Bevar Knudsøskolen

Kommentarer

#1

Jeg skriver under, fordi det er irrationelt at lukke Knudsøskolen, når den overholder kommunens organiseringsprincipper omkring udnyttelse af kapacitet, enhed på 200 og en lokal forankring. Knudsøskolen har en stærk kultur og ligger fagligt over kommunens faglige niveau i de nationale tests. Derudover er vores skole kåret som Danmarks mindst kedelige skole i 2019 og har masser af natur og musik i dagligdagen. Alt sammen noget der vidner om høj faglighed, trivsel og fællesskab.

Susanne Pedersen (Låsby, 2020-03-05)

#3

Fordi knudsøskolen er en unik, tryg og god skole for vores børn, og den fortjener at bestå.

Birgitte Pasgaard (Ry, 2020-03-05)

#9

Jeg ønsker Knudsø skolen bevaret.

Jesper Konge (Ry, 2020-03-05)

#15

mit barn er indskrevet til Knudsøskolen - en skole jeg meget gerne ser bevaret. Det giver tryghed for mit barn at den ligger så tæt på og har en størrelse der er til at overskue, hvor nærvær og trivsel er i højsædet. I min optik er feks. Mølleskolen alt for stor og logistisk en udfordring ifht. at være bosat i Tørring, da det ikke længere vil være muligt for mit barn at cykle i skole.

Gitte Cilius (Tørring, 2020-03-05)

#19

Knudsøskolen er en fantastisk skole

Anne Louise Grau (Låsby , 2020-03-05)

#22

Jeg skriver under fordi, at Knudsøskolen er en unik kommunal skole med nærvær og fællesskab og dermed en modpol til en tid, hvor effektivisering og stordrift favoritiseres.

Annette Walsted Lauridsen (Ry, 2020-03-05)

#26

Min søn går på skolen og vi er rigtig glade for den skole.

Camilla Møller (Ry, 2020-03-05)

#28

Jeg skriver under fordi jeg fra 2005 til 2012 gik på Knudsøskolen. Jeg kan ikke forestille mig en bedre folkeskole at gå på som lille hvor der er plads til forskellighed mens der stadig er fokus på et højt undervisningsniveau.

Frida Krogh Corydon (Javngyde, Ry, 2020-03-06)

#29

Det er en fantastisk skole, som kan noget unikt.

Peter Resbo (Ry, 2020-03-06)

#30

Skolen ligger fantastisk i den smukkeste natur med adgang til Knudsø - og skolen bruger i høj grad naturen i det daglige. En uvurderlig gave for børnene. Helt uforståeligt, hvis man vil give afkald på så ideelle rammer for en lille og i øvrigt meget velfungerende skole, som spiller en central rolle som samlingssted i lokalområdet. I stedet for at bygge nyt i Ry, kunne man overveje at inddrage (udbygge med) de eksisterende bygninger fra Kildebjerg-plejehjemmet, så der blev et endnu større lokalcenter bestående af børnehave + skole + evt. fritids-/kulturtilbud med adgang til skov og sø.

Signe Marie Hedegaard (Ry, 2020-03-06)

#34

Har 3 børn der går/har gået på skolen og haft et fantastisk børne- og læringsliv dér.

De små byer omkring skolen stortrives; unge familier flytter til, som bidrager til kommunens og Rys positive udvikling. Også økonomisk.

Nedlæggelse af et så centralt samlingspunkt, som skolen, er vil være ødelæggende for den udvikling, og affolkning vil være resultatet.

Denne præmis bør indgå i de beregnede forslag.

Så bevar skolen med det gode børneliv - og betragt det som en økonomisk investering i fremtiden - med fortsat tiltrækning af borgere der kan og vil bidrage økonomisk til kommunens udvikling - også uden for byerne.

Mads Nielsen (Ry, 2020-03-06)

#35

Bevar denne skønne skole, hvor alle børn og voksne kender hinanden. Nogle børn egner sig ikke til at starte på en kæmpe skole som Mølleskolen. Knudsøskolen er et meget trygt og helt specielt sted.

Berit Sørensen (Ry, 2020-03-06)

#36

Ikke bare mit barn, men mange børn, har stor glæde af det lille og rummelige skolemiljø på Knudsøskolen. Hvis folkeskolen skal være for alle, skal der også være forskelligartede skoletilbud.

Henriette Terkelsen (Ry, 2020-03-06)

#41

Det er ikke rationelt at lukke Danmarks mindst kedelige skole. En velfungerende skole med fyldte klasser der overholder de politiske målsætninger for skolestrukturen skal ikke lukkes.

Der er ingen brændende platform for lukningen. Det beror alene på usikre fremtidsprognoser i forhold til Mølleskolen.

