Stop forureningen af Lillebælt - luk klappladserne

Kommentarer

#1004

STOP FORURENINGEN AF LILLEBÆLT OG STOP MARINA CITY KOLDING

Lars Diedrichsen (Kolding, 2020-06-11)

#1011

Jeg skriver under fordi, der i Lillebælt ikke er brug for mere forurening...! Kolding skal IKKE have lov til at dumpe deres slam i Lillebælt

Carsten Hansen (Odense, 2020-06-11)

#1012

Vi skal passe på miljø og havmiljøet

Simone Jørgensen (Egtved, 2020-06-11)

#1015

Forureningen af indre farvande skal stoppes.

Peter Mortensen (Kolding, 2020-06-11)

#1019

Ingen former for dumping af affald /slam bør finde sted -heller ikke selv om grænseværdierne ikke er overskredet. Ingenting er bedre end lidt -og vi har ansvaret for Moder Jird!

Mette Glob (Tjele, 2020-06-11)

#1020

Vi skal ikke dumpe i havene, og vi skal værne om vores økosystem.

Stine Kristensen (Odder, 2020-06-11)

#1022

Hvis Kolding vil vokse, må det være ind i landet. Og ikke på bekostning af naturen og vores alles Lillebælt... Jeg fisker med garn, og har ikke fisket med garn i snart 3 år. Da der ikke er nogen fisk i bæltet mere. Derfor skal balancen tilbage. Det er klap -dumpning ikke med til... tvært imod !!!

Lasse Nielsen (Fredericia, 2020-06-11)

#1028

Jeg er lystfisker og har mærket en stor tilbagegang af fik. Fladfisk og torsk er stort set væk. Det eneste der kan fanges er fisk der har deres trækruter forbi på forskellige årstider. Lillebælt kan ikke tale mere forurening, det ender sku med at blive som i gamle dage med fisk fulde af sår og sygdom. 😡

Tommy Pedersen (Fredericia, 2020-06-11)

#1031

Jeg skriver under fordi vi skal værne om vores havmiljø, og jeg er også imod at kommunen vil tage en del af Kolding Fjord til Marina City. Udsigten fra Skamlingsvejen bør bevares!

Peter Schulz (Bjert, 2020-06-11)

#1035

Fordi det er noget forbandet svineri😡.

Casper Madsen (Fredericia, 2020-06-11)

#1038

Jeg mener man må finde et andet sted, at deponere slammet. Man betaler i til forbedring af Lillebælt vandmiljø, så virke det simpelt hen helt hen i vejret at deponer i Lillebælt.

Else Nielsen (Fredericia, 2020-06-11)

#1039

Kolding kommune må finde en alternativ løsning til deponering af deres store mængder af 'ugiftige havneaffald" - istedet for at dumpe affaldet i et udfordret havmiljø ved klappeplads Trelde Næs .

Knud Villadsen (Fredericia , 2020-06-11)

#1042

Ønsker at få genskabt et rent og s”sundt” Lillebælt . Mener ikke det er rimeligt at eksportere sin forurening til nabo kommunen

Kurt Dahl (Fredericia, 2020-06-11)

#1045

Forureningen i Lillebælt skal absolut ikke forværres

Gerda Frederiksen (Fredericia, 2020-06-11)

#1050

Stop forureningen af Lilleb

Lars Zoffmann (Fredericia , 2020-06-11)

#1051

Forurenet slam skal renses ikke dumpes i Lillebælt

Susanne Højland (Fredericia , 2020-06-11)

#1054

Lillebælt er rigeligt belastet i forvejen. Ønsker et forbedret liv for planter og dyr i bæltet!

Peter Wiis (Vejle, 2020-06-11)

#1055

Jeg skriver under fordi det er noget forbandet svineri at tømme slam ud i hvilket som helst hav og os i Lillebælt.

Lars Stæhr wolff (Fredericia , 2020-06-11)

#1056

Det er helt hen i vejret , det skal vi ha stoppet . 💚💚💚💚

Gitte Keil Walsted (7000, 2020-06-11)

#1058

Det er sku ikke særlig bæredygtigt at Kolding ikke betaler for rensningen af havbundsmaterialet, men er villige til at betale for at smide det i havet forurenet

Nicklas Døssing Lassen (Aalborg, 2020-06-11)

#1060

Holder utroligt meget af Lillebælt og bortskaffelsen af slam kan i dag ske miljørigtigt

Erik Møller (Fredericia, 2020-06-11)

#1064

Vi skal værne om naturen.

Rikke Lassen (Fredericia, 2020-06-11)

#1068

Jeg ønsker at holde vores by og vores vand og natur ren.

