🌞

Henning Lolk Hansen (Fredericia , 2020-06-12)

#1205

Jeg skriver under fordi, jeg ønsker ikke der kommer slam fra Kolding eller på anden måde at vi i Fredericia skal være losseplads for andre kommuners affald

Sanne Døssing (Fredericia, 2020-06-12)

#1208

Fordi vi laver aktiviter på vandet

Heidi Fuglesang (Fredericia, 2020-06-12)

#1215

Det er forkert at smide spildevand i havene hvor vi bader og dyr bor

Jesper Haubro (Ballerup, 2020-06-12)

#1223

Vi skal passe på Lillebælt

Johnni Stengaard (Fredericia, 2020-06-12)

#1224

Vi skal ikke forurene vores natur.

Johnni Buchholdt (Oddder, 2020-06-12)

#1225

Forurening af havet er uacceptabelt

Mette Bryder (København, 2020-06-12)

#1227

Vi skal værne om vores havmiljø

Gert Sellerup (Odder, 2020-06-12)

#1231

Naturen skal tages hånd om - ikke ødelægges!

Gitte Frederiksen (København , 2020-06-12)

#1237

Det er på tide at vi stopper med at ødelægge naturen. Der er kræfter igang med at genoprette naturen i Lillebælt. Dette arbejde skal ikke ødelægges af yderligere forurening.

Rut Pjengaard Sørensen (Jordrup, 2020-06-12)

#1242

Lillebælt er i forvejen i dårlig forfatning, hvorfor ødelægge mere !

Thomas Christensen (Fredericia, 2020-06-12)

#1243

Underskrift

Allan Karsberg (Kolding, 2020-06-12)

#1245

Lillebælt skal ikke forurenes af møj fra gammel tid.

lis donatantonio (fredericia, 2020-06-12)

#1248

Forurening er skod, og jeg er sejler - støtter op.

Simon Paag (København, 2020-06-12)

#1250

Jeg skriver under fordi jeg er i mod at forurene !

Vibeke bo Hansen (5500 middelfart, 2020-06-12)

#1252

Der må være andre alternativer end i naturen.

Henrik Antonsen (Gentofte, 2020-06-12)

#1255

Vi skal værne om vores farvande. Der er forkasteligt at vi agter at udlede forurening i havet.

Johnny Hoffmeyer (Kalundborg, 2020-06-12)

#1256

Forureningen bekymrer mig.

Susanne Holm Møller (Lunderskov, 2020-06-12)

#1257

Svineriet skal stoppes!!!!

Larzulrich Bindner (larzulrich@outlook.com, 2020-06-12)

#1260

Det er svineri at lave forurening ved at flytte slam fra indefjorden ved Kolding til trelde næs

Morten Astrup (Middelfart, 2020-06-12)

#1261

Vi skal passe på vores natur, der med også Lillebælt.

Henning Pedersen (Nyborg , 2020-06-12)

#1284

Det er svineri

Stefan Nicolaisen (Aarhus, 2020-06-12)

#1289

Der må være andre alternativer end at anvende havet, fjorde, søer etc. til vores affald. Stop med at ødelægge liv under vandet og folkets aktivitet på vandet.

Kristina Møller (Aalborg, 2020-06-12)

#1296

Find andre løsninger end at svine i havmiljøet.

Jan Krarup (Fredericia , 2020-06-12)

#1298

Vi skal ikke tage imod Kolding bundslam.

Tina Dyg Johansen (Fredericia, 2020-06-12)

#1302

Vi skal passe på vores have og dyreliv!

Tanja Brinks Toubro (2750, 2020-06-12)

#1303

der skal ikke forurenes unødvendigt noget steder.

Morten Voss (Korsør, 2020-06-12)

#1305

Jeg skriver under fordi, vi alle lever af og er afhængige af naturen. Vi har ret til et rent hav og det er helt forrykt at nogle får lov at bruge vores natur som losseplads. Stop! Bare stop.

Signe Petersen (Albertslund, 2020-06-12)

#1307

Vil ikke have at vores hårdt ramte vand skal lide mere en det gør i forvejen.

Kim Janyoojing (Kolding, 2020-06-12)

#1308

Støtter et rigt dyreliv i Lillebælt og omkringliggende fjorde... Fiskebestanden er stærkt reduceret af flere årtiers forurening og ubalancen i Økosystemerne fører bl.a. også til unormalt mange krabber!

