NEJ TIL KAJ - HELSINGØR

Kommentarer

#2

Et kajanlæg, som er i spil ved Trykkerdammen , vil ødelægge det dejlige område med badebro, kajaksejllads, dykning og bådudlejningen! Desuden vil det føre til øget CO2 udledning samt store trafikale problemer på Sønder Strandvej ! Hvorfor skal man overhovedet overveje den slags vilde planer, og ødelægge et enestående smukt miljø, som vi er så mange , der sætter pris på hver dag, året rundt!!

Lis Rahbek (Helsingør, 2019-10-07)

#8

Fordi Helsingør ikke skal belastes af tung trafik samt forening fra diverse krydstogt skibe mm.

Thomas Rasmussen (Helsingør, 2019-10-08)

#9

Helsingør bliver sort som kul !!!

Hanne Juul (3000, 2019-10-08)

#10

Fordi det er en vanvittig tanke.

Erik Rasmussen (3000, 2019-10-08)

#11

Krydstogtskajen skal vores miljøkommune ikke have.
Hele verden taler klima "come on Helsingør".
Nu står vi sammen mod de vilde planer.

carsten thomsen (helingør, 2019-10-08)

#12

Stop miljøsvineriet.Miljøkommune ja tak!

Hanne Vadstrup (Helsingør, 2019-10-08)

#13

For miljøet og byens skyld.

Nicolai Øvig (Helsingør, 2019-10-08)

#17

Går ind for et rent klima også i min kommune.

Marlene Terp (Snekkersten , 2019-10-08)

#19

Jeg vurderer, at nytteværdien for en krydstogtkaj er for lille, når vi vurderer nytteværdien af en krydstogtkaj i forhold til det borgernære og med hensyn til betydningen for vores lokalsamfund.
Videre finder jeg at en krydstogtkaj hovedsagelig vil have værdi for snævre turismeinteresser, tilgodeseelse af private særinteresser og privatøkonomiske interesser og vurderes derfor kun i ringe grad at varetage relevante kommunale havneopgaver.

Jørgen Busch (Helsingør, 2019-10-09)

#21

Det vil ødelægge miljøet for hele området ved trykkerdammen og for hele Helsingør.
Krydstogtgæsterne vil ikke lægge ret mange penge til byen da de har alt ombord. Der vil være en masse forurening fra de busser mm. der skal køre frem og tilbage.
Vi har rigeligt af forurening fra alle de lastbiler der bruger færgen.

Tom Schalck (Helsingør, 2019-10-09)

#22

Krydstogtskibe hører ikke hjemme i Helsingør!

Aasa Petrén (Helsingør, 2019-10-09)

#23

Visuel forurening af vores smukke by samt Trykkerdammenområdet , at have disse mega skibe liggende.
Et skib svarer til mange tusind af biler på CO2 regnskabet, med dårlig luftkvalitet til følge.
Udskriv en konkurrence om turismeudvikling for Helsingør, budget 250 mill.

Jytte Andersen (Helsingør, 2019-10-09)

#27

Kommunens plan for klima og bæredygtighed 2020 – 2030 stemmer ikke overens med Helsingørs Kommune ønske om etablering af en industri - og krydstogtskaj. Uanset hvor mange beregninger der laves og hvordan der bliver tryllet med tallene, vil CO2 udledningen fra disse skibe belaste vores kommune yderligere end det niveau vi har i dag.

Derfor ville det være en ”lavt hængende frugt”, hvis Kommunen siger nej til sådan et projekt.

Jan Flintrup (Helsingør, 2019-10-10)

#29

Jeg mener ikke, at det gør nogen som helst gavn for Helsingør. Flere europæiske og en caribisk by, jeg har besøgt de seneste år, er glade for turister, men forbandet på krydstogtturisterne, da de ikke lægger penge i byen, men bare slider på den. Det giver trafikkaos og støj med alle de ekstra busser i bybilledet. Sats på sejlbådturisme i stedet for. De provianterer lokalt.