Luk ikke en skole fordi en anden måske får mange elever engang i fremtiden!

Hans Sørensen (Tulstrup, 2020-03-06)

#42

Jeg skriver under fordi små skoler også har sin eksistensberettigelse. Ikke alle børn kan trives på store skoler. Og Knudsøskolen er er unikt sted der fungerer perfekt som den er. Det er der ingen grund til at ændre ved.

Anne Korsgaard (Låsby, 2020-03-06)

#43

Det er vigtigt at bevare de små skoler, så der er mulighed for at vælge en skole med et mere overskueligt miljø og mere trygge rammer - ikke mindst i de tidlige skoleår. Knudsøskolen har fantastiske udendørs omgivelser og er en skole, hvor der er plads til det enkelte barn. Bevar det!

Mette Rask (Ry, 2020-03-06)

#48

Jeg kommer selv fra en lille en sporet landsby skole hvilket jeg satte utrolig stor pris på. Det håber jeg at kunne give videre til mine børn på Knudsø skolen.

Malene Munk (Ry, 2020-03-06)

#49

Jeg vil støtte lokalsamfundet og synes der skal være et skolevalg til dem der vil en lille skole. Knudsøskolen ligger højt i faglige test, trivsel og lavt ift økonomiske udgifter. Ingen grund til at lukke den

Marianne Zangenberg Lynggaard (Ry, 2020-03-06)

#51

Knudsø skolen skal besvares for at der også er en skole for børn som ikke tåler for store klasser og en stor skole

Lisbeth Nutzhorn (Horsens, 2020-03-06)

#52

Skolen er en vigtig del af lokalsamfundet. En lille skole som er overskuelig og giver tryghed i de tidlige skolepr

Jytte Mathisen (Tørring, 2020-03-06)

#53

Det klart er den bedste, tryggeste, mest kreative skole i Ry og omegn

Anne mynte Diget (København S, 2020-03-06)

#54

Jeg skriver under, fordi jeg er tilhænger af, at vi skal bevare det unikke, som små skoler kan udrette.

Maiken Pehrson (Ry, 2020-03-06)

#59

Jeg er dagplejer og har haft mange børn der sener er gået i knudsøskolen. Og ved hvor god en skole det er. Frem for mølleskolen. Der er blevet alt for stor.

Karin Thæstensen-holm (Ry, 2020-03-06)

#67

Det er en god skole og vigtig for nær miljøet

Kenneth Madsen (Ry, 2020-03-06)

#68

Småt er godt

Anders Hedegaard (Tulstrup, 2020-03-06)

#72

Jeg går ind for små skoler i nærmiljøet og jeg kender Knudsøskolen som en god skole . Fritidsordningen fungerer fint med samarbejde med Naturbørnehaven som ligger ved siden af. Der har mit barnebarn været glad for at være.

Lena Zweiniger (Ry, 2020-03-06)

#76

Fordi min kollega har børn på den skole, og vi hører hvor stor betydning den skole har for børnene, hvor gode de er til at se det enkelte barn og dets behov. Derfor skal den skole ikke lukkes.

Gitte Jørgensen (Voel, 2020-03-06)

#80

Stordrift er ikke noget vores kære børn har brug for. De har brug for tryghed, nærvær og overskuelige rammer. Det er netop hvad Knudsøskolen tilbyder vores børn. Det vil være fatalt at lukke en så fantastisk skole.

Marie Borg (Ry, 2020-03-06)

#82

....knudsøskolen er en lille velfungerende landsbyskole! Der er vigtigt at bevare de små skoler, både i bjedstrup og tulstrup/Tørring, nogle børn trives ikke på store skoler, og det er vigtigt for indlæring at man trives!!! Uden trivsel ingen læring!

Friederike Kowalski (Ry, 2020-03-06)

#87

Jeg mener det er bedre at bevarer de små skoler og så lave en udskolings skole på Kildebjerg. De store samles jo i forvejen i 7. klasse så hvorfor ikke give dem nogle fede nutidige rammer på Kildebjerg og derved også aflaste mølleskolen som så kan rumme flere indskolings elever.

Bettina Nielsen (Ry, 2020-03-06)

#89

Fordi de små skoler fungere godt og det er vigtigt at alt ikke bliver centraliseret i store enheder, hvor overblikket mistes.

JAN KRISTENSEN (RY, 2020-03-06)

#99

Jeg skriver under da det vil være et kæmpe tab at miste Knudsøskolen. 0. Kl år 2020 har 23 elever. Mange af disse elever er tilvalgt til Knudsøskolen da knudsøskolen er en lille skole som for mange børn er et klart første valg.
Det er ikke alle børn der kan rumme store skoler. Nogen har brug for mindre samt mere overskuelige og strukturet skoler. Hvis man sammenligner klasse størrelserne de sidste par år er de mindst ligeså høje som mølleskolen. Så jeg kan ikke se nogen formål med at lukke denne skole. Tallene taler vel for sig selv at skolen er eftertragtet.
Det vil være et kæmpe tab for mange børn.

