Nej tak til ændring af køreplan for Midttrafiks rute 73

Kommentarer

#5

Fordi jeg vil være med af at jeg ikke kan sende min børn med bussen og hvis behovet er kan jeg heler ikke tage den ned på mit arbejde i bjerringbro

Rikke Vestergaard (Randers nv, 2020-01-12)

#7

Jeg syntes at det er noget snæversynet Aasst vi ikke kan komme andre steder hen end til Randers midtby. Her i Øster Velling har de ældre valgt at have lægehus i Ulstrup, for der kan man komme hen med bus nr 73.
Vi har også unge der kan blive nød til at tage til Bjerringbro gymnasium hvis der ikke er plads i klasserne inde p gymnasierne i Randers ( besked til forældre til infomødet på Tradium for de elever der startede sommeren 2019)

Mette Høst Hammershøj (Øster Velling, 2020-01-12)

#13

Busforbindelsen til Randers bliver meget forringet fra Helstrup og Stevnstrup

Karin Møller (Stevnstrup, 2020-01-12)

#14

Hva med alle vores børn, som hver dag bruger bussen til deres uddannelsesstedet. Så meget for landdistrikt politikken

Søren Jørgensen (Helstrup, 2020-01-12)

#15

Jeg skriver under fordi at det ikke vil give mening hvis vi skal gå 2 km for at tage bussen

Mikkel Jørgensen (Helstrup, 2020-01-12)

#16

Fordi små børn også bruger bussen. Og de skal færdes sikkert i trafikken.

Tina Cramer (Øster Bjerregrav , 2020-01-12)

#21

Vi skal bruge bussen til at vores drenge kan komme i skole i Ulstrup

Tina Andersen (Øster Velling , 2020-01-12)

#22

Det er til stor gene for os borgere hvis køreplanerne forringes!

Peter Jensen (Stevnstrup, 2020-01-12)

#23

Det er ikke rimeligt, at der ved forringelser ikke laves acceptable alternative løsninger med sikkerhed i orden.

Carsten Dollerup (Stevnstrup, 2020-01-12)

#34

Jeg bryder mig ikke om den åbenbare afvikling af landsbyer der foregår i øjeblikket!

Christian Mide Sørensen (8920 Randers NV, 2020-01-12)

#35

Jeg skriver under fordi, at vi i landsbyerne ønsker samme muligheder for at blive transporteret med bus, som alle har i de store byer

Else Sørensen (8920 Randers NV, 2020-01-12)

#50

Jeg har en datter der dagligt benytter rute 73 fra Sdr. Vinge til Randers og retur, og det kan ikke undgås at en ændret køreplan for Ø. Velling og Helstrup ikke kommer til at påvirke bussen i Sdr. Vinge.

Kathrine Rode (8860 Ulstrup, 2020-01-12)

#52

Fordi ældre som unge skal have en reel chance for at benytte den offentlige transport.

Anne Bisgaard Christensen (Stevnstrup, 2020-01-12)

#54

Fordi jeg jævnligt benytter mig af rute 73 til og fra Helstrup.

Louise Kristensen (Randers, 2020-01-12)

#55

Jeg skriver under fordi jeg simpelthen ikke ved jeg og mine 3 børn skal gøre hvis bus 73 ikke længere kommer forbi helstrup, da vi ikke har andre muligheder for at komme ind til byen. Eller dvs. at det har vi. Vi kunne tage cyklen alle 4 hvilket vi sagtens kunne gøre. Hvis ikke at det var fordi at der ikke findes en eneste cykelsti fra helstrup og ind til Randers og det vil sig at vi alle skulle begive os ud på den store hovedvej i mørke og tæt trafik og sætte livet på spil. Det kan simpelthen ikke være rigtig at der ikke kan køre en bus ud forbi helstrup.

Mette Hansen (Helstrup 8920 Randers nv, 2020-01-12)

#60

Det er vigtigt at bevare let og tryg adgang til offentlig transport.

Lars Stegsted Rasmussen (Stevnstrup - 8870 Langå, 2020-01-12)

#63

Endnu en politisk beslutning der er ude af trit med samfundet og borgernes ønsker og behov..

Kenneth Juel (Stevnstrup, 2020-01-12)

#64

Vi er i Stevnstrup afhængige af busrute 73. Vores unge mennesker, der studerer i Randers, kan umuligt nå i skole om morgenen uden 73’eren, uden at skulle tage en afgang før kl 6, for at være klar til skolestart kl 8.30. Det bliver urimeligt mange timers transport dagligt.

Rikke Als (Stevnstrup, 2020-01-12)

#69

Min datter bruger ofte rutebilen.

Ronni Simonsen (Randers, 2020-01-12)

#70

Helstrup er en lille by og hvis i lukker bustrafikikken er det skolebørn og voksne som ikke kan komme til Randers . Har selv boet i byen i 40 år .

Anne Marie Nielse (Varde, 2020-01-12)

#71

Vi har brug for en bus der kører gennem byen (Helstrup). Der er jo ikke noget alternativ for vores børn, unge og ældre borgere.

Pernille Bønnelykke (8920 Randers NV, 2020-01-12)

#72

Vores børn har virkelig brug for den bus, så de kan komme til og fra skole og til og fra arbejde i Randers

Karina Ager (Langå, 2020-01-12)

#73

Vi benytter bus 73 da vi har skolebørn

Charlotte Simonsen (Helstrup, 2020-01-12)

#74

Børnene skal have mulighed for kørsel til og fra skole.

Simon Mikkelsen (Stevnstrup , 2020-01-12)

#82

Det er ikke hensigtsmæssigt at udelukke Helstrup fra den eneste reelle forbindelse med omverdenen, samt den eneste sikre måde for byens borgere / børn at benytte den offentlige transport, da L231 kræver at der skal krydses en hovedvej med dårlig oversigt og tilgangs mulighed.
Hvis L73 skal lukkes, bør L231 køre via Helstrup imellem Randers og Langå.

Magnus Søjberg (Helstrup , 2020-01-12)

#85

Byen vokser med 500 husstande de kommende år - så giver ingen mening at forringe den offentlige transport yderligere for byen Stevnstrup.

Kurt Kloborg (Langå, 2020-01-12)

#93

Jeg selv har benyttet mig af ruten og derfor vil jeg gerne have den bibelholdt

Oliver Simmelsgaard (Viborg, 2020-01-12)

#94

Jeg skriver under fordi at min kone og 3 børn er afhængige af at skulle med bus hver dag for at komme på henholdsvis arbejde og i skole.

Frank Kjærlund Hansen (Helstrup 8920 Randers nv, 2020-01-12)

#95

Det er farligt at gå uoplyst landevej .

Hardy Brandsborg (Helstrup, 2020-01-12)

#100

Der mangler busser så det hjælper ikke at skærer ned. Der er mange ung og ældre i bl.a. Stevnstrup, som ikke har mulighed for andet en offeligt.

Susanne Als Christensen (Langå, 2020-01-12)

#101

Jeg skriver under da dette vil have stor betydning for mine niecer og samtidig for oplandet omkring Randers, hvis der vælges at fjerne mange stoppesteder samt ruter.

Nadja Simmelsgaard-Kristensen (Randers, 2020-01-12)

#102

Da jeg ikke ønsker færre afgange fra/til Stevnstrup

Janne Størup (Langå , 2020-01-12)

#103

Jeg skriver under da jeg er afhængig af bus 73, så jeg kan komme frem og tilbage til skole.

Mia Hansen (Helstrup 8920 Randers nv, 2020-01-12)

#105

Fordi jeg selv har 2 børn, der med garanti kommer til at benytte sig at offentlig transport i fremtiden. Dertil er den offentlige transport i byen med til at gøre byen attraktiv for tilflyttere med f.eks. 1 bil osv.

