Bevar Stenløse Å

Kommentarer

#3

Ønsker bevare det natur liv som er i åen. Jeg bor selv langs åen. Og ser hyppigt fisk, ænder, fiskehejre, fugle, masser af insekter om sommeren

Christian Hansen (Stenløse, 2020-01-17)

#9

Fordi det bare ville ødelægge så meget natur ,og rørlægge en å, som lodsejere og borgere har så meget glæde af .

Dennis Risenby (Stenløse , 2020-01-17)

#11

Jeg har en interesse i at vi sikre gydeområder for havørred og generelt sikre de få vandløb der er tilbage hvor ørreden og insekter kan overleve.

Henrik Andersen (Skibby, 2020-01-17)

#14

Nedlægning af åen handler direkte imod FNs verdensmål.

Gitte Mortensen (Slangerup, 2020-01-17)

#15

Bevar naturen!!!!!!!!!!!!

Jan Hornum (Stenløse, 2020-01-17)

#16

Vi vil ikke have de putter er rør ned i vores å i stenløse!

Kasper Andersen (Roskilde, 2020-01-17)

#17

Jeg ønsker at passe på naturen samt dyrelivet i og omkring Stenløse Å og den skal selvfølgelig ikke rørlægges, flyttes, rettes eller lignende!!! Dette ville være en naturkatastrofe!

Morten Sivertsen (Hvalsø, 2020-01-17)

#19

Åen har stor værdi og betydning for det omkringliggende miljø, hvor den bidrager til at opretholde en vis biodiversitet.

Jette Fredskilde (Ølstykke, 2020-01-17)

#20

Fordi en rørlængning af Stenløse å igennem Stenløse vil være ødelæggende for bestanden af både bækørreder, samt opgangen af gydende havørreder

Werner Heyckendorff (Stenløse, 2020-01-17)

#21

Vi skal bevare stenløse å

Freddy Pless (Stenløse, 2020-01-17)

#22

Jeg bor ved Åen i Stenløse By og rapport viser at den nye rørledning har langt mindre kapacitet end Åen og derfor i fremtiden vil vi få oversvømmelser, som vi aldrig har haft før

Alfred Snoghøj Rasmussen Bøgevej (Stenløse , 2020-01-17)

#26

Alt for mange af vores danske per bliver ødelagt af kontorfolk der aldrig kommer i naturen!

Flemming Hansen (Stenløse, 2020-01-17)

#28

For at bevare det kæmpestore vådområde langs åen.

Eli Lykke (Ølstykke, 2020-01-17)

#31

Hvorfor er politiker de dummeste mennesker der kan gå på Jorden! Tænk på Skjern å! Hold jer væk og lad naturen få en chance! Gør lige som i plejer brug pengene til at rejse jorden rundt fire gange og kom hjem og sige i vil nedsætte et hurtigt arbejdende udvalg som vil se på problemet??

ivar Kristensen (Yderby Lyng, 2020-01-17)

#32

Fordi Egedal kommune påtænker et vanvidsprojekt, som ikke er gennemtænkt miljømæssigt, økonomisk og til gene for mange lodsejere.

Marina De Smet (Veksø, 2020-01-17)

#42

Vi bor ned til åen og ønsker ikke den bliver rør lagt.

Jesper Lindehøj Jensen (Stenløse, 2020-01-17)

#44

Man skal værne om naturen og passe på vores vandløb med fiskeyngel.

Lene Larsen (Jyllinge , 2020-01-17)

#62

Jeg underskriver for at vi kan bevare vores dejlige Stenløse Å.

Berit Plambech (Stenløse, 2020-01-17)

#66

Det er det eneste rigtig at gøre...

Tanja Danmark (3670 veksø, 2020-01-17)

#69

Jeg er tilhænger af grønt miljø, samt visionære ideer, såsom en smuk og bred sejlbar å igennem Stenløse. Fantasiforladt betonpolitik hører fortiden til.

