Bevar Stenløse Å

Kommentarer

#1215

Lær af fortidens fejltagelser. Hvor ofte har vi ikke set eksempler på natur som forsøges tæmmet og hvor man år senere finder ud af at det var en fejltagelse for så efterfølgende at forsøge at rette op på skaden. Det er dyrt og det går ud over naturen samt dens flora og fauna.

Allan Serena (Ølstykke, 2021-01-06)

#1217

Ægte natur for naturens skyld. Vi kan plante træer i firkantede arealer for at nedbringe CO2. Men det er ikke naturligt. Vand løber altid den korteste vej, det er naturligt.

Designernatur nej tak.

Martin Knudsen (Randers , 2021-01-06)

#1226

Stenløse skal ikke rørlægges.
Det er endnu et indgreb mod naturen.
Det må være muligt at kigge på andre løsninger såsom LAR

Lennert Weidekamp (Stenløse, 2021-01-07)

#1228

Det handler om bevarelse af natur og biodiversitet. Det der gør at folk flytter hertil.
Vi ønsker et naturligt miljø, i modsætninger til det indmurede overasphalterede København.

Stig Mundt (Slsgalunde, 2021-01-07)

#1229

Det er vigtigt at bevare og forbedre vores natur. I alt for mange år har vi blot ladet den forsvinde lidt efter lidt.

Thomas Thusholt (Jægerspris , 2021-01-07)

#1233

Naturer skal bevares, ikke rørlægges!

Jenny Eriksen (Stenløse, 2021-01-07)

#1234

Bevar Stenløse å

Lone Christensen (Stenløse, 2021-01-07)

#1237

At lægge et vandløb i rør jo er det mest tåbelige man kan gøre, så har hverken dyr, planter eller mennesker glæde af vandet mere. Tag jer dog sammen.

Birthe Torp (Ølstykke, 2021-01-07)

#1238

Fordi vi skal bevare så meget af vores natur som overhoved muligt, det skal ikke ødelægges!

Morten Pedersen (Søsum, 2021-01-07)

#1239

Jeg skriver under fordi jeg arbejder med forskning indenfor klimatilpasning, og her viser erfaringerne, at der er enormt stor lokal værdi I at udvikle overfladebaserede løsninger, som forstærker lokale steder og værdier. Det er ærgerligt, at Egedal Kommune, som jeg også selv bor i, ikke er mere ambitiøse. Mange af de værdier der er ved gode LAR løsninger kan være svære at sætte tal på, men det kan både være besparelser ift spildevandsrensning, bedre sundhed, mere bæredygtig transport, osv. Jeg indgår gerne i en form for lokal arbejdsgruppe, der kan arbejde med nogle spændende lokale løsninger og måske endda søge fundene til disse. Der er så mange kommuner, der er i gang med at åbne tidligere å systemer for netop at høste værdien. Det er uforståelig hvorfor Egedal Kommune går den anden vej.

Maj-Britt Quitzau (Ølstykke, 2021-01-07)

#1240

Vi har næsten ingen vild natur tilbage i Danmark. Dyr og natur har simpelthen mangel på plads. Vi er nødt til at prioritere naturen over mennesker til tider.

Anne-Louise Bøttger-Rasmussen (Hørsholm , 2021-01-07)

#1245

Vi skal bevare naturen og dyrelivet. Vi skal ikke ændre på naturen fordi vi synes det er "vores ret" bare fordi at vi er det stærkeste dyr.

Maria Madsen Busk (Smørum , 2021-01-08)

#1247

Åer bidrager til biodiversitet og liv og er ikke mindre et pitoresque syn i naturen.

Elisabeth Pamperin Lansner (Jægerspris, 2021-01-08)

#1248

Vi skal værne om vores natur

Trine Eiken (Smørum, 2021-01-08)

#1249

Jeg skriver under, fordi det er vigtigt at bevare de naturlige miljøer i Danmark, for at bevare plante og dyreliv

Emil Fløistruo (København NV, 2021-01-08)

#1253

Jeg mener at vandløbet skal bevares og værnes om. Alt andet er tåbeligt, i disse tider.

