Beskyt naturreservatet Hirsholm v. Frederikshavn og drop de påtænkte kystnære havvindmøller kun 2 km derfra.

Kommentarer

#2

Ønsker alternativ placering, og ikke klods op af et naturreservat, det giver ingen mening. Bevar horisonten og bevar naturreservatet Hirsholm, Græsholm, Kølpen og Deget samt det omkringliggende søterritorium.

Dorte Tofting (Frederikshavn, 2020-02-27)

#4

Jeg er imod at der opsættes store vindmøller tæt på det dejlige ørige Hirsholmene, hvor jeg haft mange dejlige natur oplevelser ❤

Alice Jespersen (Frederikshavn, 2020-03-01)

#5

En katastrofe for fuglelivet hvis møller stilles op.

Nils Viga Hausken (København, 2020-03-01)

#6

Hav-vindmøller hører ikke til i et naturreservat men længere ude på havet

john andersen (strandby, 2020-03-01)

#10

Det er en meget vigtig unikt område for dyreliv Fauna og flora...derfor må det ikke ødelægges af store tunge vindmøller. Flyt dem ud i mellem Danmark og Sverige, så de ikke skaber både visuel ødelæggelse og bliver en fare for dyrelivet.

Kjeld Rye (Frederikshavn, 2020-03-01)

#11

Grunden til min underskrift er, jeg er selv gammel frederikshavner og har sejlet rigtig meget lige der i mine unge år, kommer stadig en del på Rønnerne og det ville være meget sørgeligt hvis den nuværende fantastiske udsigt skulle spoleres og tænker det kan heller ikke være sundt for naturen og dyrelivet omkring holmene

Kent Hjulskov Bjerreskov (Jerslev J, 2020-03-01)

#17

Hirsholmene er nogle helt fantastisk øer, hvor jeg er kommet hele mit liv. Det vil ødelægge det dyreliv, som er derovre, hvis fx vindmøller bliver placeret så tæt på/inde i, det naturreservat det er.

Malene Wiehl (Frederikshavn, 2020-03-01)

#19

Jeg ønsker ikke, at det fredede naturområde Hirsholm samt boblerev bliver
ødelagt af kæmpevindvindmøller.

Jan Bille (9900, 2020-03-01)

#24

Vi skal passe på naturen

Ea charlotte Schjeldahl (Allerød , 2020-03-01)

#25

Jeg er bekymret for det unikke naturområde ved Hirsholmene. Jeg ser ingen grund til at sætte møllerne så tæt på øerne og det fredede område, når man kan sætte dem længere til søs, hvor de 1) giver mere strøm 2) ikke ødelægger et unikt fredet naturområde 3) ikke skæmmer udsigten.
Jeg går stærkt ind for at vi skal investere i vedvarende energi, herunder i vindmøller, men der er for mig ingen argumenter for kystnære vindmøller.

Pia Thaarup (Strandby, 2020-03-02)

#27

fordi jeg som tidligere Frederikshavner sammen med min familie ofte har besøgt øerne hovedsagelig i egen båd, og jeg går ind for, at dette enestående naturområde IKKE må blive ødelagt af nærliggende havvindmøller.

Arne Pii (Årslev, 2020-03-02)

#28

Jeg er meget bekymret for den smukke natur udenfor Frederikshavn, ønsker virkeligt dette må blive bevaret, har bestemt også bekymring omkring fuglelivet ved Holmene

Jan Pedersen Langthjem (Frederikshavn, 2020-03-02)

#29

Det er et vanvittigt projekt, som spolerer et unikt naturområde. Vindmøller i denne størrelse hører ikke til så tæt på land. Offentlighedsfasen for et så markant projekt er bevidst holdt langt under radaren. Den brede lokalbefolkning aner ikke hvad der er ved at ske.

Uffe Thaarup (Strandby, 2020-03-02)

#30

Hirsholm skal bevares som en tidslomme, hvor man kan komme væk og nyde naturen - I kan dog ikke mene seriøst, at I vil ødelægge det med en stak vindmøller?

Kenneth Thaarup (Aabyhøj, 2020-03-03)

#31

Vi skal have møllerne længere ud på havet..