Irene Woltmeijer (Fredericia, 2020-06-11)

#1071

Jeg bor ned til lillebælt og ønsker ikke forurening, men rent havvand og mere dyreliv/flere fisk

Jane Terp (Hejls, 2020-06-11)

#1077

Kolding kan beholde deres slam selv. Jeg og mine børn værdsætter vores natur

Lykke Petersen (Fredericia , 2020-06-11)

#1084

Havets dyr og planter har brug for sundt rent vand. Det er vigtigt for alt liv i havet og på land.

Winnie Rød (Fredericia, 2020-06-12)

#1087

Det er vigtigt at bevare vores vand rent, uden det svineri, som al det bundslam forårsager.

Bodil Pedersen (Nr. Nebel, 2020-06-12)

#1089

Kolding kan beholde deres skidt selv.

kurt jensen (Fredericia, 2020-06-12)

#1092

Det gælder miljøet - også under vandet!

Henrik Leth (Randers, 2020-06-12)

#1097

Jeg skriver under fordi jeg syntes, det er noget forbandet svineri at dumpe ud i vores farvande. Særligt i en tid hvor vi alle snakker om, at passe bedre på vores natur og fauna

Bjørn Simonsen (7080 Børkop , 2020-06-12)

#1099

Lillebælt har det i forvejen hårdt og vi skal passe på vores natur, så der må findes andre måder at komme af med det slam på

Jørgen Linnet (Fredericia, 2020-06-12)

#1106

Jeg bader på vores lokale strande , og har ikke lyst til at bade i slam
.

Hanne Nielsen (Fredericia, 2020-06-12)

#1111

Lillebælt og havet generelt skal beskyttes og ikke bruges som losseplads!

Hans Thygesen (Kolding , 2020-06-12)

#1118

Forurening skal ikke dumpes i havet, men i stedet oprenses..

René Herse (Sdr Bjert, 2020-06-12)

#1119

Det skal ikke være tilladt at dumpe affald i naturen. Affald skal behandles på forsvarlig vis. Ø

Morten Jakobsen (Fredericia , 2020-06-12)

#1120

Der skal ikke dumpes noget som helst nogen steder overhovedet

Jane Sørensen (Horsens, 2020-06-12)

#1126

Jeg skriver under fordi vi skal passe på vores fiskebestand og miljøet.

Helen Asmussen (Flensborg, 2020-06-12)

#1128

Urenset spildevand og klapning - nu må det stoppe

Merete Pedersen (København, 2020-06-12)

#1131

Skam ødelægge bunde i Lillebælt.
Derfor skal Kolding eller nogen anden ikke klappe noget i Lillebælt.

Torben Lorentsen (Fredericia, 2020-06-12)

#1137

Det giver jo ingen mening ,at dumpe forurenet fjordbund fra Kolding havn, ud i Lillebælt der i forvejen er tæt på at kollapse. ( det er jo kun varm luft, når politikkerne snakker om, at vi skal passe på naturen )

Kurt Jensen (6094 Hejls, 2020-06-12)

#1144

Fordi vi er nødt til at passe og pleje vores hårdt prøvede natur. Den bliver mindre og dårligere pga menneskers rovdrift og udnyttelse af den😢

Runa Akre (Fredericia, 2020-06-12)

#1160

Det er totalt sindsygt, at ødelægge naturen... Hvilken verden skal vores børn og børnebørn leve i😳

Ricky Spaanheden (Viborg, 2020-06-12)

#1162

Vi skal passe på vores hav, og fordi der oplagt findes andre løsninger. Følg evt debatten der har været omkring Øresund

Marianne Sonnichsen (Kbh Oe, 2020-06-12)

#1174

Jeg vil have vores natur skal overleve

Mona Gammelgaard (Vejle, 2020-06-12)

#1179

Det skal stoppes, det duer ikke at andre byer for lov til at bruge Lillebælt som en affaldsplads

Mette Sommerby (Fredericia, 2020-06-12)

#1181

Havet tilhører os alle.

Pia Wind (Hellerup, 2020-06-12)

#1186

Det er simpelthen noget svineri!

Winnie Hjort Pedersen (Silkeborg, 2020-06-12)

#1188

vi skal værne om havmiljøet - også i Lillebælt

Anne Marie Dahler (Faaborg, 2020-06-12)

#1191

Fordi det ikke er i orden at forurene det smukke Lillebælt, der er til glæde og gavn for mange mennesker

Birgitte Pedersen (Haderslev, 2020-06-12)

#1196

Jeg skriver under for at forhindre forurening af Lillebælt

Michael Nexø (Kolding, 2020-06-12)

#1197

jeg er imod forureningen af vore farvande...forurening i det hele taget

Povl Jensen (Barrit, 2020-06-12)

#1199

Vi skal passe på Lillebælt, og hjælpe den på højkant igen.

Lars Christensen (Ribe. , 2020-06-12)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...