Stop forureningen af Lillebælt - luk klappladserne

Kommentarer

#403

Jeg skriver under, fordi det skal stoppes. Det er ikke ok at hælde lort ud i havet.

Katarina Mejer (Kolding, 2020-06-10)

#415

Der er i forvejen for meget forurening i Lillebælt. Jeg kan slet ikke se,hvordan nogen synes det er en holdbar løsning.

Kennet Christensen (Kolding , 2020-06-10)

#416

Jeg skriver under fordi jeg er lystfisker og gerne ser mine børn en dag også kan komme ud og fiske ved kysten

Nikolaj Appel (Glostrup , 2020-06-10)

#417

Lillebælt kan ikke tåle mere forurening.

Hans Erik Lykkegaard-Larsen (7000Fredericia, 2020-06-10)

#424

Jeg vil bibevare treldenæs havbund og renhed Treldenæs er et af byens skønneste natur område. Hvor både store som små bader sopper og nyder vandet og området i en helhed
Samt at Fredericia ikke skal være nogens affaldspand fordi en nabo kommune vil bygge nyt oven på vand og ikke vil betale den pris for at trække vandet ud af slammet så der kan bygges. Deres egne ord hvis man læser det de skrev

Karen Pedersen (Fredericia, 2020-06-10)

#426

Jeg synes det er forkasteligt at vi her i 2020 tillader dumpning af slam i store mængder i Lillebælt som i forvejen er presset. Føj for en dobbeltmoralsk flok klima-populister vi har valgt ind på Borgen, hvis ikke de kan finde ud at at bremse sådan noget svineri.

Lars Langgaard (Fredericia, 2020-06-10)

#429

Lillebælt er i forvejen hårdt belastet af næringsstoffer. Ingen grund til at øge dette yderligere ved at klappe næringsholdig bundslam i området.

Steen Fløe Jørgensen (Fredercia , 2020-06-10)

#430

Fordi det er vildt vigtig

Rene Guldager (Fredericia , 2020-06-10)

#433

Jeg enig i at klapning i Lillebælt skal ophøre.

Niels Madsen (fredericia, 2020-06-10)

#435

Det er så usmageligt at ødelægge havbunden på den måde!!! Brug det til at fylde huller eller et noget

Jan Andreasen (Fredericia, 2020-06-10)

#439

Jeg skriver under fordi jeg camperer ved Gals Klint Camping og fisker i Lillebælt fra båd og har oplevet at fiskene stort set er forsvundet siden udslippet fra Dan Gødning og man kan også se at kystfiskerne næsten er væk fordi fladfiskene er helt forsvundet
Så yderligere belastning af vandkvaliteten er yderst kritisk
Lav f.eks en kunstig ø i Kolding fjord til deres slam, som med tiden så kan blive til en fugle ø

Bo Kastrup (Jelling, 2020-06-10)

#440

Det er det meste fornuftige for miliøget

Peter Pedersen (Horsens, 2020-06-10)

#447

Fordi jeg syntes det er forkasteligt at de skal fylde vores bælt med skidt.

Bibi Laursen (Fredericia, 2020-06-10)

#452

Fordi jeg ønsker en god og pæn natur i mit nærområde også i fremtiden.

Kaspar Adamsen (Fredericia, 2020-06-10)

#455

Jeg vil gerne slå et slag for at Lillebælt skånes i denne forbindelse, både pga badevandet og strandmiljøet omkring Fredericia og Ikke mindst Vejle fjord.
Når det er sagt så må vand og plante og dyrelivet beskyttes, idet det er helt unikt i Lillebælt

Mogens Frederiksen (Frederiksen, 2020-06-10)

#456

Vil ikke være med til at forurene vandet omkring Fredericia for at Kolding kan bygge ved havnen. Vi har forurenet nok i Lillebælt med Shell og udslip på Strandvejen, da siloen sprang i luften.
Man siger spis fisk, vi hører, at der ingen fisk er i Lillebælt, og ved ikke hvor sundt det er at spise forurenet fisk. 👎🤮 priserne er ellers dyre nok. 😱

Karen og Bent Kunz Hansen (Fredericia, 2020-06-10)

#462

Jeg ser ingen grund til at det skal smides ud i Fredericias farevand.
Kolding kommune må selv finde et sted i egen kommune hvor de kan komme af med det istedet.

Malene Thomsen (Fredericia, 2020-06-10)

#463

Fordi vi skal værne om vores fantastiske natur !! Og det er fanme noget svineri !!!!

Trine Birkerod Birkerod (Fredericia, 2020-06-10)

#464

Jeg skriver under, fordi jeg ønsker at værne om havmiljøet.

Line Mikkelsen (Fredericia, 2020-06-10)

#467

Pas på NATUREN,til vands til lands og luften,det er vi ikke gode til i danmark.

Günter Hanemann (Fredericia, 2020-06-10)

#468

Se min begrundelse her:
https://www.facebook.com/thomas.christiansen.509/posts/10159283243128514?__tn__=K-R

Thomas Christiansen (Kolding, 2020-06-10)

#469

Jeg vil gerne fortsætte med at kunne bade der med mine børn og det kunne være fedt hvis man kunne fange fisk i Lillebælt igen

Louise kramer (Fredericia, 2020-06-10)

#471

Dumpning af enorme mængder forurenet sediment fra Marina City ud for Trelde Næs giver en miljøbelastning med iltforbrugende stoffer, eutrofierende kvælstof og fosfor og store mængder tungmetaller og vandMiljøet i Lillebælt er presset i forvejen.

Henrik Rosendahl Kristiansen (Kolding, 2020-06-10)

#484

Det er ikke ok at man lave den slags forurening. Samtidig med at man stiller meget høje krav til private virksomheder.

Viggo Hansen (Fredericia, 2020-06-10)

#485

Hvofor skal Kolding forurene vores del af Lillebælt

Bjarne Dybkjær Lauridsen (7000, 2020-06-10)

#500

Der skal IKKE svines mere i Lillebælt, der er stadig ikke klarhed over de skader Lillebælt led under sidste udslip udover at alt er dødt.

Johan Bonnesen (Fredericia , 2020-06-10)

#501

Vi skal holde lillebælt fri for forurening, det er slemt allerede nu!!

Finn Nissen (Kolding, 2020-06-10)

#503

Jeg skriver under fordi vi skal gøre Meget mere for at bevare den danske biodiversitet! Vi skal ikke ødelægge mere havmiljø, men yde en større indsats for at bevare og genoprette fortidens synder

Mikkel Johannesen (Nordborg, 2020-06-10)

#507

Fordi jeg kan.

Mads Andersen (Kolding, 2020-06-10)

#508

Fordi det er noget forbannet svineri.

Brian Gandø (Fredericia, 2020-06-10)

#513

Jeg skriver under fordi jeg er bekymret for fiske og natur liv i Lillebælt som er i forvejen belastet og tyndet for fisk

Medina Puzic (Fredericia, 2020-06-10)

#514

Jeg skriver under fordi jeg er bekymret for vores Lillebelt og især Trelde. Vi er i forvejen forgiftet NOK, er lystfisker og ved det godt.

Jasmin Puzić (Fredericia, 2020-06-10)

#516

Der må findes andre metoder.

Jørn Jespersgaard (Fredericia, 2020-06-10)

#518

Jeg tilslutter mig at jeg ønsker stoppet klappepladser i Lillebælt.

Berit Wolmar (Kolding , 2020-06-10)

#520

Jer er bierhvervsfisker i Århus og det speeder sig det lort, det skal på land ikke i havet

René Christensen (8362 Hørning , 2020-06-10)

#524

Sejler i Lillebælt hver sommer.

Søren Hornbak (Billund, 2020-06-10)

#530

Lillebælt er ikke en losseplads. Der er forskel på uddybning af aflejret sediment og udgravning til boligområde. Opgravet materiale bør køres væk, på samme måde som nyt materiale bliver tilført...

Preben Schultz (Kolding , 2020-06-10)

#533

Jeg ønsker et fint vandmiljø og herunder også Lillbælt og er modstander af "klapning" v. TreldeNæs

Arne Reinhardt (Svalöv, 2020-06-10)

#534

Synes det er noget forbandet svineri at ville ødelægge naturen på denne måde. I dette tilfælde hele havmiljøet

Jeanette Iversen (Fredericia , 2020-06-10)

#536

Ingen skal have tilladelse til helt bevidst at svine Lillebælt til.

Søren Haastrup (Fredericia, 2020-06-10)

#550

Jeg skriver under fordi vi bør værne om miljøet

Charlotte Nybo Jakobsen (Kolding, 2020-06-10)

#552

Fordi det er noget svineri...!!!

Dennis Jakobsen (Vejle, 2020-06-10)

#554

Fordi vi vil gerne behold vores skøn Trelde Næs og dens skøn badstrand.

