Permanent Løsning Nu! for overgang ved Lindholm station samt plan for overskæring Thistedvej / Stationsvej , 9400 Nørresundby

Kommentarer

#2

For handicappede vil omvejen fra Fx Rygård Park til Netto på Viduktvej blive så lang, at man må opgive. Så kan man handle i Lidl - ja hvis ikke det var fordi det i forvejen er meget svært at krydse Thistedvej, særligt i kørestol eller på el-scooter. Skodby for handicappede.

Lili Sass (Nørresundby , 2020-02-09)

#11

Jeg skriver under, da jeg er enig i ovennævnte og der bør lyttes til borgerne i nærområdet, for det er dem, der skal bo/ leve med de valg, der træffes.
Demokrati tak...

Marianne Nielsen (Nørresudby, 2020-02-09)

#13

Mange bruger overgangen

Gitte Andersen (Nørresundby , 2020-02-09)

#15

Bruger overgangen meget, og ser mange gangbesværet og med barnevogn og cykler. Det vil være til meget stor gene med stål overgangen med trapper. Kunne det ikke løses med en lys og bom reguleret overgang istedet?

Kurt Secher Andersen (Nørresundby, 2020-02-09)

#20

Jeg skriver under fordi jeg er enig i at der skal findes en ordentlig løsning øjeblikkeligt. Jeg bor ved overgangen og ser dagligt folk med rollator barnevogn mm passere der

Lasse Bjørnstrup (Nørresundby, 2020-02-09)

#26

Jeg går over flere gange dagligt den vej med barnevogn

Cecilie Klitgaard (Nørresundby , 2020-02-09)

#27

Vi er mange der går over der dagligt til de busser/ rutebiler der kører mod aalborg. Og vi handler også i de 4-5 forretninger på Lindholm station. Den overgang kan man bare ikke lukke så man skal gå 2 kilometer uden om. Det kan i ikke byde folk heller ikke med gangbesvær og folk med rollator og cykler der skal i skole.

Karin Bengtsen (9400 Nørresundby , 2020-02-09)

#28

Jeg skriver under for selvfølgelig skal alle kunne komme over. Alt andet vil være totalt uacceptabelt.

Lisbeth Ottesen (Nørresundby , 2020-02-09)

#30

Jeg mener overgangen er vigtig for ældre pg handicappede der skal med tog og bus

Teresa Brix (9400 Nørresundby, 2020-02-09)

#31

Helt urimeligt at gangbesværede skal gå så stor en omvej for at krydse sporet. Har søn i kørestol og vi går altid den vej mod fjorden....

Hanne Abildtrup (Nørresundby, 2020-02-09)

#35

Jeg tager ofte toget, og kan kun se det er spild af penge at lave noget midlertidigt, i stedet for at finde ud af, hvad der er nødvendigt og om det så ikke er bedre at lave noget permanent lige fra starten.

Lea Borup (Nørresundby, 2020-02-09)

#36

Er selv handicappet og ved det er svært at gå langt for at komme på den anden side af sporet samt at gå på trapper og have rollator med samtidig

Jeanne Zenia Bach (Nørresundby , 2020-02-09)

#40

Maja Rasmussen

Maja Rasmussen (Nørresundby, 2020-02-09)

#41

Det er vigtigt, vi tager hensyn til handicappede, ældre og folk med barnevogne. Husk vi skal alle være her.....

Nete Østergaard (Nørresundby , 2020-02-09)

#43

Skal være som andre nærbane stationer

Laila Christensen (Nørresundby, 2020-02-09)

#44

Lukning af overgangen vil besværliggøre hverdagen for mange. Desuden er toget mod lufthavnen unødvendig, mange busser kører fra Aalborg station til
lufthavnen.

Lis Skriver (9400 Nørresundby, 2020-02-09)

#47

Jeg kommer til at bo lige midt i det hele

Morten Jensen (Nørresundby, 2020-02-09)

#48

Primært overgangen for gående og cyklister ved Lindholm station. Viaduktvej er vanskelig/farlig på grund af tung trafik. Det andet problem kan også løses med en bro ud for Gl. Lufthavnsvej.

Anders Wested (Nørresundby, 2020-02-09)

#50

Jeg skriver under fordi jeg kan spytte over på sporet mod Aalborg, men skal gå et par kilometer for at benytte toget i den retning, hvis overgangen nedlægges. Jeg bruger overgangen dagligt med mine børn til og fra børnehave for sikkker passage til og fra Thistedvej, som er meget trafikkeret, for på den måde at gå kortere på netop den vej og i stedet gøre brug af nærbanevej.

