Nej tak til højhuse i Støvring Ådale

Kommentarer

#6

Jeg har tidligere boet i Støvring Ådale, det vil ødelægge den skønne natur samt Det er urimelig for de grundejere som har grunde op mod området, at kommune først efter salget af disse vil ændre i eksisterende lokalplan.

Pernille Purkær (Støvring, 2019-11-05)

#9

... fordi højhuse ikke hører sig hjemme i Støvring Ådale.

Camilla Justesen (Støvring , 2019-11-05)

#12

Byggeriet vil forringe vores udsigt og aftensol markant og give kig direkte ned i vores køkken-alrum og have.

Henrik Vinther Holmgaard (Støvring, 2019-11-05)

#15

Ønsker ikke af folk kan kigge ned i min have,miste aftensol pga. Et 7 etage prestige byggeri. 3-4 etager som i byen ville være passende og til mindre genre for beboere, på kronhjorten og rådyret.

kristian christensen (Støvring, 2019-11-05)

#18

Fordi et byggeri på denne størrelse ikke hører hjemme i et område som Støvring ådale. Det vil påvirke vores boligpriser markant i negativ retning og måske gøre flere boliger usælgelige. Konkret vil det i mit tilfælde betyde, at jeg vil have kig til en 7 etagers boligejendom og derved også kig til min have og privatliv. Det var ikke disse vilkår vi købte grund efter, da vi valgte at bygge bolig i Støvring. Jeg håber politikerne vil genoverveje deres beslutning, og som minimum nedbringe højden af ejendommen til de oprindelige 3-4 etagers ejendom.

Rasmus Tetsche Laustsen (9530, 2019-11-05)

#20

Jeg mener ikke det vil passe ind i området og vil give store gener til mit hus.

Randi Vibæk (Støvribg, 2019-11-05)

#21

Jeg skriver under fordi, at højhuse ikke hører hjemme i Støvring. Beboerne i det påtænkte 7-etagers byggeri ville kunne komme til at kigge ned i min have.
Boligen vil komme til at falde i pris, og jeg tror, at Rådyret vil blive et rigtigt trælst sted at bo!

Anne Conradsen (Støvring , 2019-11-05)

#22

Det er skæmmende, det er chikanerende, det er uigennemtænkt, det er en berliner mur, det er p plads i baghaven, som vil genere med lys, og larm, og højehuse der vil fjerne lys og skygge og skæmme

Bettina Larsen Majgaard (Støvring, 2019-11-05)

#27

Jeg ønsker, at bevare de naturskønne områder i Støvring Ådale. Et etagebyggeri på 7 etager vil bestemt blive en skamplet på en af Støvrings naturperler.
Samtidig vil det have en negativ påvirkning af huspriserne på Rådyret, og det vil helt sikkert blive til gene for både mit, og alle mine naboers privatliv, hvis et 7-etages byggeri bliver etableret.

Mai-Britt Tetsche Laustsen (Støvring, 2019-11-05)

#29

Har købt hus på rådyret pr . 1/12-2019

Gitte Kvist (Støvring, 2019-11-05)

#31

Helheden for området imødekommes ikke med et så markant højt byggeri, som i øvrigt ikke er i overensstemmelse med lokalplanen!

Eva Friis (Støvring, 2019-11-05)

#35

Byrådets vision om at samle Støvring på tværs af banen er i forslaget afløst af en markering af “bygrænsen” i form af en byport. I middelalderen, som der er søgt inspiration fra, er byporten anvendt til at lukke byen af! Det er ikke ligefrem med til at samle!
En markant visuel og fysisk barriere med enorm gene for de nærmeste naboer er konsekvensen af forslaget.

Allan Hesselholt (Støvring, 2019-11-05)

#38

Jeg skriver under fordi jeg ikke syntes at 7 etager høre sig til i Støvring, og hele byggeprojektet bør tage større hensyn til de eksisterende huse der ligger på Rådyret. Generne byggeriet vil påføre naboer af indkigs- og skyggegener bør minimeres i alt højere grad. Flyt som minimum de høje bygninger længere op mod togbanen og dermed længere væk fra de 1 plans paracelhuse.