Flemming Romme (Lejre, 2021-01-09)

#1259

Jeg har en kammerat der bor i villa med baghave direkte ned til åen. Hver gang jeg er på besøg går jeg gladeligt ned og kigger på dette lille stykke natur. Det giver for mig ingen mening ikke at bevare denne å. Jeg håber sådan at den vil blive bevaret

Aske Victor (Kbh V, 2021-01-12)

#1261

Vi står midt i en global biodiversitetskrise, og det giver derfor ingen mening at nedlægge natur for at klimasikre. Helt lokalt her i Egedal ønsker kommunen en mere vild natur, og det sker ikke ved at fjerne den bynære natur /rørlægge åen. Det er en ommer! Borgergruppen har arbejdet med at udvikle et 5 forslag, hvor naturen får viddere rammer mens der klimasikres, og den må på bordet som forslag!

Charlotte Moshøj (Veksø Sjælland, 2021-01-13)

#1262

Det er vigtigt med biodiversitet i kommunen det kan åen bidrage med. Naturen gir os mennesker nogle oplevelser som er vigtig for vores alle sammens trivsel.

Christian Ravnsbæk (VEKSØ SJÆLLAND, 2021-01-13)

#1263

Jeg er interesseret i at passe på naturen og de gydende ørreder i åen

Anna Sofie Kai Nielsen (København Ø, 2021-01-13)

#1264

Stenløse å skal bevares af hensyn til natur og dyreliv. Af samme grund åbner man op for lukkede åer rundt om i landet. Kommunen må kunne finde besparelser på anden måde. Det hænger heller ikke sammen med deres egne intentioner om et rigt dyreliv og natur i Egedal.

Janne Kølle (Stenløse , 2021-01-13)

#1266

Det er den helt forkerte vej at gå i disse for naturen så betrængte tider 😈

Jens Lykkebo (Hillerød , 2021-01-13)

#1268

Fordi naturen i forvejen er alt for pressede og særligt vores vandløb. Her er der tale om er vandløb der faktisk “fungerer” og producerer vigtige fisk for både vores ferskvands og havmiljø. Der har aldrig været større interesse for udeliv og fiskeri end nu, så beslutningen om at nedlægge dette vandløb virker forhistorisk og hører ikke hjemme i vores tid!

Rasmus Mortensen (Hvidovre, 2021-01-13)

#1269

Jeg er fisker og er godt træt af vores kommuner ikke gider og passe på vores vandløb

Dan Darell (Lille skensved , 2021-01-13)

#1273

Jeg skriver under fordi naturen er trængt af menneskene, og det vi ødelægger, ikke uden videre kan rettes op igen. Jeg ønsker at Danmark har en varieret natur og vi passer på landets naturområder.

Rigmor Kjær (Charlottenlund, 2021-01-13)

#1276

Jeg elsker dyrelivet og åens manger muligheder for ørred og andre fiskearter

Casper Petersson (Jyllinge, 2021-01-13)

#1282

Jeg underskriver, fordi jeg er lystfisker men endnu mere fordi jeg mener vi skal beskytte den natur vi stadig har tilbage

Henrik Bøgh Vinther (Slangerup , 2021-01-13)

#1293

Jeg skriver under fordi naturen har det skidt nok i forvejen!

Jakob Lind (Ølstykke , 2021-01-14)

#1294

Det er vigtigt at bevare naturen, i en tid, hvor det går den helt forkerte vej. Jeg var med til at undersøge blandt andet Grindsted- og Liver Å - i halvfjerdserne. Det lykkedes at redde dem. Idag ser vi kyniske interesser, der som dengang lader hånt om dyrelivet på baggrund af syge argumenter. De må stoppes!

Christian Hoffmann (Slangerup, 2021-01-15)

#1297

Fordi det er vigtigt......og ja, jeg er lystfisker så naturligvis ønsker jeg også at havørreder har et naturligt sted at gyde som de altid har gjort.

