Bevarelse af lægevagten i Farsø

Kommentarer

#1002

Vi kan ikke undvære lægevagten . !

Mette Finnerup (Aars, 2020-01-29)

#1006

Vi bliver også alvorlig syge heromkring og ikke alle har mulighed for at køre så langt

Annette Toft Dahlsen (Farsø , 2020-01-29)

#1010

Jeg skriver under, da jeg synes den længere tur til Aalborg + den længere ventetid derude, ikke kan være løsningen. Bevar lægevagten, hvor der er brug for det!!!!

Pernille Sørensen (Løgstør, 2020-01-29)

#1017

Vi har brug for og bevare lægevagten i Farsø. Det skaber frygt at man skal kører langt for og blive tilset af en læge.

Jette Sørensen (Aars, 2020-01-29)

#1020

Det er vigtigt at bevare lægevagten i de små byer, da det ellers kan blive for lange køreture når man er eller køre med nogen der er syge

Eva Carlsen (Nibe, 2020-01-29)

#1023

Vi kan ikke undvære lægevagten i Farsø.

Tina Christensen (Farsø, 2020-01-29)

#1027

Jeg skriver umder fordi vi har brug for lægevagten i farsø. Vi har ikke brug for at der skal være op til 1 time eller mere transporttid for at komme blive tilset af en læge.

Maria Warming (Farsø, 2020-01-29)

#1029

Det kan være alt for svært for børnefamilierne og ældre at komme til Ålborg, hvilket vil betyde at syge må vente til egen læge åbner og ikke får den behandling de har brug for. Og dermed kan de blive endnu mere syge. Det vil være så uanstændig at lukke lægevagten.

Liselotte Gosvig Christiansen (Løgstør, 2020-01-29)

#1031

I Danmark bør det være en menneskeret at kunne komme i kontakt med lægen

Jens Vaeldgaard Rasmussen (Gedsted, 2020-01-29)

#1034

Bevar lægevagten i farsø. Har prøvet et par gange og skulle til Aalborg med min kæreste. Køretur tager ca 45min og ventetiden i Aalborg lægevagten tog 6timer den fredag slet ikke imponeret.

Rasmus Illum (Farsø, 2020-01-29)

#1035

Jeg er en af dem der bor i udkantsområdet og har 2 børn. Lige nu er vi kun ca. 13 min fra lægevagten i farsø hvilket kan give ro i sindet hvis uheldet er ude. Ventetiden er minimal ca. 20-40 min. Inden vi kommer til.
Dvs. Et besøg hos vagtlægen kan gøres på ca. 1 time. Hvis de vælger at lukke lægevagten i farsø ender vi med at have min. 1 times kørsel til lægevagten i ålborg, som allerede er over befolket. Så dvs. 1 time på vejen + yderligere ekstrem ventetid til at kunne blive tilset af en læge. Et eksempel må være dette.. Vi har desværre måtte tage et barn med til lægevagten i Ålborg. Først 1 time i bil for så derefter at sidde i 2 timer og 43 min bare for at blive tilset. Derefter ventede vi yderligere på at skulle tilses igen i godt 1 time hvorefter vi kunne køre 1 time i bilen for at komme hjem. Altså et besøg som normalt vil tage knap en time vil nu blive knap 6 timer eller måske mere da alle i nordjylland skal køre til Ålborg. Det kan da ikke være rimeligt.. tror politikerne glemmer at vi i udkantsdanmark faktisk også er mennesker..

Ann Ardal (Vesterbølle, 2020-01-29)

#1036

Jeg under skriver fordi jeg er god til og komme til skade uden for lægens åbningstid og jeg gider sku ikke og køre til Aalborg og sidde og vente hele natten for at komme til

Rene Jensen (Ullits , 2020-01-29)

#1037

Vi skal sikre os muligheden for hjælp , uden at skal bruge 30/45 min på transporten

Kis Kristiansen (Aars , 2020-01-29)

#1038

Fordi man gerne vil have en lægevagt i sit lokal område

Tom Langgaard (Løgstør, 2020-01-29)

#1040

Der er ingen objektiv belæg for at nedlægge lægevagten på Farsø sygehus. Nu må det endnu en gang konstateres en væsentlig service forringelse fra regionens side og det får efterhånden karakter af at Vesthimmerland skal “udsultes” mest muligt.