Carsten Nielsen (Helsingør, 2019-10-10)

#31

Årsagen til et nej til en Krydstogt havn er forureningen skal bekæmpes og at jeg kan læse at det bliver en erhvervshavn på sydsiden af Kronborg og Kulturhavnen. Bevar Helsingør og støt borgerne i kommunen i stedet for udefra kommende4 borgere eller turister.

Jørgen E. Hansen (Helsingør, 2019-10-10)

#32

Det vil være galimstis at bygge noget så tåbeligt. Kryddtogtskibe er ødelæggende og skal forbydes

Anje Holmstad (Heldingør, 2019-10-11)

#36

Fordi
Det ikke er til gavn for byen, samt af miljømæssige årsager.

Kan ikke finde nogen gode argumenter for en krydstogskaj.

Lone Schmidt (Helsingør, 2019-10-11)

#39

Det er på alle måder en håbløs ide. Det er forurenende både for luften og for synet. Lær af Norge der har forbudt disse store skibe at lægge til kaj i visse fjorde!
At byrådet bruger penge på rapporter(Cowi) der skal legitimere kajen.. er en disposition der burde få konsekvenser!! Bedste hilsner

Per Sørensen (helsingør, 2019-10-11)

#41

Jeg ønsker ikke krydstogtsskibe til Helsingør og håber på at afbrænding af trætræflis ophører hurtigst muligt

Brigitta Pranov (3079 Snekkersten , 2019-10-11)

#42

Jeg ønsker ingen krydstogtsskibe til Helsingør og håber på at afbrænding af trætræflis ophører hurtigst muligt

Peter Pranov (3070 Snekkersten , 2019-10-11)

#43

Fordi det er et idiotisk foreslag.
Se Lars Kjædegaard klumme i lokalavisen Nordsjælland den 8/9 oktober 2019.
Manden har ret..!

Karsten Dupont (Espergærde 3060, 2019-10-11)

#44

Vi hverken har brug for mere CO2-udledning eller mere trafik!

Linda Klein (Espergærde, 2019-10-11)

#46

Jeg er imod forurenende krydstogtsskibe i Helsingør

Flemming Gräs (Helsingør , 2019-10-11)

#47

For miljøets skyld.

Lillian Martens (Helsingør, 2019-10-12)

#49

Jeg er stærkt imod evt planer om en ny kystskibskaj.

Hanna Mie Jakobsen (Helsingør, 2019-10-12)

#50

Miljøhensyn er afgørende. Hertil kommer, at en kaj med tilhørende krydstogtskibe vil ødelægge området omkring Strandvejen og Kronborg.
Sig nej til byrådets forsøg på at kapitalisere havnefronten

Arne Lund (Humlebæk, 2019-10-12)

#53

Jeg skriver under fordi:
- flere krydstogsturister i Helsingør ikke vil medføre mere økonomisk aktivitet i byen
- trafik af flislastbiler blot vil blive flyttet til Flynderborgvej og Kongevejen - med risiko for trafikulykker dér.
-Der vil blive taget plads fra nogle af de rekreative muligheder, der gør Helsingør attraktiv at bo i. (Dykkerne, Roklubben, Bådudlejningen)
- Helsingør Havns økonomi kan blive bragt i fare - har de reelt mulighed for at betale et lån på 1/4 mia. tilbage? hvad hvis renten stiger? Skal skatteborgerne på et tidspunkt til lommerne?

Erling Albrectsen (Snekkersten, 2019-10-12)

#63

Er en belastning af vores miljø

Ingrid Sejr (3060, 2019-10-12)

#65

Jeg skriver under, fordi krydstogtsskibe forurener for meget. Krydstogtsturister kommer kun for at se Kronborg , Han og evt. Museet for Søfart.