Zascha Andersen (Nørresundby, 2020-02-10)

#52

Man har brug at komme over der, for hvis man skal med toget den ene vej fx til Aalborg med bor på modsatte side, skal man da ikke gå helt over til viadukten, for bare at komme med toget!

Sussi Zimmer (Nørresundby , 2020-02-10)

#58

Jeg bruger overgangen ofte og syntes det ervuholdbart at der ikke er en tydelig løsning inde arbejdet går i gang.

Dina Axelgaard Christiansen (Nørresundby , 2020-02-11)

#70

Jeg bor i Nørresundby, og frygter for morgen og eftermiddagstrafik

Mia Nielsen (Nørresundby, 2020-02-20)

#71

Verden skal blive bedre ved modernisering, ikke ringere... og der er mange som bruger den overgang.

David Krogh (Nørresundby, 2020-02-20)

#74

Vi bor på Venøvej og bliver enormt påvirket af udfaldet!

Lise Bang (Nørresundby, 2020-02-20)

#81

Jeg bor på Sydvestvej 4, som er tæt på og bruger mange gange ugentligt nuværende overgang med cykel og gående

Henrik Grønning (Nørresundby, 2020-02-21)

#85

Jeg bla. Frygter at den store belastning på thistedvej vil føre til at bilisterne vælger Stationsvej som jeg selv bor nær, eller Lindholmsvej hvor der både er skole og børnehave.

Maria Andersen (Nørresundby, 2020-02-21)

#86

Jeg kører tit på Thistedvej og mærker den stigende trafik og ser et fremtidigt problem.

Lis Westergaard (Nørresundby, 2020-02-21)

#87

Det er vigtigt at bevare sammenholdet i Lindholm og sikre god adgang til stationen. Det er fundamentet for at få genetableret en effektiv lokalbane.

Michel Thrysøe (Nørresundby, 2020-02-21)

#91

Der er ikke tænkt på de gående, barnevogne, kørestolebruger og cyklister ved overskæringen på Lindholm station. Store forsinkelser og trængsel på Thistedvej

Vibeke Rasmussen (Nørresundby, 2020-02-22)

#92

Jeg skriver under, fordi at det ikke kan passe at man skal hele vejen udenom for at komme fra A til B.

Tara Andersen (Nørresundby, 2020-02-22)

#98

De ændret forhold og belastninger som vores område bliver udsat for

Betinna Klitgaard (Nørresundby , 2020-02-22)

#104

Jeg skriver under fordi det ikke er acceptabelt med endnu mere kø på Thistedvej, samt da der er behov for en permanent ordentlig overgang for alle på Lindholm Station.

Kristine Dalsgaard Jacobsen (Nørresundby, 2020-02-23)

#107

Der er virkelig meget trafik her fra alle veje. Det kan give rigtig mange lange køer i myldretiden.

marianne jørgensen (Lindholm nørresundby , 2020-02-24)

#108

Der ikke er en holdbar løsning, tænk nu for en gang syld langsigtet

Kristina Nielsen (Nørresundby, 2020-02-24)

#114

Jeg skriver under fordi det skal være 100 % sikkert for børn/familie og færdes omkring togbaneoverskæringen. Mine børn færdes på vejen til og fra skole.

Lars Buus Jensen (Nørresundby, 2020-03-18)

#115

Uacceptabelt at borgere med barnevogne, svagtgående, handicappede forhindres i let adgang til den offentlige transport. Diskrimination af borgere.

Pia-Lise Dam Seidel (Nørresundby, 2020-08-13)

#116

Jeg bruger selv overgangen med cykel, men møder ofte handicappede i kørestol der bruger overgangen og det er en skændsel, at man ikke har taget dette med i overvejelserne ved etableringen af den midlertidige overgang

Gunnar Seidel (Nørresundby, 2020-08-13)

#117

Jeg plejer at cykle

Ingerid Lassen Cristoffanini (Nørresundby, 2020-09-01)

#118

Det er ikke OK at sende dem med rollator, barnevogn og cykler på en 3 km. omvej, format komme over på den anden side af stationen.

Henrik Hedelund (Nørresundby, 2020-09-03)

#119

Da jeg hver dag har brugt overgang ved stationen med min cykel

Marianne Nielsen (Aalborg, 2020-09-04)

#120

Vore beslutningstagere skal tage skeen i den rigtige hånd og tænke på brugerne. Vi kan jo ikke bare spises af med en midlertidig stål gangbro...kom nu ind i kampen 😬

Judit Brix Hedelund (Nørresundby, 2020-09-06)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...