Torsten Hansen (Ølstykke, 2021-01-15)

#1300

Det er super vigtigt at bevare ørredernes gydeområder og i det hele taget værne om dyrene og naturen

Niels Kristensen (Veksø Sj., 2021-01-16)

#1302

Ønsker at bevare det rige dyre og planteliv der er i og omkring Stenløse Å

Berit Plambech (Stenløse, 2021-01-17)

#1303

Åen giver liv både til dyr og planter samtidig med at den er hyggelig i haverne.

Mette Marie Ørum (Ølstykke , 2021-01-17)

#1304

Det er vigtigt at bevare vores natur. Roskildefjorden lider i den grad af manglende fiskebestand. Det er støt gået ned af bakke gennem de sidste 20-30 år. Ved at fjerne et af de få steder der er tilbage hvor øren gyder, er man med til at bryde Roskildefjorden endnu mere ned. Og jo længere ned vi kommer, jo sværere er det at genoprette igen. Hvis det i sidste ende er en mulighed overhovedet.
Hjælp med at holde naturen i live. Ikke slå den ihjel.

Josva Søjbjerg (Ølstykke, 2021-01-17)

#1305

Jeg skriver under, fordi naturen er under pres, og uden regulering og støttelovgivning er der ingen natur for fremtidens børn og generationer.

Henning Olesen (Gistrup, 2021-01-18)

#1306

Stenløse å skal bevares. Hvorfor skal naturen gemmes væk?
Det er så gammeldags en tankegang at lægge en å i rør. Jeg ved ikke hvilket årti at politikerne i Egedal kommune lever i. Men jeg synes det er bemærkelsesværdigt at vi i en kommune 25 km fra Københavns kommune har en meget bagudskuende tankegang. Jeg ved ikke om politikerne i Egedal har hørt om begræbet regnvandsopsamling eller sivebed? I andre kommuner bruger man helt andre tiltag end at fæøre en å i rør. I København bliver åen ved Valbyparken genetableret og genoprettet. Lige nu er man igang med at finde ud af hvordan Ladegårdsåen kan blive genetableret, hvor den nemlig nu ligger i rør. Den ønsker man at få frem til glæde for biodiversiteten og indbyggerne.
Jeg ved heller ikke om Egedals politikere har hørt om Aarhus å? Altså den å der også var rørført, men nu er en livsnerve igennem byen?
Jeg synes simpelthen det er en skændsel hvis Stenløse å bliver rørført, når den kunne bringe mere glæde og biodiversitet af at komme mere frem, og blive et aktiv for Stenløse ny

Johan Dandanell Jensen (Stenløse, 2021-01-20)

#1307

Har lige læst en pressemeddelelse fra Egedal Kommune hvor de blandt andet skriver" Vi skal give naturen mere plads-og naturen kan lí det vildt! Egedal står midt i en biodiversitets-krise, hvor insekterne trues på naturlige levesteder."
Så her kan vi gøre noget, ved ikke at gøre noget, så derfor skal Stenløse Å bevares.

Torben Grølsted (Stenløse, 2021-01-21)

#1308

Jeg vil bevare Stenløse å , den risler stille og roligt for enden af min have, med klart vand.
jeg har besøg af fiskehajren hver dag, vandstæren kommer også . Der er også fisk, små ,og lidt større , som bækøred.

Kirsten Christensen (3660 Stenløse, 2021-01-21)

#1309

Jeg skriver under, fordi en bevarelse, samt en genopretning af Stenløse Å er samfundsmæssigt omkostningseffektivt. Også set med kommunale briller. Et af de centrale naturpotentialer, som Egedal Kommune har, er vandløbssystemerne i kommunen. Det er samtidig her, vi kan løse klimaudfordringer, hjælpe vandmiljøet i vores kyster og for alvor få taget fat på, at få vendt landets dybe biodiversitetskrise. En krise, som alle kommunalbestyrelser, også Egedal Kommunes kommunalbestyrelse må handle på. Alternativt må kommunalbestyrelsen melde klart ud, at valget falder på, at andre må se på det problem, eller det bør nedprioriteres.

