Fjernelse af erhvervsfiskeri fra danske søer.

Kommentarer

#201

Det er åbenlyst. Fiskeriet som lystfisker i danske søer har nærmest aldrig været værre. Fjernelse af så store mængder fisk som erhvervsfiskerne forudsager, er totalt unødvendigt. Der findes ingen argumenter for at det er en god idé længere.

Mads Vestergaard (Hvidovre, 2019-12-04)

#210

Jeg har set effekten på de søer der er påvirket af erhvervsfiskeri og det er skræmmende hvad der kan gøre specielt i de mindre lukkede søer... Hat fisket lystfiskeri i 17 år og har aldrig set en sø der er bedre bygget til en god bestand af gedder end Birksø i Ry. Det dyrkes erhvervsfiskeri i søen, hvilket er den eneste forskel i forhold til de andre søer jeg kender der minder om den, og jeg kan efter ca. 10 ture konkludere at der ikke engang er 1% af de gedder man ville forvente der skulle være. Søerne er små lukkede økosystemer der ikke er bygget til erhvervsfiskeri. Det er fint hvis en lystfisker tager et par fisk, en gang imellem (hvilket jeg også er lidt imod) men det vil sjældent være overfiskeri med en stang der ødelægger større søer.

Emil Jørgensen (Silkeborg , 2019-12-04)

#211

Jeg som lystfisker har oplevet, hvordan en enkelt erhvervsfisker kan smadre fiskebestanden i en sø. En person kan derfor ødelægge en sø samt den rekreative værdi for mange mennesker.

Kenneth Møller Gundersen (Herlev, 2019-12-04)

#216

Fordi det rekreative fiskeri gir så meget mere til samfundet end få grådige bierhvers fiskere nedfiskning af bestandene i søerne gør!

Morten Rasmussen (Sorø, 2019-12-04)

#224

At erhvervsfiskeri tar for stor del af fiskene til at det er bæredytigt

Theis Falk (Ansager, 2019-12-05)

#225

Rovfisk er vigtige for søernes miljøtilstand og erhvervsfiskeri i ferskvand har ingen økonomisk betydning for DK overhovedet. Jo før det stoppes, jo bedre.

Jacob Bøggild (København Ø, 2019-12-05)

#226

Fiskeri i søer slet ikke burde være tilladt.. da skal fisken have fred og ro

Thomas Teichert (Gråsten, 2019-12-05)

#229

Det ødelægger alt😠👍

Ole Parsberg Laursen (Herning, 2019-12-05)

#230

Jeg mener at erhvervsfiskeri skader
Søernes naturlige økosystem. Den slags ser vi nok af.

Christian Bareuther (Herning, 2019-12-05)

#231

Jeg skriver under fordi erhvervsfiskerne ødelægger de danske søer. Dette inkludere fugleliv og fisk.

Jeppe Druedal (Tårnby, 2019-12-05)

#246

Fordi det er noget svineri! Og det ødelægger en. Estland fuldstændig

Rasmus Gudbergsen (Aarsdale , 2019-12-07)

#248

Det ødelægger vores natur og fiske bestande og der ingen steder tilbage til os sports- og lystfiskere...

Martin Poulsen (Sandved, 2019-12-08)

#251

Det er en alt for voldsom indgriben i naturen og dens bioversitet
Vh Michael

Michael Juul Madsen (Nykøbing SJ , 2019-12-09)

#254

Fordi erhvervs fiskeriet ødelægger den danske ferskvandsfauna

Troels Wille (København, 2019-12-10)

#256

Lystfiskeri er en LANGT bedre forretning end erhvervsfiskeri for hele samfundet, OG lystfiskeri er bæredygtigt.

Theis Gronemann (København, 2019-12-12)

#258

Erhversfiskeri ikle høre sted i de danske søer.
Det er tåbeligt at en hånd forsøger at rede søerne med dic. Aqua projekter og den anden tillader erhvervs fiskeri.