Nikolaj Beck Hesthaven (Støvring, 2019-11-05)

#41

Jeg ønsker ikke em visuel mur/afgrænsning af Støvring Ådale med resten af byen!
Jeg flyttede ikke til Støvring for at bo ved et hus på 7. etager - så kunne jeg være blevet boende i Aalborg.

Signe Dalum (Støvring, 2019-11-05)

#42

Jeg skriver under fordi, at jeg mener at et højhus vil være ødelæggende for det flotte, naturprægede villakvarter på Rådyret, Kronhjorten, Bæveren, osv.

Det bør ikke været nødvendigt, at bygge højhuse i en by som Støvring.

Peter Færgemann (Støvring, 2019-11-05)

#44

Det er upassende med så højt et byggeri i et bolig område.

Henrik Hosbond (9530, 2019-11-05)

#46

Støvring er en rigtig dejlig og smuk by og det ville værre så synd at ødelække det med så høj huse!

Line Dahl (Støvring , 2019-11-05)

#48

Jeg skriver under fordi forslaget er i strid med den gældende lokalplan, som tillader byggeri i op til maks. 3 etager. Vi er i et parcelhuskvarter i en land kommune. Etagebyggeri på 7 etager passer ikke ind her, og vil skæmme området. Desuden vil det kræver uforholdsmæssigt mange parkeringspladser, hvilket området ikke kan bærer sammen med opførelse af det nye sundhedshus.

Palle Friis (Støvring, 2019-11-05)

#50

Højhuse hører ikke til i Støvring og det er ikke det vil forringe værdien af de huse der ellers ligger i ådalene. Lad os bevare Støvring som den by vi alle elsker og ikke mislykket provinsby

Signe Lynggaard (Støvring, 2019-11-05)

#53

Det nærmer sig en skandale.

Ole Bramsen (Støvring, 2019-11-05)

#54

Jeg er enig

Louise Kaysen (Støvring, 2019-11-05)

#67

Højhuse hører ikke til i Støvring
Det skæmmer den flotte natur og giver store gener fra de omkringliggende naboer

Maiken Larsen (Støvring , 2019-11-06)

#70

At vi i forvejen ikke har særlig meget naturområder i Støvring by. Samt at der skal tages større hensyn til eksisterende boligområder. Samt ville dette medføre at Støvring bliver delt op i to byer i stedet for at samle byen med en cykelgangbro, der vil kunne give mere flow i Jernbanegade og måske være med til at påvirke behandlen positivt.

Katrine Klemmensen (Støvring, 2019-11-06)

#79

Højhuse hører ikke til i Støvring

Annette Thomsen (Støvring, 2019-11-06)

#83

Fordi jeg syntes virkelig at der bliver bygget alt for meget så snart der er en grøn plet så skal der bygges og synd fir de mennesker som har bygget deres drømmehuse i det område Så skal de have så store bygninger i deres baghave nærmest hvor de blive lidt krænket i forhold til at bruge deres haver .

Susanne Jacobsen (Nørresundby, 2019-11-06)

#87

Fordi jeg synes der skal være proportion mellem de forskellig byggehøjder der gives lov til. Og fordi vi skal sikre at byen vokser på en ordentlig måde. Hurtigt Ja det er ok. Men det skal være på ordentlige vilkår så byen hænger sammen.

Janne Skyt (Støvring, 2019-11-06)

#91

Jeg synes vores smukke og grønne boligområde er ved at vokse til i huse. Stop nu lidt og lad os tænke over byplanlægningen.

Tine Møller (Støvring, 2019-11-06)

#93

Der skal ikke bygges så højt i dette område!

Charlotte Thomsen (Støvring, 2019-11-06)

#98

Jeg syntes det er alt for højt , det vil gi en væsentlig værdi forringelse på vores hus da vi kommer til at være nabo til en 3 etages bygning , endvidere får vi parkering lige op af vores hæk ind imod vores soveværelse hvilket vil gi en masse gener over hele dagen.
7 etager hører til i aalborg ikke i Støvring det kommer til at blive en mur imellem rådyret og resten af byen. Hvorfor bygge 3 -4 etager mod det lavt bebyggede område på rådyret og ikke 2 etager som vil være mere forståeligt.
Vi kommer til at få skygge de kommende bolig som endvidere vil kunne kigge lige ned i vores have så slut med privatliv

Jesper Jacobsen (Støvring, 2019-11-06)

#101

Nej tak til højhuse i Støvring Ådale.

Brigitta Kinga Ciocarlan (Støvring, 2019-11-06)

#103

Det ødelægger det dejlige område.
Har overvejet at flytte til området men det bliver bestemt ikke aktuelt hvis der kommer højhuse på mere end 3 etager.

Rikke Schouboe Larsen (Støvring, 2019-11-06)

#104

Det skal være et flot og naturrigt område, ikke et område, hvor der bare skal stoppes folk ind i og slet ikke i flere etager end to som de andre lokalplaner omkring.

Carina Tordrup (Støvring, 2019-11-06)

#111

Jeg bor selv på Rådyret, og finder det tragikomisk at flere af de kvaliteter som var salgsargumenter da jeg købte min grund i 2017 netop var "tæt på byen og naturen", "albuerum" og "luft til at leve". Disse argumenter (som jeg også mener har været med til at hæve prisen på grunden) falder til jorden hvis lokalplan 312 føres ud i livet. Så vil jeg blive separeret fra byen af meget høje boligblokke, der vil være længere ind til byen (både i bil og på cykel) og følelsen af natur vil blive forringet med så høje og skæmmende boligblokke lige i baghaven. Jeg ser meget gerne at Støvring udvikler sig. Men det skal være i den rigtige retning med respekt for byens størrelse. 7 etagers boligblokke hører måske til på havnen i Aalborg, Aarhus eller København - men ikke i Støvring. Der er masser af ledige arealer i umiddelbar nærhed af byen. Hvorfor bygge i højde, når det er både billigere, smartere og pænere at bygge i bredden?

Søren Gregersen (Støvring, 2019-11-06)

#113

Det giver ingen mening at bygge så højt. Det er til gene for nabolaget og der må være en del huse der falder betydeligt i værdi.

Morten Vilstrup (Støvring, 2019-11-06)

#125

Jeg er imod højhuse i Støvring Ådale

Bitten Christensen (Støvring, 2019-11-06)

#130

Den bygge højde den er i lokalplanen er vel for at til godt se alle borgere i området

Kurt Granat (Støvring, 2019-11-06)

#135

Hvis vi ville bo i et storby miljø, var vi blevet i Aalborg.
Den slags bymiljø hører ikke hjemme i Støvring.

Berit Rahmberg (Støvring, 2019-11-06)

#139

Jeg er meget imod et højhus af den dimension!!

Mia Hemdrup Sørensen (Støvring, 2019-11-07)

#145

Det ønsker jeg ikke

Rene Bjerregaard (Støvring, 2019-11-07)

#156

Jeg skriver under fordi, at jeg ønsker et samlet Støvring, som alle får bedst mulig glæde af 😊

Trine Tamberg (Støvring, 2019-11-07)

#157

Støvring er ikke LA!

Helene Flaathen Hjortshøj (Støvring, 2019-11-07)

#160

Jeg er tilflytter i een af de fantastiske boligområder som Rebild kommune allerede tilbyder ...
Det er vigtigt “at man holder ord” og ikke skuffer “unge familier” - som danner grundlag for den fremtidige trivsel / udvikling af kommunen.
Hver dag bliver der tilføjet nye boliger “til salg” i nyudstykkede/nybygger områder - hvor plangrundlaget har ændret sig ... hvilket er udtryk for FRUSTRATION ...
TÆNK JER OM ... kom i konstruktiv dialog, med alle SKATTEYDERNE ...

Tina Strøm (Hjørring, 2019-11-07)

#161

Højhuse over 2-3 etager hører ikke til så tæt på boligbebyggelse i parcelhuskvarter. Politikerne røvrender nye beboere i Ådalen, i særdeleshed de nybyggere på Rådyret som har under 100 m til planlagt 7 etagers byggeri. Det vil medføre væsentlige indbliksgener og skyggevirkninger om eftermiddagen og aftenen mod vestsolen.

Carsten Pedersen (9530 Støvring, 2019-11-07)

#164

Til Byrådet i Rebild Kommune

Hermed fremsender vi en indsigelse imod lokalplan 312 for ”Brikken” og kommunens område øst for banen i Støvring Ådale.

Da vi i sin købte grunden Rådyret 143, var det med en klar forventning om, at vi købte os til en bynær grund i et skønt naturområde. Desværre kan vi nu se, at vi i stedet er havnet midt i et prestigeprojekt som ikke passer til området.

