Beskyt naturreservatet Hirsholm v. Frederikshavn og drop de påtænkte kystnære havvindmøller kun 2 km derfra.

Kommentarer

#401

Vindmøller støjer og giver uro i en meget stor radius omkring sig og bør derfor - i det omfang de overhovedet bør opstilles - placeres så langt til havs, at de ikke kan ses fra land. Dette gælder i særligt højt grad i nærheden af fuglebeskyttelsesområder.

Thomas Schoubye Poulsen (Frederiksberg, 2021-09-27)

#403

Det er vigtigt at bevare og beskytte den smule natur vi har tilbage

Hanne Pedersen (Tårs, 2021-09-29)

#407

Så store møller skal længere ud på havet.

jakob mikkelsen (københavn V, 2021-10-10)

#411

Kystnære havvindmøller skal lang til havs

Jytte og Charly Pedersen (Frederikshavn, 2021-10-10)

#419

Store havvindmøller skal være ude på havet!!!!!!

Henning ditlevsen (Frederikshavn, 2021-11-14)

#422

Jeg skriver under fordi der ikke skal være vindmøller ved hirsholmen.

Mathias Engsig (Frederikshavn, 2021-11-21)

#423

Jeg synes, der skal satses på produktion af bæredygtig energi i stor skala i ikke-kystnære områder med en teknologi, der matcher 2021.

Pernille von Lillienskjold (Galten, 2021-11-21)

#425

Jeg skriver under fordi:Projektet ingen berettigelse har set i lyset af hvor meget det påvirker naturen i området og hvor lidt det bidrager med energimæssigt i det store regnskab.

Birgitte Holt (Holte, 2021-11-21)

#426

Jeg er ikke imod Møller generelt. Men lige møllerne ud for vores lille perle af øer, Hirsholmene, synes jeg er ærgerligt, skal fylde vores udsyn lige der. Vi har så lang en kystlinie. Vh Jette Gram.

Jette Gram (Frederikshavn, 2021-11-21)

#430

Jeg underskriver fordi jeg ikke mener der skal stilles vindmøller op så tæt på Hirsholmene. De kan stilles nord /syd for Læsø på lavt vand og dermed med respekt af naturområdet ved Hirsholmen

Viggo Bilde (Frederikshavn, 2021-11-23)

#431

Jeg tænker og hører at fugl, fisk og mennesker har gener af dem.

Gitte lohse Lohse (Vesterø, 2021-11-24)

#433

Jeg skriver under fordi vi skal beskytte vores natur med møller som sagtens kan stå et andet sted og som kan ødelægge naturen med larm og andet.

Sanne Severinsen (Sæby, 2022-01-17)

#448

Jeg skriver under fordi det vil ødelægge et stort natur område og fordi de Møller kan stå alle mulige andre steder

Susanne Nielsen (Frederikshavn, 2022-03-01)

#450

Vi skal ikke have skyhøje vindmøller ud for Hirsholmene til at ødelægge naturen og de fredede områder
Desuden er i grimme og ødelægge vores smukke natur,,,

Joan Bøjer (Frederikshavn, 2022-03-02)

#458

For et værdigt og trygt liv for alle fugle.

Susanne Baab Henriksen (Hammel, 2022-05-06)

#462

Hvorfor ødelægge noget så smukt og naturligt, et stykke historie- for at udlandet kan tjene penge.. Vi er jo ikke mere grønne, så længe de sviner havnen til med alt deres slagger og sod, alt er sort i byen.. Det opvejer et par møller ikke..

Gitte Hermann (Frederikshavn , 2022-05-16)

#463

Møllerne skal ud på havet

Carsten Friedrichsen (Frederikshavn, 2022-05-17)

#464

Møllerne ud på havet

Heidi Nyholm Rasmussen (Jerup, 2022-05-18)

#465

Møllerne skal langt til havs

Anette Jensen (Strandby, 2022-05-19)

#466

Havvindmøller høre ikke til naturreservat

Ove Pedersen (Roskilde, 2022-05-19)

#467

Kystnære havvindmøller skal langt til havs

Allan Juul Laugesen (Dragør , 2022-05-19)

#468

Møllerne hører til langt ude på havet

Henrik Hansen (Frederikshavn, 2022-05-20)

#469

Møllerne lang ud på havet

Jette Bruun (Frederikshavn, 2022-05-21)

#470

Jeg mener IKKE at Hirsholmene er det rette sted til vindmøller. Det er fredet, og de vil være til stor skade for bl.a fuglene på stedet.