Chalotte Oxholm Plauborg (Ry, 2020-03-06)

#100

Jeg gik på Knudsøskolen i min skolegang. Jeg bor nu hvor man valgte at lukke de små skoler. De blev ført videre som friskoler som kører godt! Hvorfor lukke dem dengang? Der skal være plads til forskellighed også i størrelsen af skoler. De store kan noget, det kan de små også!

Mette Kildehøj-Laursen (Ryomgård, 2020-03-06)

#101

Skolen tilbyder noget specielt til den unge generation. Godt værdigrundlag!

Cathrine Bach (Ry, 2020-03-06)

#103

Knudsøskolen er den bedste skole i kommunen - luk den ikke! Det er den lokale skole for landsbyerne omkring Ry - lukker man den ødelægger man samtidig landsbyliv og landsbyudvikling og vækst. Hvorfor tager man ikke det gamle plejehjem ved siden af med i overvejelserne? De bygninger kunne måske bruges.

Louise Mejnertz (Alling, Ry, 2020-03-06)

#106

Jeg tror på at bevare de små skoler - og at livet omkring skolen er vigtig - også i landsbyerne!!

Louise Mørk Hegnhøj (8660 Skanderborg, 2020-03-06)

#107

En god og tryk skole og gå i ikke få stor og den betydning for de små byer omkring i små byer lukke ikke Den skol

Brian Palle Rabøl Jørgensen (Sønder omme, 2020-03-06)

#108

Fordi Knudsøskolen er en fantastisk lille skole, med et trygt og godt miljø og fællesskab for både elever, lærere og forældre. Jeg har selv gået på skolen og kender flere nuværende elever.

Ida Kristine Agger (Lemvig, 2020-03-06)

#111

Min families skyld

Sophie Christensen (Lemvig , 2020-03-06)

#115

Landsbyskolerne er meget vigtig!

Mary Carstensen (Ry, 2020-03-06)

#117

De små skoler skal bevares.
Sammenlignet med store skoler, forlyder det fra forældre, lærere mv. At de små skoler er unikke og skaber et trygt og godt fællesskab, hvor alle kender alle.
Vi skal ikke industrialisere børn og unge ved at tænke det i penge. Vi skal investere i børns trivsel og fremtid. Ikke i, hvad Excel arket siger i dag.

Johannes Møller (Risskov, 2020-03-06)

#119

Mine børnebørn går der og er vældig glade for det

Marianne Poulsen (Ry, 2020-03-06)

#120

Man skal ikke ødelægge det som fungerer. Knudsø skolen er en perle.

Taina Hvidlykke (København, 2020-03-06)

#122

Fordi knudsøskolen med dens profil er et væsentlig aktiv for både børn og lokalmiljø der ikke kan etableres i en ny kontekst

Steen Rasmussen (Jaungyde , Ry, 2020-03-06)

#125

Vores yngste barn går i 2 klassse og jeg sender ham glad afsted hver morgen.
Vi har også en dreng i 6. klasse som elsker Knudsøskolen.
De to ældre søskende har også gået dér og de har utrolig mange gode barndomsminder med fra Knudsøskolen.

Jeanette Rasmussen (Ry, 2020-03-06)

#126

Vi skal bevare de små skoler, med den skønne natur og de bløde værdier

Winnie Pohle (Alken, 2020-03-06)

#127

Nogle børn trives bedst på små skoler. Lad dem nu få en god og tryg skolegang!!

Maj Hanse (Guldbæk, 2020-03-06)

#132

Jeg skriver under fordi jeg synes det er vigtigt at bevare de små skoler.

Lene Nielsen (Ry, 2020-03-06)

#142

Jeg selv gik på skolen, da jeg var lille. Det er den bedste folkeskole i Ry omegnen

Lea Gislason (Ry, 2020-03-06)

#143

Knudsø skolen er et fantastisk sted :-)

Anders Haaning (Ry, 2020-03-06)

#145

Bevar de små skoler - og dermed mangfoldigheden i Ry

Lone Diget (Ry, 2020-03-06)

#146

Vi ønsker begge vores børn skal gå på denne skole. en fra 2021 og den anden fra 2023

Morten Thomsen (Ry, 2020-03-06)

#150

Jeg synes skolen skal bevares. Jeg arbejder med undervisning.

