Nyborg: For oprensning af giftgrunden Lynfrosten før byggeri.

Kommentarer

#202

Regionen kan/må ikke ignorerer den kraftige forurening på den gamle tjæregrund pga. økonomi.
Når først der er bygget på grunden, bliver der ALDRIG som i ALDRIG renset op og det til store gener for en hel bydel.

Peer Iversen (Nyborg, 2020-01-18)

#203

Jeg skriver under, fordi det er uansvarligt at bygge på en grund med bevislig svær forurening.
Jeg tvivler stærkt på, at der ikke sker udsivning fra matriklen, og at der ikke sker afgasning til atmosfæren.

Michael Frølich (Nyborg, 2020-01-18)

#211

Det er uholdbart at bygge nyt oven på en så alvorlig forurening som der er tale om her.

Michael Gertsen (Tårup, 2020-01-18)

#225

Jeg skriver under fordi, jeg mener, at giftgrunden under skal renses op!

René Bøgh-Larsen (Nyborg , 2020-01-18)

#232

Grunden skal renses før der bygges nyt

Pernille Carlsen (Nyborg , 2020-01-18)

#233

Jeg bor i Nyborg og er bekymret for helbredet hos de, der skal arbejde i de butikker, der bygges på grunden.

Gitte Seloy (Nyborg , 2020-01-18)

#235

Grunden skal renses.

Bodil Sørensen (Nyborg , 2020-01-18)

#238

Jeg har til 31-12-19 været lejer af et kælderrum og hver gang det havde regnet, lugtede der fælt af gift

Janne Lausten (Nyborg, 2020-01-18)

#240

Jeg har været med til at lave veje og jordarbejde til den "nye" banegård og ved hvor forurenet jorden er, bla. under Banegårds Allé. Og så kan man bare prøve at grave ned, alle de steder hvor der har ligget tankstationer i Nyborg, der er overhovedet ikke renset op !

Henrik Eriksen (Nyborg, 2020-01-18)

#241

Det vil være en katastrofe at bygge uden at få renset jorden, når først der er bygget, går der måske 100 år før det bliver muligt igen, og ingen ved hvad der bliver "vasket" ud med den voksende mængde regn, og øget vandstand.

Michael Rasmussen (Nyborg , 2020-01-18)

#244

Det skal ryddes op for fremtidens unge mennesker og miljøet. ✌️

Jan Reenberg Hansen (5800 Nyborg , 2020-01-18)

#249

Nyborg bør ikke have gift grunde, og bestemt ikke bygge på noget som ikke er renset.

Lis Helvig Pedersen (Nyborg, 2020-01-18)

#252

Jeg skriver under fordi at der altid skal renses op eller gøre rent efter sig

Allan Lindholm (Nyborg, 2020-01-18)

#254

Jeg ønsker ikke, at der bliver bygget på en giftgrund.

Linda Nielsen (Nyborg, 2020-01-18)

#255

Jeg er nervøs for hvordan det påvirker vores skønne bykerne, som er sjælen og livet i vores dejlige by

Lea Lindberg Carstensen (Nyborg, 2020-01-18)

#257

Det er uforsvarligt at bygge ovenpå en giftgrund inden den er renset op!

Melissa Meulengracht (Nyborg, 2020-01-18)

#258

Det gift siver til Storebælt i mange generationer hvis det ikke stoppes

Lars Henriksen (Nyborg, 2020-01-18)

#260

Jeg skriver under fordi vi ikke kan være bekendt over for kommende generationer at efterlade giftgrunde hvorpå der er bygget.
Men også for dem der skal arbejde der med byggeriet og efterfølgende. Der er Ingen der kender omfanget eller konsekvenserne

Charlotte Nakel Henriksen (Kværndrup, 2020-01-18)

#265

Fordi det er så åbentlyst det rigtige at gøre!

Kamilla Mikkelsen (Aarhus, 2020-01-18)

#269

Det er uansvarligt at bygge på omtalte grund.

Hanne Fellah (Nyborg , 2020-01-18)

#272

Forurening bør fjernes!

Malene Larsen (Nyborg , 2020-01-18)

#274

Det vil være uansvarligt at bygge på grunden uden at rense op

Bo Windeballe (Odense, 2020-01-18)

#277

Jeg støtter 100% op bag kravet.

Elsa Knudsen (Nyborg, 2020-01-18)

#278

Der principielt skal foretages en oprensning af forurenet jord som kan skade og true vores almene sundhedsværdier.

Hans Biering (Nyborg, 2020-01-19)

#287

Det vil ikke give mening at gemme forureningen til kommende generationer. Få det fjernet inden nybyggeri.
Det er dyrt, men det er rigtigst.

Henrik Madsen (Nyborg, 2020-01-19)

#290

Det er så uansvarligt at lægge låg på sådan en forurening og bare sende “lorten” videre til fremtidige generationer! Det vil fremtiden ikke tilgive os!!

Michelle Nielsen (Nyborg, 2020-01-19)

#291

Det vil være dræbende for en handelsby som Nyborg at flytte handlen uden for byen og fordi man da simpelthen ikke kan gå i gang med sådan et projekt på en så forurenet grund....

Poul Winther (Odense, 2020-01-19)

#301

Oprensning er en absolut nødvendighed.

Helle Nielsen (Nyborg, 2020-01-19)

#302

fordi det er for dumt og vil ikke lade det her ske uden at have sagt fra

Martin Ravn (Nyborg , 2020-01-19)

#304

Vi kan ikke tillade os at overlevere sådan en forurening til de næste generationer.

Michael Skouw (Nyborg, 2020-01-20)

#305

Giftgrunden skal oprenses så hurtigt som overhovedet muligt af hensyn til mennesker og miljø! Det er fuldstændig vanvittigt, at der tænkes på andet end at få gjort noget ved de omfattende forureninger!

Nete Ziegler (Nyborg, 2020-01-20)

#309

Fordi vi har en forpligtigelse til og rydde op efter os selv.
Der kommer aldrig noget godt ud af og bygge nyt ovenpå noget skidt

Bjarne Naur (Nyborg, 2020-01-20)

#313

Den skal renses op, alt andet vil være uholdbart

Kenneth Østerlund (nyborg, 2020-01-20)

#316

Jeg skriver under fordi det er forfærdeligt at sådan noget ikke skal renses op, der skal også tænkes på vore efterkommere.
Jeg ønsker rigtig meget at flytte til Nyborg og at det bliver dejligt at bo der.

Evelin Radler (5450 Otterup , 2020-01-20)

#322

Jeg har mange års erfaringer med den omfattende forurening i området der påvirkede både mig selv og kolleger sundhedsmæssigt mens vi arbejdede med stenalderbopladser omkring Svanedammen! Især husker jeg de store mængder fenol, der blev iagttaget i udgravningerne.

Jesper Olsen (Svendborg, 2020-01-20)

#324

Fordi andet ikk giver mening

Diana Kaas (5800, 2020-01-20)

#329

Ingen skal leve med gift i nær området og ingen skal arbejde / bo nær en gift grund. Vi bliver alle påvirket !

Beth Høgh Hansen (Nyborg, 2020-01-20)

#336

Finder mig ikke i at lade stå til og ikke få renset op

René Bergen (Nyborg, 2020-01-21)

#340

Jeg skriver under fordi det er foruroligende, at tænke på hvad der måtte ligge under jorden og forgifte vores dejlige drikke- og badevand. Tour de France kører nok alligevel. Stop prestige projekter og brug hovedet og tænk med hjertet.
Kærligst Roze Milene

Roze Milene Egholm (Nyborg, 2020-01-21)

#349

Indlysende at få det renset for eftertiden

Klavs Andreassen (5800, 2020-01-21)

#353

Man gemmer ikke til eftertiden.

Karen henriksen (Ørbæk, 2020-01-21)

#354

Ryd op før du sætter noget nyt i gang! Det lærer vi også vores børn

Tina Rønaa (Nyborh, 2020-01-21)

#362

Jeg skriver under da denne grund skal renses op for alt det gift som er gravet ned på dette sted

Lis B.Stougaard Nielsen (<nyborg, 2020-01-21)

#363

Det er ikke bare forkert men også farligt for vores alle sammens helbred at undlade at oprense grunden v. Lynfrosten

Tine Marie Foldrup (Nyborg , 2020-01-21)

#364

Jeg skriver under for en ren fremtid!

Jacob Nielsen (Nyborg, 2020-01-21)

#366

Det er noget svineri, at bygge ovenpå en forurenet grund. Både for dem der bygger, dem der bruger bygningerne og for fremtiden. Forureningen forsvinder ikke af sig selv!

Carsten Frederiksen (Odense , 2020-01-21)

#369

Jeg skriver under fordi, at hvis kommunen vil bruge grunden, så må de også rense den op og derved sørge for at der ikke er en risiko for at den forurening som der er på arealerne i dag, på længere sigt kan være til fare for byggeri eller de mennesker som skal arbejde/benytte fremtidens butikker på arealet.

Thomas Knudsen (Nyborg, 2020-01-22)

#371

Gør rent efter os selv, ikke gemme noget til de næste.

Nina Madsen (Nyborg, 2020-01-22)

#377

Jeg mener at omtanke må gå forud for partipolitik. Få nu ryddet det fenol op så fremtiden ser lysere ud for de næste generationer, hvor er politikernes moral i denne sag😡

Peter Bay (Nyborg, 2020-01-23)

#381

Vi skal passe på vores jord

Birthe Johansen (Nyborg , 2020-01-24)

#383

Vi skal ikke rende rundt på giftig grund. Der følger et ansvar med, når man vælger at ville bygge der.

Cecilie Byberg (Ringsted, 2020-01-24)

#387

Det er vigtigt at få renset al gift op af vores jord

Helle Jensen (Hesselager, 2020-01-24)

#388

Fordi jeg mener det er uforsvarligt at bygge uden at rense op!

Vibeke Ejlertsen (Nyborg, 2020-01-24)

#389

Vi skal efterlade en renere jord til vores børn

Pia Olsen (Nyborg, 2020-01-24)

#392

Vi skal ikke have det skidt liggende og sive ned i vores grundvand. Rens op, tak!

Sally Frantzen (Ørbæk, 2020-01-25)

#394

Som barn var vi genbo til kommune kemi og tjære under branden, og kemiker på kemien boede ved siden af os på Gormsvej 16, så er helt sikker på der er gift under lynfrosten

Anette Pedersen (Nyborg, 2020-01-26)

#397

Jeg skriver under fordi vi ikke kan være bekendt at overlade en giftig grund, der er bygget på til de næste generationer.

Susanne Andersen (Ellknge, 2020-01-26)

#400

Fordi der skal tages bare lidt ansvar for Nyborg :-)

Laura Marie Jensen (Nyborg, 2020-01-26)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...