Bevar Engen - Beskyt Ådalen

Kommentarer

#602

Det sksl bevares som uspoleret natur.

Tina Førsterling (Strøby, 2019-10-07)

#604

Vi bor lige ned til engen, og nyder ligesom så mange andre den skønne, uspolerede natur. Det er så vigtigt at vi passer på en natur vi har!

Jacob Pondal (Hårlev, 2019-10-07)

#607

...jeg er imod, at mennesker nægtes nærnaturen. Jeg elsker at tilbringe tid på - og i omgivelserne omkring - den eng, der nu planlægges bebygget, når jeg opsøger den natur, der forlængst er nægtet menneskene herinde.

Sidsel Møller (København, 2019-10-07)

#613

Vi skal bevare naturen og bistå den på enhver tænkelig måde.

Mia Thrysøe (St. Heddinge, 2019-10-08)

#616

Vi skal bevare den smukke natur vi har til gavn for både dyr og mennesker. Vi har ikke så meget natur tilbage og det vi har skal vi passe godt på/værne om.

Lene Berg Jørgensen (Lille Skensved, 2019-10-08)

#618

Engene er fyldt med dyreliv, skal vi ødelægge mere af de naturområder, som samtidig bliver oversvømmet ved højvande i åen. Hvis der bygges, skal vi også være med til at betale diger og andre foranstaltninger. Samtidig binder engen kvælstof og co2, helt forkert at lægger bygninger på så lavtliggende områder.
Mvh. Bjarne, Ådalsvej

BJARNE OLSEN (GREVINGE, 2019-10-08)

#619

Dårlkg ide, bedre muligheder for at udstykke.

Anders Juel-Winther (Strøby Egede, 2019-10-08)

#623

Vi skal bevare vores natur på Stevns! Først var det sommerhus området, der blev lavet om til helårsbeboelse, nu kommer turen så til ådalen og med hvilken begrundelse, det er ene og alene fordi der er nogen, som skal tjene penge!

Christian Hoffmann Nielsen (Store Heddinge , 2019-10-08)

#624

fordi jeg syntes ikke der skal bygges flere boliger
i Strøby Egede og slet ikke på engen før der er lavet en omfartsvej.

Frede Pedersen (Køge, 2019-10-08)

#628

Fordi vi skal bevar vores grønne områder 🙏

Thomas Davidsen (Strøby, 2019-10-08)

#630

engen er et beskyttet natur område som vi burde bevare, da mange borgere bruger stedet til at finde ro i deres sjæl på deres gå ture. De unge tager blandt andet også derned for at spille fodbold og diverse. vi skal huske og bevare vore grønne natur områder i Strøby Egede, for uden mister vi en del af Strøby Egedes kerne som er omringet af hyggelige omgivelser, som skaber roen i ens sjæl og natur.

Malou Eltong (strøby egede, 2019-10-08)

#638

Vi skal bevare dette stykke natur

Maiken Altenburg (Karise, 2019-10-08)

#641

Endnu et dejligt naturområde vil blive fjernet, STOP dog Jer selv !

Charlotte Lindvig (Køge, 2019-10-08)

#644

Fordi vi skal bevare naturen, og holde op med at ødelægge de sidste grønne områder der er tilbage på kloden.

Brian Hansen (Hedehusene, 2019-10-08)

#646

Det er et smukt område, som er værd at bevare

Mia Jakobsen (Strøby egede, 2019-10-08)

#647

Lad der nu være noget natur..

Elisa Dorrens (Strøby, 2019-10-08)

#648

Jeg vil bevar naturen

Minna Pedersen (Køgevej, 2019-10-08)

#651

Jeg synes, det er helt uacceptabelt at arbejde med et byggeri, som er afvist generelt politisk, og som vil være skidt for naturen i Stevns/bevarelsen af ådalen.

Birgit Smedegård Olesen (Hårlev, 2019-10-08)

#653

Vi skal bevare de grønne områder hvis Strøby Egede fortsat skal være attraktivt at bo i.

Suzanne Forup (Køge, 2019-10-08)

#655

For at bevare vores skønne natur og tit er det folk kommer til Stevns for at opleve.

Camilla Olsen (Hårlev, 2019-10-08)

#657

Ingen byggeri på naturområde. Ødelæg ikke dyre og insekt liv.

Henrik Sonne (Solrød, 2019-10-08)

#662

Jeg skriver under fordi jeg ønsker at bevare vores natur.

Marianne Carames (Hårlev, 2019-10-08)

#669

Ønsker at bevare grønne områder

Annemette Kampmann (Valløby, 2019-10-08)

#671

Jeg elsker Klippinge, det er mit andet hjem da min mor og hendes mand bor her. Udover det så synes jeg generelt at vi skal bevare og passe på naturen.

Josefine Hendriksen (København V, 2019-10-09)

#672

Jeg har boet i Strøby i 19 år af mit liv og Ådalen er et skønt sted, hvor jeg er kommet meget og gerne vil fortsætte med at komme!

Cecilie Larsen (Klippinge, 2019-10-09)

#674

Fordi jeg selv nyder godt af en gå tur nede ved åen, og bruger den tit til gå ture.

Camilla Larsen (Strøby , 2019-10-09)

#676

Bevar de grønne åndehuller og byg, hvor man ikke genererer de nærmeste naboer.

Carsten Ewertsen (Strøby Egede, 2019-10-09)

#683

Vi skal bevare mest mulig smuk natur. Dyrene der bor der har jo ikke mulighed for at protestere. Profit og grådighed er foragteligt på vegne naturbetaling.

Tom Rydahl Jensen (Valløby , 2019-10-09)

#684

Fordi jeg vil bevare engen.

Tobias Melander Holmberg (Klippinge, 2019-10-09)

#685

Beskyt naturen!

Natascha De Medici (Hårlev , 2019-10-09)

#686

Ådalens unikke natur skal ikke bebygges.

Malcolm Hinrichs (Rødvig , 2019-10-09)

#696

At jeg gerne ville bevare den smukke og unikke natur i strøby E

August Østerholdt (Strøby egede , 2019-10-09)

#699

Jeg er imod bebyggelse på pågældende grund

Kaisa Ellermann (Køge 4600, 2019-10-09)

#701

Fordi jeg har besøgt det siden jeg var lille

Emil Madsen (Hårlev , 2019-10-09)

#702

Det vilke være en katastrofe at flytte byggelinien tættere på ådalen end den allerede er.

Mads Lindstrøm (Valløby, 2019-10-09)

#710

Jeg er fuldstændig enig i, at det ville være synd og skam at ødelægge det grønne område, og hvad med de dyr der lever der?
Samt det vil øge belastningen på den i forvejen hårdt trafikeret vej ind mod Køge.
Og så giver det ingen mening at etablere boliger i et vådområde 🤦🏼‍♀️

Liza Pedersen (Karise, 2019-10-09)

#713

Vi skal bevare den natur vi har...🙏🏼

Regina Baré (Dalby, 2019-10-09)

#714

Tryggevælde Ådal er ikke kun en lokal, men en national interesseområde, og en landskabstype, der er alt for lidt af i forvejen.

Aage Sandfeld Jensen (Karise, 2019-10-09)

#715

Jeg ikke ønsker engen bebygget og forsvinder.

Carsten Larsen (Køge, 2019-10-09)

#716

Vi bør beskytte vores skønne Ådal og de tilhørende enge. VI har har en enestående natur i Strøby Egede, lad os passe på den.
Engen er et sump område, er ikke egnet til bebyggelse, men meget ferfekt til Natur.

Bente Jensen (Strøby Egede , 2019-10-09)

#717

Tryggevælde Ådalen er et unikt naturområde, som vi ofte besøger med stor glæde og som vi nødig ser ødelagt med bebyggelse

Kirsten Skov Rasmussen (Hellested, 2019-10-09)

#718

Der skal ikke bygges flere huse oven i uerstattelig natur

Pia Ryt-Hansen (Solrød Strand, 2019-10-09)

#719

Jeg vil gerne beskytte å dalen
Samt slippe for mere trafik gennem Strøby Egede.

Ib davidsen Pedersen (Køge, Strøby egede, 2019-10-09)

#731

Jeg mener vi indrager naturen rigtig mange steder. Lad dyrene beholde lidt natur.
Beboerne kan jo tage en gåtur og se Ådalen.
Der er masser af marker som ikke ligger ned til Ådalen der kan bebygges

Lars Enggaard (Strøby, 2019-10-09)

#734

det er en god sag

Rune Voulund (Store Heddinge, 2019-10-09)

#735

Vi må forsøge at bevare de naturskønne områder, vi har i kommunen - både for dyr og menheder!

Lis Busch (Enderslev, 2019-10-09)

#738

Bevar naturen

Mogens Hjortholm (Hårlev, 2019-10-09)

#739

Jeg synes, at man skal bevare engen og Tryggevælde Ådal.

Jeanette Hahnemann (St. Heddinge , 2019-10-09)

#740

Fordi jeg mener man skal bevar det stykke natur som det er

Sebrina Andersson (Hårlev, 2019-10-09)

#742

Der skal ikke bygges, det giver alt for mange problemer.

per clausen (køge, 2019-10-09)

#746

Vi skal bevare lidt af vores natur

Mikkel Danielsson (Store Heddinge, 2019-10-09)

#748

Bevar naturen

Allan Rismose (St Hedinge , 2019-10-09)

#754

Det er så få steder, vi har tilbage med uberørt natur.

Marlene Hindholm (Store Heddinge, 2019-10-09)

#757

Synes vi skal tænke på miljøet

Laila Seeger (Store Heddinge, 2019-10-09)

#760

Fordi vi har brug for de grønne områder

Carit Finne-Larsson (Strøby, 2019-10-09)

#761

Min søn bor i
Strøby Egede så jeg kommer meget omkring de grønne områder , det er en stor skam at bygge der.

Solveig Kruuse (Rødvig, 2019-10-09)

#767

Der skal bare ikke bygge mere i vores naturområder! Der er landbrugsjord nok at tage af!

LINDA KJÆR-THOMSEN (3230 Græsted , 2019-10-09)

#768

Jeg har boet på Stevns, og synes der bygges alt for meget nyt nær Køge! Jeg synes at befolknings tilvæksten også skal komme det sydlige Stevns tilgode.
Jeg er generelt imod at der dispenseres for byggeri på naturbeskyttede områder.

Eva Ullersted (Valby, 2019-10-09)

#787

Vi skal bevare vores natur! Riv gamle bygninger ned, og byg lejligheder. Så der plads til flere mennesker og vores natur kan besvares. Uden vores natur lever vi ikke længe. Tænk rigtigt!

Nadja Olsen (Klippinge, 2019-10-10)

#790

Fordi det er et stykke smukt natur med en masse dyreliv.
Stevns kommune behøver ikke ødelægge mere at den smukke natur og de flotte gamle bygninger som kendetegner området!!!

Annette Worm (Lyderslev, 2019-10-10)

#792

Der skal ikke bygges i Ådalen.
Hverken i den ene eller anden ende.
Det skal holdes som naturområde.

Iben Bruselius (Varpelev , 2019-10-10)