Line Tofting (Frederikshavn, 2020-03-03)

#33

HAV-vindmøller er...som navnet antyder...beregnet på at virke langt ude på havet...og ikke ved natur-strandene.

Lene Bach (Sæby, 2020-03-03)

#34

Jeg gerne vil støtte et godt forslag

Tina Guldborg Christensen (Sæby , 2020-03-03)

#35

De er forfærdelig larmer og er grimme

Jesper Jensen (Frederikshavn, 2020-03-03)

#38

Det er uhyre vigtigt for både dyrs og menneskers overlevelse, at naturreservaterne beskyttes.

Kate Hyldgaard (Gedsted, 2020-03-03)

#42

Til havs med de møller.. få dem væk fra kyster

Jørgen Christensen (Frederikshavn, 2020-03-04)

#43

Fordi det er vigtigt for naturen og diversiteten

Henning Olesen (Gidtrup, 2020-03-04)

#44

Havvindmøller høre til på havet, ikke ved et af danmarks flotteste naturreservat med boblerev og flere tusinde fugle. Gad vide hvor mange penge European Energi tager ud af Danmark og undgår at betale til den danske stat af det overskud de får ud af det. Hvor blev fornuften af.... Nej tak til Havvindmøllerne - de skal ud på havet.

På vegne af naturen i det nordlige Kattegat - Den kan ikke selv...

Søren Svendsen (Frederikshavn, 2020-03-04)

#46

P. G. A det også er vigtigt atta hensyn til naturen.

Birgith Andersen (Frederikshavn, 2020-03-05)

#48

fordi jeg ikke tror på at vindmøller er svaret på vores energiudfordringer. De er ikke bæredygtige: produktionstunge, uøkonomiske, og affaldsgenererende.

Liza Schminelli (randers, 2020-03-23)

#49

Sejler dertil flere gange om ugen i sommer halvåret. Og det fantastiske sted skal bare ikke ødelægges for penge.

Kim Studsgaard (Frederikshavn, 2020-04-01)

#50

Øen hvor min morfar var fyrpasser. Min mor har holdt ferier der, da hun var barn, og jeg kom der selv med min søster i vores barndom. En naturperle der skal bevares som den er

Lone Briem (Hillerød, 2020-04-02)

#53

Jeg underskriver fordi det høre ingen steder hjemme at opstille vindmøller så tæt på Hirsholmen...
De skal mindst 10 km ud på åben hav.

Johnny Nitzsch (Frederikshavn, 2020-04-02)

#55

Hirsholmene er natur af national betydni g

Jens Andrew Baumann (Viborg, 2020-04-02)

#56

Havvindmøller hører til langt ude på havet.

Jeppe Bille (9900, 2020-04-03)

#57

Jeg mangler ord for hvor dumt det vil være at ødelægge de eneste synlige øer der er i hele Vendsyssel

Johnny Rind (Kobe, 2020-04-03)

#60

Hirsholmene og dens omgivelser er bare så fantastiske. Der er en grund til at det kaldes for et naturreservat. Og som sejler, og brugen af Hirsholmene igennem mange år, vil det simpelthen være ødelæggende for øens fugleliv, hvis der bliver opsat Møller så tæt på.

Camilla Richard (Frederikshavn , 2020-04-12)

#65

Møllerne skal flyttes ud på havet. Kystnære møller skal være fortid.

Jørgen Clausen (Frederikshavn, 2020-04-12)

#68

Vi skal bevare den smukke udsigt vi har.

Palle H. Andersen (Frederikshavn, 2020-04-12)

#70

Fordi at det er tude tosset at placere vindmøller så tæt på vores naturperle Hirsholmene.

Christian Vestergaard (Frederikshavn , 2020-04-12)

#71

Det er fint med vindmøller men de skal placeres meget længere ude på åbent hav.

Hanne Haandbæk (Frederikshavn, 2020-04-12)

#72

Fordi vi skal bevare de få historiske og natur skønne omgivelser vi har.
Byg de møller andens sted!