Morten Pedersen (Odense, 2020-06-12)

#1310

Den forurenede jord klappes næsten lige ud for min strand og min bolig. Svineri

Dan Skjernig (Børkop, 2020-06-12)

#1313

Jeg er træt af "de lette løsninger" på ethvert affaldsproblem.

Karsten Andersen (Bryndum, 2020-06-12)

#1315

Der skal absolut ikke lukkes bundslam ud i Lillebælt, der kvæler det liv som er alledere er hårdt presset i forvejen pga. af menneskers forurening igennem de sidste mange mange år

Simon Andreasen (Odense, 2020-06-12)

#1320

Jeg underskriver fordi jeg synes vi skal passe på vores skønne Lillebælt, østerstrand og vores smukke by Fredericia . Ser hverdag hvad der kommer op i kanalen i Fredericia , så find venligst en anden løsning på det slam .

Susanne Bach (7000, 2020-06-12)

#1321

Jeg skriver under da jeg bruger havet i min fritid og synes det burde undersøges om slammet ikke kan komme på biogas anlæg fremfor at ende i havet.
Mvh Morten

Morten Schultz (Odense M, 2020-06-12)

#1322

Jeg mener at det er fint at lave en udvidelse at Kolding i gorbindelse med sammenlægningen af de to lystbådehavne.
Men det er ikke OK at der foretagen en opgravning i Kolding inderfjord, uden at der er sikkerhed for at den svovlbrinte der frigives ikke skader livet i inderfjorden. Svovlbrinte er dræbende på næsten alt liv.
Der er ikke taget stilling til svovlbrinteproblematikken i det 1000 siders høringmateriale der er sendt ud.
Politikerne i Kolding byråd et ikke blevet orienteret om de problemer som en frigivelse af svovlbrinte kan give ved opgravningen af slammet.
Kolding Å producere for 20.000.000,- kr ørredsmolt hvert år. Ørredsmolten skal passerer udgravningsområdet for at komme fra Kolding å og ud i fjorden for at svømme videre ud i haver for at æde sig fine og fede for at blive et havørreder.
Trist hvis 25 års vandplejearbejde skal belastes af en periode med problematiske miljøforhold i Kolding inderfjord.

Det er svært at forstå at en udledning af næringsstoffer i Øresund får så stor opmærksomhed, når mængderne af næringsstoffer der dumpes op til Naturpark Lillebælt faktisk er tre gange større.
Er det fordi at Lillebælt af landspolitikerne regnes til den "Rådne banan" og i forvejen er mere eller mindre fortabt.

De 360.000 m3 der skal dumpes i Lillebælt er en meget stor mængde og lægges det til det der kommer fra Baltic line, så når vi op på mere end ½ mill. m3 slam. Det slam der kommer fra Kolding har et højere indhold af kviksølv, bly, crom, kobber, zink en det der er i området ved dumpepladsen ved Trelle Næs og holdes det sammen med den store mængde, så vil det alt andet lige give en negativ påvirkning ag Lillebælt, som i forvejen lider af åndenød.
Det virker også utroligt at politikerne i Kolding byråd forledes gennem mangelfuld information til at accepterer at der i et område som Lillebælt Naturpark, som de selv har været med til at etablere og har være med til at søge Nordea og Velux fonden om 17.1 mill. til projektet "Bælt i balance" at de så samtidig ikke stille krav om at Kolding Marina projektet ikke må have en negativ indflydelse op Lillebælt og Naturpark Lillebælt.

Onsdag d. 10. juni var jeg til Naturråds møde i Naturpark Lillebælt og havde her lejlighed til at tale med Kolding Byråds repræsentant i Naturpark Lillebælt.
Hun læste den information hun havde fået om de miljømæssige konsekvenser som opgravningen og klapning har på miljøet. det tog hende under to minutter at formidle sammenfatningen. En sammenfatning som hun som politiker vil forholde sig til. For hvordan skulle hun kunne nå at sætte sig ind til i en 1000 siders stor rapport.
Jeg har en biologven som også er en rapportorm, han har gnavet sig gennem de 1000 sider. Den sammenfatning som politikerne har fået er absolut ikke dækkende for de problemer som opgravningen og klapningen indeholder.

