STOP ødelæggelsen af naturen ved Enghaven i Allerød - sig NEJ til boliger

Kommentarer

#1

Et værdifuldt naturområde mod Børstingrød mose med et fantastisk forskelligartet dyreliv bliver ødelagt.

Lars Pedersen (ALLERØD, 2020-02-15)

#2

Vi skal værne om og beskytte naturen .

Ea Charlotte Schjeldahl (Allerød , 2020-02-16)

#3

Bevar vores skønne natur.

Rikke Josephsen (Allerød, 2020-02-16)

#4

Det vil ødelægge et værdifuldt kultur- og naturområde med fredede jord- og stendiger ned til Børstingerød Mose som benyttes af mange borgere til gå-, løbe- og cykelture.

Helle Pedersen (Allerød, 2020-02-16)

#6

Allerød som grøn kommune indbefatter, at der ikke bygges i landzonen, der grænser op til de fredede områder i Børstingerød Mose

Gert Josephsen (Allerød, 2020-02-20)

#9

Der skal passes godt på vores natur i Allerød - derfor et stort NEJ TAK til bebyggelse ved Enghaven og tæt på Børstingrød Mose!

Katherine Jensen (Allerød, 2020-02-20)

#15

Det vil være et stort tab for alle borgere i Allerød at miste det dejlige naturområde. Byg dog boligerne fx på markerne ved Hestestien, så byen hænger bedre sammen. Kortere afstand til off transport, indkøb, skoler, kirke mv.

Birthe Poulsen (Allerød, 2020-02-20)

#23

Jeg synes vi skal bevare de grønne områder i Allerød kommune, ligesom politikkerne prædiker om! Bebyggelse i Enghaven strider kraftigt i mod kommunens klima strategi. Kæmpe nej tak herfra

Eva Pedersen (Allerød, 2020-02-20)

#27

Jeg skriver under fordi, jeg syntes det er SÅ synd at bygge på alle grønne områder i Allerød. Det ender med at det ikke er hyggeligt og naturskønt.

Maria Mejlsbom (Allerød, 2020-02-20)

#28

Jeg vil gerne beholde vores smukke natur her i den grønne kile.

Pernille Bayer (Allerød, 2020-02-20)

#29

Naturen er MEGET vigtig for mennesker og dyreliv.
Hvorfor skal penge og spekulation ødelægge disse to
vanvittige jordnære og værdifulde punkter i vores allesammen liv 🙈

Eva Mejlsbom (Allerød, 2020-02-20)

#30

Jeg er enig og støtter dette NEJ

Arne Praestholm (Alleroed, 2020-02-20)

#32

Vi skal bevare og værne om vores natur omkring allerød, og ikke kapitalisere al jord, til ærgrelse for kommende generationer af borgere i byen.

Klavs Birk (Allerød, 2020-02-20)

#33

NEJ til vækst for enhver pris, til skade for borgere og natur. En opfordring til BYRÅDET om at sætte handling bag (tomme) ord inden næste kommunalvalg i 2021.

Peter Schjeldahl (3450, 2020-02-20)

#48

Jeg mener det er forkert ikke at bevare naturen

Liselotte Wagner (Farum, 2020-02-21)

#50

Jeg støtter helt op omkring de nævnte argumenter. Desuden nyder vi at gå tur i området, når vi er på besøg hos familien på Lobovej. Det vil være synd og skam at ødelægge den natur, der nydes af såvel dyr som mennesker med et byggeri, der samtidig ser ud til at være i strid med Allerød Kommunes anbefalinger!

Birthe Lindaa (Næstved, 2020-02-21)

#55

Jeg ikke ønsket området ødelagt af mere bebyggelse

Torben Böhm (Allerød , 2020-02-21)

#64

Jeg tidligere færdedes dagligt i Enghaveområdet og finder den fortsatte udryddelse af naturområder skændig. Bevar den grønne kile fra det åbne land helt ind til Lillerød Kirke!