Jacob Lundsvig (Karlslunde, 2019-12-13)

#264

Jeg skriver under

William Gubi (København , 2019-12-13)

#268

Fordi det er vigtigt at beskytte og bevare naturen som skal være til glæde for alle nu og mange år i fremtiden.

Niko Phonekeo (København, 2019-12-13)

#270

Jeg støtter op om forslaget om at forbyde erhvervsfiskeri i danske søer.

Line Færch Christensen (København S, 2019-12-13)

#276

Fordi der i flere natura 2000 områder drives et hensynsløst ureguleret garnfiskeri efter gedde, aborre og sandart. Kilometervis af garn hører ikke længere hjemme i vores natur.

Michael Howald Pedersen (Kalundborg , 2019-12-13)

#279

Sø vores børn og deres børn også kan opleve at fange nogen fisk med en stang,ved en smuk dansk sø.

Morten Sivertsen (Kirke Hyllinge, 2019-12-13)

#281

Fordi jeg vægter vores natur højt og mener at alle bør kunne have glæde af lystfiskeri i fremtiden

Lars Rytter (Maribo , 2019-12-13)

#283

Tiden er løbet fra at erhvervsfiske på søerne. Det rekreative fiskeri bør være fremtiden til gavn for alle.

Allan Vick (Skanderborg, 2019-12-13)

#287

Ukontrolleret erh ervsfiskeri i vores søer høre ingen steder hjemme

Kim Nielsen (Skælskør, 2019-12-13)

#289

Fordi de har snart tømt søerne der er ingen fisk tilbage man s
Kal godt nok lede længe efter dem

Jesper Andersen (Slagelse, 2019-12-13)

#290

spiser ikke geder , men fanger dem

Peder Møller (Rødovre, 2019-12-13)

#297

Jeg skriver under, da jeg bekymrer mig om bestanden af fisk, i vores danske søer. Det er fuldstændig grotesk, at der fortsat drives erhvervsfiskeri på ferskvandområdet - det burde gøres ulovligt.

Emil nordvig Sørensen (Risskov, 2019-12-13)

#300

Jeg underskriver, fordi jeg har set flere søer, med rigtig god mulighed for lystfiskeri, blive opfisket af specielt sandart. Jeg var med til et orienteringsmøde med den tidligere erhvervsfisker på Tissø. Han har fisket hårdt på søen, men nu er der åbenbart kommet ny, og han viser umiddelbart ingen nåde. Jeg ved, at jeg som lystfisker kun er gæst på netop Tissø, og ejerne må gøre, hvad de vil. Men det vil være ærgerligt, hvis den bliver opfisket igen!
Mvh
Brian Jensen

Brian Jensen (Tølløse, 2019-12-13)

#301

Jeg skriver under fordi jeg er bekymret for fiskebestanden og livet i søerne.

Steffen Gram (Karlslunde, 2019-12-13)

#302

Det kun skal være forbeholdt privat fiskeri. Så folk kan få den ro der følger med ved at fiske. Stop erhvervsfiskeri.

Julie Markussen (Aabenraa, 2019-12-13)

#305

Fordi der mangler lovgivning på om rådet og jeg er ved at få ødelagt min hobby

Simon Machholdt (Sorø, 2019-12-13)

#310

At man kan erhversfiske i søer er fuldstændig absurd - og endnu mere uden kvoter! Selvfølgelig siger det sig selv, at en bestand i en sø ikke kan holde til erhvervsfiskeri. Intet erhvervsfiskeri er bæredygtigt uanset hvordan man vender og drejer det. Se bare på verdenshavene som er ved at være tømt for fisk. Man kan ikke blive ved med at tage og tage uden at give noget igen til naturen. Hvordan skulle søer så kunne klare det så?
Tænk på logisk politikere, tak!

Casper Jensen (København, 2019-12-13)

#317

Jeg syntes simpelhen af det skal afskaffes fordi det bringer ingen gavn for søerne

Mathias Machholdt (Slagelse , 2019-12-13)

#321

Naturen er presset til det yderste. I jagten på ussel mammon. Erhvervs fiskerne er hårde ved de danske bestande af fisk også gedde og sandart.