Jeg se meget gerne en ny maritim bydel men håber at der findes en løsning som ikke vil påvirke havørredbestanden, livet i Kolding Fjord og i Lillebælt negativt.
Det er vigtigt at fremtidssikre Kolding by som en attraktiv by at bo i og flytte til. Det gør man altså ikke ved at skade et i forvejen hårdt belastet vandmiljø.

Hvor skal pengene til en god miljøløsning komme fra?
Der er masser af penge. 400 nye topklasse lejligheder til en pris på ca. 2-4mill. kr. Brug 100.000,- fra hver bolig til at sikre at alt er miljømæssigt forsvarligt. Så er der alene her 40 mill. kr. til formålet.

Torben Lindholst (Kolding, 2020-06-12)

#1326

Jeg er undervandsjæger og ser at der ikke længere er mange fisk i Lillebælt. Og tænker at fisk efterhånden ikke kan være særligt sunde at spise.

Birthe Johnsen (Bramming, 2020-06-12)

#1330

Fiskebestanden er elendigere end nogensinde før og alt hvad der kan gøres for at bedre miljøet i dette farvand, bør gøres ASAP

Allan Lillebro (Årslev, 2020-06-12)

#1331

Miljøsvineri skal self stoppes NU

Torben Bill (Horsens, 2020-06-12)

#1336

Jeg syntes ikke det er ok at dumpe affald, slam eller ligende i Lillebælt, og heller ikke andre steder i havet.

Peter Sjøstrand (Odense, 2020-06-12)

#1341

Det er noget svineri

Bjarne Jensen (Fredericia , 2020-06-12)

#1343

Jeg surfer og padlesurfer i fjorden - har observeret at søstjernerne ud for Fjorddalen er væk og har været væk nu i 1½ års tid - der plejer at være i hundredvis derude - og kan endelig se sælhunden igen - har padlet ud af fjorden sammen med den lille nysgerrige grå sæl og de flotte marsvin. Har haft flere veninder med ude og se dyrene - hvis de forsvinder - har vi intet tilbage mere i Lillebælt - der må ikke dumpes mere affald der er jo ingen fisk tilbage - vi ødelægger det for de næste generationer - det skal stoppes NU inden det er for sent.

Lis Maasbøl (Kolding, 2020-06-12)

#1354

Syntes det er upassende at vi skal aftage slam fra andre, og især at det skal spredes her

Lasse Christiansen (Fredericia, 2020-06-12)

#1358

Jeg er født og opvokset i Fredericia- det er min by- og når noget som dette sker må man bakke op

Sara Tvilum (Ry, 2020-06-12)

#1362

Vi vil ikke være losseplads!

Lisbeth Pedersen (Fredericia , 2020-06-12)

#1367

Fordi området er på listen over unik natur i dk. Fordi vi skal turde vælge dyrere løsninger, hvis de er bedre for miljøet.

Michael Hasselstrøm Andersen (Fredericia, 2020-06-12)

#1368

Jeg ønsker rent lillebælt

Søren Larsen (Fredericia, 2020-06-12)

#1372

Der er noget svineri og forkert.

Marianne Østerby (Fredericia, 2020-06-12)

#1374

Jeg synes det er utroligt vigtigt at vi passer på naturen og biodiversiteten. Uden den ville vi heller ikke kunne overleve

Charlotte Hansen (Odense, 2020-06-12)

#1379

Vi skal ikke dumpe mere i vores vand. Der er alllerede gjort stor skade. Havet er ikke en lodseplads

Kåre Sørensen (Århus, 2020-06-12)

#1380

Jeg vil gerne være med til at værne om et levende havmiljø omkring Danmark og her specielt Lillebælt.

Simone Böttger (Hornsyld, 2020-06-12)

#1384

Vi ikke være med til at ødelægge vores havvand

Kenneth Nielsen (Fredericia , 2020-06-12)

#1388

Jeg skriver under, fordi jeg bekymre mig om den danske natur samt de dyr og mennesker som lever i den.

Ronni Chidekel (København Ø, 2020-06-12)

#1394

Der skal ikke dumpes i lillebælt

Luise Holmgaard (Fredericia , 2020-06-12)

#1395

Forurening har vi nok af

Åse Jessen (Fredericia , 2020-06-12)

#1398

Er erhvervsfisker og ser dagligt hvordan det udvikler sig pga udledning og klapning i området, og kun fordi det de billige løsninger der går forud for beskyttelse af Lillebælt, fugle og fisk forsvinder, alger og krabber overtager

Lars Hast (Skærbæk , 2020-06-12)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...