Sigurd Als (Helsingør, 2019-10-12)

#66

Jeg skriver under, fordi jeg er modstander af etablering af en erhvervs og krydstogtkaj.

Kirsten Als Østerby (Helsingør, 2019-10-12)

#73

Miljøet

Annette Muus (Espergærde, 2019-10-12)

#75

Spor fra andre byer skræmmer f.eks selv set i Venedig. Indtjening ved krydstogtskibe falder drastisk fordi ferieformen og de lave priser gør at kunderne ikke længere er købekraftige og benytter derfor skibene til at spise, købe told- og skattefrit m.m. Dette kender jeg f. Eks fra Sankt Thomas. Der er intet positivt for Helsingør, kun slitage og spoleret horisont over Øresund.

Urban Bräuner (Hornbæk, 2019-10-12)

#76

Helsingør Dagblad forleden havde en god artikel om netop krydstogtskibes negative påvirkning af de havne de anløber.

Sten Johansen (Helsingør, 2019-10-12)

#81

Økonomien i krydstogtsturisme i Helsingør hidtil og fremover har været udokumenteret

Jens Breinegaard (Helsingør, 2019-10-12)

#88

Det giver ingen gevinst for menigmand i Helsingør, at der kommer en krydstogtkaj (inkl. krydstogtskibe generelt)

Frank Johansen (Helsingør, 2019-10-12)

#89

Krydstogtskibe er en uting og gør ikke noget godt.

Michael Norrie (Nivå, 2019-10-12)

#90

Krydstogtskibe er skadelige fro det fysiske miljø og for bymiljøet

Elsebeth Norrie (Nivå, 2019-10-12)

#91

Vores infrastruktur er ikke gearet til hverken krydstogtskibe eller fragt-/industrihavn. Al planlægning de seneste 30-40 år er gået på det modsatte.

Jesper Appelrod (Ålsgårde , 2019-10-12)

#92

Der er ingen gevinst for byen og miljøet vil blive belastet. Brug pengene til grøn vækst istedet..!!

Jacob Schou (Hornbæk, 2019-10-12)

#97

En kaj til enorme krydstogtskibe og en industrikaj vil smadre byens miljø med larm, trafik og forurening og ødelægge den unikke udsigt mod Kronborg fra syd.

Johny Ruud (Ålsgårde, 2019-10-12)

#98

Støj og møj har vi nok af, hvad hjælper det at opankre kæmpe sejlende turistpaladser i en lille by som Helsingør, og så tro, at det bliver en guldåre, - hvor blåøjet kan man være?
Barcalona, Venedig, Rom og mange
flere, - også København er dødtrætte af turister der stamper rundt, slider på gader og stræder og besværliggør det daglige liv for borgerne med fyldte byrum af turismens ‘lyksageligheder’.
De økonomiske gevinster er vist nok ikke noget, der kan lægges til grund for den igennem årene opreklamerede turisme.
I Helsingør har det ene og alene været den nuværende og tidligere havnechef, der rosende har omtalt kajanlægget. Kan man holde sig til objektiviteten fra denne kant?
Fra den politiske side er der ingen der har deltaget i debatten, som ellers har fyldt aviserne med mange kritiske læserbreve fra borgerne.
Men, det er måske fordi, det skal være politisk gedulgt og ‘tågernes kaj’ for borgerne.
Det lange af det korte er, det er utilstedeligt at hoppe på den limpind og tro, at det bliver en væsentlig indtægt til kommunen.

Ove Poulsen (Helsingør, 2019-10-12)

#101

Kajanlægget vil i den grad skæmme havnefronten. Hvem ønsker mere forurening af vores omgivelser ?

Kristin Kaldan (3490, 2019-10-12)

#102

Fuldstændig uhørt at man vil tillade mega krydstogtskibe, som udleder så meget co2, at ødelægge det fantastiske, åbne, sårbare og historiske Trykkerdammen. Og hvad med blikket til Kronborg sydfra...