René Thygesen (Stevnstrup, 2020-01-12)

#108

Jeg skriver under fordi busforbindelserne mellem Stevnstrup og Randers i forvejen er yderst begrænsede, og for vores unge mennesker, der skal til og fra skole og fritidsaktiviteter, vil det være helt uacceptabelt, hvis de bliver yderligere forringet.

Lise Thomsen (Stevnstrup, 2020-01-12)

#109

Mange er afhængig af den bus!

Rikke Frank (Langå, 2020-01-12)

#110

Jeg tit bruger bussen og er afhængig af den

Line Christensen (Randers , 2020-01-12)

#112

Rute 73 er en uundværlig mulighed for at komme i retning af Silkeborg uden først at skulle køre til Randers. Derudover er vejen til at bruge rute 73 ud fra Helstrup nemmere, kortere og langt mere trygt. Som sidste vil jeg sige at folk i Vester Velling og Øster Velling bliver endnu mere isoleret og giver endnu i en tilbagegang i udvikling af Danmarks yderkant.

Marc Jonker (Randers NV, 2020-01-12)

#118

Dette er den eneste transport jeg har hjem, da jeg bor uden for byen.

Frederik Skov Thomadsen (Ulstrup , 2020-01-12)

#121

Det kan ikke være rigtigt, at en fremgangsrig by som Stevnstrup, skal miste nogle afgange med bus.

Jesper Møller (Stevnstrup, 2020-01-12)

#123

Jeg har en ven der ikke cille kunne komme hjem fra gym hvis den bliver lukket og/eller bliver begrænset med busafgange

Samuel Borgstrøm (Rødkærsbro, 2020-01-12)

#124

Jeg skriver under, da jeg har 2 teenager som bruger rute 73

Gitte Nymann (Stevnstrup, 2020-01-12)

#127

Det er vigtigt at kunne komme sikkert med bussen

Heidi Høll (Stevnstrup, 2020-01-12)

#130

Fordi ungerne skal i skole, og det er en kæmpe fejl, Randers kommune har gang i...

Jytte Andersen (Stevnstrup, 2020-01-12)

#134

Jeg kender til de manglende bustider og overgang til Flex. Upraktisk og til gene for miljø og udkantsdDanmark. Personer uden bil bliver tvunget til at finde andet arbejde osv.!

Pia Jørgensen (Hadsund , 2020-01-13)

#135

Kæmpe forringelse af de unges muligheder for at komme til og fra Randers

Dennis Jesperseb (Stevnstrup, 2020-01-13)

#136

Vi bor i Stevnstrup, og har en søn der tager bus frem og tilbage til Randers hver dag, og tit passer hans mødetider bedst med rute 73, og med et fritidsjob man skal nå hjem til, så det ville gøre det svært at nå det hele.
VI VIL BEHOLDE RUTE 73 GENNEM STEVNSTRUP!!!

Stinna Leth Jensen (Steenstrup, Langå, 2020-01-13)

#140

Fordi det er en forringelse for skolebørn

Karen Andersen (Vester Velling, 2020-01-13)

#142

Fordi jeg tager bus 73

Gustav Andersen (Vester Velling, 2020-01-13)

#144

Jeg er dybt afhængig af at rute 73 fortsat kører den nuværende rute, samt at hyppigheden ikke ændres.

Maria Høver (Vester Velling , 2020-01-13)

#149

Syntes det er vigtig vi holder sammen og giver vores medmennesker mulighed for at kan tage bussen hvis de ikke selv kan fragte sig. Eller dør de små byer desværre hvis vi fjerne al offentlig trafik..