Henrik Pedersen (Stenløse, 2020-01-17)

#71

Vi skal beskytte og bevare vores natur

Ninna Hagengren (Jægerspris, 2020-01-17)

#77

Åer ligger ikke i rør.
Det er jo naturen at se vandet og dyrelivet 🥰

Thomas Olsen (Buresø , 2020-01-17)

#79

Fordi det er vigtig at bevare den smule natur, vi har tilbage i Egedal. Natur kan ikke gøre op i penge og det tager tid at genskabe naturen , når vi først har ødelagt/fældet den

Mona-Lise Pedersen (Ølstykke, 2020-01-17)

#81

Fordi det er vigtigt at værne og bevare naturen.

Aslaug Johnsen (Ry, 2020-01-17)

#82

Det er ganske uforståeligt og unaturligt at lægge en å i rør. De fleste andre steder beskytter man naturen og bruger den som rekreative områder. Hvorfor ikke gå den anden vej og frilægge åen igen?

Flemming Thonesen (Stenløse , 2020-01-17)

#84

Fordi jeg altid vil bakke naturen op! Den er rigeligt under pres fra griske landmænd der vil høste liiige en skæppe mere!

Peter Lorenz Pedersen (Kastrup, Amager, 2020-01-17)

#89

Jeg gerne vil bevare naturområder

Nina Busgaard (Ølstykke, 2020-01-17)

#90

Jeg er opvokset i stenløse og har mine forældre boende i byen

Anne Rasmussen (Faxe , 2020-01-17)

#92

Vi holder meget af vores å

Erik Tinndahn (Stenløse, 2020-01-17)

#100

Naturen skal bevares som den er. Åen er et sted hvor der er meget dyreliv , så den skal bevares . Man kender ikke konsekvensen af at åen bliver ændret , måske betyder det mere oversvømmelse end vi kender i dag.

Lil Suddergaard (Ganløse , 2020-01-17)

#102

Den løber igennem vores venners baghaven og det er så hyggeligt

Katja Hegelund (Ganløse, 2020-01-17)

#106

Jeg vil bevare Stenløse å

Peter Winkel (Stenløse, 2020-01-17)

#111

Bevaring af gydepladser for havørrederne

Carsten Thoneeen (2730, 2020-01-17)

#119

Naturen skal bevares

Pia Vienberg (Stenløse, 2020-01-17)

#123

Bevar dyreliv

Tine Kisling (Stenløse , 2020-01-17)

#125

Det er noget svineri at ville nedlægge en velfungerende å.

Mikkel Storgaard (Stenløse, 2020-01-17)

#135

Jeg skriver under fordi jeg gerne vil bevare åen og jeg er berørt hvis de nedlægger den😱😨

tanja pless (Stenløse , 2020-01-18)

#143

For mange vandløb blev ødelagt da man i sin tid rettede dem ud. Nu er man begyndt at fører dem tilbage til deres oprindelige løb.

Henrik Dam (Taastrup , 2020-01-18)

#146

Jeg elsker den å . Ser på den daglig når jeg går tur med hunden.

Birte Hansen (Stenløse, 2020-01-18)

#147

Fordi jeg ved der er masser liv i åen

John Jakobsen (Langå, 2020-01-18)

#152

Det er ærligt hvis den ikke blive bevaret. Jeg er 17 og så længe jeg kan huske både i folke skolen og på gymnasiet er åen også blevet inkluderet i undervisningen.

Emilie Førgaard (Ølstykke, 2020-01-18)

#153

Åen er vigtig for hele naturen omkring. Vi skal bevarer alt den smukke natur vi har. Den kan ikke genskabes med penge. Lad nu naturen og dyrelivet være i fred!

Sussi Freund (Stenløse, 2020-01-18)

#155

Vil gerne støtte naturens naturlige gang.

Eva Windfeld (Stenløse, 2020-01-18)

#156

Fordi Stenløse Å skal bevares

Jannie Christensen (Stenløse, 2020-01-18)

#157

Vand er liv, liv er vand - hvilket gør det meget afstressende, når man kan følge den rolige strøm. At man i bebyggelser (Egedal centret mv) ikke udnytter den gevinst er uforståeligt, men typisk dengang.
I dag ved vi heldigvis bedre og mange søger bevidst til steder med vand, betaler endda mange penge bare for at bo ved vand - men ikke dem der bor over rørlagte åer...

Hos mig popper de charmerende kanaler op, som København har forskellige steder, Albertslund har også åbne åer ført i kanaler, og de helt charmerende turistattraktioner er f.eks Amsterdam og London.
Men ikke Egedal centret og omliggende bydele....

Nu hvor der skal repareres bliver de gamle rør og det gamle å løb diskuteret, hvorfor ikke indrette å løb med glas over gennem diverse bygninger, indført kanaler hvor lækre stisystemer kan følge åen.
Jo mere natur man åbner op for, jo mere glæde og liv får man igen, såsom mere fauna, flora, glæde og mere aktivitet til f.eks. trailløb, fiskeri, skoleklasser der kan dyrke biologilæren videre udendørs, familier der leger med deres børn med små både det følger strømmen, børnehavebørn der nemt kan komme tæt på vand og lege og sanse vand.

Og jo mere man sikrer et godt å løb, jo mere garderet er man ved skybrud.

Børn , folk der bliver nemt stressede køre længere væk fra da naturen og vand gør noget ved mennesket afstresser kobler af fra det stressede liv og digital verden og giver bedre sanse og kropslig bevægelser. Dyreliv og truede arter påvirkes negativt ved ødelæggelse af Stenløse å.

Please lyt til os Menneskets tarv der bor der og er flyttet derud pga naturen og væk fra storbyerne.

Solveig Staun (Stenløse, 2020-01-18)

#159

Mener det er forkert at gribe ind i naturen på den måde. Har åen i baghaven og har aldrig oplevet i de 35 år vi har boet her, at åen er gået over sine bredder. Nyder til gengæld lyden af vandet rislen og ænder som flere gange er kommet ind i haven først som par og lidt senere er de kommet med deres ællinger.

Lone Beyer (Stenløse, 2020-01-18)

#166

Det er det rigtige at gøre

Thomas Hansen (Vejle, 2020-01-18)

#167

Det er vigtigt at bevare ynglesteder for insekter, fisk og padder
Regnvands overskud fra gader og veje må transporteres i lukkede systemer som anlægges uden at ødelægge naturen.

Palle Frederiksen (Ølstykke , 2020-01-18)

#169

Skal ikke ødelægge vores natur,
vores besøg af ænder og deres unger som kommer op af åen.

Michael Beyer (Stenløse, 2020-01-18)

#171

Gør den breder og lav flere gydebanker
Mere liv mere grønt

Kristian Bartholin (Stenløse, 2020-01-18)

#175

Jeg skriver under fordi mine fødder har stået i den å et utal af gange, og fordi det ikke giver mening for mig at ødelægge naturen på den måde.

Tine Holm (Stenløse, 2020-01-18)

#177

Jeg bor tæt ved åen og vil gerne bevare den.

Edith Justesen (Stenløse , 2020-01-18)

#180

Vi må bevare muligheden for at dyr og planter bevarer deres levesteder.

Dorthe Hansen (Veksø, 2020-01-18)

#185

Stenløse å hænger jo sammen med et større vandløb (Værebro ådal), der generelt er i fare pga bebyggelse. Det er en kerne i naturen, som bringer os så meget liv og glæde. Dét er en af de oprigtige værdier i livet.

Sørøn Bjørnlys (ballerup, 2020-01-19)

#189

Åer bør ikke ligge i rør

Kim Andersen (Hinnerup, 2020-01-19)

#192

For dyrene

Kalle Holm Sørensen (Hvalpsund , 2020-01-19)

#194

bevar naturen og dyrelivet i åen.

Lisa Astrup (slangerup, 2020-01-19)

#195

Politikerne skal spørge borgerne.

Per Madsen (Ganløse, 2020-01-19)

#197

Jeg vil bevare Stenløse å

Jan Henriksen (Ølstykke, 2020-01-19)