Støt Mallinggaard SFO - Støt et godt fritidsliv efter skole

Kommentarer

#201

Mallinggård er en fantastisk sfo, som tilbyder gode rammer med kreative værkstedet og udeliv for vores børn.
Det vil være forfærdeligt og hæmmende for børnenes trivsel og kreativitet at skulle gå i sfo på Nes

Anne Sofie Dahlmann (Skanderborg, 2020-01-10)

#203

- det er vigtigt, at vi tager ansvar for alle børns trivsel, samt passer på de professionelle voksne som arbejder med børnene. Alle børn har ret til en god, børne start på livet - og det burde vi som samfund kunne mønstre at give alle børn.

Signe Sloth Nørgaard (Virring , 2020-01-10)

#206

Fantastisk Sfo med dejlig natur og udeliv og alsidige muligheder - bål, halloween-uhygge, fodbold, svævebane, huler i træerne, kreative sysler ude og inde, hule indenfor, teater, pc og ps4 mm. Vores to børn har elsker at gå der.

Tina Jensen (Skanderborg, 2020-01-11)

#207

Fordi jeg er STOR modstander af at børnene skal blive i skolen, selv om de er i SFO 🤔

Det er godt og sundere for dem at skifte lokation og Mallinggaard ❤

Karina Nielsen (Skanderborg, 2020-01-11)

#209

Fordi det simpelthen er for langt ude...

Morten Jensen (Horsens, 2020-01-11)

#212

Jeg skriver under fordi, at jeg selv har gået på Mallinggaard SFO. Jeg har nydt min tid på Mallinggaard og pladsen omkring til at lege i.

Mia Skytte Hjorth (Tranbjerg, 2020-01-11)

#219

Jeg vil ikke tillade at SFO flyttes til skolen det er ikke okay for vores børn at hive dem ud af deres rammer. Der er masser af tomme lokaler og huse i Skanderborg og omegn brug dem i stedet. Bevar Mallinggaard SFO

Lonni Borg (Skanderborg, 2020-01-12)

#225

Jeg mener det er fuldstændig selvmål fra politikernes side at lade denne lavine rulle videre og hive SÅ mange børn og deres forældre ned i mudderet! På sigt sparer de intet!

Louise B. Fonnesbæk (Galten, 2020-01-13)

#226

Børn har brug for plads , natur og fysiske udfoldelsesmuligheder. Mine sønner har haft nogle af deres bedste timer der og væk fra skolens område. Så trist og bekymrende at ville fratage andre børn den mulighed. Er sikker på at indlæring og trivsel fremmes ved mallinggaards fantastiske rammer.

Sidsel Jacobsen (Skanderborg, 2020-01-13)

#230

Jeg skriver under fordi, at Mallinggaard er en fantastisk SFO!

Mikkel Fischer Friddrichsen (Skanderborg, 2020-01-14)

#238

Sfoen skal ikke rykkes, børnene er allerede halvdelen af dagen på skolen, det vil ødelægge dem at fjerne deres pusterum fra skolen, når de tager på sfo

Michelle Thomsen Sørensen (Skanderborg , 2020-01-18)

#246

Mallinggaard sfo er et fantastisk godt sted med god plads ude og inde til sfo børn (og undervisning). Det er godt, skolebørnene oplever et klart skifte mellem skole/sfo og får frisk luft ved skiftet til sfo. Trist, man fra skolens ledelse ikke bakker op herom

Thomas Rask Eriksen (Skanderborg, 2020-01-19)

#259

Mallingaard SFO er det bedste sted og miljø for vores børns fritidsliv så SKAL bare for alt i verden bevares !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rikke Malmkjær (Skanderborg , 2020-01-21)

#262

Jeg ønsker det bedste fritidsliv for mine børnebørn!

Marie Louise Nyborg (Langå, 2020-01-22)

#269

Mallinggård er et unikt grønt fritidstilbud til vores børn og lige nu er de eneste alternativer en væsentlig forringelse for at spare på børnene. Det er ikke iorden.

Rune Nielsen (Skanderborg, 2020-01-23)

#275

Jeg skriver under fordi jeg ønsker for mine børn at have de fine, trygge og rare inde og ISÆR ude faciliteter på Mallinggård. Sceneskiftet mellem skole og fritid er så sundt for deres velvære og trivsel, og sikrer en mindre stressfyldt hverdag. Vi valgte NES og Mallinggård netop pga skov-miljøet som har været hverdag for vores ældste søn i en skovbørnehave i Aarhus. Faciliteterne på Mallinggård mindede om skovbørnehaven. NES har yderst ringe fritidsarealer og jeg ville være umådeligt ked af at mine børn skulle blive der i SFO tiden.

Christina Stilling (Skanderborg, 2020-01-29)

#277

Af åbenlyse grunde!! Vores venners børn og deres kammerater har ret til et bedre pasningstilbud end det der er på dagsorden lige pt.

Christina Pugdal (Sørvad, 2020-01-31)

#281

Det er super vigtigt for børn og familier. Der er i forvejen så meget der ændrer sig og skifter, og frirummet skal bare ikke også være flygtigt !

Katrine Rasmussen (Skanderborg , 2020-02-01)

#283

Fordi jeg selv har gået på mallinggaard som barn og brugt de udendørs arealer meget og synes det er en skam hvis børne modstået dem, samt at de vil ikke kunne udfolde sig på samme måde i en kedelig Skolegård som her på malæonggaard sfo

Mette schmidt Freiberh (Nørresundby, 2020-02-01)

#287

Jeg gik der selv da jeg gik i folke skole og har også gået på NES, det dur ikke med de bliver slået sammen. Det fungere bare ikke, mallinggaard er lige som det skal være med plads til udfoldelse af børn.

Emilie Daugaard (Skanderborg, 2020-02-01)

#300

For det første er det et fantastisk sted for aktive børn. Og dette gennem generationer. Mine børn og nu børnebørn nyder stedet med udenomsarealer og den positive ånd der er på stedet. For det andet, er det godt for børn at blive fysisk flyttet i stedet for at være på de samme omgivelser dagen lang.

Kirsten Christensen (Skanderborg, 2020-02-02)

#304

Haft 2 børn der igennem skolegang har gå stedet med fantastiske oplevelser i stedets omgivelser samt sparring mellem personalet, børnene og forældrene

Jens Brogaard Andersen (Skanderborg, 2020-02-02)

#313

Alle vores 3 børn, har gået på Mallinggaard SFO. Et fantastisk sted, hvor børnene bliver inspireret til kreativ udeleg. Et skønt åndehul, som jeg gerne vil skrive under på at bevare, så andre børn, også i fremtiden, får disse skønne rammer.

Mette Vernegaard (Skanderborg, 2020-02-03)

#314

Det er godt for børn, at skifte rammer, og skulle forholde sig til andre aktiviteter. Mallinggårds udeareal styrker kreativ tænkning, og fysisk udfoldelse. Og så koster det altså også penge at flytte rundt på institutionerne.

Linda Hansen (Skanderborg, 2020-02-03)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook