Bevar Engen - Beskyt Ådalen

Kommentarer

#406

Fordi vi skal bevare den unikke natur;)

Annika Storm (Strøby egede , 2019-10-03)

#408

Har været nabo fra 1978- 2011. Ønsker at Ådalen bevares som natur- og rekreativt område og ikke bebygges.

Lone Jørgensen ( 4600 Køge, 2019-10-03)

#414

Vi skal bevare den smule natur vi har tilbage, og Ådalen er en uerstattelig habitat for dyr og planter!!

Marietta Nielsen (St. Heddinge, 2019-10-03)

#417

Jeg er født på Stevns, gået i skole i Strøby , har lejet på engen, hr igen som voksen boet i Vallø senere stevns kommune. Kan ikke forstå at men i kommunen ikke skærmer om sin natur og andre skatte i kommunen, men lader alt gå op i penge. Vi har jo flere gange oplevet oversvømmelser, vandstanden stiger, stop nu, pas på hvad der er.

Bente Møller (Åkirkeby , 2019-10-03)

#420

For bevarelse af vores natur.

Martin Gandløse (Strøby Egede, 2019-10-03)

#422

Vi skal have stoppet byggeriet og Stevns Kommune

Kent Ewert (Strøby Egede, 2019-10-03)

#427

Vi har brug for naturen det var derfor vi flyttede hertil.

Anita Thrane (Køge , 2019-10-03)

#428

Vi skal værne om vores natur

Jesper Ohm Hansen (Køge, 2019-10-03)

#433

Fordi det er et smukt naturområde, som vi er mange der benytter og det skal ikke ødelægges af noget byggeri, som i øvrigt altid har været beskyttet..

Mads Løndal Svendsen (Strøby , 2019-10-03)

#434

Vores natur er bare vigtig

Nadia Hansen (Strøby , 2019-10-03)

#436

Hold den smule natur vi har på Sjælland fri for boliger, iøvrigt skal det træffes alt for mange foranstaltninger for at holde disse boliger fri for oversvømmelse!!

Erling Brorson nielsen (Præstø, 2019-10-03)

#438

Pas på naturen!

Trys Henriksen (Rødvig Stevns, 2019-10-03)

#443

Det er vigtigt at bevare de rekreative naturområder.

Berit Hansen (Hårlev, 2019-10-03)

#446

Jeg er imod byggeri på det omtalte område

kathlin petersen (Strøby egede, 2019-10-03)

#450

Bevaring af Ådalen/ naturområdet.

Grethe Bang Rasmussen (4600, 2019-10-03)

#454

Vi skal værne om vores natur. Derfo bør vi bygge steder hvor vi mindst ødelægger den og det er bestemt ikke i Ådalen

Jeanette Ohm Rousing (Køge, 2019-10-03)

#457

På opfordring

Anne Marie Skytt (Køge, 2019-10-04)

#463

Tilsidesættelse af hensyn til naturområder grundet ønske om byggeri, hsr en uhyggelig tendens til at danne præcedens.

Claus Grahndin (Gedesby, 2019-10-04)

#467

der er en åfredningslinie der ikke kan tillades brudt...

Dino Svenningsen (Køge, 2019-10-04)

#468

Tryggevælde Ådal er et smukt, rekreativt grønt område der er værd at bevare.
Det er hul i hovedet at inddrage mere og mere natur til byggeri. Til sidst er der ikke noget tilbage.

Hanne Petersen (København SV, 2019-10-04)

#477

For at bevare den smukke natur vi har I Danmark. Mange smukke grønne områder forsvinder og alt bliver lavet om til bebyggelse. Bevar naturen, tænkt på klimaet istedet for profit!!!

Kate Gudesen (Jyllinge, 2019-10-04)

#479

Vi skal bevare et stykke enestående natur !!!!

Bonna Zoega (Hårlev, 2019-10-04)

#484

Engen er smukt og en del af Strøby egede!

Maja Petersen (Køge, 2019-10-04)

#486

Jeg skriver under fordi Ådalen er er unikt naturområde med specielt dyreliv. Det er et af de væsentligste naturområder på Stevns for både mennesker og dyr. Bebyggelse for tæt på området kan ødelægge dette - og svært at vide om det afstedkommer yderligere bebyggelse

Jacob Arendt (Valløby, 2019-10-05)

#487

Jeg ønsker ikke mere bebyggelse så tæt på os. Både fordi det vil give ekstra trafik på vores små veje, hvilket vil være til større fare for børnene, når de cykler til og fra skole. Samtidig synes jeg ikke, man bør bygge i området så tæt på åen, da det vil være et meget sumpet område, som kan få nogle meget uheldige konsekvenser ved forhøjet vandstand i åen, som vi jo ved sker nogle gange om året. Desuden er jeg modstander af at bygge på de små grønne "pletter" rundt omkring. Der skal være plads til dyreliv og luft omkring os.

Stella Orland (Strøby Egede , 2019-10-05)

#488

Det er fuldstændig åndsvagt og minder om en handlelammet kommune, der for længe siden burde have handlet på at få flere borgere til kommunen.

Asger Mørck (Karise, 2019-10-05)

#490

Naturen skal og bør bevares, ikke mindst sårbare områder. At bygge i områder med stor formodning om oversvømmelser, er direkte stupidt, idet man belaster en kommende beboere unødigt, samt miljøet.

Bine Sierla (Herfølge , 2019-10-05)

#491

Det snart må stoppe med alt det bygge boom. Vi bliver flere og flere i denne dejlig by, men kan vi rumme alle disse mennesker, og vi ødelægger vores dejlig natur. Denne eng skal bevares, så vi forsat har noget natur og nyde, både for os mennesker men så sandeligt også for vores dyreliv. Bevar engen🙏🏻

Michael Hansen (Strøby egede, 2019-10-05)

#495

Jeg synes vi skal bevare så meget natur som muligt
Hvorfor skal alt bygges til

Rikek Stølner (Hårlev, 2019-10-05)

#503

Jeg mener det er vigtigt at beskytte vores naturområder. Jeg er kommet meget i netop dette område, og ,ener ikke det er i borgernes interesse at bebygge det.

Tina Sørensen (Haslev, 2019-10-05)

#512

Det er helt ufatteligt forkert at bygge i det område

Klaus Blaabjerg (Køge, 2019-10-05)

#513

Fordi jeg mener at det er vigtigt at bevare vådområder og Tryggevælde. ådal.

flemmin romme (Køge, 2019-10-05)

#520

Ådalen skal bevares

Birthe Knudsen (4600 Køge, 2019-10-05)

#528

Jeg harværet medlem af tryggevælde ådal i mange år.

Karin Hjorth (Køge, 2019-10-05)

#529

Jeg ik vil undvære vores smukke natur og fredelige område.
Vores dyre og planteliv skal bevares.

Susie Glentemose (Strøby Egede, 2019-10-05)

#531

Vi bestemt ikke skal have fjernet yderligere beskyttede områder.

kenneth Grethessøn (Hårlev, 2019-10-05)

#532

Det er relevant at gemme byggeland og naturressourcer til kommende generationer. Ådalen i strøby egede er et markant og karaktergivende naturtræk i området - hvorfor ikke fortætte andre steder istedet og bruge naturområdet proaktivt til at gøre strøby egede til et endnu bedre sted ar bo og besøge.

Mikala holme samsøe (4671 strøby , 2019-10-05)

#534

Ådal skal beskyttes og bevare sin skønhed. Byg på en mark et andet sted, hvor det også er meget givdigt at bygge!

Helle Heister (Svendborg, 2019-10-05)

#548

Kære Forening.
Da jeg desværre ikke kan deltage den 10.okt. 2019 ved Strøbyskolen grundet arbejde, underskriver jeg denne formular, og støtter gerne med min opbakning.
Vil gerne kontaktes vedr. bevaringsprojektet og giver også gerne udtryk for min sympati til Jeres engagement for bevaring af engen og Tryggevælde Ådal.
Mange venlige hilsener;
Troels Høst Schmidt,
(mobil: 21335655) privat : 56266808.

Troels Høst Schmidt (Strøby_egede, 2019-10-06)

#550

Vi skal passe på den smule grønne områder der er tilbage og i øvrigt er engen fredet og bør vedblive at være det!

Trine Raasø (Køge, 2019-10-06)

#551

Ådalen er et særligt naturområde, som bør bevares og beskyttes for eftertiden - ikke vandaliseres med bebyggelser. Bevar Ådalen intakt. Bodil Weyde

Bodil Weyde (Rødvig Stevns, 2019-10-06)

#552

Fordi vi skal og må bevare de smukke områder der er tilbage.

Charlotte Hansen (4652, 2019-10-06)

#553

Finder det forkasteligt at ændre området

Kristian Ingberg (Rødvig, 2019-10-06)

#560

Fordi vi har brug for at bevare den helt specielle natur der er i Tryggevælde ådal.

Karina Odefey (Hårlev , 2019-10-07)

#561

Jeg kender området særdeles god og synes at både eng og strand skal bevares som de findes nu.

Leif Nielsen (Egå, 2019-10-07)

#562

Enge, ådale og lignende vådområder skal for enhver pris beskyttes og friholdes for dyrkning og byggeri.

Benny Steen Larsen (Haslev, 2019-10-07)

#565

Jeg bryder mig ikke om der skal bruges mange penge på at ødelægge naturen i et sumpet naturområde og slet ikke når kommunen ikke gør noget ved alle andre problemer først, som oversvømmede områder der lukker trafikken, kloaker, sikre skoleveje, dårlige skoler osv. Løs dog de problemer der er i forvejen i stedet for at blive ved med at skabe flere og flere

Dorthe Thorvald (Hårlev, 2019-10-07)

#573

Vi skal bevare den smukke og unikke Ådalen

Kirsten Bruun (Vallø, 2019-10-07)

#574

Der er mange andre steder der er mulighed for at udstykke byggegrunde, så lad os nu ikke spolere endnu en grøn kile og en fantastisk udsigt ud over den Stevnske vidunderlige natur

Orla Nielsen (Store Heddinge , 2019-10-07)

#588

Jeg skriver under, fordi Tryggevælde Ådal er et Natura 2000 område, som med passende pleje er rig på biodiversitet, noget som Stevns Kommune kan glæde sig over. Den er også rig på bilag IV arter, som vi skal værne om og sidst men ikke mindst er en et kulturhistorisk område, som er meget rigt på fortidsminder. Den verdenskendte Strøbygrav blev fundet i en have tæt på den eng, der ønskes bebygget.
Jeg skriver også under, fordi Stevns Kommune skriver, de vil sikre grønne områder i byerne, som giver dem større tiltrækning og desuden vil sikre sundhed for borgerne, som de netop får ved at vandre i naturen. Beskyt Ådalen, det er den, der sikrer Stevns Kommunes biodiversitet.

Inge Ambus (Køge, 2019-10-07)

#589

Vi nyder naturen og roen i Ådalen, som er hyppigt besøgt af folk der nyder den smukke natur. Dette skal bevares.

Jeannette Andersen (Hårlev, 2019-10-07)

#590

Fordi der er for lidt natur nok i Danmark - bevar hvad der er

Margit Hindholm (St. H, 2019-10-07)

#593

Det er vigtigt vi bevare grønne områder

Mette Nitsche (Strøby Egede, 2019-10-07)

#596

Jeg ikke mener, at et beskyttet stykke natur skl bebygges.

Lind Larsen (Hårlev, 2019-10-07)

#598

Fordi jeg ikke mener der skal bygges der

Camilla Fagan (Køge, 2019-10-07)

#600

Jeg vil bevare engen. Der er så mange andre steder i kan bebygge.

Thomas Weber (Strøby egede, 2019-10-07)