Helga Agnethe Kristensen (Snekkersten, 2019-10-12)

#106

Jeg ser intet positivt i at få store skibe med masser af turister med dertil hørende bustrafik, støj og forurening til Helsingør. Jeg tror heller ikke at indtægterne fra disse turister vil blive særligt mærkbare, da de oftest kun bliver i nogle timer.

Monica Adenfors (Helsingør, 2019-10-12)

#110

Det er en tåbelig idee.

Birgitte Jørkov (Snekkersten, 2019-10-12)

#114

En kaj skal ikke have lov til at ødelægge vores dejlige smukke by 😥

Anne Birgit Forsberg (Helsingør, 2019-10-12)

#120

Jeg er imod en miljøforurenende skibskaj ved Trykkerdammen.

Nobbe Bernild (HelSingør, 2019-10-12)

#128

Af miljø og klimamæssige grunde.

Søren Bang (Strandby, 2019-10-12)

#130

Jeg ønsker at passe på miljøet og passe på vores by Helsingør.

Martin Flintrup (Helsingør, 2019-10-12)

#131

Krydstogt hører fortiden til.

Oskar Kluge (Hillerød, 2019-10-12)

#132

Fordi det forurener for meget og dem der kommer, bruger ikke en krone i vores by

Henrik Hansen (Helsingør, 2019-10-12)

#134

Skibene forurener samt ødelægger udsigten til Kronborg/sundet
Vi vil få øget trafik med turistbusser

Lone Kærsgaard Hansen (Helsingør, 2019-10-12)

#136

Forslaget er komplet hjernedødt og ødelæggende for natur og kultur i og omkring Helsingør. "Udvikling" er ikke altid pr. definition god - der findes desværre alt for mange eksempler på dårlig udvikling. Dette forslag er bare et af dem. Så læg det i graven, hellere i dag end i morgen - inden der er blevet spenderet eksorbitante beløb på overflødige konsulentrapporter.

Flemming Møldrup (Helsingør, 2019-10-12)

#137

Jeg synes det er rablende galt at investere i miljøsvineri.

Annette Bentzen (Hornbæk, 2019-10-12)

#139

Fordi det ikke er bæredygtigt, fordi vi ikke skal have partikel og NOx forurening ind over Helsingør by, og fordi det er et dårligt business case (investeringen er urentabel).

Thorbjørn Machholm (Helsingør , 2019-10-12)

#140

Prestigeprojekt fra en gruppe mennesker med storhedsvanvid.

Ib Hendriksen (Helsingør , 2019-10-12)

#145

Gammel Helsingoraner, der ikke vil have min gamle by ødelagt af dette vanvidsprojekt!

Mette Gotthardsen (København, 2019-10-12)

#146

Miljøet og klimaet

Mikkel Post (Espergærde, 2019-10-12)

#149

Krydstogt er fortidigt..

bjarne bundgaard (Frederiksberg, 2019-10-12)

#150

Jeg kan ikke forestille mig andet end at kysten bliver ødelagt, der kommer massiv forurening fra skibene, busserne og alt det andet der hører med til krydstogtophold samt at vi i Helsingør ikke ser vand, Hven og Sverige mere - men blot tårnhøje skibssider....

Susanne Petersen (Helsingør, 2019-10-12)

#151

Det er ikke første gang politikerne i Helsingør vægter indtægter på havnen mere end på miljøet. Tænk på Færgevejs korridoren, flis afbrænding -forkørselsret for lastbilerne fra færgerne

Mogens Nielsen (Helsingør, 2019-10-12)

#152

Jeg har set krydstogtsturisme i
små byer f.eks Flåm,Norge.
Det var så grimt og ødelæggende for
områdets særkende.jeg tror
det samme vil ske for Helsingør.