Hanne Bergen (Frederikshavn , 2022-05-25)

#472

Møllerne langt til havs

Line Ovesen Larsen (Frederikshavn, 2022-05-27)

#474

Til havs med møllerne

Lise Agger (Frederikshavn, 2022-05-28)

#476

Møller høre ikke til kystnært og klods op ad Frederikshavn område

John Larsen (Frederikshavn, 2022-05-28)

#477

På grund af naturreservat og bevarelse af dyrelivet i og omkring Hirsholmene.
Derudover giver det ikke mening at have havvindmøller så tæt på land.

Helle Holmskov (Frederikshavn, 2022-05-29)

#478

Møller langt til havs og ikke i naturreservat

Lise Ovesen Larsen (Frederikshavn, 2022-05-29)

#486

Hirtsholme er et enestående sted og møller vil ødelægge den smukke naturoplevelse

Anne Marie Mørup (Ålbæk , 2022-05-30)

#488

De møller skal ikke op!

Jens Ole Amstrup (Frederikshavn, 2022-05-30)

#491

Møllerne langt til havs ikke tæt på kysten

Vibeke Bach Jensen (Frederikshavn, 2022-05-30)

#494

Ikke kystnært og tæt på naturreservat

Eva Kristiansen (Strandby, 2022-05-31)

#496

Fordi det er gal Mattias.😔

Tanja Bering Jensen (Frederikshavn , 2022-05-31)

#498

Møller skal ikke være kystnært, ej heller nær et fantastisk fredet naturreservat

Carl Tversted (Frederikshavn, 2022-05-31)

#499

Møller hører til langt til havs

Inger Tversted (Frederikshavn, 2022-05-31)

#501

Går ind for møllerne, hvis de var længere ude fra kysten, fri af natur områder.
Det er meningsløst at drive danske vindmøller når man er et selvskab i skattely.

Jens Michael Jensen (FREDERIKSHAVN, 2022-05-31)

#503

Møllerne hører til lang ude på havet

Jef Nielsen (Frederikshavn, 2022-05-31)

#505

Det vil være at skæmme det smukke område.

Marianne Glinvad (Frederikshavn , 2022-05-31)

#507

Vindmøller skal ikke opstilles nær kysten, så de kan ses og høres fra land.
Alle vindmøller skal langt ud på havet, hvor de ikke kan genere, hverken øre eller øje.

Britt Vangsted (Frederikshavn, 2022-05-31)

#513

Naturreservat Hirsholm skal ikke have industrianlæg så kystnært

Birgitte Ploug (Frederikshavn, 2022-06-02)

#515

Vi skal bevare det fantastiske naturområde på Hirsholmene med bl.a. de fredede skønne tejster ❤️

Anette Reinholdt (Bindslev, 2022-06-03)

#516

Nej tak til vindmøller ved Hirsholm

Ulla Skov (Frederikshavn, 2022-06-03)

#517

Møllerne til havs

Annette Østergaard (Frederikshavn, 2022-06-04)

#518

Hirsholmene er ét af vores fornemmeste levesteder for en række sjældne og truede arter, så selvfølgelig skal der ikke være møller så tæt på.

Kurt Prentow (Risskov, 2022-06-04)

#519

Møllerne skal til havs

Ingolf Geipel (Frederikshavn, 2022-06-04)

#523

Ikke ved et naturreservat som den fredede øgruppe Hirsholmene

Jeannette Thybo (Glistrup , 2022-06-06)

#526

Beskyt naturreservatet mod industrianlæg

Dan Harding Pedersen (Bindslev, 2022-06-08)

#527

Ingen møller så tæt på et naturreservat

Mona Birgitte Nielsen (Frederikshavn, 2022-06-09)

#529

Kystnære vindmøller skal langt til havs

Ole Juul Olsen (Strandby, 2022-06-11)

#530

Møllerne skal langt ud på havet, ikke klods op ad et fredet naturreservat

Margit og Peter Hansen (Kolding, 2022-06-11)

#532

Så høje møller hører ikke til ved et fugle- og naturreservat

Birgit og Jens Peter Dueholm (Strandbyhøjslev, 2022-06-14)

#533

Ikke møller tæt på fuglereservat og naturreservat

Hanne og Leit Nielsen Lind (Løgstrup, 2022-06-15)

#535

Har seglat dit 3 gånger från Sverige och fåglarna i mängd kommer flyta döda i havet och det vill jag inte - bygg på västra kusten

Olle Jonsson (Dalsjöfors , 2022-06-18)

#536

Fuglereservat. Naturbeskyttelse.

Peter Ingolf Jensen (Sakskøbing, 2022-06-19)

#537

Kystnære havvindmøller skal langt ud på havet

Emilie Klitlund (Strandby, 2022-06-20)

#543

Jeg har en interesse i at holde Hirsholmene et natursmukt og roligt sted at være

Andreas Kristensen (Galten, 2022-06-20)

#545

Vi skal beskytte hirsholmen og de små øer der ligger omkring, samt den unikke havbund der er derude.

Helle Jørgensen (Frederikshavn, 2022-06-21)

#550

De møller kommer for tæt på Hirsholmene som jo bekendt er et naturreservat med f.eks Tejst og Splitterne og andre sjældenheder. Hvad med de gas-rev der ligger tæt på Hirsholm.

Bent Gravesen (Frederikshavn, 2022-06-24)

#553

MØllerne skal langt til havs

Lis Ulnitz (Frederikshavn, 2022-06-30)

#554

Nej tak til de påtænkte kystnære havvindmøller

Erik Ulnits (Frederikshavn, 2022-06-30)

#556

Vi skal bevarer vores kyster

Charlotte Pedersen (2450, 2022-07-01)

#558

Danmarks nordligste og fredede smukke øer, skal selvfølgelig ikke ødelægges af eg privat firma.

Johnny Rind (Kobe, 2022-07-02)

#559

Hirsholme er natur området med fugle reservater for bl.andet splinternes og tejst . Vindmøllerne vil ødelægge naturen og denne tital fredet området.

Wiera Jensen (Sæby, 2022-07-02)

#560

Jeg og mine nærmeste bruger dagligt og hele året området omkring og på vandet ved Hirsholmene til rekreative formål; bader, sejler, fisker, går ture, slapper af, bedriver jagt osv. Vi ønsker ikke denne historiske naturperle ødelagt af hverken støjen fra eller synet af store havvindmøller. Opførslen vil fjerne livsværdi, gratis glæder og rekreation i et uoverskueligt omfang for nærmiljøet.

Taija Vangsø (Frederikshavn, 2022-07-03)

#563

Beskyt naturreservatet

Marie Agger (Randers, 2022-07-03)

#564

Havvindmøller skal ikke opsættes tæt på naturreservat

Anne Marie Flensted (Åbyhøj, 2022-07-04)

#566

Jeg finder det forrykt af ødelægge en naturperle med de store møller både udseende og støjen. Der må kunne findes et bedre sted

Jane Kaae (9970 strandby , 2022-07-04)

#568

Møller langt til havs

Martin Munk (Sæby, 2022-07-05)

#569

Jeg skriver under, fordi jeg dagligt er generet af de 4 testmøller, som allerede står på havneindvendingsområdet ved Chrisfish.
Gener såsom lysglimt og støj fra møllernes vinger, dybe toner og støj fra suset af møllevingerne.

Merete Andersen (Frederikshavn, 2022-07-05)

#570

Jeg skriver under fordi der skal ikke opstilles kæmpemøllet lige på grænsen til et naturreservat for fugle.

Paul H Jørgensen (Helsinge, 2022-07-07)

#571

Jeg skriver under fordi jeg har kolonihavehus ikke langt fra den skønne Palmestrand.. og ønsker den bliver bevaret som den er

Nina Pedersen (Læsø, 2022-07-08)

#574

Jeg er meget imod at vindmøllerne skal skade/ødelægge naturen og havet omkring vores små øer.

Jette Christensen (Frederikshavn, 2022-07-17)

#575

Jeg er fra denne landsdel og jeg mener det ikke skal ødelægges.

Heidi Gammelby (Horsens+, 2022-07-18)

#577

Kystnære havvindmøller skal langt til havs og ikke klods op af et naturreservat

Judith Weber Weltz (Frederikshavn, 2022-07-25)

#578

Bevar fuglelivet på Hirtsholmen

Tonni Maria Samuelsen (Frederikshavn, 2022-07-25)

#593

Jeg skriver under for at beskytte fuglelivet på Hirsholmene.

Heidi Rimmer (Ålbæk, 2022-08-06)

#599

Opfør møllerne hvor det giver mening, i Nordsøen uden for synsvidde fra kysten. Vi har mange værktøjer til den grønne omstilling, er vi nu sikre på kystnære møller er vejen frem?

Christian Nygaard (Frederikshavn, 2022-08-30)

#600

Det vil ødelægge udsigten ud over vires flotte hav fra kilden af

Belinda Jensen (Frederikshavn, 2022-08-30)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...