Johnny Larsen (Løgstør, 2020-01-29)

#1043

Vi skal vel ikke være ringere stillet end andre.

Hans Jørn Klitgaard (Vester Hornum, 2020-01-29)

#1046

Vi skal bevare lægevagten i Farsø. Der er for langt til Aalborg

Katja Hansen (Aars, 2020-01-29)

#1048

Det er meget vigtigt, at der er trykhed for alle, det indbefatter selvfølgelig, at der er en lægevagt også i Vesthimmerland

Henrik Mortensen (Overlade, 2020-01-29)

#1049

Vigtigt at beholde en lægevagt i nærområdet. En lukning af lægevagten i Farsø vil være endnu en nedgradering af Vesthimmerland på sundhedsområdet.

Søren Hestbæk (Aalestrup, 2020-01-29)

#1050

Det er vigtigt at værne om borgerens ret til læge tilsyn under rimelige forhold for den enkelte borger. Det er det ikke med lange transporttider eller overfyldte venteværelser!

Lene Andersen (Løgstør , 2020-01-29)

#1051

Der er for langt til Aalborg, syge ældre og svage samt børn er en lang køretur og ventetid ikke i orden i offentlig rum/venteværelse.

Annamaria Durr Nielsen (Testrup, 2020-01-29)

#1054

Jeg er glad for at have en lægevagt i nærheden af hvor jeg bor, det giver trykhed i samfundet

Erik Nielsen (Ranum, 2020-01-29)

#1056

Jeg skriver under fordi vi også har brug for lægebehandling i Udkantsdanmark.

Pia Møller Kristensen (9670 Løgstør, 2020-01-29)

#1057

Jeg skriver under, fordi vi har 3 børn og det da hænder vi har brug for lægevagten og netop det tilfælde hade jeg før jul, at vi hade brug for lægevagten og med en meget syg dreng blev jeg først sendt fra Hobro til Ålborg. Hvis lægevagten i Farsø hade været åben i hverdagen hade han været sparet for en meget træls køretur til Hobro.

Maria Kristensen (Aalestrup , 2020-01-29)

#1058

Fordi at jeg syntes det er meget utryg at skulle køre så langt

Britta Østergaard (Aalestrup, 2020-01-29)

#1063

Jeg skriver under fordi jeg syntes det er synd og træls at det skal lukkes, syntes ikke de kan vlre det bekendt!

Martin Vedfald Nielsen (Aars, 2020-01-29)

#1064

Det er vigtigt at bevare det nære sundhedsvæsen og for ikke at forringe servicen for borgere i Vesthimmerland endnu engang.

Anne Stærk (Aars, 2020-01-29)

#1066

Lige sundhedsvæsenet for alle

Anita Virenfeldt (Farsø , 2020-01-29)

#1067

Vi skal bevare Lægevagten i Farsø, så borgere i Vesthimmerlands kommune ikke skal den lange vej til Aalborg, for at komme til lægevagt.
Derudover, så vil man komme til at sidde i en lang kø af patienter, fordi der skæres ned!

Morten Kærgård (Farsø, 2020-01-29)

#1069

Fordi vi i udkants Danmark, skal ikke være ringere stillet på sundhedsområdet end resten af Danmark. Vi kæmper for at få flere til, at flytte til vores små byer, at lukke lægevagter tæt på os, hjælper ikke på sagen .

Kit Kronborg (Løgstør , 2020-01-29)

#1073

Der skal være en læge i nærområdet, til alle ligegyldigt hvor man bor!

Iben Meier Nielsen (Svenstrup, 2020-01-29)

#1075

Jeg skriver under fordi lægevagten er vigtig for hele Vesthimmerland.

