Bevar Stenløse Å

Kommentarer

#601

Jeg vil gerne hjælpe med at bevare den natur der er tilbage.

Martin Jensen (Langebæk , 2020-01-25)

#602

Vi skal bevare vore fine vandløb.
Niels Jørgen Tholstrup

Niels Jørgen Tholstrup (7280 Sønder Felding, 2020-01-25)

#607

Man lægger IKKE åer og bække i rør og vild natur holder man fingerne fra.

Bo Preston (Lørup, 2020-01-25)

#610

Vi skriver 2020, den tabte natur skal genskabes i stedet for at ødelægge mere. Tak.

Leif Sørensen (Pandrup, 2020-01-25)

#614

Fordi sund og rå natur IKKE skal ødelægges. Det er hjem for massere af levende væsner! Tænk jer dog om kommuner!!

Kia Gammelvind (Vamdrup, 2020-01-25)

#622

Naturlig afvanding er den bedste løsning.

Robert Walker (København, 2020-01-25)

#623

Det er vigtigt!

Sofie Amalie W. Hørsted-Andersen (Langebæk, 2020-01-25)

#630

Åer skal ikke rørlægges, da det ødelægger
miljøet og biodiversiteten. Der findes andre måder at klimasikre, så naturen også får gavn af det.

Ib Christensen (Odense, 2020-01-25)

#637

Naturen skal bevares næsten for enhver pris.

Rene Nielsen (Slagelses , 2020-01-25)

#642

Bevar åløbene! Alt andet er da for dumt...

Mikkel Andersen (Bogense, 2020-01-25)

#643

Det er toppen af dumhed at rørlægge et vandløb.det er gjort mange gange før og det har vist sig at man ødelagde naturen.

Johannes hooge Pedersen (Kalundborg, 2020-01-25)

#647

Jeg skriver under fordi der bliver mindre og mindre natur i Danmark. Det bliver aldrig mere. Og vi skal bevare naturen!!

Dariusz Ludvigsen (Langeskov , 2020-01-25)

#649

Jeg vil undvære åen i min baghave. Jeg ønsker at bevare fugle og dyreliv. Jeg vil ikke risikere at blive stavnsbundet i mit hus.

Karina Mikkelsen (Stenløse, 2020-01-25)

#650

Jeg vil bevare Stenløse Å!

Ninna Hauge Leleur Thomsen (3670 Veksø, 2020-01-25)

#654

Jeg er Fisker å natur menneske 😁

Kenneth Taarnberg (2730, 2020-01-25)

#655

Det er en uoprettelig og tåbelig kortsigtet teknokratisk løsning at ødelægge denne dejlige natur - og så i en tid hvor alle taler om at vi skal forhindre den styrtdykkende artsdiversitet :-(

Klavs Eskestad (Hillerød Danmark, 2020-01-25)

#659

Der skal ikke ødelægges flere vandløb i Danmark!!

Steen Jensen (DÁlbertslund, 2020-01-25)

#661

Bevar naturen

Line Rasmussen (Frederiksværk , 2020-01-25)

#662

Bækørred er under stort pres

Erik Møller (Hørsholm, 2020-01-25)

#663

Natur har vi alt for lidt af, og det er ikke en sikring at lægge noget i rør, i Svendborg derimod, fritlægges de bække der tidligerre løb i rør ud til havnen, netop for at sikre mod høj vandstand

Orla Saabye (Svendborg, 2020-01-25)

#667

Vi skal bevare den skønne natur.
Der er andre løsninger!!

Kim Williamsen (Jyllinge, 2020-01-26)

#670

Fordi Det det er MEGET meget forkert at ødelægge naturen😡😡😭😭

Christian Wipplinger (København , 2020-01-26)

#673

Miljøgejl...

Per Tolstrup Nielsen (Kolind, 2020-01-26)

#674

Jeg ønsker at bevare vores skønne å og natur omkring den. Jeg synes ikke at der er fornuft i rørlægningen, og slet ikke i udgiften.

Judith Salling (Stenløse, 2020-01-26)

#677

alternativerne til rør, ikke har fået tilstrækkelig undersøgelse

Mark Krabbe (Stenløse, 2020-01-26)

#679

Der er jo sygt at ødelægge et stykke natur som fungerer.

Marco Østergaard (Tølløse, 2020-01-26)

#680

Fordi der findes andre løsninger end rørlægning, for at minimere risikoen for oversvømmelse af åen. Bevar åen, det er jo et velfungerende miljø.

Malene Pankoke (Ølstykke, 2020-01-26)

#682

Kommune tosser... de tænker med røven...

Sonni Klønne (Ishøj, 2020-01-26)

#684

Vi SKAL være bedre til at værne om vores fælles natur!

Christian Jakobsen (Ølstykke , 2020-01-26)

#686

Natur og dyr i nature’s i Danmark er voldsomt truet

Janne Onsberg (Toreby , 2020-01-26)

#689

Naturen, med skov, eng og især vandløb, er vigtig for liv og biodiversitet.
Mennesker bliver afstresset af naturen og har især brug for vandløb der kan løbe frit og levende.
Til tider kan kanaler gennem bycentrum og beboelser gøres så godt at det i sig selv tiltrækker og styrker mennesker.

Line Lerchebo (Frederiksberg, 2020-01-26)

#690

jeg synes det er dumt at ødelægge god og sund natur

charlotte jessen (Stenløse, 2020-01-26)

#698

Stenløse Å er umådelig vigtig natur og skal bevares.

Christina Skovgaard (Ølstykke, 2020-01-26)

#699

Jeg holder meget af vores å

Anne Tinndahn (Stenløse, 2020-01-26)

#709

Jeg nyder vores ture omkring åen. Året rundt stopper jeg ved åen, lytter til vandets rislen og fuglene, som drikker og bader. Åen gør Stenløse unik. Jeg håber den bliver bevaret.

Vibeke Heining (Stenlse, 2020-01-26)

#710

Klart den ik skal røres ved👍

Klaus Honoré Lausen (Stenløse , 2020-01-26)

#713

Jeg synes det er vigtig at bevare de danske åer med ynglende havørreder og en god biotop. Når der er andre muligheder og det ikke er nødvendigt at ødelægge naturen, for forslaget min underskrift

Kenneth Hansen (Gundsømagle , 2020-01-26)

#715

Jeg skriver under fordi jeg synes Stenløse å skal bevares.

Christina Vigh (Stenløse, 2020-01-26)

#716

Vi det her projekt er hul i hoved

Niklas Bredsgaard (Ølstykke, 2020-01-26)

#717

Jeg gerne vil bevare åen naturlig.

Bodil Viholt (Smørum, 2020-01-26)

#718

Vi skal passe på vores natur og de dyr der lever i den.

Signe Hansen (Gundsømagle , 2020-01-26)

#719

Danmarks natur skal bevares til fremtidige generationer. Landmænd og bygherrer og myndigheder skal stoppe med at smadre de få resterende naturlige åndehuller i profittens navn og forstå, at vi mennesker er afhængige af det økosystem, der er på planeten jorden. Også i bebyggede områder og i landbrugsområder.

Annamette Nørregaard (Veksø, 2020-01-26)

#720

Jeg suntes at det er dumt at ødelægge noget der virker hvorfor ser man ikke på andre løsninger

Karsten BOYE-HANSEN (Ringsted , 2020-01-26)

#721

Jeg vil bevarer det skønne natur! Åen er et af mine skønneste barndomsminder

Laura Bredsgaard (Ølstykke, 2020-01-26)

#722

Naturen skal bevares

Maria Hjorth (Ølstykke , 2020-01-26)

#724

Jeg skriver under fordi jeg synes det er tragisk at vi i 2020 ødelægger vores natur i stedet for at værne om den. Mange andre steder åbner og vil man åbne rørlagte åer. Tænk på fremtidens mangfoldighed.

Henrik Schwalm (St. Valby , 2020-01-26)

#735

Fordi det er fuldstændig hjernedødt at fjerne en hel biotop, med en forklaring om "klimasikring", hvad med miljøsikring. I DK burde det da være første prioritet?

Jonas Rossen (Dyssegård, 2020-01-26)

#738

Havørreden skal have flest mulige gydeområder!!

Christian Andersen (Store heddinge, 2020-01-26)

#739

Jeg skriver under fordi jeg støtter op om alle er danske søer og å’er i Danmark, fingrene væk!

Steffen Andersen (Korsør, 2020-01-26)

#740

Det er helt forkert, hvis klimasikring bliver en krig mod biodiversitet.

Ane Dybdahl (Skødstrup, 2020-01-26)

#741

Jeg mener at åen skal bevares som den er.

Peter Larsen (Veksø, 2020-01-26)

#743

Vi skal bevare de danske vandløb.

Jette Cederqvist (Stenløse, 2020-01-26)

#745

Det er dyrenes levested...det hedder natur. Og natur hører ikke hjemme i et betonrør!

Karen Biedermann (Helsinge, 2020-01-26)

#747

Fordi det er vanvittigt at omlægge en fuld funktionel å. Og der ved ødelægge muligheden for fisk og dyreliv !

Madd Juul wittrup (København, 2020-01-26)

#752

Jeg syntes det er på tide vi begynde at beskytte den smugle natur vi har tilbage

Jan Lilja (Næstved, 2020-01-26)

#754

Det vigtigt at bevare den sidste natur Vi har tilbage

Keld Rasmussen (Agedrup, 2020-01-26)

#755

Fordi jeg støtter dyrelivet og syntes det er for dårligt så smuk en å skal ødelægges med betonrør og lort, så må de finde et andet sted

Alberte Solarz (Dianalund, 2020-01-26)

#756

Det er fuldstændig vanvittigt at smadre vores natur

Kristina Keller (Stenløse, 2020-01-26)

#762

Jeg er imod at god og velfungerende natur bliver ødelagt.

Garth Nauta (København S, 2020-01-26)

#763

Det er vigtigt at bevare et flot og dyrerigt stykke natur i Stenløse

Martin Reinholt (Jyllinge, 2020-01-26)

#765

Fordi vi skal bevare den smule natur der ikke er blevet ødelagt indnu .

Jan Post (Randers, 2020-01-26)

#767

Fordi det er naturdestruktiv vanvid. Igen skal biodiversiteten stå i skyggen for alt andet...nu også klimasnakken.

Frank Wille (Sorø, 2020-01-26)

#769

Jeg skriver under fordi jeg gerne vil passe på den naturlige å og synes at der bliver ødelagt alt for meget i forvejen rundt omkring i Egedal. Blandt andet ihvertfald

Nicklas Tandrup (Stenløse, 2020-01-26)

#772

Jeg vil gerne være med til at vi for mere naturlig natur.

John Sander (Glostrup , 2020-01-26)

#775

Det er for smukt og unikt til at ødelægge

anna louise finck-heidemann (Melby, 2020-01-26)

#778

Sådan noget skal bare ikke ske

Christian Bendtsen (Assens, 2020-01-26)

#785

Vi skal bevare den smule natur vi har tilbage ... selvfølgelig 🥰

Henrik Søkilde (Esbjerg , 2020-01-26)

#787

Fordi undersøgelser viser at det hjælper ikke mod oversvimelser. Og hvad med biodiversati ? Hvor skal Isfuglen bor ? !!!

Michael Park (Hellerup, 2020-01-26)

#789

Fat den å skal blive man

Galio Vondam (Randers, 2020-01-26)

#791

Der må findes en alternativ løsning som kommer vores natur til gode

Tina Brun Johnsen (Ølstykke, 2020-01-26)

#793

Jeg synes det er vanvittigt at bruge penge på at ødelægge natur, naturoplevelser for naboerne og et vigtigt levested for truede dyrearter. Kun for at gøre den situation man prøver at bekæmpe (oversvømmelser og skader på bygninger) endnu værre. Især når der findes løsninger, som faktisk virker.

Jan Sørensen (Helsinge , 2020-01-26)

#794

Vi skal bevare Stenløse å fordi det er et stykke natur område med liv.

Jane Bernth (Stenløse, 2020-01-26)