Christian Rørdam (Snekkersten, 2020-02-22)

#66

Børstingerød Mose er et af de mest værdifulde naturområder i hovedstadsregionen og som sådan har brug for en betydelig bufferzone

Thomas Vikstrøm (Farum, 2020-02-22)

#72

Fordi jeg mener de åbne landskaber mellem bykernerne i Allerød er uerstattelige og værdifulde både for natur og mennesker.

Marlene Hald (Allerød, 2020-02-24)

#76

Ønsker at bevare naturen

Tove Frank Lindhardtsen (Allerød, 2020-02-24)

#78

Der er snart ikke er mere natur tilbage til at understøtte den videnskabeligt dokumenterede
katastrofale tilbagegang af bestøvere og småfugle i Danmark. Problemet ligger i kommunerne - de fælder og rydder som aldrig før!

Owe Gede (Birkerød, 2020-02-24)

#79

Både dette indlæg og det af E Bækmark udtrykker min mening så klart. Vi er mange, der er enige.

annie skov (allerød, 2020-02-24)

#80

Vi skal værne om de grønne områder. De er præcist årsagen til at mange har valgt at flytte til Allerød. Ødelægger vi dem er de umulige at genskabe.

Martin H. Wolffbrandt (Allerød , 2020-02-25)

#83

Jeg elsker, at vi er så tæt på grønne områder og “rigtig” natur. Det var derfor vi købte hus i Allerød.

Mette Mulipola (Allerød, 2020-02-25)

#84

Fordi jeg ønsker at bevare de grønne områder, der endnu er tilbage!

Helle Qvist (3450 Allerød , 2020-02-25)

#85

Vi må og skal bevare vores dejlige naturområder.

Hanne Nielsen (Allerød, 2020-02-25)

#86

Bevare grønne områder. Og mod øget trafikbelastning på den efterhånden trængte Frederiksborgvej

Bitten Gielsager (Lillerød, 2020-02-25)

#91

Bor selv i Engbuen.

Annie Albrechtsen (Allerød , 2020-02-25)

#99

Fordi Allerød ikke skal plastres til med boliger på bekostning af skøn natur. Det er allerede sket flere steder i Allerød, og tung industri har erstattet skøn natur. Det må nu stoppe.

Michael Berthelsen (Allerød, 2020-02-25)

#101

Jeg flyttede til Allerød for over 40 år siden, netop fordi der er så mange grønne områder

Nina Berg (Allerød, 2020-02-25)

#105

Ja til at bevare vores smukke natur og dyreliv .

Birgit S.Jørgensen (Allerød, 2020-02-25)

#106

Vi skal bevare nogle grønne områder 🙏 der bliver i forvejen bygget rigeligt i denne by 😞

Bodil Andersen (3450 Allerød, 2020-02-25)

#108

Jeg er enig i at dette naturområde skal bevares

Palle Kristensen (Allerød, 2020-02-25)

#110

Bevar den grønne Allerød

Hans Ulrik Kistrup Hansen (Allerød, 2020-02-25)

#111

Der skal ikke bygges på de grønne områder, som er byens åndehuller og desuden vigtig for dyrene såvel som menneskene

Anne Eilertsen (Allerød, 2020-02-25)

#117

Enghaven er et særligt sårbart og værdifuldt naturområde med et rigt dyreliv, der grænser op til den fredede Børstingerød Mose.
Naturfredningsforeningen anbefaler at området bevares som naturkorridor mellem Børstingrød Mose og Store Dyrehave
Inddragelse af eksisterende natur og åbent land er i strid med Allerød Kommunes anbefalinger om at fremme natur og biodiversitet.
Placering af et nyt stort boligområde med 114 boliger mere end 2,5 km fra station og bymidte er i strid med kommunens klimastrategi og ønske om at formindske CO2-udledningen.
Trafikken vil blive forøget med 900 bilture på Enghave Parkvej til i alt 1.570 bilture i døgnet.
Etagebyggeri i landligt idyl fratager potentialet fra området i stedet for at opretholde og forbedre områdets landskabelige værdi til glæde for kommunens borgere.