Bent Kristensen (4130 Viby Sjælland, 2019-12-13)

#322

Fordi det ikke burde være lovligt at fiske i det få danske søer vi har.

Valdemar Birkegaard Petersen (København NV , 2019-12-13)

#324

Fordi jeg er fuldstændig enig i ovenstående

Thomas Jørgensen (København n, 2019-12-13)

#331

At erhvervsfiskeri i danske søer ikke er ok

Peter Lennert (Ejby, 2019-12-13)

#333

Det er på tide at alle de borgere som har glæde ved lystfiskeri bliver prioriteret!

Søren Græsborg (Holte, 2019-12-13)

#342

Fordi det absurd at man i det 20 århundrede har erhvervsfiskeri på de danske søer. Der bliver hvert år brugt millioner af danske skattekroner og EU midler på at forbedre vandkvalitet og søernes rekreative muligheder. I mens foregår der "skovhugst" i flere af vores danske søer på gedder, sandart og aborre, som alle er med til at skabe en naturlig balance i vores ferske vande.

Jonas Juul Hansen (Herlev, 2019-12-13)

#345

Der absolut ikke er kontrol med erhvervsfiskeri i danske søer.

Mads Nielsen (Gørløse , 2019-12-13)

#346

Det er på tide at stoppe garnfiskeri i ferskvand.

Martin Blond-Sørensen (Sorø, 2019-12-13)

#347

indlysende, det hører ikke hjemme mere. langt mere økonomi i turisme.

Bo Borby (faaborg, 2019-12-13)

#353

Fordi jeg synes det er forkert at der er erhvervesfiskeri på danske søer.

Peter Milter Andersen (Sorø, 2019-12-13)

#356

Fordi det ødelægger balancen i vores søer

Michael Seide (Bindslev, 2019-12-13)

#357

Fiskeriet er overfiskeri, og søernes balance ødelægges

Søren SKOVGAARD (GALTEN, 2019-12-13)

#360

Der er ingen søer i danmark, der er store nok til at, der kan drives bæredygtigt erhvervsfiskeri..

Rasmus Nyholt (København, 2019-12-13)

#364

Jeg ved det er direkte skadeligt hvis bestandene af de store rovfisk forsvinder fra søerne

Peter Larsen (København , 2019-12-13)

#366

Jeg skriver under fordi det absolut ikke giver mening at lystfiskere prøver at ophjælpe og bevare en fiskebestand på vores søer, bare for at bestandene kan nedfiskes af en erhvervsfisker

Klaus Aaes (Nyrup, 2019-12-13)

#376

Jeg er enig i, at det er et kæmpe problem med erhvervsfiskere i søerne, men jeg synes, I/du skal uddybe med fakta, da der ellers ikke vil være mange (tror jeg), der vil tage det alvorligt og dermed underskrive.
Mvh. Rikke

Rikke Ravn Weiergang (Silkeborg , 2019-12-13)

#383

Vores ferskvandsfiskebestande er mere truende end politikerne vil stå ved. Det ser vi der færdes i det med tydelighed.

Dennis Klinge (Randers NV, 2019-12-13)

#384

Jeg værner de danske søer.

Marc Persson (Brøndby , 2019-12-13)

#385

Skriver under fordi det skal stoppes nu..

Thomas rud Friis (Rødvig, 2019-12-13)

#389

Fiske forsvinder fra vores søer og åer

Arild Hov (Ulstrup , 2019-12-13)

#393

Ferskvands-fiskeri i Danmark burde kun
være tilladt til lystfisker!

Christian Rühe (8732 Hovedgård , 2019-12-14)

#399

Søernes rekreative værdi forsvinder og detes økosystemer bryder sammen ved overfiskning af Gedde , Aborre og Sandart

Lars B Carlsson (STENSVED, 2019-12-14)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...