Mette Gandrup (Helstrup, 2020-01-13)

#150

Fordi det er vigtigt for de familier der bor på landet. At de har en mulighed for transport når man ikke har bil/eller er gammel nok til at køre bil

Tina bering Egelund (Randers, 2020-01-13)

#152

Min mor over 70 tager bussen fra Randers for at besøg børn og børnebørn i ulstrup og hvorslev

Karin Petersen (Ulstrup , 2020-01-13)

#154

Jeg bor i en lille by på landet samt er opvokset i en anden lille by på landet

Janne Juel Eskildsen (Bjerringbro, 2020-01-13)

#155

jeg tager 73. næsten hver dag.. jeg er dårligt gående og det stop er tættere på min bopæl end 231. er

Natascha Elisabeth Perto Bendixen (Stevnstrup, 2020-01-13)

#160

Jeg skriver under, fordi jeg slet ikke kan se meningen med at skære ned på den offentlige transport, der hvor der er brug for den, og der er så mange der benytter sig af bustransporten,, det var da bedre at de satte en ekstra bus på i morgentimerne,, så kunderne ikke skal stå op i bussen fra Stevnstrup til Randers.

Mariann Godskesen (Stevnstrup, 2020-01-13)

#174

Det er en stor forringelse for byens borger.
Jeg har børn, der om morgen skal med bussen for at komme til deres ungdomsuddannelser.
Det er livsfarligt og utrygt at børn, unge og andre skal færdes på uoplyste veje, gå på Randersvej i mørke og morgentrafik (der er meget trafikeret og i forvejen har mange uheld ). Det er simpelhen uansvarligt og farligt.

Tina Kristensen (Helstrup, 2020-01-14)

#175

Det er vigtigt at bevare muligheden for at komme fra de små samfund uden at bruge egen eje egen bil.

Jonna Pedersen (Stevnstrup, 2020-01-14)

#177

Vi i forvejen ikke har ret mange busser der kører til vores by

Miriam Degn (8870 Langå , 2020-01-14)

#179

Rute 73 er vigtig for sammenhængen mellem 3 af vores byer i sognet: Øster Velling, Helstrup og Stevnstrup. Det er den eneste offentlige forbindelse og det er ikke alle der har eller kan køre bil, så bussen er vigtig.

HANNE FRIIS (LANGÅ, 2020-01-14)

#181

Det er det mest useriøse jeg Hart hørt længe

Lena Petersen (Langå , 2020-01-14)

#187

Der er ingen børn i Randers kommune der skal udsættes for så farlig skole vej. Bor selv i en lille landsby og hvis Randers kommune og Midttrafik fortsætter deres besparelser er der da ingen børnefamilier der har bare en smugle sund fornuft der vælger at flytte til de små landsbyer. Det er bare ikke ok. Og forstår til fulde Jannis bekymring.

Tina Havtorn (Haslund, 2020-01-14)

#188

Alle har ret til sikker mulighed for offentlig transport

Cecilia Ring (Romalt, Randers, 2020-01-14)

#189

Selvfølgelig skal de ha busforbindelser i Helstrup/ Øvelling

Tove Christensen (Stevnstrup, 2020-01-14)

#191

Det bliver svært for specielt børn og unge mennesker, at undvære den rute. De har jo skolegang der skal passes, og det foregår i andre byer. Så bussen skal selvfølgelig bevares

Marianne Smed (Stevnstrup, 2020-01-15)

#192

Der er flere børn som skal med bussen om morgenen.

Camilla Moeslund (Stevnstrup , 2020-01-15)

#196

Jeg tager bussen på arbejde, når bilen er på værksted eller hvis jeg skal hygge en formiddag inde i Randers by.
Mine børn tager nogle gange bussen ind til Randers når de skal til frisør eller besøge kammerater.

Jeanette Søgaard (Sønderskovhedevej 5, 2020-01-15)

#197

fordi jeg dagligt tager bussen

Heidi Skovrider (ulstrup, 2020-01-15)

#199

Jeg bruger bussen hver dag til at komme i skole.

christian jensen (Randers, 2020-01-15)

#200

Alle i mindre byer også har krav på busforbindelser. Og vi er nogle der skal besøge folk i mindre byer

Marianne Tind (Hadsten , 2020-01-15)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...