Torben Koltze (Tåstrup, 2020-02-25)

#118

Vi skal passe på vores grønne områder.

Aase Wohnsen (Allerød, 2020-02-25)

#121

Jeg vil bevare de grønne områder! Nu må det stoppe med alle de tåbelige planer om at bygge på hver eneste grønne plet vi har i byen!

Louise Steenbrandt (Allerød, 2020-02-25)

#126

Det er totalt sindssygt at ødelægge naturen og dyrelivet, bevar de smukke naturområder til glæde for dyr og mennesker i stedet for. Det er go' stil ☺ alt andet er utilgiveligt.

Lone Jebe (Allerød, 2020-02-25)

#128

Jeg vil beholde de grønne områder inog omkring byen

Rasmus Berntsen (Allerød, 2020-02-25)

#129

Jeg har igennem mine mange år som beboer i Lillerød nydt de grønne områder, både på gåture, løbeture og på cykel. Og vil fortsat gerne kunne have glæde af de grønne områder ved mine besøg i området.

Anders Christiansen (Svendborg , 2020-02-25)

#134

Bevar den natur vi kan - der bygges rigeligt rundt om i kommunen pt!!

Elise Granum (Allerød, 2020-02-26)

#135

Vi skal bevare de grønne åndehuller i Allerød.

Erik Lund (Allerød, 2020-02-26)

#136

Allerød er stor nok. Vi vil bo her pga naturen og luft mellem bysamfund. Stop udbygning.

Lene Egerod (Allerød, 2020-02-26)

#142

Er født og opvokset i Allerød, vil gerne bevare de grønne åndehuller, de grønne åndehuller og den kønne natur gør at jeg ALDRIG er flyttet væk fra Allerød og helst heller ikke vil flytte væk.

Laila Østberg (Allerød, 2020-02-27)

#143

Området er unikt og værdifuldt for mennesker, dyr og planter. Her kan man ånde frit og nyde naturen. Et åndehul af særlig karakter. Har nydt området i 30 år. Det vil være forfærdeligt med byggeri her.

Louise Thygesen (Allerød, 2020-02-27)

#144

Pga. det er følsomt naturområde. Hold snitterne fra det.

Thomas Lindegaard (Allerød, 2020-02-27)

#146

Vi skal bevare alle vores grønne områder, og ikke satse vildt på at udbygge Allerød. Vi har en perfekt størrelse, og ingen undersøgelser viser at vi får fordele ved en kæmpe udbygning af boligmassen!!

Anne-Marie Sørensen (Allerød, 2020-02-27)

#147

Bevar de grønne områder!

Stine Gammelhøj (Allerød, 2020-02-28)

#149

Der skal ikke bygges i den smukke natur, som benyttes af mange til gåture væk fra larm og bilos. Det vil ødelægge dyrelivet i Børstingerød Mose, hvilket vil være synd og skam.

Tomas Larsen (Allerød, 2020-02-28)

#151

Det er vigtigt at bevare de grønne åndehuller i byerne.

Mona Andersen (Væggerløse, 2020-02-29)

#153

jeg skriver under fordi jeg ikke ønsker at naturen ved Enghaven ødelægges af bebyggelse. Og i øvrigt mener jeg at der er indbyggere nok i Allerød kommune

Erik Engberg Olsen (Allerød, 2020-03-03)

#155

Jeg bor i Engbuen

Karin Brix Pedersen (Allerød , 2020-03-04)

#156

Bevarelse af natur der i hastigt omfang er ved at blive en mangelvare. Hvorfor skal vi blive ved med at bygge!?

Christian Glahder (Allerød, 2020-03-06)

#157

Underskriver fordi området, som er et ganske særligt værdifuldt naturområdet vil blive ødelagt.