Ellen Sylvest (Helsingør, 2019-10-12)

#154

Jeg går ind for miljøet

Casper Flintrup (Helsingør, 2019-10-12)

#159

Det gavner ikke byen, turisterne tager alligevel med bus rundt i Nordsjælland, og fortsætter til København, hvor de bliver samlet op igen, vi har slet ikke råd til en så investering, heller ikke godt for miljøet 👍 Erik

Erik Jensen (Tikøb, 2019-10-12)

#161

Vi nyder i Helsingør Kommune godt af vidunderligt rent badevand og smukke rene strande. Krydstogtskibene sviner og gæsterne ombord bidrager ikke med andet end fyld i gadebilledet, de gør ikke noget for forretningernes omsætning, men sviner bare. Ved at give dem plads til at komme til Helsingør er vi med til at supportere krydstogtskibe generelt og det er jeg mindst lige så meget imod. En horribel Co2-svinesti, hver gang et skib lægger fra land. De burde forbydes på globalt plan, og har intet at bestille i Danmarks havne

Estrid Dyekjær (Ålsgårde, 2019-10-12)

#163

Af Henryn til miljöet

Mette Helve (Nordby, 2019-10-12)

#167

Vi skal ikke have mere skrammel, der stikker ud i Øresund og hindre udsynet langs kysten

Hedvig Vestergaard (Helsingør, 2019-10-12)

#169

Af hensyn til Kronborg. Og for at undgå mere belastning fra trafik med busser og lastbiler.

Mette Machholm (Helsingør, 2019-10-12)

#171

Erhvervs- og krydstogtkajen virker som (endnu) et dødfødt projekt til at sætte Helsingør på Verdenskortet. Der er ikke megen vision i at bygge til gavn for en parasitær form for turisme.

Jørgen Raffnsøe (Helsingør, 2019-10-12)

#172

Jeg siger nej, fordi de økonomiske, miljømæssige og kulturelle konsekvenser efter min mening vil udelukke en industrihavn så tæt på Helsingør.

Henrik Bach Poulsen (Helsingør, 2019-10-12)

#173

Jeg synes det er en ualmindelig dårlig ide at bygge et kajanlæg med det formål at betjene nogle få årlige anløb af forurenende krydstogtskibe, med kunder, der ikke bidrager væsentligt til omsætningen i byen.
Samtidig vil et sådant kajanlæg næppe passe ind i Helsingørs smukke havnefront.

Peter Retz Johansson (Helsingør, 2019-10-12)

#175

Den forurener, skæmme et smukt sted og skygger for Kronborg samt at merhandel er tvivlsom.

Susanne Secher (3070 Snekkersten, 2019-10-12)

#176

Jeg skriver under, fordi det at vil lave en anlæggelse af erhvervs og krydstogskaj vil er direkte i mod hele klimakrisen. Det vil belaste klimaet og miljøet enormt meget, og det har konsekvenser og ofre (ikke i Danmark) men rundt omkring i verden - vi vil have klimaretfærdighed. Jeg vil ikke være tilskuer til at bo i en kommune, som udfører dette. SÅ NEJ TAK TIL KAJ!

Silke Mee Riedel-Clausen (Snekkersten, 2019-10-12)

#178

Jeg elsker vores Øresund og jeg vil ikke ødelægge det med alt det gift!

Stine Hartelius (Helsingør, 2019-10-12)

#181

Miljø svineri !

Peter Torp (Helsingør , 2019-10-12)

#188

Er så træt af, at det altid skal vækste uden hensyn til livskvaliteten og miljø for dem der bor i byen

Gunda Jensen (Ålsgårde, 2019-10-12)

#195

Det simpelt hen forurener !

Jørgen Sprøgel (Snekkersten, 2019-10-12)

#196

Det er ikke noget Helsingør har brug for. Mener ikke vi tjener på det hverken økonomisk, kulturelt og især ikke miljømæssigt!

Helene Frische (Helsingør, 2019-10-12)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook