Protest mod byggeri i 2 etager (gælder alle bygningstyper) – i området A1 i Greve

Kommentarer

#207

Det ødelægger området og generer naboer pga indkik i deres haver.
I det hele taget er det grimt og hvem bliver de næste der skal leve med at man ikke kan sidde i sin have uden at de nye 2. sals naboer har frit udsyn til haven👎👎

Benny Nielsen (Greve, 2020-06-27)

#228

Vi bor i område A og kan se, at 2etagers byggeri vil give meget indkig i de omkringliggende huse og haver. Det vil være voldsomt med stort byggeri lige op ad almindelige parcelhuse på de små veje ned mod vandet, hvor det i forvejen skråner nedad og etagebyggeri vil ligge højt i fht. de omkringliggende grunde.

Line Gry Madsen (Karlslunde, 2020-06-29)

#229

Ønskee et tæt lavt bebygget område langs Strandvejen.

Lotte Kol (Greve, 2020-06-29)

#239

Det vil ødelægge områdets særpræg og gode miljø.

Per Hønberg (Greve, 2020-06-30)

#240

Det vil ødelægge områdets særpræg og gode miljø.

Lisbeth Hønberg (Greve, 2020-06-30)

#242

Det ødelægger hele Strandvejens udseende.

Jørgen Mathiesen (Greve, 2020-06-30)

#248

Greve er en ‘strandkommune’.
Området omkring og i nærheden af stranden bør ikke ødelægges med 2-etages byggeri, hvor sommerhus- og parcelhusejendommene vil blive lagt i skygge og livet i haverne bliver ‘offentligt’.

Gunver Danry (Greve, 2020-07-01)

#253

Vi vil ikke have vores område ved Strandvejen ødelagt

Falle Thomsen (Greve, 2020-07-01)

#254

Området skal bevare sit fredelige udtryk med lave bebyggelser

Mette Klingsey Møller (Greve, 2020-07-01)

#255

Det vil ændre områdets karakter i negativ retning, hvis flere huse bliver i 2 fulde etager, og der kommer væsentligt mere erhverv. Under Lokalplanens indhold side 10 står der, at bylivet langs Strandvejen samt strandvejsområdets potentialer for udvikling ønskes understøttet. Hvem er det, der ønsker dette, og hvorfor?Fornuftige argumenter mangler fuldstændig i lokalplanen. Der er løbende en del tomme forretningslokaler i både Greve Center og Waves. Det tyder ikke på, at der mangler den form for lokaler.

Ulla Nielsen (Greve, 2020-07-01)

#256

Jeg skriver under fordi jeg er imod højt byggeri langs strandvejen.

Lotte Kok (Greve, 2020-07-01)

#257

Jeg ønsker ikke højt bryggeri i strandområdet i Greve som spolerer den gode idyl og karakter i området.

Thomas Kok (Greve, 2020-07-01)

#258

Ikke ønsker højhuse men bibeholde den landlige idyl

Yvonne Kok (Greve, 2020-07-01)

#259

Jeg ønsker ikke højhus byggeri i området

John Kok (Greve , 2020-07-01)

#262

Det vil ødelægge Strandvejens udtryk. Skovarealer skal ikke ryddes og folk der har købt dyre villaer på Strandvejen skal ikke generes af etage ejendomme.

Diana Hoegh-Guldberg (Greve , 2020-07-02)

#264

Ønsker ikke høj hus langstrakt Strandvejen.

Inge Thryde (Greve, 2020-07-02)

#266

Hvis jeg vil bo i en by høj bebyggelse, tæt på eller op og med af villa områder. Så boede jeg nok ikke i Greve. Ødelæg nu ikke noget som fungere.

Jesper Wærens (Greve, 2020-07-02)

#268

Jeg er ikke enig i lokalplan A1
byggeri i 2 etager.

inge røgild (Karlslunde, 2020-07-03)

#269

Jeg ønsker Strandvejen uden bygninger i 2 fulde etager, som ville forvandle den til et bymæssigt, overbebygget område, der slet ikke passer til den åbne og villa/sommerhus-prægede oplevelse, som de allerfleste af os "Grever" identificerer vores kommune med og holder af.

Berit Laybourn (Læstedet 29, 2670 Greve , 2020-07-11)

#272

Det er under alt kritik at vi borgere ikke bliver hørt , og det høre ingen steder hjemme at opgøre høje byggerier samt lejligheder langs Strandvejen!!

Therese Ioannidis (Greve, 2020-07-23)

#277

Syntes ikke vores strandvej skal have 2 sal byggeri som virker meget massiv og ikke pynter på vores skynde Strandvej.

Sitta Larsen (Greve, 2020-07-23)

#283

Det over tid vil gøre hele området rædderligt at se på

Michael Ravnsbæk (Greve, 2020-07-23)

#287

Greve kommune er åbenbart kun interresseret i indtægt fra nybyggeriet/tilflyttere uden at tage hensyn til værdiforringelse fra eksisterende bebyggelse/beboerne som har været/boet der i mange år.

John Tops (Karlslunde, 2020-08-14)

#301

Det ødelægger meget for amdre

Lena Grenander Hansen (Greve, 2020-08-30)

#305

Det byggeri skulle være forbudt da det er grimt og ødelægger vores ellers så smukke strandvej

Bo Thorvardarson (Greve, 2020-08-30)

#306

Det hører sig ikke til i et villakvarter at bygge huse der er i 2 etager

Bjarne Norfast (Greve, 2020-08-30)

#314

Jeg er enig

Jørgen Kroner (Greve, 2020-08-30)

#320

Jeg skriver under på dette, fordi jeg mener at et byggeri i A1 området på to etager - såvel privat som erhverv ødelægger det æstetiske udtryk som findes her. Jeg ser ingen grund(e) i forslaget, der kan forsvare noget sådant.

Niels Peter Hermansen (2670 Greve, 2020-08-30)

#321

Det ikke må ske at bygge på den måde

Tanja Demant (Greve, 2020-08-30)

#330

Jeg syntes det er meget grimt for vores Strandvejs område samt til stor gene for naboer.

Susan Monefeldt (Greve, 2020-08-30)

#331

Jeg ønsker ikke "højhusbyggeri" langs vores dejlige strand. Det skal ikke ligne Mallorca o. a.

Anne Marie Hermansen (Greve , 2020-08-30)

#345

Det er uacceptabelt at bygge 2 etager i et villakvarter

Lis Norfast (Greve, 2020-08-31)

#350

Jeg mener, at Greve Strandvej skal bebygges i harmoni med bestående bygninger og natur så Greve skal stå som en hyggelig forstadskommune.

Børge Christensen (Greve, 2020-08-31)

#357

Jeg bor selv på strandsiden og synes det er uhensigtsmæssigt og generende

Viktoria Feldstedt (Greve, 2020-09-02)

#358

Kig nord for KBH, sådan skal det gøres

Andreas Bennike (Greve, 2020-09-03)

#359

Jeg skriver under fordi store huse vil ødelægge Strandvejens hyggelige miljø. Min familie i flere generationer er født og opvokset der og jeg synes vi skal passe på det ikke bliver for moderne og usmageligt fordi nogle vil tjene penge. De huse hører ikke til der... Det er synd og skam. Bevar nu lidt af Greves bedste.

Elisabeth Postborg (Greve, 2020-09-03)

#366

2 etages byggeri hører ikke hjemme i Strandvejskvarteret .

Helle Hansen (Greve, 2020-09-08)

#367

Jeg er beboer i 2 række fra køgevejen, og ønsker ikke, at et foranliggende byggeri, får direkt “kigge adgang” min parcel

Brian Holst (Karlslunde, 2020-09-08)

#368

Vi skal bevare de dejlige områder, vi har.

Gudrun Larsen (2670 Greve, 2020-09-08)

#371

Jeg er helt enig i ordlyden af indsigelsen.

Rikke Findshøj Delany (Karlslunde, 2020-09-08)

#385

Jeg ønsker at bevare Strandområdet uden blokbyggeri

Anette Sørensen (Karlslunde, 2020-09-08)

#392

Jeg under skriver fordi jeg meget modstander af lokalplanens konsekvenser det skal derfor ikke være tilladt at bygge i 2 etager (gælder alle bygningstyper) hverken med eller uden erhverv i A1 området.

Morten Kristensen (Karlslunde , 2020-09-09)

#395

Bygninger i 2 etager passer, efter min mening, slet ikke ind den oprindelige bygningsmasse langs Strandvejen og hvis det bliver tilladt, at bygge i 2 etager, er jeg ikke i tvivl om, at adskillige ejendomme langs vejen, vil blive opkøbt med henblik på, at blive revet ned og bebygget med ejendomme i 2 etager. F.eks. Karlslunde Strandvej 80, Mosede Strandvej fra nr. 40 til 52 samt flere adresser på Hundige Strandvej.

Verner Christmann (Greve, 2020-09-09)

#397

Det skal ikke være tilladt at bygge i 2 etager (gælder alle bygningstyper) hverken med eller uden erhverv i A1 området

Søren Christensen (Karlslunde, 2020-09-09)

#399

Jeg ønsker heller ikke 2 etager hverken med eller uden erhverv i B området overfor Havnevej, Mosede Strandvej 42 - 56

Kirsten Julsgård (Greve, 2020-09-09)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...