Marianne Efternavn (Allerød, 2020-03-06)

#158

Unik natur og marker vil blive ødelagt af dette forslag, rekreative områder til sport og gåture ødelagt, og der er allerede RIGELIGT dødssygt byggeri i Allerød. Man burde istedet nedrive utidssvarende og grimt byggeri tættere på stationen og i samråd med gode arkitekter og landskabsarkitekter forskønne og udvikle området fra Engbuen/ Frederiksborgvej og op mod stationen. Og sæt krav til nybyggeri, at det skal være en æstetisk oplevelse for omgivelserne.

Marie Louise Wissing (Allerød, 2020-03-07)

#166

Vi skal bevare naturen og de grønne fristeder i Allerød.

Lisbeth Petersen (Allerød, 2020-03-19)

#168

Det vil være synd og skam at ødelægge de få grønne områder, der et tilbage.

Carsten Petersen (Allerød, 2020-03-20)

#170

Jeg er imod byrådets lokalplan forslag

Harald Kortland (Allerød, 2020-03-20)

#172

Fuldstændig uforståeligt at bygge boliger i så skønt grøntområde

Jørgen Johansen (Allerød, 2020-03-20)

#173

Naturen er vigtig - ikke blot i Allerød, men for hele jorden 🌳🌿🌱🌲 lad nu være med at ødelægge det, vi alle elsker ved vores by; de grønne områder, skovene, markerne og moserne, samt den vilde fauna, der bor der. Pas på naturen 💚

Lærke Moldenæs (Allerød, 2020-03-20)

#175

Der bør sikres grønne og rekreative områder i kiler til bymidten

Tommy Jacobsen (Allerød, 2020-03-20)

#176

Kommunen er i gang med at ødelægge et meget brugt naturområde .
Hammersholt Byvej er ikke bygget til så meget trafik

Pernille Kortland (Allerød, 2020-03-21)

#178

Fordi jeg synes det er vigtigt at bevare den skønne natur og åbne vidder i området, samt at begrænse biltrafikken.

Line Steffensen (Allerød, 2020-03-21)

#183

Jeg ønsker at bevare naturområdet.

Kim Andersen (Allerød, 2020-03-22)

#184

Vi skal værne om de rekreative områder i Allerød

Bente Buhl (Allerød, 2020-03-23)

#186

Jeg er imod at der bygges i Enghaven. Kan overhoved ikke se hvorfor. Jeg bor i Allerød fordi her er grønne arealer og især Enghaven er en fantastisk naturperle som på
Ingen måde skal ødelægges.

Katarina Poulsen (Allerød, 2020-03-24)

#187

Jeg vil bibeholde den natur, som er tilbage i Allerød samt sørge for, at det område bliver ved med at være et godt område til at gå ture

Olivia Schaarup (Allerød, 2020-03-24)

#189

Jeg skriver under fordi jeg siger nej tak til bebyggelse i det skønne naturområde

Nikoline Mia Blangsted (Allerød, 2020-03-25)

#192

Bevar naturen

Brian Falk (Allerød, 2020-03-26)

#193

Trafikken i rundkørslen ved Engbuen bliver sindssyg. Det bliver et konstant bil helvede hvor børn cykelister og fodgængere igen må springe for livet. Hammersholt Byvej kan ikke opsluge trafikken og Enghave parkvej vil blive en ‘motorvej’ i beboelse kvarter. Det er ikke planlagt ordentligt mhp infrastruktur.
Drt er klart en ommer.

Connie Bruun (3450, 2020-03-27)

#197

Jeg kan slet ikke se, hvad der taler for at ændre dette dejlige landbrugsområde til boligområde med veje og trafik. Markerne og stierne danner en fin overgang fra by til mose og giver dagligt stor glæde til mange mennesker, der går, løber, cykler, lufter hund og nyder naturen. Det var jo derfor vi i sin tid valgte at slå os ned i Allerød.

Else Glinvad (Allerød, 2020-03-30)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...