Charlotte Toft Hansen (Hadsten , 2020-03-06)

#151

Bevar skolen ude i vores lokalsamfund. Da det er selve livsnerven her. Mange flytter til området fra en større by pga denne mulighed. Det giver både et stort fællesskab i landsbyerne og ikke mindst et stort arrangement. Det vinder man helt sikkert på i sidste ende. En kommune hvor der er masser af liv og arrangement i de mindre landsbyer. Udvikling i stedet for afvikling. Stordrift har jeg desværre ikke erfaret, ( også med mine egne 3 børn ) er lig med muligheder, kvalitet, faglighed og flexibilitet. Håber der findes helt andre løsninger med pengene i Skanderborg Kommune.

Britt Etlar (Eriksen, 2020-03-06)

#152

Skolen er meget vigtig for at bevare og udbygge landsbyen

Ellen Westh Sørensen (2100 københavn, 2020-03-06)

#153

Skolen er et vigtigt samlingspunkt i vores lokalsamfund og gør det attraktivt at bo i landsbyerne omkring. Synes det er vigtigt der er et reelt alternativ til stor skole for vores børn!

Jenny Vijayarankan Husted (Ry, 2020-03-06)

#161

Jeg skriver under fordi det var den skole jeg opvoksede på. Det formede mig til at være den person jeg er i dag. Knudsøskolen er en fantastisk skole at opvokse på. Den er meget tæt på naturen og er en hyggelig og nærværende skole. Man bliver tæt man alle på skolen, både lærer og elever. Som man siger i sangen “alle kender alle sammen, føler her en tryghed”
Flere år efter og Knudsøskolen sidder stadig i mit hjerte.

Laurine Dahl (Ry, 2020-03-06)

#168

Har selv gået på skolen, og det vil bestemt være synd for alle i de lokale at skolen bliver lukket, og bliver nød til at søge ned på mølleskolen i ry. Knudsøskolen, sørger for tryghed. Mølleskolen, er en alt for stor skole for børn til at starte på

Nikolaj Fischer (Tørring, 2020-03-06)

#171

Fordi det er en fantastisk skole

Emil Sølvsten Mahler (Ry, 2020-03-06)

#175

Det er en ******* fed skole med de mest velfungerende børn jeg har længe har set

Mathias Gregersen (Aarhus , 2020-03-06)

#181

Lokale skoler er vigtige for lokalsamfundene. De bibringer til et øget foreningsliv og sammenhold på tværs af generationer, netop fordi de er lokalt forankrede. Børnene er trygge ved deres nuværende skole. Skolen er yderst velfungerende. Risikoen for at børn, medarbejdere, forældre og øvrigt lokalsamfund bliver utrygge og oplever et dårligere samarbejde i forbindelse med en flytning af skolens adresse er høj. Kerneydelsen er undervisning og dannelse af børn, det kan kun finde sted i et trygt læringsmiljø. Lad det trygge læringsmiljø blive bevaret af hensyn til børnenes trivsel og læring.

Line Petersen (Hillerød, 2020-03-06)

#182

Bevar en lille skole, der giver liv til nærliggende landsbyer og gør dem attraktive. Bevar en lille skole med små årgange hvor eleverne lærer hinanden at kende på tværs og som er et af de eneste kommunale alternative til de mange store skoler og derfor også bliver søgt af forældre udenfor skoledistriktet.

Bodil Sylvester (Silkeborg, 2020-03-06)

#183

Skolen hører hjemme i det nære samfund. Bevar den nære skole.

Knud Erik Elmann Jensen (Boes, 2020-03-06)

#188

Det er fuldstændig idiotisk at lukke sådan en god skole.
Vi skal ikke have store skoler, alle ved det ikke er godt for børnene.
Vigtigt at have en skole i nærområdet...

Henny Stilund (Låsby , 2020-03-06)

#191

Min datter går på en af de andre lukningstruede skole.
Synes vi mister mangfoldigheden som samfundet efterspørger ved at lukke de små skoler.
Det er vigtigt at vi som forældre kan vælge et skoletilbud der passer til vores barn. Ro, nærvær og omsorg er forudsætning for trivsel for både børn og voksne. Tænk på udvikling frem for afvikling.
Der er et kæmpe potentiale i de små landsbysamfund hvis man ser mulighederne.

Majbritt Frommelt (Skanderborg, 2020-03-06)

#192

Skolen er helt uvurderlig, faglig høj standard og omsorg elever imellem.

Charlotte Slagelse (Ry, 2020-03-06)

#198

Jeg skriver under fordi jeg gerne vil bevare knudsøskole. Vi bor i Javngyde og ønsker at bevare muligheden for at vores børn kan gå i skolen.

Mia Lundkvist Bach (Ry, 2020-03-06)