Annemette Olsen (Sæby, 2020-04-12)

#73

Fuglebeskyttelse ved Hirsholmene.
Vattenfall ønsker havvindeparker, I stedet for kystnære vindmøller

Susanne Aaen (Frederikshavn , 2020-04-12)

#74

Jeg sejler og nyder naturen med den frie horisont. Møllerne ved Hirsholmene er stort set uden betydning for “den grønne omstilling”, og giver så absolut hverken økonomisk eller CO2-mæssig mening i forhold til at øge fx havmølleparken Thor eller andre kommende havmølleparker med den tilsvarende kapacitet. For samfundet, økonomien og naturen vil det være langt bedre!

Jens Bollerup (Hvide Sande, 2020-04-12)

#77

Flyt de møller længere ud på havet

Peter Heidemann (9900 Frederikshavn, 2020-04-13)

#79

Vi skal bevare den sjældne natur der findes i øgruppen Hirsholmene. En Flora og fauna med fredet natur og ynglesteder for både rejst og Riden skal ikke forstyrres af store larmende vindmøller

Kjeld Rye (Frederikshavn, 2020-04-13)

#80

Man bør og skal ikke ødelægge et så smukt sted. Og bevæggrundene for at opstille møllerne så tæt på øerne er tåbelige.

Lars Samuelsen (Frederikshavn , 2020-04-13)

#81

Hvorfor ødelægge noget af det smukkeste vi har i Danmark

Rita Giversen (Frederikshavn, 2020-04-13)

#86

Fordi vindmøller er en samfundsmæssig dårlig energikilde, så længe man ikke har lagringsmuligheder.

Søren Petersen (Spentrup, 2020-04-13)

#88

Vindmøller er med til øget behov for energi, nedsæt istedet behovet for energi.

Leon Moric (lemoric@hotmail.com, 2020-04-13)

#89

Fordi jeg ikke vil kigge på de grimme vindmøller, da jeg kigge på hirstholmen fra hvor jeg bor og vi har 4 vindmøller i forvejerne og de larmer

Anne Hundborg (Frederikshavn , 2020-04-13)

#90

Vindmøller skal længere ud på havet!!

Jens Grønfeldt (Frederikshavn, 2020-04-14)

#92

Er stærkt imod at ødelægge naturværdier

Ib Larsen (Aalborg, 2020-04-15)

#93

Kystnære havvindmøller er to ord, der strider mod hinanden. Havvindmøller skal være langt ude på havet, hvor deres højde ikke er til ulempe for hverken dyr, natur eller mennesker.

Helle Nørgård Pedersen (Frederikshavn, 2020-04-15)

#95

Havvind skal ud på havet og ikke klods op ad naturfredet område.

Else Stenfeldt Mathiasen (Frederikshavn, 2020-04-15)

#100

Hirsholmene er en naturperle vi bør værne om !!

Stinne Aastrup (Viborg, 2020-04-15)

#103

Hirsholmene skal forblive ugeneret.... Betragter øen hver dag.... Som jeg har gjort det meste af mit liv.

Karen Louise Erlandsen (Strandby, 2020-04-16)

#107

Jeg signerer, fordi vi i min barndom i Frederikshavn, stod last og brast med Læsøboerne for at undgå højspændingsmaster på Læsø(protesterne virkede), og nu vil man rejse kæmpemøller lige op til nogle fredede øer. Det giver ingen mening IMHO!

Kim Kartvedt (6800, 2020-04-16)

#110

Skal profithunger ødelægge vores natur

Jørgen Kjær (Haarby, 2020-04-17)

#111

Kystnære havvindmøller hører til langt ude på havet.

Jørgen Nielsen (9900, 2020-04-21)

#113

For at beskytte udsigten til og fra hirsholmene. Jeg mener, man bør kunne finde en anden placering , end lige ved øen.

Helle Laulund (Elling , 2020-05-08)

#115

Vigtige naturreservater bør i sandhed beskyttes. Det hiver ingen mening, at møllerne ikke placeres længere ude i vandet, således at den vigtige fauna i naturreservatet ikke trues i samme omfang.

Kamilla Kartvedt (København N, 2020-05-09)

#123

Kystnære havvindmøller høre til lang ude på havet.

Finn Biørn (Hjørring, 2020-05-17)

#124

Vil skal have frie horisonter☺️

Inger Margrethe Madsen (9000, 2020-05-17)

#125

En skændsel at påtænke fem kystnære havvindmøller ved et fredet naturområde.

Eckhardt Patzlaff (Skagen, 2020-05-18)

#126

Kystnære havvindmølle hører til langt ud havet og ikke kystnært ved et fredet naturområde.

Kirsten Patzlaff (Skagen, 2020-05-18)

#128

Både fordi HAVvindmøllerne formodes at slå rigtig mange havfugle ihjel, og fordi jeg mener at der i forvejen er rigeligt af disse store møller! Desuden vil de helt sikkert skæmme den fri udsigt ud over havet, dersom de bliver opført!

Eddie Fritze (Dragør, 2020-05-23)

#133

Fordi det vil skade hele området

Berit Rasmussen (Frederikshavn, 2020-05-24)

#135

Jeg kan ikke se nogen grund til at risikere nogen form for skade på et både smukt og fredet område, især når der kun er tale om økonomi.

Kim Juhl (Frederikshavn, 2020-05-27)

#136

Pga. Unik natur

Flemming Due (Frederikshavn , 2020-05-28)

#139

Det er en smuk ø og jeg håber naturen vil blive passet på

Marianne Iversen (Nyborg, 2020-06-24)

#142

Jeg er fortaler for at beskytte naturreservater mod unødige forstyrrelser..

Britt Grønborg Sand (Hjallerup, 2020-06-29)

#143

Der vil ødelægge hele vores skønne perle Hirsholmene.

Conny Sommer Majlund (Frederikshavn , 2020-06-30)

#144

Fordi vi skal bevare vores natur perler

Peter Christensen (Strandby, 2020-06-30)

#147

Det jo kulturarv og naturområde som ikke skal ødelægges med vindmøller

Jacob Tornholm Christensen (Frederikshavn, 2020-07-15)

#148

Ikke i et fredet naturområde

Carina S. Jensen (Sindal, 2020-08-06)

#151

Hirsholmene er unikt og skal ikke ødelægges af vindmøller.

Frederik Patzlaff (Nibe, 2020-08-11)

#159

Vindmøllerne ikke hører til ved Hirsholmene.

Steffen Hansen (Frederikshavn, 2020-08-14)

#160

Jeg er bekymret for placeringen af havvindmøllerne i nærheden af et naturreservat!

Lone Amrani (Silkeborg, 2020-08-16)

#161

Katastrofal placering

Niels Peter Andersen (Frederikshavn, 2020-08-18)

#165

Det ville bare være så synd .....
Udsigten fra Frederikshavn, det dejlige fugleliv på Holmene ville uden tvivl forandre og sig og så skal vi værne om den smukke ø!!!!!!!!

Annie Christoffersen (Frederikshavn, 2020-08-26)

#168

Havvindmøller lang ud på havet og ikke klods op ad et naturreservat.

S.C. Vejen (Sindak, 2020-09-12)

#175

Ikke i et naturreservat

Kirsten Giese (Flensborg, 2020-09-28)

#179

Monstermøller lang ud på havet, hvor de ikke er til gene.

Ole Stenbakken (Frederikshavn, 2020-10-04)

#180

Lang ud på havet

Svend Nielsen (Frederikshavn, 2020-10-09)

#186

Flyt møllerne

Helle Buchholtz (Frederikshavn, 2020-10-12)

#188

Kystnære havmøller er no go

Søren Jørgensen (Frederikshavn, 2020-10-15)

#189

De F.......møller skal langt væk

Hans Johansen (Frederikshavn, 2020-10-16)

#190

Jeg gerne vil beholde denne natur perle som den er 😊

Carsten Arno Majlund (Frederikshavn , 2020-10-17)

#193

Jeg skriver under fordi - det er helt hul i hovedet at ødelægge en unik natur.

Susanne Lindholt (8960 Randers SØ, 2020-10-21)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...