Kristina Broe (Fredericia, 2020-06-10)

#555

Vi vil ikke have andres skrald

Pia Kramer (Fredericia , 2020-06-10)

#556

Fordi nok må være nok. Har været lystfisker stort set hele mit liv, de seneste mange år i og omkring Lillebælt. Og Lillebælt er ved at være "træt" og trænger til et pusterum. Fiskene udebliver og nu må det stoppe med at svine vores vande til, således at vores børn og børnebørn stadig kan, bade, svømme , sejle og fange en fisk, når min generation ikke længere er til stede. mvh Michael

michael buchwald (fredericia, 2020-06-10)

#557

Jeg skriver under fordi fiskebestanden i Lillebælt er blevet meget dårlig de sidste.20 år på grund af deverse forureninger

Bent Nielsen (7430, 2020-06-10)

#560

Sejler og fisker meget i og omkring Lillebælt

Rasmus Matthiesen (Jelling, 2020-06-10)

#562

Vi skal passe på miljøet

Thomas Pedersen (Fredericia, 2020-06-10)

#570

Fordi vi ikke skal have alt muligt gammelt bundslam fra Kolding havn i Lillebælt som allerede lider af iltsvind osv. Og så er jeg forresten også lystfisker som i forvejen ikke fanger en skid!!!

Michael Jensen (Fredericia, 2020-06-10)

#571

Jeg er stærkt imod Kolding Kommunes ansøgning om klappetilladelse i farvandet ud for Trelde Næs. Klappladser er efterhånden blevet brugt så mange gange og i et omfang, der er dybt bekymrende. Med baggrund i den iver vores 179 medlemmer af Folketinget udviser for at forbedre miljøet, bør klapning generelt være en del af diskussionen vedr. det danske havmiljø.
Der bør laves en uvildig biologisk undersøgelse vedr klappladsernes indflydelse på havmiljøet. Desuden må der være andre tekniske metoder til at rense slammet. Ekstra udgifter, til alternative løsninger, bør ikke være en del af begrundelse for ansøgningen.
Luk nu klappladser ved Trelde Næs, der i øvrigt nu er blevet fredet.
Vh
Stig Jensen

Stig Jensen (7000, 2020-06-10)

#573

Vil gerne bevare vores vandmiljø så uspoleret som muligt, og her er et projekt som i høj grad vil påvirke bundmiljøet ved Treldenæs

Trond Blixt Smed (Vamdrup, 2020-06-10)

#575

Jeg ønsker at prioritere vores natur frem for kommercielle projekter.

Thure Lorenzen (Kolding, 2020-06-10)

#576

Jeg skriver under fordi det er skadeligt for miljøet

Tommy Knudsen (Fredericia, 2020-06-10)

#578

Jeg har sejlet og fisket i Lillebælt i mange år og har dermed set, hvordan der er blevet færre fisk, og meget har ændret sig. SÅ trist at iagttage gennem næsten 30 år.

Grete Høyer (Esbjerg , 2020-06-10)

#579

Vi skal passe på naturen!!
For naturens skyld - fordi vi kan.

Ditte Clément (Fredericia , 2020-06-10)

#580

Klapning er miljøsvineri af værste skuffe.
Frigørelse af tungmetaller etc.
Voldtægt af vores børns klode!

Torben Vestergaard Andersen (Helsingør , 2020-06-10)

#581

Der skal findes en anden løsning.

Michael Rasmussen (Fredericia, 2020-06-10)

#583

Vores havmiljø er overbelastet.

Mikael Christensen (Tårnby, 2020-06-10)

#586

Vi har kun en natur.

kenneth thomsen (Fredericia, 2020-06-10)

#587

Jeg skriver under af princip. De indre danske farvande har det flere steder særdeles skidt, og skal have hjælp - ikke beskidt slam.
Et af de steder, der nu faktisk FÅR hjælp er Vejle Fjord... hvor Kolding Kommune nu gratulerer ved at ville dumpe beskidt havneslam ved Trelde Næs ved indsejlingen til Vejle Fjord. Det er ikke bare dumt - det er forkert. Derfor skal vi have fokus på klapning nu, have en saglig og oplysende debat - derfor min underskrift her!

Kenneth Milling (6000, 2020-06-10)

#588

Forurenet slam og jord skal renses før det evt bliver klappet eller deponeres i et forseglet tankanlæg til man finder en løsning til rensning

Ket Hansen (Asperup, 2020-06-10)

#597

Jeg fisker i Lillebælt

Lars Erik Nielsen (Vonge, 2020-06-10)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...