Karen Lisbet Ogstrup (Stenløse, 2021-01-21)

#1310

Jeg skriver under, fordi naturen i og ved Stenløse Å skal bevares. Åen og dens omgivelser skal blive ved med at være en korridor i landskabet og gennem byen, hvor fugle, fisk, smådyr, insekter og planter kan leve.

Birgitte Knak-Nielsen (Stenløse, 2021-01-21)

#1312

Bor Baneringen 28, ved åen. Har boet der i mere end 38 år. Der har aldrig været over svømmelse. Da spor to kom, faldt vandstanden.

Svend Rudolf Christiansen (Stenløse, 2021-01-22)

#1321

jeg er så meget imod lukning af åen. Det er mange år siden, man flere steder begyndte at åbne og slynge åer. Og nu vil vi gå bagud trods bedre viden. Lav i stedet naturvenlige løsninger på evt oversvømmelsesrisici

Inge Dølpher (Stenløse, 2021-01-28)

#1322

Det bedste daske natur har vi i og langs vore vandløb. Det er en kæmpe gave at have en å i sin by. Der må i ikke ødelægge Stenløse.

Peter Møller (Søllerød, 2021-01-28)

#1323

Jeg vil bevare åen og bevare naturen. Vi skal se /høre/mærke det rindende vand og alle dyrene der hører dertil! man taler så meget om biodiversitet...hvor bliver den lige af her?

Susanne Høiberg (Jyllinge, 2021-01-28)

#1324

Det eneste rigtige er at bevare Stenløse Å, at begrave den i kloakrør er en håbløs forældet tankegang.

Michael Sørensen (Ølstykke, 2021-01-28)

#1326

Flere og flere steder genslynges åer for at skybrudssikre og genindføre naturlige akvatiske miljøer, bl.a. Harrestrup å der løber i Vigerslevparken. Hvorfor skulle Stenløse å dog rørlægges for blot at genslynges om nogle få år og dermed ødelægge det massive og diverse organisme- og dyreliv der findes i åen. Det går imod alt inden for naturbevaring og genoprettelse af biodiversitet. Selvfølgelig skal åen forblive som den er og så kan kommunen bruge pengene på at uddanne deres ansatte indenfor biodiversitet og bevaringsværdighed i stedet.

Johanne Andersen (Valby, 2021-01-28)

#1333

Alle andre steder lægges åer tilbage til deres naturlige løb.
Så det virker underligt at en levende å, skulle rørlægges.
Som barn brugte jeg mange timer ved åen, som jeg passerede på vej til og fra skole (den gang præstegårds skolen).

Dennis Andersen (Virum , 2021-01-28)

#1334

Jeg skriver under fordi Stenløse å skal have lov at eksistere uberørt og fyldt med liv i og omkring åen.

Christina Vigh (Stenløse, 2021-01-28)

#1335

Den bidrager til et varieret miljø

Ole Larsen (Ølstykke, 2021-01-29)

#1337

Jeg skriver under fordi jeg bor langs åen og nødigt vil undvære naturen og dyrelivet omkring den. Vi skal bevare naturen - det er bedst for vores klima.

Lene Noreen (Stenløse, 2021-01-29)

#1341

Egedal Kommune er forpligtet til at leve op til Verdensmålene ved at beskytte og bevare Stenløse å med alle dens naturværdier, som den er!

Jette Høeg (Måløv, 2021-01-29)

#1348

Ønsker at bibeholde åen og det liv der er i den. Hvem ved - det kunne jo med tiden blive en god gyde å

Jesper Skovgaard (Ølstykke, 2021-02-01)

#1352

Vi intet natur har tilbage i Ølstykke. Vil bevare naturen ved Stenløse Å. En perle for naturelskere.

Nina Koch (Ølstykke, 2021-02-06)

#1355

For naturens skyld.

Anne Hodal (Buresø, 2021-02-12)

#1356

Vi skal bevare og passe på vores vandløb.

Jesper Arp-Hansen (Glostrup, 2021-02-12)