Vi har betalt tæt på 1 million kroner for en byggegrund, hvor der var lokalplanlagt optil 3 etager på kommunens grund. Nu er det nærmere minimum 3 etager. Vi har set dronefotos af området, hvor det tydeligt fremgår, at også vores grund vil blive påvirket af indkigsgener. Det er vi meget utilfredse med. Vi ønsker desuden, at det skal præciseres at altaner, terrasser og tagterrasser skal placeres mod syd eller vest således, at de mindsker indkigget til vores huse på Rådyret. Vi vil især være yderst udsat for både skygge samt indkigsgener til vores hus og have, hvilket vi er stærkt utilfredse med som følge af mangel på privatliv, det nye byggeri vil medføre.

I skriver, at de væsentligste gener for naboer pga. større byfortætning er mindsket fx ved at nedtrappe etageantallet mod naboområderne. Denne nedtrapning er i praksis ikke markant nok. Mod parcelhusene i øst er der stadig præcis 3 etager nær centertorvet (byggefelt 5) og mellem 3-7 etager (byggefelt 3) nær søkvarteret. Vi vil opfordre til at byggehøjderne sænkes i byggefelterne 3, 4 og 5, da det vil mindst indkigs- og skyggegener for parcelhusene signifikant. Vi ønsker ikke at ende i et kvarter med lavere boligpriser og ringere gensalgspotentiale pga. alt for høje etagebygninger i nærheden. Derfor beder vi politikerne i byrådet tage hensyn til vores liv og økonomi.
De to fravalgte designplaner fra hhv. Labland og C.F. Møller tager bedre hensyn til de omkringliggende naboer ved at placere højere bygninger mod vest eller blot holde sig til 3-4 etager. Så det er muligt at være visionær for Støvring uden at forringe vores livskvalitet! Lad i stedet den flotte bro over banen være varetegnet og drop de hensynsløse 7 etager.

I lokalplan 235, som var gældende på tidspunktet, hvor vi investerede omkring en million kroner i en byggegrund, fremgår det ligeledes af §5 Veje, stier og parkering, at der lang områdets østlige grænse skal være en cykel-gangsti. Denne sti er i dag en direkte linje Rådyret i syd til Odderen i nord. Vi ønsker at beholde den nuværende lige sti, således at fx børn, motionister og hundeluftere ikke skal tvinges ind over en parkeringsplads og via Centertorvet. Stien, som er fremlagt i lokalplanen, vil ikke være en sikker vej for bløde trafikanter.

Vi ser frem til, at byrådet denne gang tager hensyn til vore bekymringer.

Venligst, beboere på Rådyret 143

Julie Larsen (Støvring, 2019-11-07)

#186

Jeg syntes det er skæmmende for området at der skal et 7 etagers hus op i et villa kvarter, det bliver ikke med min accept.

Peter Skibsted (Støvring, 2019-11-07)

#190

Byggeriet er for højt og for tæt

Christian Diget (Støvring, 2019-11-07)

#191

Jeg skriver under fordi politikkerne i Rebild kommune skal vågne op af deres drøm og se på hvad der er bedst for byens borger OG se på hvad byens borgere ønsker. Hvis der bygges højhuse ved Støvring ådale vil det ødelægge en skøn bydel, og have stor negativ betydning for områdets værdi. Dette burde simpelthen ikke kunne lade sig gøre i dette omfang. Vi er allerede på Kronhjorten, blevet snydt én gang af jer med rækkehuse, som vi ikke blev informeret om. Nej, til bygherrer og derefter sorte huller i kommunikationen og pludseligt fik bygherrer et ja. Det er fuldstændig til grin. Vi håber meget at der bliver lyttet til byens borger i sager omhandlende vores by!

Katrine Sandø Stevn (Støvring, 2019-11-07)

#197

Stop klimasynderiet - nybyggeri er den største klimasynder! Gå foran som klimakommune - arbejd med bæredygtig renovering ude i landsbyerne, frem for at være så forhippet på at samle alt centralt. Eller så accepter at Støvring/Rebild ikke behøver at blive ved med at vokse.

Birgitte Sørensen (Skørping, 2019-11-07)

#198

De højhuse passer ikke ind.

Martin Uttrup (Støvring, 2019-11-07)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...