Lilian Sørensen (Aars, 2020-01-29)

#1086

Da det ikke kan være rimeligt at man skal køre 40 km for at komme til vagtlæge og så derefter skal sidde og vente flere timer på at komme til at snakke med en læge når man er syg.

Teddy Rønaa (Farsø, 2020-01-29)

#1089

Det er bare så vigtigt. Ældre kan mange gange ikke selv køre. Unge med børn kommer ellers til at køre langt. Det bliver svært at tiltrække nye borgere til kommunen

Inger Marie Søgaard (Farsø, 2020-01-29)

#1093

Fordi vi småbørnsfamilier er direkte afhængige af lægevagten i Farsø!

Marlene Bertelsen (Aars, 2020-01-29)

#1095

Jeg syntes det er rigtig vigtigt

Daniel Friis Larsen (Overlade, 2020-01-29)

#1096

Det er ikke rimeligt at vi betaler det samme i skat og bliver forringet i velfærd, så bliver det hellere ikke nemmer at komme til lægen når der bliver minder steder og lang ventetid

Martin Laursen (Ullits , 2020-01-29)

#1097

Jeg skriver under fordi jeg syndes det er vigtigt at beholde en lægevagt tæt på da det ikke er muligt for alle at kunne komme til lægevagten hvis den ligger helt i Aalborg og det i sidste ende kan koste liv.

Anna Ib-Skjødt (Hornslet , 2020-01-29)

#1098

Bevaring af lægevagten på Farsø sygehus

Charlotte Toft (Aars , 2020-01-29)

#1106

Der bliver simpelhen for langt at køre.

Susanne Taunsig Larsen (Suldrup, 2020-01-29)

#1107

Jeg tit har endt på farsø tilsidste.(eller også har Hobro sygehus ringet dertil for at få svar) . Og der er bare aldrig så lange køer. Og de har tid til at tage sig af en.. Det eller 10+ timers kø i aalborg

Helle Thostrup (Nørager, 2020-01-29)

#1110

Vi vil statig have farsø lægevagt

Hardy Holmgaard (Aaleztrup, 2020-01-29)

#1116

Jeg synes, det er meget for dårligt, at eks jeg, der bor i Blære, får 40 km til Aalborg og 37 km til Hobro for at kunne komme til en læge i aften- og weekender!

Karin Præsius (9600 Aars, 2020-01-29)

#1122

Vi vil gerne beholde lægevagten i Farsø

Vib Finnerup (Farsø, 2020-01-29)

#1123

Jeg skriver under fordi jeg selv bor i nærheden af Farsø med en lille pige på 3 måneder jeg vil ikke kører til Aalborg hvis hun skulle have akut brug for hjælp.. det tager for lang tid

Melanie Hansen (Farsø, 2020-01-29)

#1133

Vi kan ikke undvære Farsø lægevagt

Nauja Poulsen (9681 Ranum, 2020-01-29)

#1136

Jeg bor 25 km fra Farsø sygehus og vil ikke undvære vores lægevagt

Iben Trolle Larsen (Ranum, 2020-01-29)

#1138

De er så dygtige, kan slet ikke undværes, stop så med at lukke alt det gode

Heidi haldrup (Farstrup, 2020-01-29)

#1139

Vi har et sygehus, her er en lægevagt OPLAGT og skal bibeholdes.

Jonna Laugesen (Overlade, 2020-01-29)

#1143

Der er for langt til Aalborg

Hanne Hannesbo Holm (Aars, 2020-01-29)

#1145

Jeg vil gerne kæmpe for at bevare lægevagten, for at undgå at alt bliver flyttet fra de små samfund

Bjarne Thorslund (Ranum, 2020-01-29)

#1150

vi skal bevare lægevagten

Rudi larsen (Ranum, 2020-01-29)

#1151

For at bevare lægevagten lokalt og ikke samle tingene på de store byer. Man skal kunne få hjælp hurtigt og lokalt.

Kim Andersen (Farsø, 2020-01-29)

#1152

Det er da vigtig for området led lægevagt

Alice Andreasen (Aars, 2020-01-29)

#1155

Det er ikke andet end ret og rimeligt at der forsat er lægevagt i Farsø.
Det er jo slet ikke rimeligt at folk fra Vesthimmerland skal køre helt til Aalborg eller Hobro for at komme til lægevagten, det kan jo godt blive en lang tur med et syg barn på bagsædet.
Desuden er ventetiden håbløs lang i Aalborg, så det vil være tåbeligt at lede flere patienter dertil.

Thomas Jensen (Suldrup , 2020-01-29)

#1158

Lægevagten er vigtig for mange familier.

Heidi Rasmussen (Aalestrup , 2020-01-29)

#1161

Jeg skriver under fordi det ikke er fair at vi alle skal helevejen til Aalborg

Thilde Brink (9640, 2020-01-29)

#1168

Jeg har små børn og der er langt til Aalborg og længere ventetid.

Maria Lynnerup (Løgstør , 2020-01-29)

#1170

Fordi vi ikke alle sammen kan bo i større byer. Vi betaler trods alt også skat på landet.

Carsten Jensen (Løgstør, 2020-01-29)

#1175

Det kan ikke være rigtigt at alt skal flyttes til storbyen. Alle mindre byer i det såkaldte udkantsdanmark skal også have chancen for at have samme vilkår som storbyerne....

Joan Nielsen (Løgstør, 2020-01-29)

#1182

Synes det er ring, og nedlægge lægevagten. Der vil være mange, der skal køre langt for at komme til en læge efter lukketid. Hvis de overhovedet har bil eller kørekort, og ingen chance og få chauffør på

Lina Holmgaard Poulsen (Aalestrup, 2020-01-29)

#1183

Det ikke kan passe at folk skal hele vejen til Aalborg eller andre sygehuse for at kunne blive tjekket

Mette Hald (Aars, 2020-01-29)

#1188

Jeg skriver under, når lægevagten i Farsø lukker, så har jeg 45km. Til lægevagten, jeg har ikke bil.

Birte Jacobsen (Års , 2020-01-29)

#1189

Jeg skriver under fordi det er en tryghed at have en lægevagt nær en når man er mor til 3 og aktiv i sportsklubben som nogen gange giver skavanker og her er det skønt ikke at skal sidde i 3 timer på komme igennem men måske kun 25 minutter. Og hvis man ikke har bil er det bare endnu mere vigtigt at ikke er besværligt og kræver en masse.

Lotte Kosack (9640, 2020-01-29)

#1190

Vi har også behov for lægehjælp indenfor rimelig tid.

Morten munk Friis (9631 gedsted, 2020-01-29)

#1193

Jeg er opvokset i Gedsted nær Farsø og min famile bor der endnu, så jeg har oplevet og ved, hvor langt der kan være til hjælp, hvis ikke man kan komme til Farsø.

Maria Østergaard (Viborg, 2020-01-29)

#1194

Vi kan ikke undvære lægevagten. Mister vi den så er jeg sikker på at flere mister livet inden hjælp

Melanie Kjær (Farsø, 2020-01-29)

#1195

Fordi der bliver alt for langt til den nærmeste ellers

Bjørn Skaarup (Aalestrup , 2020-01-29)

#1196

Synes det er helt umenneskeligt at Vi skal forstille at have så godt en sundheds system også lukker lægevagten i rundt om i udkants danmark og os der bor i fede områder skal kører op mod en time for at komme til lægevagten med fx et barn og derudover kan forvente at skulle vente i flere timer for at kunne blive undersøgt. Det vil bare gøre ventetiden endnu længere andre steder og de andre steder har sket ikke kapacitet til at rumme så mange patienter. Det vil kun give forringet service i sundhedssektoren . Og der mener jeg ikke kan være rigtig.

Susanne Christensen (Farsø, 2020-01-29)

#1198

At vi har langt til Aalborg som bliver den nærmeste vagtlæge. Og de har altid flere timers ventetid

Rikke Fragtrup (Ranum, 2020-01-29)